De staat heeft een poging gewaagd om het ritueel slachten te verbieden en deze poging lijkt gelukkig te stranden omdat wat mij betreft het helemaal geen zaak van de staat is hoe mensen met dieren omgaan die hun eigendom zijn.

Dieren zijn objecten en altijd het eigendom van iemand en dienen altijd als leveranciers van voedsel en grondstoffen voor de mens tenzij ze de mazzel hebben dat hun eigenaren ze als huisdieren willen houden.

Zo zijn honden in het Westen huisdieren maar worden in het verre Oosten smakelijk opgepeuzeld en dat geldt ook voor cavia’s, ik heb er vier in de tuin rondscharrelen terwijl ze in Bolivia gefrituurd met friet worden verorberd.

Dit is nu eenmaal de werkelijkheid, niet leuk voor dierenliefhebbers en zielig voor de dieren maar zo is het nu eenmaal en die werkelijkheid moet ook gelden voor dieren die in aanmerking komen om ritueel te worden geslacht als hun eigenaren dat hebben bepaald.

Het probleem met democratische besluitvorming is dat de rechten van democratische minderheden doorlopend worden geschonden en beperkt omdat men denkt dat ieder denkbaar onderwerp onder die besluitvorming valt, in dit geval het eigendomsrecht van de eigenaren van het betreffende vee.

In de praktijk geeft een democratische meerderheid van mensen die geen eigenaar zijn van het te slachten vee, politici die ook helemaal niks met dat vee te maken hebben meer zeggenschap over dat vee dan de rechtmatige eigenaren van dat vee hebben en dat is gewoon absurd.

Het staat iedereen vrij om geen ritueel geslacht vlees te kopen maar het moet ieder ander vrij staan om dat wel te kunnen doen en daar hebben politici en democratische meerderheden niets mee te maken.

Wladimir van Kiel  Heiloo

102 REACTIES

 1. @Gé [2]: Hier sluit ik me helemaal mee aan. Wat een onzin tekst man man man. Ik sluit me ook aan bij Bart.

  De schrijver stelt dus dat het ieder zijn zaak is hoe om te gaan met eigendom. Stel, ik heb een kinderboerderij en ik moet wegens maatregelen krimpen. Ik kom tot de conclusie dat ik 5 geiten teveel heb.
  Mag ik die in het bijzijn van kinderen dan ritueel kapot maken (met doel op te eten)?

  Doe even normaal aub. Dieren houden voor voedsel heb ik geen probleem mee, in de natuur geldt het recht van de sterkste en dat zijn wij mensen t.o.v. de dieren die wij eten. Maar breng ze wel snel en “”respectvol” om het leven aub. De ergste beesten op deze planeet zijn wij.

  wladi [4] reageerde op deze reactie.
  Gé [5] reageerde op deze reactie.

 2. @Henk [3]:
  “De ergste beesten op deze planeet zijn wij”…. sterker nog wat mij betreft, in tegenstelling tot de dieren zijn wij de beesten. Maar los daarvan denk ik niet dat dieren objekten zijn en altijd eigendom van “iemand”….. maar ik ben wel benieuwd waar de stelling op gebaseerd is.

  wladi [7] reageerde op deze reactie.

 3. @wladi [4]:
  Je stelling blijft even stellig, maar waar is de objectieve grond? Ik stel het tegengestelde, omdat ik dat vind, namelijk dat dieren en geen dingen zijn en niet rechteloos zijn…. ik meen dat je stellingname subjectief is, namelijk jouw mening. En ik durf te stellen “uiteraard zijn dieren geen dingen”.

 4. @Gé [5]: dieren zijn dus geen objecten en niet het eigendom van iemand… Kunt u mij een koe aanwijzen die in Utrecht rechten studeert en zelfstandig woont en zelf bepaalt waar zij heen gaat en wat ze doen wil ? Of wellicht een varken of een paard ?
  Het lijkt mij dat ieder varken, koe en paard in Nederland een eigenaar heeft die volledig willekeurig bepaalt wat het beest gaat doen en wat ermee gaat gebeuren.

  Gé [8] reageerde op deze reactie.
  henk [10] reageerde op deze reactie.

 5. @wladi [7]:
  Of dieren al of niet eigendom van iemand zijn is één ding, maar ik krijg niet het antwoord op de vraag waar u/jij op baseert dat dieren dingen/objekten zijn. Het is in ieder geval wel een koel biologisch feit dat mensen (homo sapiens) dieren zijn, animal dus.
  Het enige dat ik wil horen is waar de stelling “dieren zijn dingen” op is gebaseerd, namelijk op een objectief feit of een persoonlijke mening. Stenen zijn dingen.

 6. @Wladimir:
  De NLse wet verplicht het verdoven van dieren die geslacht gaan worden. Is dat redelijk in uw ogen, of is de consequentie van “dieren zijn dingen” eigenlijk dat die verplichting kan vervallen, bovendien omdat een overheid zich toch niet dient te bemoeien met persoonlijk bezit en wat men er mee doet? Het is duidelijk, ik denk er anders over. Is het wellicht ook zo dat zij die ritueel en dus onverdoofd slachten (omdat hun god dat zo wil) ook menen dat dieren dingen zijn?

 7. @wladi [7]: Object/voorwerp: het voorwerp zelfst.naamw.
  Uitspraak: [‘vorwɛrp]
  Verbuigingen: -en (meerv.)
  iets dat je kunt aanraken, niet leeft en meestal niet heel groot is..
  Geen object dus. En dan nog iets. Als ik een beest de keel doorsnijd en langs de kant van de weg laat liggen en het is niemands voorwerp, dan is het mishandeling, maar als het dier van mij is dan is het ritueel slachten?
  Jij hebt geen respect voor dieren dat is duidelijk. Mij laatste post met zulke mensen wens ik niet te praten…

 8. Weinig mensen hebben er problemen mee wanneer mijn buurman een stoel doormidden zou zagen. Veel mensen hebben er echter wel problemen mee wanneer mijn buurman zijn hond doormidden zou zagen.

  Door een hond dezelfde rechten toe te kennen als een stoel verwijderen libertariers zich ver van enige sympathie die ze zouden kunnen ontvangen van anderen. Jammer; want vanuit het NAP valt er namelijk juist wél wat te zeggen over dierenrechten.

  Libertariër [14] reageerde op deze reactie.
  Wladimir van Kiel [16] reageerde op deze reactie.

 9. : @Peter [13]:

  Door een hond dezelfde rechten toe te kennen als een stoel verwijderen libertariers zich ver van enige sympathie

  Met een laptop ga je toch ook anders om dan een stoel? Ik heb Wladimir nergens zien schrijven dat een stoel hetzelde is als een laptop, riool rat, huisvlieg, hond of stoel.

  Peter [28] reageerde op deze reactie.

 10. @Imre [12]: de realiteit is dat een hond niet meer rechten heeft dan een stoel, kan ik ook niks aan doen. Ik begrijp aan al de überemotionele reacties hier dat men deze werkelijk niet prettig vind en een andere werkelijkheid wenst.
  Als uw buurman zijn hond doormidden zou zagen (wat zijn recht is als eigenaar van de hond) dan zou dat uit slechtigheid zijn, ritueel slachten gebeurt niet uit kwaadaardigheid om de dieren te kwellen maar is kennelijk vereist in sommige religies. Kosjer slachten gebeurt hier al sinds de Romeinen, toen zaten er al hulptroepen uit Palestina hier, niemand heeft er in al die eeuwen moeite mee gehad maar nu is het plotseling slecht. En waarom is een koe een pen door zijn hoofd jagen wel moreel kosjer en zijn keel doorsnijden niet ?

  Gé [18] reageerde op deze reactie.
  Gé [19] reageerde op deze reactie.
  Imre [21] reageerde op deze reactie.

 11. Openingsregel: “De staat heeft een poging gewaagd om het ritueel slachten te verbieden”……. zat ik toch weer te slapen: het is reeds een verplichting een dier te verdoven bij het slachten, en daar is een goede reden voor anders was die verplichting er niet. De PvdD wil dat de uitzondering die wordt gemaakt voor bepaalde religieuzen wordt opgeheven, er is helemaal niet sprake van het willen verbieden van ritueel slachten. Tot in het journaal wordt deze verwarring gezaaid. Er zijn blijkbaar ook moslims die helemaal geen bezwaar hebben tegen het verdoven, zij zullen echter wel ritueel blijven willen slachten. De nadruk ligt helemaal niet op het wel of niet verdoven, maar op het hals afsnijden en dood laten bloeden, dat is voor bepaalde religieuzen de essentie.
  Voorbeeld: http://www.islamcity.nl/forum/discussie-over-islam/9168-verdoofd-slachten-niet-verboden-volgens-islam.html

 12. @Wladimir van Kiel [16]:
  Je geeft helemaal geen redelijk argument voor je stelling, ik heb er wel naar gevraagd.
  De realiteit was ook dat indianen geen rechten hadden, of bepaalde verkrachte vrouwen in bepaalde streken heden ten dage, ik noem maar wat.
  Dat dieren dingen/objekten zijn is niet dé werkelijkheid.

 13. @Wladimir:
  het is als volgt geregeld in NL: de wet verplicht dieren die worden geslacht te verdoven. Er wordt een uitzondering gemaakt voor bepaalde religieuzen. Kun jij mij uitleggen waarom dat is, en of dat redelijk is?

 14. @Libertariër [14]: @Wladimir van Kiel [16]:
  ”Wat valt er te zeggen over dierenrechten vanuit het NAP?”

  Dat het NAP ook (gedeeltelijk) opgaat voor dieren.

  http://www.animalliberationfront.com/Philosophy/A%20Libertarian%20Replies%20to%20Tibor%20Machan's%20'Why%20Animal%20Rights%20Don't%20Exist‘.htm

  http://blog.meervrijheid.nl/2011/02/libertarische-dierenrechten/

  ”Met een laptop ga je toch ook anders om dan een stoel? Ik heb Wladimir nergens zien schrijven dat een stoel hetzelde is als een laptop, riool rat, huisvlieg, hond of stoel.”

  Ik heb dat zelf ook niet geschreven. Ik schreef dat Wladimir dieren dezelfde rechten toekende als een stoel.

  Wladimir van Kiel [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Imre [21]: IK ken ze die stoelrechten niet toe, ik wijs erop dat dit nu eenmaal de werkelijkheid is in deze boze wereld en ik begrijp heel goed dat je een andere werkelijkheid wenst maar zoals bij een is stoel er geen enkel dier dat zijn eigen lot bepaalt, dat doet altijd de eigenaar voor 100%. Kun je mij boos aankijken en psychopaat vinden maar zo is het nu eenmaal.

  Imre [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Wladimir van Kiel [22]:
  ”Kun je mij boos aankijken en psychopaat vinden maar zo is het nu eenmaal.”

  Ik verwijt je helemaal niets! Maar ik kwam zelf met een dilemma zoals ik in de link van de vorige post heb aangegeven. Zo stel je dat geen enkel dier zijn eigen lot bepaalt aangezien de eigenaar dit voor 100% doet. Nu kun je je ook afvragen of dit ook niet zo is bij dementerende ouderen of baby’s. Hebben deze ook geen rechten? Of hebben ze rechten omdat ze tot de groep mens behoren? Dus kennen we rechten toe puur omdat iemand toebehoort tot een groep of omdat die zelf over zijn eigen lot kan beslissen?

  Mijn eigen invulling hiervan is dat mensen sowieso rechten hebben zoals jij zelf ook stelt maar dat dieren die verwant zijn met de mens ook bepaalde (negatieve) rechten bezitten. Hoe dit precies invulling moet krijgen is aan mensen om te bepalen.
  G&R Eigenwijs [97] reageerde op deze reactie.

 17. arme dieren, ten prooi gevallen aan homo s., die bepalen alles, net zoals het ze uitkomt.

 18. Dat de burgers nog redelijk rond zouden moeten kunnen komen kun je afmeten aan de grote hoeveelheid dieren voeding voor honden en katten die er per dag verkocht worden, de winkels puilen uit van het grote assortiment. De dierenpartij maakt zich alleen maar druk om welzijn van dieren en wil pertinent alles inzetten om on-verdoofd slachten te verbieden want deze dieren hebben een lijdensweg van 4 minuten. Terwijl ik meer zit te kijken naar de kinderen in arme landen die van honger en dorst creperen en maanden lang door een hel gaan, en nooit een volwaardig bestaan gehad hebben. De dierenpartij kan zich beter inzetten voor de mensen die geen waardig bestaan hebben, die moeten ook voor het salaris van de bestuurders werken inleveren.

  Gé [27] reageerde op deze reactie.

 19. “de realiteit is dat een hond niet meer rechten heeft dan een stoel, kan ik ook niks aan doen.”

  Sinds wanneer is de realiteit uitgangspunt van het libertarisme. De realiteit is ook, dat er ingebroken wordt. Moeten we dan ook maar stellen, dat inbreken alleen maar een inbreuk op het eigendomsrecht is in de gevallen, dat het niet gebeurd. Een logische gevolgtrekking van heet libertarisme is dat andere -tarisme. Dat van Quorn, Valess en Tivall.

  Corné [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.