Collectivisme en overheidsingrijpen zorgen per definitie voor verstoorde productie en consumptie patronen. Producten en diensten die in een vrije libertarische maatschappij een marginaal bestaan zouden leiden (zoals belastingadvies, juridische dienstverlening en windmolens), krijgen in onze maatschappij volop de ruimte. Sta me toe de nieuwste zegening van het collectivisme onder uw aandacht te brengen: de hennepgeurkaart.

Doel van de hennepgeurkaart is hennep plantjes telende burgers op te sporen. Door wetgeving dient de teelt in het geheim plaats te vinden. Waar de overheid vaak zelf niet in staat is voldoende dienstverlening te leveren lukt het de in het geheim plantjes telende burgers om niet alleen de Nederlandse coffeeshops draaiende te houden maar ook te voldoen in een deel van de buitenlandse vraag. Deze VOC mentaliteit vraagt natuurlijk om ingrijpen.

De landelijke taskforce aanpak georganiseerde hennepteelt heeft vorig jaar een 30-duizend tal hennepgeurkaarten verstuurd, met name in Den Haag en Rotterdam. De ontvangers werd gevraagd de henneptelers op te sporen en aan te geven. Een actie waar velen toe bereid bleken. Gevolg is dus dat er thans overwogen wordt de hennepgeurkaart landelijk in te zetten.

Een verspilling van menselijke inventiviteit. De tijd en energie besteed aan deze activiteiten kan niet aan productieve nuttige activiteiten worden besteed. De burger wordt opgeroepen zijn buurman te verraden die in zijn schuurtje of garage bijbeunt. Niet alleen wordt de economie beknot door het collectivisme, de creativiteit die er nog aanwezig is, wordt aan totaal nutteloze zaken verspild waardoor de vooruitgang tot stilstand komt. Met daarnaast als bijproduct ook nog eens een verklikker en verrader maatschappij.

7 REACTIES

 1. Heel NL hangt ondertussen aan elkaar van de kliklijnen.
  Dit verschijnsel blijkt, gezien het succes, naadloos aan te
  sluiten bij de gemiddelde volksaard. U bent dus gewaarschuwd:
  “De verrader slaapt nooit”.

 2. door angst worden we geregeerd. kijktip: the power of nightmares van adam curtis.

 3. Waar doet me dat aan herinneren? Stasi? Gestapo?
  De enige reden om de hennepteelt de verbieden is het creeeren van kapitaal zonder de afdracht van belasting.
  Ga dan ook alcohol verbieden, dat veroorzaakt voor de samenleving veel meer schade.

 4. Prima dat er wiet geteeld wordt…Maar dan geen stroom aftappen…
  Voor de rest…ze telen maar een eind weg..

 5. Dus… als ik het goed begrijp:
  Betalen de productieven in dit land alsmaar meer en meer verplichte bijdragen en belastingen, met als reden onze veiligheid, anti-terrorisme, anti-criminaliteit, enz.
  Echter, van al dat afgedwongen geld wordt het justitie- en opsporingsapparaat dus niet beter, efficiënter en/of doeltreffender?
  Neen, men gaat geurkaartjes uitdelen, om de betalende burgers ook nog eens de opsporing te laten doen?
  Prima hoor, als ik ooit dan die opsporingshulp kan of moet zijn (en dan uitsluitend in zaken die ik moreel aanvaardbaar acht, dus in geen geval voor het telen van planten), gaat dat de overheid een flink bedrag kosten. Want blijkbaar funnctioneert het afgedwongen geld niet voor justitiële- en opsporingsdoeleinden… dan betalen ze mij maar een flink deel terug voor eventuele infoprmatie die ik mogelijk zou hebben inzake een criminele activiteit waarvan ik getuige ben o.i.d.
  Misschien dat er dan eens iemand gaat denken…..

 6. HET grote probleem met die wietkwekerijtjes is natuurlijk het brandgevaar, dat aantoonbaar voor veel schade en soms slachtoffers zorgt. Maar dat is eerder een consequentie van de illegaliteit dan een oorzaak. Het aantal branden bij professionele tabaksfabrikanten ligt immers een stuk lager.

  Kortom: legaliseren die handel, en maak er een normale bedrijfstak van. Probleem daarmee is dat de prijzen instorten en de staat haar clandestiene activiteiten niet meer kan financieren…

  Overigens mag duidelijk zijn waarom de NSB destijds (?) zo floreerde.

 7. Opiumhandel

  In 1824 werd mede door koning willem I ( de STAAT ) de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgericht .
  De handel in opium was één van de belangrijkste activiteiten , met de verdiensten die daar uit voortkwamen werd o.a. de oorlog op Java betaald .Tegenwoordig maakt NHM uit deel van ABN AMRO en het koningshuis .

  De Nederlandsche Cocaïnefabriek werd door de Koloniale Bank (later Cultuur-, Handels- en Industriebank, daarna Cultuurbank NV),[1] op 12 maart 1900 opgericht.
  Op Java werden vanuit Bolivia geïmporteerde cocaplanten gekweekt. De verwerking tot cocaïne vond plaats in een door H.H. Baanders ontworpen gebouw op de hoek van de Eerste Schinkelstraat en de Schinkelkade te Amsterdam. Het product werd gebruikt als geneesmiddel voor hals-, borst- en longziekten. Het was echter publiek geheim dat het ook als genotsmiddel werd verhandeld.[bron?]In 1902 werd de fabriek aan de Schinkelkade uitgebreid, en in 1910 was de fabriek uitgegroeid tot de grootste cocaïnefabriek ter wereld. Omdat verdere uitbreiding niet mogelijk was werd aan de Duivendrechtsekade een nieuwe fabriek gevestigd.[2]Door de Eerste Wereldoorlog profiteerde de NCF en groeide het bedrijf nog verder uit. Er gold weliswaar een exportverbod voor geneesmiddelen uit het neutrale Nederland, maar de NCF kreeg hier een ontheffing voor. De strijdende partijen hadden het middel nodig om het moreel van hun soldaten op te vijzelen.In 1923 bedroeg de aanplant op Java ca. 1400 hectare.[1] Begin jaren twintig vervaardigde de NCF 20% van de cocaïne in de wereld en was marktleider. De hoogste jaarproductie lag op circa 1500 kilo. In de Opiumwet van 1928 werden de bepalingen van het opiumverdrag van Genève uit 1925 overgenomen. Met een certificatenstelsel voor de in- en uitvoer werd de internationale handel beperkt tot verdovende middelen voor medische en wetenschappelijke doeleinden. Hoewel steeds was beweerd dat de geproduceerde cocaïne niet als genotsmiddel werd verhandeld, daalde de productie nu en kwam aan de dominante positie van Nederland in de cocaïnehandel een einde.Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in de fabriek efedrine geproduceerd.In de jaren 70 werd de fabriek overgenomen door AkzoNobel,[3] en in 1975 kreeg de fabriek een andere naam, NCF Holding BV.

  In maart 2000 werd het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) opgericht.[1] Het BMC zorgt voor de teelt van medicinale cannabis, hierbij letten ze vooral op de kwaliteit van de gekweekte marihuana. In de Opiumwet werden ook bepalingen opgenomen die vastlegden dat de overheid moet zorgen voor voldoende cannabis voor medische doeleinden en onderzoek. In september 2003 kwam er voor het eerst medicinale cannabis beschikbaar in de apotheek.[1]
  Artikel 28 – Toezicht op de cannabisplant
  Artikel 28, lid 1, bepaalt dat een Verdragspartij die de verbouw van de cannabisplant toestaat
  voor de productie van cannabis en cannabishars het systeem van toezicht zoals opgenomen in
  Artikel 23 daarop zal toepassen. Dat systeem voorziet in de instelling van een nationaal
  bureau. Op grond van Artikel 23, lid 2 geldt in een zodanige situatie het volgende regime:
  – de gebieden waarin en de percelen waarop de verbouw van de cannabisplant voor de
  productie van cannabis is toegestaan, worden door het bureau aangewezen;
  – het bureau verleent vergunningen aan verbouwers, op grond waarvan de verbouw is
  toegestaan;
  – elke vergunning specificeert de grootte van het land waarop de verbouw is toegestaan;
  – alle verbouwers dienen hun totale oogst aan het bureau te leveren;
  – het bureau heeft het exclusieve recht van import, export, groothandel en op voorraad
  houden.
  In overeenstemming met deze bepalingen is in Nederland het Bureau Medicinale Cannabis,
  dat valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ingesteld. Het Bureau is
  verantwoordelijk voor de productie van cannabis en cannabishars voor geneeskundige en
  wetenschappelijke doeleinden en heeft een monopolie op de handel, import en export van
  cannabis en cannabishars voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden. De teelt van
  de cannabisplant is door het Bureau uitbesteed aan twee bedrijven, waar de oogst elke maanddoor het Bureau wordt opgehaald.
  De markt voor medicinale cannabis in de Verenigde Staten is enorm, en nog steeds groeiende. Alleen dit jaar al zal er voor zo’n $1,7 miljard aan mediwiet over de toonbank gaan, zo blijkt uit marktonderzoek. Aangenomen wordt dat dit bedrag alleen zal oplopen, gezien het toenemende aantal staten dat de verkoop van wiet voor medicinaal gebruik toestaatEr zijn honderden bedrijven die zich bezig houden met het kweken en verkopen van wiet aan klanten”, zo stelt de auteur van het onderzoek, Ted Rose. “We verwachten dat de huidige markten zich in de komende vijf jaar zullen verdubbelen.” Rose voorspelt dat de markt in 2016 een waarde van $8,9 miljard zal vertegenwoordigen.
  http://partyflock.nl/topic/1105550:Twee_psychiaters_krijgen_24_miljoen_euro_voor_anitpsychoticum_uit_Cannabis.html
  Kortom , er is grof geld te verdienen door o.a. Big Farma en de STAAT DER NEDERLANDEN en de liefhebber van een joint heeft pech .

  Bronnen ; Wiki Pedia & Zwartboek van Nederland Overzee ( Ewald Vanvugt ) is ook zeer de moeite waard om te lezen

Comments are closed.