Groen Links heeft – samen met studenten en rooie organisaties – weer een goed plan. Ditmaal wordt er schande gesproken van het uitbreiden van het verplichte aantal lesuren op middelbare scholen van 1000 naar 1040 per jaar. 1040 Uur zou een te grote belasting zijn voor het toch al overbelaste docentencorps.

Vadertje Staat kan het weer niet laten zich met onderwijs te bemoeien. Blijkbaar hebben kundige ambtenaren besloten dat 1000 uur te weinig is om de kennis van onze jeugd naar een acceptabel niveau te brengen, maar 1040 zou toereikend moeten zijn.

Waar bemoeien ze zich mee? Een school zou zelf moeten kunnen bepalen hoe ze hun leerlingen op niveau kunnen krijgen en hoeveel uur ze daarvoor nodig hebben. Een goede school met goede docenten en vlekkeloze leerlingen zal dat wellicht in 1000 uur kunnen, een matige school met moeilijke leerlingen zou wellicht aan 1040 uur niet voldoende hebben.

Scholen die moeite hebben om docenten aan te trekken zouden ook kunnen overwegen om de kennisoverdracht op een andere manier te doen plaatsvinden. Zou bijvoorbeeld een student Engels niet in staat zijn om basale grammatica te onderwijzen als het alternatief is dat er helemaal geen docent voor de klas staat? Er zijn genoeg studenten zie zgn. studentassistent zijn en die helpen bij vakken op universitair niveau! Zou hij niet in staat zijn een brugklasser te onderrichten? Sommigen misschien niet en welke school zal deze willens en wetens aanstellen?

Nog beter zou het zijn om het onderwijs de bevrijden uit de Haagse kluisters. Er zullen genoeg verlichte geesten zijn die geniale ideëen over onderwijs hebben en deze graag in de praktijk vorm willen geven. Nieuwe vormen van onderwijs en een enorme variatie in lesmethoden zouden verschijnen en het is aan de leerlingen en hun ouders om te bepalen wat het beste bij henzelf of hun kind past. Zweverige en twijfelachtige vormen zullen eveneens verschijnen, maar zouden deze kunnen overleven als ze niets dan matig geschoolde leerlingen afleveren? Dat kan alleen als leerlingen vrijwillig naar zo’n school gaan en wie gaat er nou willens en wetens naar een school die je als gediplomeerd analfabeet aflevert?

De collectivisten roepen immer dat de staat goed onderwijs moet garanderen. Aan deze jongens hebben we achtereenvolgens al drie miskleunen te danken: de basisvorming, de tweede fase en het studiehuis. Om nog maar te zwijgen van het nieuwe leren! Om de overheid te handhaven als ultieme kwaliteitsbewaker is een regelrecht gotspe.

Onderwijs zou vrij moeten zijn en als de overheid per se goed onderwijs wil garanderen zouden ze mensen geld moeten geven om het te kopen. De immense greep die de overheid op de brave burgers heeft via het onderwijs zullen ze echter niet snel loslaten. Reden te meer voor eenieder om de zeer beperkte mogelijkheden voor zichzelf en hun kinderen om hieraan te ontsnappen zorgvuldig onder de loep te nemen.

2 REACTIES

  1. De ophokuren zijn om twee-verdieners van hun kinderen te ontlasten. Heeft niks met goed onderwijs te maken. Kinderen mogen geen reden zijn om te één-verdienen.

  2. Nieuwste rage op school zijn LOLA uren.
    LOLA=Leraren Op Loop Afstand.

Comments are closed.