Patrick van Schie (directeur Telders stichting, wetenschappelijk bureau VVD) presenteert een lezing over de grondleggers en grondslagen van het libertarisme.

Welke denkers hebben het liberalisme vooral richting en inhoud gegeven? Welke ideeën zijn aan welke theoreticus ontleend? En wat is hun betekenis in het hedendaagse liberalisme? De liberale stroming is rijk geschakeerd.

De spreker zal ingaan op overeenkomsten en verschillen tussen klassiek-liberalen, ontplooiingsliberalen en sociaal-liberalen; het hele liberale spectrum dat is gelegen tussen libertarisme en collectivisme.
Aanvang is 20:00 uur.

Locatie is in Den Haag Marlot (Hollands Juristen College)