Deze onzin is vanmiddag door Angela Merkel geponeerd op een bijeenkomst in Marseille ter voorbereiding van de EU-opperhoofden top vandaag in Brussel.

Het is voor politici een normale truc om te schermen met “plicht” als ze niet een degelijk argument hebben. Net als vage bangmakerij met vage begrippen die ze nooit degelijk definiëren.

Angela heeft  in Marseille verklaard dat (uiteraard volgens haar) veranderingen in de Europese grondwet nodig zijn. Alle 27 lidstaten hebben een plicht aan Europa en moeten samenwerken om door de crisis te komen. Nationale ego’s en belangen moeten op zij gezet worden.

Waarom die staten, (en U dus),  die plicht hebben, werd niet verklaard. Eveneens niet precies wat u moet doen. Het komt er echter op neer dat u moet doen wat zij wil en als u dat niet doet bent u een slecht mens en zelfs strafbaar.

Het is nuttig eens te overdenken wat Ayn Rand schrijft over plicht in bvb “Philosophy, Who needs it”:

Daarin definieert ze zeer scherp:
“PLICHT is een van de meest destructieve anticoncept uit de filosofie. De betekenis van de term “plicht” is: de morele noodzaak om bepaalde acties uit te voeren voor geen enkele andere reden dan gehoorzaamheid aan de een of andere hogere autoriteit. Zonder enig verband met een persoonlijk doel, motief of verlangen of belang.”

“Wie in hemelsnaam kan het recht hebben om dit soort gehoorzaamheid of onderwerping op te leggen?”

Angela soms?

Het is voor iedereen belangrijk in zijn leven dit duidelijk te zien. Goed begrip van deze begrippen en het gebruik door politici, zal je onafhankelijker en gelukkiger kunnen maken.

Om ook nog even te sluiten met de andere truc, de bangmakerij, hier een paar kreten van Sarkozy in Marseille:

–“never has the risk of disintegration been greater”.
–Mr Sarkozy said Europe was in much danger.
“Never has Europe been so necessary. Never has it been in so much danger,” he said.
–“Never have so many countries wanted to join Europe. Never has the risk of a disintegration of Europe been so great. Europe is facing an extraordinarily dangerous situation.”

Nu hoop ik dat u vannacht toch nog rustig zult slapen.
In spannende afwachting wat er uit die opperhoofden-koempoelan gaat komen!

Daarbij speelt ook nog het interessante feit dat die huidige ellende veroorzaakt is door diezelfde politici!! Natuurlijk geven ze de schuld aan anderen.Maar iedereen die nadenkt, zal moeten constateren dat de problemen door de politici zijn ontstaan. Zij hebben ons in deze situatie gebracht!

1 REACTIE

  1. “In spannende afwachting wat er uit die opperhoofden-koempoelan gaat komen!”

    Zo spannend is dat niet. Het ESM verdrag is immers nog niet geratificeerd door de nationale parlementen, De oorlogstaal die Merkozy uitslaat is erop gericht om dat stante pede gedaan te krijgen. Dan zijn we gered… Maar dan zijn we de lul zoals we hier allen weten.

Comments are closed.