Jaren geleden is er in ons land een bestuurssysteem ingevoerd zijnde de huidige Democratische, Multiculturele en Collectivistische samenleving. Vanuit deze gedachte verkondigen bestuurders en mensen vaak, wij ( voor de goede orde ik weet niet wie wij zijn, en ik behoor daar in ieder geval niet bij) hebben op een democratische wijze een beluit genomen.

 Dat menigeen die tot de 49% van de stemmers behoort, een minderheid noemen ze dat, van de personen die het niet met een besluit of voorstel eens zijn en dat ze zich daar bij neer moeten leggen is een dwaling. Niemand heeft het recht om aan jouw mening en vrijheden beperkingen op te leggen. Wat mensen vrijwillig doen is hun zaak dat gaat anderen niet aan.

Dat deze democratie niet goed functioneert zien wij op dit moment duidelijk door datgene wat er in onze samenleving plaatsvindt. De inwoners hebben het gevoel dat ze uitgebuit en onderdrukt worden, maar ook financieel uitgekleed en zelfs niet meer goed rond kunnen komen, en erger, totaal niet meer aangehoord worden. Het is een spel van hogere machten geworden wat in gedachten van de samenleving op een fiasco uit gaat draaien.

De multiculturele samenleving kan niet iedereen zich in vinden doordat er veel jongeren zijn die voor overlast zorgen, maar ook doordat er veel criminelen, overigens net als in onze gemeenschap, bij zitten.

Op termijn zal zich dat vanzelf wel oplossen, het is een langdurig proces van aanpassingen. De collectieve samenleving is een utopie doordat er te veel mensen misbruik van maken en bestuurders niet met geld om kunnen gaan en zichzelf rijkelijk bedelen.
Om een oordeel te geven over een democratie zou je eens naar Europa moeten kijken waar in feite bij de Europese gemeenschap geen democratisch systeem is, maar ieder land individueel akkoord moet gaan bij het stemmen en het vetorecht kan uitroepen. Al met al is dat een reden waarom de inwoners, waar ik ook toe behoor, geen vertrouwen meer hebben in het huidige systeem wat ze democratisch collectief en sociaal noemen, maar waarbij men niet voldoende voor de belangen van de inwoners opkomt.

Daarom geloof ik in jou als gewone burger die de economie en onze cultuur en vrijheid  in stand moet houden het meest!!

Ingezonden door Reiny

5 REACTIES

  1. Het is nog iets erger dan je in je stukje schrijft: de overheid gaat ook in tegen de wens van een meerderheid van de bevolking. Denk bv aan de EU.
    In werkelijkheid functioneert een democratie als volgt: de regering schippert tussen de verschillende belangen groepen heen en weer om zo zijn eigen interesses zeker te stellen. Er is dus voor ieder besluit een andere “draaggroep” in de maatschappij. Niet noodzakelijk een meerderheid.

    reiny [4] reageerde op deze reactie.

  2. Bij het meest eenvoudige bv-tje kiest men een opkomst van minstens 75% van de stemgerechtigden en een meerderheid van 75% om de wil van de aandeelhouders vast te stellen. Een 50%+1-systeem waarbij de opkomst totaal niet uitmaakt heeft niks met democratie te maken. Demos was het groepje edelen dat wat te zeggen had. de rest, vrouwen, slaven, soldaten boeren en buitenlui moesten met de pet in de hand naar DWDD kijken waar ze hun helden konden bewonderen. Wat wij hier hebben is nog erger. Een vertegenwoordigende democratie, die sterk doet denken aan een oligarchie waarbij iedereen feitelijk van de macht is uitgesloten hetzij dat men lid is van een te kiezen clubje. Doe mij maar een leuke dictator die de maan tegelijkertijd met het goddeeltje heeft uitgevonden en nu door de Zoon van God wordt opgevolgd. Democratie; laat me niet lachen…

  3. Waarom pikken we dit nog langer als burgers ? We worden bestolen we staan erbij en kijken er naar. Laten we de zaak platgooien en niet langer als slaaf door het leven gaan. Als we niets doen zijn we sowieso overgeleverd aan die criminelen.

    Pieter [5] reageerde op deze reactie.

  4. @Rien [1]: Ergens moet je beginnen om iets kenbaar te maken en als je geluk heb wordt je ondersteund. En als je steun van boven verwacht, vergeet het maar zonder visum of paspoort komt die niet in ons land. Daarom hebben wij misschien wel een dictatuur van de democratie opgeroepen. wie het weet mag het zeggen

Comments are closed.