Scholen, de overheid bemoeit zich er mee dat het een lieve lust is. Mevrouw Bijsterveldt nu dus ook weer door een, goedbedoeld wellicht, voorstel te doen dat ouders wederom het slachtoffer worden van dwang.

Een paar citaten uit de volkskrant:

“ Scholen mogen een nadrukkelijker beroep doen op ouders en hun bijdrage aan het verbeteren van de leerprestaties van hun kind, hun inzet voor de school en het ondersteunen en respecteren van het gezag van de leraren.”
En dan deze. ” Ouders en scholen zouden hun afspraken van de minister moeten bezegelen met ‘niet-vrijblijvende overeenkomsten’, waarin staat ‘hoe ouders hun talenten en deskundigheid inzetten om het onderwijs te verrijken of dat ze participeren in de besluitvorming op de school’

Dus begrijp ik het dan goed dat eerst de overheid de scholing volledig op zich neemt en monopoliseert volgens zijn eigen criteria en wetten. De economische omstandigheden gecreëerd waardoor beide ouders gaan werken om enigszins rond te komen en dan ontstaat het begrip ” sleutelkind“. Door die zelfde overheidsbemoeienis wordt het onderwijs te slecht voor woorden, waarin ouders werkelijk niets in te brengen hebben, doen ze dat wel dan krijgt de school een bezoek van de onderwijsinspectie. Als die onderwijs inspectie constateert dat de school niet helemaal doet wat de ambtenaar zegt, dan draaien ze de geldkraan dicht en mag de ouder op de bubbel betalen van de bestaande belasting.

Mevrouw Bijsterveldt is echt het spoor bijster. De ouders kunnen over het algemeen niet meer betrokken zijn bij de school van de kinderen omdat de school moet luisteren naar de rijksoverheid of omdat ze simpelweg de tijd niet hebben.  Een gemiddeld modaal gezin met 2 kinderen kan niet voor 70% (of meer) van hun leven in het hamsterwiel rennen voor de overheid en dan nog eens betrokken zijn bij alle aspecten over scholing.

Zoals het een goed ambtenaar betaamd staan er ook straffen op als de ouders niet precies doen wat er afgesproken is met de school, gezien de afspraak ” niet vrijblijvend” is.

Het lijkt mij een uitstekend plan als mevrouw Bijsterveldt stopt met symptoom bestrijding en voorstellen doet die leiden naar een vrije oplossing zonder dwang. Iedere ouder wil immers dat zijn kind de beste scholing krijgt. Laat daarom het onderwijs los en de ouder daadwerkelijk beslissen welke school ze kiezen en hoe deze ingedeeld moet worden. Als de school slecht onderwijs levert grijpen de ouders vanzelf wel in omdat ze geen waar voor hun geld krijgen. En als ze dan ook nog eens korting krijgen op de inkomstenbelasting hebben ze daar meer tijd en meer middelen voor.
Dan hoeft er niet door een mevrouw Bijsterveldt gedwongen te worden en is iedereen tevreden.

Er zijn tal van onderwijs soorten om uit te kiezen en er kunnen er nog veel meer bij, precies afgestemd op de wensen van de consument / ouder. Deze worden echter door de overheid in banen geleid die de methodiek volledig te niet doen.  Maar dat ouders de tijd en middelen niet hebben en dat de scholen wel willen maar ze het simpelweg niet mogen, daar hoor je mevrouw de minister niet over kraaien.
Het enige wat ik van deze vrouw hoor is dat men er voor mag betalen onder dwang, daarna afspraken moet maken onder dwang, de overheid precies mag zeggen hoe het schoolwezen moet lopen. Mocht het dan nog fout gaan, dan moet er meer dwang worden toegepast om de ouders en kinderen in het keurslijf te krijgen, door niet vrijblijvende afspraken en de kinderen de zelfde hiërarchische dwang modellen in te drammen.

Gaat het niet tijd worden om de belastingen te schrappen en het zelf te doen?

[HTML1]

Toevoeging:
Even off-Topic voor de lezers.  Aanstaande Zaterdag en Zondag ben ik aanwezig bij het JOVD najaarscongres. Dhr Pechtold zal aanwezig zijn en spreken. Ik ga vragen stellen zoals, waar de 2000 euro per persoon nu eigenlijk vandaan komen en de vraag, wat de vrije handel via de EU toevoegt als je mensen moet gaan betalen om werkelijk niets te doen. Volgende week kunnen jullie genieten, of eerder, van een verslag van die avond met beeld. Maar als je zelf nog vragen hebt per onderwerp, zet ze bij de comments en ik kies de beste er tussen uit.
Hier is het programma.

Tot volgende week.

 

11 REACTIES

 1. Het is in het belang van hun bloed eigen kind dat de ouders de school steunen .
  Het in elkaar trimmen van de leraar door de vader valt daar dus NIET onder !
  Ook het arresteren van de leraar door de politie is niet de juiste oplossing !

 2. zolang er indoctrinatie is van kinderen met leugens, zolang zullen er volwassenen opgroeien die deze leugens ten koste van alles verdedigen met alle wapens die ze tot hun beschikking hebben en met alle bloedvergieten noodzakelijk om anderen te laten erkennen dat de hun vroeger vertelde leugens waarheid zijn.

 3. Zolang ouders geen respect voor de leraar/docent, politieagent, vrouwen, homo’s, westerse samenleving etc. bijbrengt en kinderen in vele gevallen met letterlijk 2 culturen te maken heeft ( lees de berichten over de toestand die ontstond nadat een docent de holocaust wilde uitleggen)e.a., de docent en agent, oudere etc. nog steeds niet met u aangesproken worden, zolang zal het spoor bijster zijn en niet alleen in het onderwijs!!!!

  Hoc Voluerunt [4] reageerde op deze reactie.
  Alex [5] reageerde op deze reactie.

 4. @jowitteroos [3]: Respect is iets wat je moet verdienen, niet op voorhand krijgen.

  Men kan geen respect voor de politie opbrengen en dit is naar mijn mening terecht. Je noemt ook wel de uitwassen zoals die van de holocaust. Het gaat mij meer om het economische plaatje, ouders moeten krom liggen door de belastingen en daarna verwacht de overheid ook nog dat ze gedwongen de school mee gaan helpen. Veel ouders willen dit wel, maar kunnen het niet omdat ze er economisch minder voor staan.

  Verlaging van die belastingen kunnen uitkomst bieden, en ook dat de school niet in de loopgraven moet wandelen die de overheid voor ze gegraven heeft.

 5. @Alex [5]: Dat sowieso, maar puur omdat niemand mag zeggen wat je wel en niet moet doen. Leerplicht heeft meer nadelen dan voordelen. Kinderen gaan toch wel naar school.

 6. Mijn probleem zou anders gelegen hebben, Toen mijn vrouw en ik 15 jaar waren zijn we al gaan werken en nooit weer een school bezocht. Als onze kinderen ons gevraagd hadden om bij hun studie te helpen waren we gewoon niet in staat om dat te doen, en wij denken dat er zo wel veel meer zijn of een andere taal spreken.

 7. Er zijn enkele goede Libertarisch Opvoeden boeken in het Nederlands. Wie weet de titels?

 8. Het onderwijs moet weer volkomen vrij worden. Al; het onderwijs dient particulier te zijn en zonder bemoeienis van welke overheid dan ook. Geef ieder kind jaarlijks een bepaald bedrag en laat het samen met zijn ouders,verzorgers uitzoeken waar,wat en hoe het wil leren of misschien wel wenst af te leren.

  Alex [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Alex [10]:
  Hoe je het onderwijs zonder staatsinvloed financiert is natuurlijk niet van belang. Of je dit met een toeslag of via belastingverlaging wilt organiseren is volgerns mij lood om oud ijzer. Waar het om draait is dat de staat zich geheel terug trekt uit het onderwijs. Laat de ouders zelf bepalen wat goed is voor hun kinderen. De staatsopvoeding, die nu al zo’n twee honderd jaar duurt. moet gewoon verdwijnen, al was het alleen maar al om de enorme bedragen die dit kost. Bij een werkelijk vrij schoolsysteem, waar iedereen zijn eigen school kan stichten zonder de overheid op zijn pad te vinden, zullen de kosten aanzienlijk lager uit vallen.
  En wat mij betreft mag de staat ook opgedoekt worden er zijn ook andere vormen om de samenleving te organiseren.

Comments are closed.