Nederland   zal  € 180.000     schadevergoeding betalen aan negen bloedverwanten van een  aantal in koelen bloed vermoorde Nederlandse staatsburgers.


Dit moet het grootste koopje van de eeuw zijn!

Het bedrag   van  €180.000  , contant  gemaakt tegen vijf procent per jaar   tot 1947, het jaar waarin het misdrijf begaan werd , levert een bedrag van  circa €10.000  euro op in termen van 2011 , of wel €23   per vermoord persoon, misschien net genoeg voor een twintigtal  personen voor de autobus naar het postkantoor om de rouwkaarten op de bus te doen.

Dan was de eenmotorige mug Willem Oltmans met zijn   € 3.600.000  voordeliger uit!

Maar ja, in tegenstelling tot de vermoorden was hij nog levend , kon zijn mond nog opendoen en beschikte hij  bovendien over slechts een klein  percentage  Indisch bloed!

Nederlandse hoogwaardigheidbekleders,  diplomaten en aanverwant tuig dat spreekt en schrijft over een “ bevredigende oplossing “, zetten zichzelf in deze  zaak wel zodanig te kijk, dat men zich in het geheel niet verbaast.

Evenmin  zij men verbaasd  over de houding van nog steeds met veel fanfare bijeenkomende Nederlandse  veteranen, van wie er een aantal ongetwijfeld  aan soortgelijke moordpartijen heeft deelgenomen.

Hugo van Reijen

12 REACTIES

 1. Inderdaad volkomen belachelijk.
  Maar nog belachelijker is dat “Nederland” excuses gaat aanbieden aan Indonesië.

  Wie is die “Nederland” eigenlijk? Dat zal niet het stuk grond zijn waar “Nederlanders” op wonen.

  Het zijn ook niet de mensen die op dat stukgrond wonen, want dan moeten ze mij al uitsluiten. IK heb daar niets misdaan, en ik zal dus ook geen excuses aanbieden.

  En dat heeft niets te maken met het feit dat ik het wel verkeerd vind dat een aantal soldaten daar kennelijk gemoord heeft, en dat ik het rot vind voor de vermoorde mensen en hun geliefden.

  Philosoof G&R Eigenwijs [10] reageerde op deze reactie.

 2. Ik las in een NRC artikel tot mijn verbazing dat de Nederlandse staat een hij is. Ik lees:
  “Voor de dood van 9 van hen betaalt de Nederlandse staat nu een schadevergoeding en biedt hij excuses aan”
  Ik zou hem toch zo graag excuses willen zien aanbieden. Altijd heb ik hem wel eens in levende lijven willen ontmoeten.

 3. @Ron Paul Fan [3]:
  Blijkbaar hebben Nederlandse militairen op grote schaal gemoord in Nederlandsch Indie.
  Colijn heeft omstreeks 1906 als soldaat persoonlijk een aantal Balinezen omgebracht , die alleen over een parang beschikten.
  Het verbaast mij altijd hoe lauw Indonesiers reageren, als dit soort onderwerpen ter discussie op tafel komt.
  Maar vermoedelijk komt dat ten dele voort uit ongewenste beleefdheid.
  Hugo van Reijen

  pcrs [5] reageerde op deze reactie.

 4. @hugovanreijen [4]: Het is breder verschijnsel, hetzelfde gebeurt in Vietnam als Amerikanen daar op bezoek komen as toerist. Er moet geld verdiend worden en morgen overleven heeft een grotere prioriteit boven de geschiedenis oprakelen. Zo las ik laatst dat Hutus en Tutsis weer met elkaar arbeidsrelaties aangingen, niet minder dan een jaar na de onderlinge slachting. Zelfs tussen mensen die direct van elkaar geleden hadden. De oogst moest nu eenmaal binnengehaald worden, anders is er morgen geen leven meer.

 5. @K.Lavrijsen [6]: De daders liggen ook al lang op het kerkhof, dus het is nu gewoon oude koeien uit de sloot halen met belastinggeld van ons.

 6. De uitdrukking ‘ongewenste beleefdheid’ heb ik nog nooit gehoord. Wel weet ik dat Indonesiers heel wat beter met het ‘verleden’ om kunnen gaan dan de politieke ‘wereldverbeteraars’ die het hier voor het zeggen hebben. Bovendien is dit, de kwestie Rawagede, het zoveelste bewijs dat onze democratie verworden is tot een vorm van ‘georganiseerde domheid’. In publicaties over deze zaak wordt met nadruk gesteld dat het hier zou gaan om een actie van het, uit diensplichtigen bestaande, Nederlandse leger, terwijl bij nadere bestudering het om een eenheid van het KNIL moet zijn geweest!
  Ook de genoemde aantallen zijn zeer dubieus en afkomstig van de CGD, de Commissie van Goede Diensten, een door de VN ingestelde instantie die moest bemiddelen tussen Nederland en Indonesie. Welnu bij de raid op Djocja, december 1948, vond men de bewijzen voor het vermoeden dat deze ‘commissie’ geheel op de hand was van de ‘Indonesiers’ d.w.z. de ‘Republik’ van Soekarno!
  Bovendien zijn alle ‘oorlogskwesties’, ook de zaak Rawagede, tussen Nederland en Indonesie, bij de souverijnie-tijdsoverdracht, geregeld!
  Maar wat doet onze ‘landsadvocaat’? Die probeert de zaak te ‘regelen’ door het op ‘verjaring’ te houden. Waarmee men dus toegeeft aan deze ‘oorlogspropaganda’.
  En natuurlijk zit de volgende zaak er aan te komen, hier valt geld te halen.
  “318868”>hugovanreijen [4]:

  hugovanreijen [9] reageerde op deze reactie.

 7. @ab h. bouvy [8]:
  01.
  Dat klopt: de uitdrukking “ongewenste beleefdheid” is van mij
  02.
  Voor de slachtoffers van Rawagede maakt het niet veel verschil door welke tak van het leger zij vermoord zijn
  03
  Raar volk in Rawagede: eerst wordt een aantal personen door de uitvoerende hand van de Nederlandse overheid op kosten van de Nederlandse belastingbetaler uitgeroeid en nu is Rawagede zo brutaal op kosten van diezelfde Nederlandse belastingbetaler schadevergoeding te vragen, hoewel de overheden” de zaak al- buiten hen om – geregeld hebben.”
  Hugo van Reijen

  ab h. bouvy [11] reageerde op deze reactie.

 8. @hugovanreijen [9]: Deze geldklopperij kan ontstaan omdat ‘de geschiedenis’ , en zeker de na-oorlogse jaren,op het terrein ligt van de ‘linkse kerk’!
  VVD en CDA kijken er naar en doen er niets aan!
  Zo is onlangs gebleken dat we onze immigratieproblemen te danken hebben aan werkgevers, VVD en CDA!
  De Papoea’s in voormalig Nederlands Nieuw Guinea hebben hun zelfbeschikkingsrecht niet kunnen uitoefenen wegens nalatigheid van de VN. In beide zaken wordt de rol van ‘links’, de PvdA buiten beschouwing gelaten.
  En kan ik mij toch erg goed herinneren dat ‘links’ zich beijverde voor de overdracht van Nieuw Guinea, met Papoea’s, aan Indonesie!
  Als men zich op een dergelijke manier ‘de kaas van het brood’ laat eten’ moet men niet verbaasd zijn als er dergelijke op propaganda en geruchten gebaseerde, zoals Rawagede,verhalen in de wereld komen.

 9. Volgens mij zijn sommige vrijsprekers uit het oog verloren hoe Nederlanders, Indiers en Chinezen op grote schaal vermoord werden door de Sukarno meute voorafgaand aan de militaire interventie. Dat is geen rechtvaardiging om zelf ook burgers af te slachten, maar als er naderhand sprae is van excuses, dan moet dat toch van twee kanten komen.

  Onder de Sukarno dictatuur die volgde na de onafhankelijkheid vielen er naar schatting tussen de 500.000 en 1 miljoen slachtoffers (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Indonesia#Sukarno.27s_presidency), een schijntje versus het leed dat hen was aangedaan onder Nederlands heerschappij.

Comments are closed.