‘Ieder inzicht dat je zoekt enkel om je kennis te verrijken, enkel om schatten in je op te hopen, leidt je van je weg af; ieder inzicht echter dat je zoekt om rijper te worden op de weg naar vervolmaking van de mensheid en ontwikkeling van de wereld, brengt je een stap verder.’
GA 10 –  Rudolf Steiner

Dat is de opening van dit korte artikel. Deze tekst heeft mij enorm aan het denken gezet.

Misschien is het niet opgevallen, of misschien toch, maar de reden waarom ik niet meer zo actief ben met schrijven als voorheen, wil ik graag toelichten in dit stukje.

Een van de primaire oorzaken is dat ik een “ontdekking” heb gedaan, of zoals men dat noemt een “uitvinding”.. Ik quote deze woorden omdat ik niet kan hardmaken dat ik de eerste ben die dit heeft bedacht, slechts dat ik vooralsnog de eerste ben die het heeft toegepast en de werking heeft bewezen. De “ontdekking”  is gebaseerd en op een oud concept. Echter is mijn ontdekking daar een enorme optimalisatie van, waardoor dit oude en bijna vergeten concept opeens toepasbaar is geworden. Het idee bestond al, alleen geen werkende toepassing. Maar waarom nu wel? Omdat ik een efficiëntere toepassing heb verzonnen van het originele, tot 2008 gepatenteerde concept. Het resultaat is dat het product van geen kanten lijkt op het bij het octrooi beschreven product, doch was deze innovatie niet mogelijk tot het vrijkomen van het octrooi.

Maakt dat de bedenker van het originele concept de “eigenaar” ? Maakt dit mij “eigenaar”?

Ik ben van mening van niet, voor geen van beide. Concepten als “intellectueel eigendom”, Octrooien, enz. stroken niet met mijn gedachtengoed. Voor mij zijn dat verzonnen hulpmiddelen om iets te pretenderen wat niet bestaat, laat staan dat het aantoonbaar is. Want immers na het voldoen van een X bedrag, mag je iets laten beschrijven, als dat nog niet beschreven is, zodat jij daar opeens alleen recht toe hebt. Als iemand precies hetzelfde bedenkt, alleen 5 minuten later is met zijn aanvraag, heeft diegene pech.

En als iemand het op jou naam beschreven octrooi wil toepassen, maakt die gene een X bedrag over, en is het gebruik “legaal”. In mijn beleving noemen we dat steekpenningen. Sterker nog, het is het verschaffen van een monopolie met behulp van een stukje papier. Want wie bepaalt er nu of dat idee niet beter kan?

Sterker nog, ik durf te beweren dat octrooien innovatie stagnerend zijn. En erger nog, ontwikkelingstagnerend!

Hoeveel patenten zijn er geregistreerd, maar waar nooit iets mee wordt gedaan? Het gevolg daarvan is dat dát, mogelijk briljante, idee (voorlopig) nooit verder uitgedacht/ toegepast gaat worden. Innovatie op dat gebied wordt volledig geblokkeerd door een stukje papier. Natuurlijk ook voor overheden een perfect hulpmiddel om de markt te ontdoen van iets waar ze het niet mee eens zijn, omdat bijvoorbeeld de belangen ergens anders liggen (olie, tesla?).

De zin waarmee ik het artikel opende, bevestigt dit alleen maar meer voor mij.

Moet je alle kennis voor jezelf houden? En word je daar gelukkiger van?

Ik ben van mening van niet. Persoonlijk haal ik veel voldoening uit het kunnen delen van kennis. Mensen iets duidelijk trachten te maken, waar ze tot op dat moment nog nooit van gehoord hebben (libetarisme?).
In retour ontvang je misschien niet de gelden, maar wel het respect en de roem. De term “geld maakt niet gelukkig”, is voor mij wel degelijk van toepassing. Wat echter niet inhoudt dat iemand het van me af mag pakken, want dat is diefstal. Maar het punt wat ik wil maken, is komen we niet beter vooruit in het leven als we kennis met elkaar delen, in plaats van het voor jezelf te houden en claimen dat het jou idee is? Of erger nog, het idee kopen om vervolgens in een lade te leggen, alleen om te voorkomen dat het op de markt komt?

Dat is het morele dilemma waar ik dus tegenaan gelopen ben. Ga ik octrooi aanvragen en geld binnen harken? Of ga ik voor de community, en voor “eeuwige” roem?

Ondanks het bestaan van deze idiote (criminele) dingen als octrooien, heb ik de keuze gemaakt voor dat laatste.

30 REACTIES

 1. Je vergeet iets, een idee hebben kost dan wel niks, het uitwerken kost wel geld. ikzelf ben op het moment aan een project aan het werken, wanneer het af is zal er een octrooi op het ontwerp genomen worden. Indien de mogelijkheid tot octrooi niet zou bestaan zou ik nooit de financiele middelen ter beschikking gekregen hebben om dit uit te voeren. Want om van idee tot uitvoering te komen kost geld, veel geld…

  Libertariër [3] reageerde op deze reactie.

 2. @mark [1]:

  Als ik nou ook bezig ben met hetzelfde, of een vergelijkbaar project, kost mij ook heel veel geld maar Mark is een dag eerder met het aanvragen van octrooi.

  Dan heb ik pech?

  Mijn motivatie voor het nieuwe project is om het idee direct toe te passen voor productie op de markt te brengen, en zo te delen.

  Mark heeft zijn idee enkel gemaakt voor octrooi-inkomsten.
  Is het dan niet meer mijn eigen onderzoeksgeld, mijn eigen idee, mijn eigen product wat ik op de markt wil gaan delen?

  Octrooien kunnen lang duren, onderzoeksgeld kan erg duur zijn, terwijl er dan ook nog een vaag octrooi op de toepassing zit.
  Octrooien staan innovatie in de weg.

  Als Mark en ik beiden dezelfde toepassing of uitvinding doen, is het dan niet van veel groter belang, dat we niet strijden om wie het eerste de octrooiregistratie rond heeft.

  Maar dat er liever competitie is tussen ons, over hoe snel we de toepassing (of uitvinding) zo goed en goedkoop mogelijk op de markt kunnen brengen?

 3. Helemaal mee eens met dit artikel.

  Grote kans overigens dat de Amerikanen roet in het eten gaan gooien; die proberen nu patenten en octrooien te verlengen to 80 jaar. Makkelijk. Hoeven ze ook niet meer na te denken.

  Wat voor mij een bedenkelijke ontwikkeling is dat bepaalde bedrijven in de US (o.a. Monsanto) proberen het leven zelf te patenteren.

  Patentgeld bij de geboorte van je kind.

  http://www.youtube.com/watch?v=XI_hSuiSojE

 4. Patenten kunnen nuttig zijn zeker als de ontwikkeling van een concept veel tijd/geld kost.

  Iemand als Ayn Rand was voor patenten, maar zag wel in dat een pantent gelimiteerd moet zijn in duur. Onder andere na te lezen/luisteren in Capitalism. The Unknown Ideal.

  Overigens ben ik wel van mening dat de patenteerbaarheid van concepten op sommige
  gebieden te ver gaat en wordt het bij smartphones vooral gebruikt om concurrentie te
  beperken. Zie de strijd tussen Apple en Samsumg.

 5. Patenten zouden niet langer mogen duren dan de tijd nodig voor het terugverdienen van de ontwikkelingskosten + een redelijke winstmarge…..

 6. Wat een onzin. Het idee achter een octrooi is juist het idee voor een ieder openbaar en daarmee toegankelijk te maken opdat er op voortgebouwd kan worden om daarmee de vooruitgang verder te helpen. En tevens de belangen van de uitvinder (tijdelijk) te beschermen. Zonder een octrooi zou de uitvinder het idee voor zichzelf kunnen houden en onwillekeurig een mogelijke vooruitgang tegen kunnen houden. Ik weet dat dit gebeurd. Sommige bedrijven houden de kern van een idee geheim en ontwikkelen de perifere kennis met behulp van subsidie en octrooieren die. Zonder octrooi wordt straks alles geheim gehouden.

 7. Een van mijn voorvadereren was vijf minuten eerder dan een ander om een stukje grond te verwerven. Heb ik dan ook geen recht meer naar verloop van tijd?
  Ik heb ontdekt! al of niet met hard werken kapitaal te vergaren, is dat na verloop van tijd ook niet meer van mij om wille van de toegankelijkheid van welvaart?

 8. er bestaan veel misverstanden over octrooien. ik was er vroeger een groot voorstander van. totdat ik dit boek las:

  http://www.dklevine.com/papers/intellectual.pdf

  hierin wordt beschreven hoe het innovatie tegenhoudt (met mooie voorbeelden) en hoe een business model er uit ziet zonder de bescherming van een octrooi. Wat ik heel verrassend vond is het onderzoek dat gedaan is naar wat CEOs vonden van het nut van IP. Scoorde veel lager dan ik dacht. (zie tabel in boek).

  Wat minder wordt belicht (als ik het me goed herinner) is de rechtstheoretische kant ‘ is het wel een eigendomsrecht’ (nee, want als ik het kopieer dan heb jij nog steeds jouw exemplaar) daar besteedt Stephan Kinsella meer aandacht aan.

  hier geldt dus ook weer: de overheid is overbodig.

 9. Patent en octrooi ben ik wel voor.
  als ik jaren lang een nieyw concept bedenk om bijvoorbeeld een bepaalde spel machaniek te creeren of een nieuwe manier van processing..
  Dan is dat idee mijn intellectuele eigendom.

  Als ik een beurs ontwerp en iemand steelt mijn idee daarna en copieerd het.. Nee . Dat is stelen van intellectueel eigendom.
  Vooral in de virtuele wereld is dit heel belangrijk .

  In verlengde ervan zou het dus mogelijk zijn als ik een online 3d model koop waar iemand weken aan heeft gewerkt, en het zelf ga verkopen online, en als ik een groter netwerk heb verdien ik er meer aan dan de persoon die er al het werk in gestoken heeft.

  Als je wil delen is dat best, maar je kan niet verwachten dat iedereen zijn ” Eigendom” opgeeft zonder daar de vruchten van te mogen plukken.

  Dus patenten en octrooi.. JA! Mijn uitvinding, mijn moeite, mijn werk.. MIJN EIGENDOM.

 10. Of misschien zie ik patent en octrooi in die zin verkeerd..
  Maar ik bedoel dat je moet uitkijken dat de uitvindingen niet in de vorm van een soort plagiaat worden gestolen…

  Daarbij kan je een patent of octrooi zo omzeilen, je moet echter minimaal 5 veranderingen toepassen en dan mag het wel.

 11. Inderdaad Doompie, in het klassiek-liberalisme bestaat ‘geestelijk eigendom’ niet, wel fysiek eigendom. Ideeën, zodra die gelanceerd zijn, worden voor iedereen toegankelijk, dus ook het idee om een auto te maken, of een gloeilamp, of een pc etc. Anders wordt het als een fysiek prototype of ontwerp wordt gestolen, want dat is dan diefstal.

  Met andere woorden, octrooien en patenten bestaan dus niet en zo’n bureau moet meteen worden opgedoekt.

  Murray Rothbard had daar al een interessant artikel over geschreven overigens: http://www.ccsindia.org/ccsindia/lacs/7patents_copyrights.pdf

  Wil je je idee tot uitvoering brengen dan is het belangrijk om een fabrikant of producent te vinden om dit idee fysiek tot stand te brengen en te produceren. Het wordt dus altijd contractueel vastgelegd tussen de ontdekker en de uitvoerder. De fabrikant of producent kan dan haar eigen netwerk inschakelen voor de marketing en distributie. Daar komt dus geen enkel overheidsbureau of -bureaucratie aan te pas.

  Hetzelfde geldt voor andere bedrijfstakken zoals de muziekindustrie en farmacie bijvoorbeeld.

 12. @Albert, bedankt voor deze briljante uitleg!

  Goed, volgens mij is de oplossing ook heel simpel:
  Van idee -> product: Dat kost tijd en geld.

  Waarom wil je dit beschermen, om andere legaal op te mogen lichten?
  Worden producten niet al “natuurlijk” beschermt?

  Volgens mij zijn alle producten op de delen in twee categorieën:
  1) Simpel – Een product wat onvoorwaardelijk nagemaakt kan worden
  2) Complex – Een product wat niet onvoorwaardelijk nagemaakt kan worden

  De bescherming:
  1) Word beschermd door marktwerking. Als het een simpel iets is, en het wordt in de markt gezet tegen een marktconforme prijs, zijn er weinig tot geen concurenten die het goedkoper kunnen produceren, en mogelijk dus niet eens de moeite gaan nemen.
  Als ze dat wel doen, zijn ze altijd te laat. Het product is namelijk reeds vermarkt, en heeft naamsbekendheid gekregen. (wat een belangrijke beslissings factor is voor aankoop door vele consumenten)

  2) Genialiteit, daarmee bedoel ik, als een product dus danig complex is, of aan enorm veel variabele voorwaarden moet voldoen om te kunnen werken, heeft een ander die deze “sleutel” niet heeft, niets aan het product. En dus ook weinig tot niets om het na te gaan maken..Dan kan de concurent nog altijd een clone bouwen, maar niet meer als dat..

  Anders wordt het doorontwikkeling, en dat is alleen maar een goede zaak…

  Algemeen:
  Zelfs als iemand anders jou briljante idee gaat namaken, moeten daar ook flinke investeringen voor gedaan worden. Reverse engineering -> productie is ook geen goedkoop proces..

  Ik ben van mening dat zolang er octrooien bestaan, bestaat er geen eigendom van een uitvinding..slechts een alleen recht op de toepassing ervan.

  En zelfs dat eigenlijk niet.
  Want wie gaat er elk concurerend product toetsen op octrooi schending?
  En wat voor investering hangt daaraan vast?

  Onafhankelijk onderzoek, advocaten, rechtsgang…..

  Zijn genoeg bedrijfjes op leeg gebloed…hij met de vetste portemonee wint..

  @ Hoc: Veel succes met de controle daarvan..
  Software routines controleren is onmogelijk..

  Maar gezien je zo begaan bent met de software: What about Linux? eigenlijk bedoel ik dan den GNU License…
  Zou ook van toepassing kunnen zijn op 3D modellen..(zoals je kunt zien werkt dat ook in Google Sketchup..)

  Ik deel onder voorwaarden dat jij ook deelt…en samen komen we verder..werkt echt uitstekend in de praktijk..

  En om nog een mooi voorbeeld te noemen in de virtuele wereld:
  Playstation move Wii
  Vertel mij maar wat het verschil is…dezelfde “nieuwe” manier van spelen, net iets anders geimplementeerd..

 13. @Ube da Dube [9]: Dat is nu net de bedoeling van een octrooi. Met het octrooi maak je de uitvinding publiek opdat een ieder van die uitvinding kan kennisnemen en er aldus op kan voortbouwen. Echter het octrooi beschermt ook de inspanning van de uitvinder; hij mag er (ook) de vruchten van plukken. Hoe solidair wil je het hebben?

  Rien [26] reageerde op deze reactie.

 14. @Rien [17]: Heeft niets met geweldsmonopolie te maken. Middels octrooi maak je de knowhow publiek en geef je het publiek de kans er zijn voordeel mee te doen door er op voort te borduren. Tevens wordt de inspanning van de uitvinder gerespecteerd en behoudt hij ook de vrucht van zijn arbeid. Hoe solidair wil je het hebben.

  Doompie [20] reageerde op deze reactie.

 15. Patenten en octrooien zijn hypocriet.
  Echte uitvindingen zijn er niet.
  Allen zijn berust op of samengesteld uit andere zgn
  uitvindingen.
  De zgn. nieuwe uitvinding bestaat dan uit allerlei
  gejatte deel-uitvindingen.
  Iemand zijn ideeën stelen en dan je eigen willen beschermen
  is hypocriet.

  Wat als ik of mijn voorouders een octrooi/patent had
  op het (tand)wiel? Dan waren vele producten een stuk duurder
  geweest of waren er nu niet geweest.

  Patenten en octrooien houden de ontwikkeling tegen.

  Veel mensen lijden medisch doordat een medicijn/implantaat tig keer goedkoper gemaakt had kunnen worden, maar octrooien en patenten dit tegen houden.
  Lenzen voor staar zijn onbetaalbaar en hierdoor zijn veel mensen blind in sommige landen.
  Hierbij zijn de ontwikkelkosten al vele malen terug verdient.

  Klagen over het feit dat je veel tijd ergens in hebt gestoken en niet terug verdient is onzin, je bespaart immers ook veel tijd doordat je iemand anders zijn uitvindingen ook kan gebruiken wanneer dit niet is beschermd.

  Dit is om het even.
  Dit bedoel ik met hypocriet.

  Doompie [20] reageerde op deze reactie.

 16. Niet vergeten.

  Veel landen zijn begonnen en hebben zich ontwikkeld door niets aan te trekken van alle patenten en octrooien.
  Ze maakten alles na. Nu ze zelf dingen ontwikkelen beginnen ze ook over octrooien en patenten te zeuren.

  Hoe zou het Nederland af gaan als ze zich niets aan trok van internationale patenten en octrooien?
  Je kon het starten met het verbod op te heffen voor de binnenlandse markt. Voor de export kan het bedrijf het zelf wel uitzoeken.

  Zou de economie opbloeien en/of door welke landen zouden we geboycot of gechanteerd worden?

 17. @Romee [20]:

  Goed punt Romee, de farmaseutische industrie is HET voorbeeld van oa. geweldmonopolie met octrooien..

  En wat denk je van het hennep-olie? + onderzoek erna..zou potentieel veel mensen kunnen helpen…
  Maar daar is geen octrooi voor te krijgen (is een plant) dus is het vrijwel overal ter werld verboden gemaakt..overheid loopt hand in hand met ze…

  De hele farmaseutische industrie + medische “wetenschap” = GEVOLG bestreiding.. de oorzaken worden simpelweg niet aangepakt..want dan verkopen ze niks meer / heeft het geen bestaansrecht meer..

  Alles wat niet gepatenteerd kan worden, komt niet op de markt.
  Misschien ook maar eens iets over schrijven..

  @Rien [17]:
  Hartelijk dank Rien!

  @Bertus [19]:

  Hoe jij het omschrijft komt het over alsof het een onschuldige database met ontwerpen is..
  En wat je stelt is niet waar. Niemand mag het gebruiken. Alleen de houder van het octrooi bepaald dat…is dat geen monopolie?

  Hoeveel voorbeelden wil je hebben van opgesloten technologie DANKZIJ octrooien ???

  Bertus [29] reageerde op deze reactie.

 18. Met name door lezingen van Stephen Kinsella ben ik veel huiveriger voor intellectueel “eigendom” dan ik vroeger was. In veel sectoren belemmert het inderdaad de innovatie en bemoeilijkt het markttoetreders.
  Er zijn echter sectoren, zoals de medicijnenindustrie, waarin ik me niet voor kan stellen hoe deze kan functioneren zonder patenten.
  Welke (private) partij zou jarenlang duizenden stoffen willen testen om 1 werkzaam medicijn te kunnen maken als vervolgens een concurrent het voor praktisch niks na kan maken?

  Heeft iemand hier ideeën over?

  Romee [24] reageerde op deze reactie.

 19. Hoe haalt een ondernemer zijn ontwikkelkosten eruit, als hij de eerste jaren zijn vinding niet beschermd weet?

 20. Ons aller bekende Bart Croughs hield er een keer een lezing over bij de LP. Als jij een idee hebt en je schrijft het op, wie is dan de eigenaar van het idee? Jij? Of de uitvinder van de pen? Of de uitvinder van het papier? Of misschien toch de uitvinder van het Latijnse alfabet?

  En als je iets programmeert (Hoc), ben jij dan de eigenaar? Of misschien de uitvinder van de betreffende programmeertaal? Of toch IBM? Of Samsung, omdat het op hun harde schijven staat? Of misschien wel van Atoomstroom, omdat zij de PC voeden?

  Als je een idee hebt, voer het dan uit: daarmee heb je een voorsprong op de concurrent.

  Ik vond deze gedachtengang erg interessant.

 21. Zoals gezegd, de voorsprong op de concurrent moet de kosten terugverdienen.
  Bv. de tablet van apple is een goed voorbeeld. Alles was er al lang.
  De computer, het touchscreen etc,..
  De tablet in zijn geheel was er zelfs allang. (toshiba)
  De juiste timing (soms geluk) in combinatie met goede software
  geeft nu de behaalde marktleiderpositie/voorsprong.
  @Adam [23]:
  Daarom moet je medisch en scholing ook in de sociale pot laten. Grote delen van de uitvoering kun je wel aan prive bedrijven overlaten.(door geld uit de pot, ieder na eigen keuze te laten besteden)
  Het grote voordeel is hiermee is, dat de aandacht meer uit kan gaan naar de oorzaak van ziektes i.p.v bestrijding van de gevolgen m.b.v medicijnen.
  Wie wil er geld investeren in het voorkomen van ziekten? Aan het het “voorkomen/oorzaak” valt niets aan te verdienen, aan de gevolgen wel.
  Wijsheid moet boven geld staan.
  Helaas is dit niet altijd zo. (kernenergie)
  Geleerdheid betekent nog geen wijsheid.

 22. Boeiend dilemma. Ik sluit me aan bij de mensen die zeggen dat ook (uitgewerke) ideeën eigendom zijn. Voor hoe lang dat is, is nader te bespreken.
  De ‘uitvinder’ heeft immers zijn tijd, energie en mogelijk vermogen gestoken in het uitwerken van zijn idee. Door dat vrij ter beschikking te stellen, loopt hij de vruchten van zijn werk mis.
  Vergelijk dit met het schrijven van een boek: vervang de naam van de auteur door je eigen naam en ga het boek verkopen. Dat kan toch niet wenselijk zijn?

 23. “En als je iets programmeert (Hoc), ben jij dan de eigenaar? Of misschien de uitvinder van de betreffende programmeertaal?”

  Van wat je zelf ontwikkelt in de programmeertaal ben jij eigenaar (door het te compilen is overigens de programmeertaal niet meer te herkennen).

 24. @Doompie [22]: Iemand met een licentie mag het gebruiken. Bovendien staat dat er ook niet. De bedoeling van de openbaarmaking is dat anderen erop kunnen voortborduren. Of iets omheen kunnen verzinnen. Als een uitvinding geheim gehouden wordt, mist de maatschappij zelfs deze mogelijkheid.

 25. @Rien [28]: En daar zou ik aan willen toevoegen “een verbod op octooien” is dan ook slechts een stuk papier en daarmee dus waardeloos.

Comments are closed.