In deze lezing zal Henri Serton toelichten wat de Oostenrijkse economische school zo bijzonder maakt. Hij zal de geschiedenis en methodologie toelichten zodat toehoorders die niet zo bekend zijn met deze denkrichting binnen de economie er een nieuwe waardering van zullen krijgen. Ook zal hij uitleggen waarom een goed begrip van de kentheoretische aspecten van de Oostenrijkse school onmisbaar is in de verdediging van een vrije samenleving (kennistheorie of epistemologie (Grieks: epistèmè: kennis en logos: leer), ook wel kentheorie of kennisleer genaamd, is de tak van de filosofie die de aard, oorsprong en reikwijdte van kennis en het weten onderzoekt. Centraal bij epistemologie staat de vraag die de mens zich stelt: “Wat kan ik weten?”)

De aanvang is zoals altijd om 20:00 uur

Locatie is het kantoor van de LP / Hollands Juristen College