Naar nu blijkt gaan de gepensioneerden met een pensioen boven de € 18.000 jaarlijks meebetalen aan het in stand houden van de AOW. Maar de beslissing om hiertoe over te gaan is echter gebaseerd op leugens en bedrog. In onderstaand betoog zal ik u uitleggen hoe de overheid de AOW-kas misbruikt.
Zoals u weet hebben de Nederlanders recht op een AOW-uitkering vanaf 65 jaar. Gedurende hun werkzame leven dragen zij loonheffing af, waaronder de AOW-premie. Momenteel is de hoogte van deze premie 17,9 procent. Als het goed is, gebruikt de overheid deze premie-inkomsten voor de AOW-uitkeringen. In 2007 bedroeg het totale premieplichtig loon € 193 miljard. Bij een AOW-premieheffing van 17,9 procent vloeit er dus € 34,6 miljard in de AOW-kas. Uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de overheid in 2007 voor € 25,2 miljard uitkeerde aan 2,6 miljoen 65-plussers. Dat betekent dus een overschot van € 9,4 miljard.

Maar wat blijkt: om dat bedrag van € 25,2 miljard aan de AOW’ers te kunnen uitkeren, was uit de schatkist nog een extra bedrag van € 8,4 miljard nodig, omdat het surplus in de AOW-kas niet toereikend was !(???). In de AOW-kas was slechts € 16,8 miljard aanwezig voor de AOW-uitkeringen in 2007. Hoe kan dat? Waar zijn die andere € 17,8 miljard, die ook in de AOW-kas hadden moeten zitten, gebleven?  De politici en de media schreeuwen om het hardst dat de vergrijzing dit tekort veroorzaakt! De AOW zou onbetaalbaar worden. Maar ik zal u het bedrog van het ministerie van Financiën en de goedkeuring van dat bedrog door de Tweede Kamer uit de doeken doen.

Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1990 toen professor Oort de aftrekbare belastingvrije sommen, naast de inkomstenbelasting, ook toepaste op de premies volksverzekeringen. Er kwam dus een korting op de AOW-premie. Toen in 2001 een zekere Wouter Bos staatssecretaris van Financiën was, werd het totaal van aftrekbare sommen omgezet in heffingskortingen, de huidige korting op de loonheffing. Hiermee verdween de overzichtelijkheid voor de burger geheel. Het gegoochel met de door de werkende Nederlanders opgebrachte AOW-premie kon beginnen, achter de rug van de burgers om. Volgens de Algemene Rekenkamer is het tekort van  € 17,8 miljard op de AOW-begroting het gevolg van die belastingwijziging uit 2001. Sinds dat jaar worden de premie- en belastingopbrengsten op één grote hoop gegooid. De heffingskortingen, zoals de kinderkorting en de arbeidskorting, worden hiervan afgetrokken.

De onderzoekers van de Algemene Rekenkamer stellen, dat de werkende Nederlanders momenteel meer dan genoeg AOW-premie afdragen om de oudedagsvoorziening van alle 65-plussers te bekostigen. De gevolgen van de omzetting van aftrekbare sommen naar heffingskortingen zijn zwaar onderschat. Het veroorzaakte een onvoorziene verschuiving van premieopbrengsten naar belastingen van vele miljarden per jaar. Om de AOW-uitkering volledig te kunnen betalen, moet het ministerie dus geld terug storten via de zogeheten BIKK-procedure, die ten onrechte officieel aangemerkt wordt als “rijksbijdrage”. Volgens de Algemene Rekenkamer maakt de overheid gebruik van een verkeerde verdeelsleutel. Door de verschuiving van premieopbrengsten naar belastingen wordt het AOW-geld deels gebruikt voor het betalen van de heffingskortingen. In 2007 kwam er € 34,6 miljard binnen aan AOW-premie. Door de verkeerde verdeelsleutel bleef daar, na aftrek van de heffingskortingen, € 16,8 miljard van over.

Dit schuiven met geld, gebeurt geruisloos en zonder enige vorm van discussie. Volgens de onderzoekers van de Algemene Rekenkamer is de scheidslijn tussen premies en belastingen onduidelijk en is de voortschrijdende fiscalisering van de AOW veel minder noodzakelijk dan het nu lijkt. De onderzoekers vinden het doelmatiger om de heffingskortingen uit de schatkist te financieren om zo ingewikkelde geldstromen te voorkomen.

Maar de huidige minister van Financiën wil geen tijd, geld en moeite besteden aan het rechtzetten van deze situatie. Verreweg de meeste belastingbetalers zijn niet op de hoogte van dit bedrog. De overheid houdt dat liever zo, want het publiek mag niet teveel weten. Werkende Nederlanders ontvangen dus hun heffingskorting deels uit de door hen zelf betaalde AOW-premie. Door het verzwijgen en achterhouden van belangrijke informatie houdt de overheid de burgers dom en kan zij doen en laten wat zij wil. De Tweede Kamer behandelt de stellingen van de Algemene Rekenkamer niet eens. Ook onze volksvertegenwoordigers doen mee met de hysterie als zou de AOW onbetaalbaar zijn. Ik ben ervan van overtuigd, dat de meeste leden van de Tweede Kamer niet eens weten hoe het werkelijk zit.

Waarom, vindt u het eerlijk zoals het ministerie van Financiën handelt?

a: Kamerleden en kabinet een onjuiste stelling verkondigen van een onbetaalbare AOW;

b: de door de werknemer te betalen loonheffing wordt verminderd met heffingskorting die ze zelf hebben betaald met AOW-premie;

c. de gepensioneerden nu mogen opdraaien voor de blunders van de overheid;

d: waardoor deze vestzak-broekzakpolitiek hun AOW in gevaar komt.

Hoe zou de wereld eruit zien als overheden beleid zouden voeren op basis van logica, integriteit, redelijkheid en respect voor het individu? Naar mijn stellige overtuiging zou een dergelijk beleid leiden tot een rechtvaardiger samenleving met beduidend minder sociale conflicten. NU moeten AOWers ook nog meer betalen aan ziekenfondspremie.

Ingezonden door Een burger van Nederland
(Bekend bij de redactie)

7 REACTIES

 1. Het veroorzaakte een onvoorziene verschuiving van premieopbrengsten naar belastingen van vele miljarden per jaar.

  Haal dat ‘onvoorziene’ maar rustig weg, hoor. Het is echt geen toeval dat alle ‘vergissingen’ van de staat in het voordeel van de staat uitpakken.

  Natuurlijk heeft De Jager ‘geen zin’ om dit recht te zetten; kan straks toch mooi weer een lastenverhoging aan opgehangen worden? Daarnaast heeft hij het uiteraard te druk met het belijden van zijn liefde voor zijn Griekse (!) vrienden.

  Hopelijk komt er nog eens een dag dat de aloude wetten t.a.v. landverraad toegepast gaan worden. Maar daartoe zal eerst het natuurrecht (Law of the Land) het juridische ‘recht’ weer moeten verdringen. De laatste maakt de onschendbaarheid van parlementariërs namelijk mogelijk, met de huidige praktijken als gevolg.

 2. Beste Burger van Nederland,

  Dat gegoochel met premies, heffingen, toeslagen, kortingen, aftrekposten etc. is een rookgordijn voor de burger en werkverschaffing voor ambtenaren en belastingadviseurs.

  U vraagt hoe de wereld er uit zou zien als overheden redelijk zouden handelen. Dat is net zo iets als hoe ziet een ronde vierkant er uit? Overheden zijn per definitie slecht. Ze bestaan alleen doordat ze het geweldsmonopolie hebben. Geen van diensten die ze opdringen zouden vrijwillig worden afgenomen. Als een overheid democratisch is dan stemmen mensen voor kadootjes die politici ze bieden. De verzorgingsstaat, riante regelingen om vroeg met pensioen te kunnen etc. Het geld daarvoor wordt geleend. Hoe is anders die enorme staatsschuld te verklaren (ondanks die gasbel in Groningen). De rekening wordt doorgeschoven naar de volgende generatie die nog geen stemrecht heeft/ nog niet eens geboren is.

  Redelijkheid zou wat mij betreft dus zijn: laat iedereen zelf bepalen hoe hij/zij zijn pensioen regelt. Als je mensen niet zo enorm belast als nu het geval is (ongeveer 70% als je alle belastingen meeneemt) kun je met een modaal inkomen een aardig appeltje voor de dorst bij elkaar sprokkelen. Zeker als het rendement niet uitgehold wordt door inflatie (ook veroorzaakt door de overheid)

 3. Ik roep dit al jaren. Zonder al te grote rekensommen te maken kun je zien dat het van alle kanten niet klopt. Ook die cijfers van pensioenfondsen. We worden 1,5 jaar ouder dan vroeger maar betalen ondertussen ruim 200% meer pensioen premie dan vroeger!

  En ik durf te wedden dat er ook van de zorg premies gesmuld wordt door de staat. Ziekenhuizen declareerden dubbele rekeningen voor 2,5 miljard in 2010. Topje van de ijsberg heren!

 4. Nederlanders zijn het beste te vergelijken met een hond,

  Honden grommen, bedreigen en blaffen maar bijten doen ze meestal niet, daarnaast zijn honden vaak onderdanig en gehoorzaam. Daarom lijken ze veel op Nederlanders die alles wat de politici verzinnen over zich heen laten gaan en alles betalen wat er van ze gevraagd word. Ze stemden massaal tegen de overdracht van macht aan de Europese gemeenschap en nu worden Nederlanders klakkeloos, zonder bezwaar, ondergeschikt gemaakt aan heel Europa doordat ze overspoeld zijn met negatieve geluiden van uit politiek en de media en angstig zijn geworden. Gelaten gaan ze naar de slachtbank. Dit deed mij denken aan onze buurman die kwaad was op zijn vrouw en hond en ze vele uren in een kast stopte. Toen de buurman ze eruit liet was zijn vrouw erg boos, maar de hond kwam kwispelend naar hem toe, zo blij en dankbaar was de hond hij dat hij vrijgelaten was. En zo reageren Nederlanders dus ook, en daarom kun je Nederlanders het beste met honden gaan vergelijken..

  Philosoof G&R Eigenwijs [7] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.