Studenten zijn hun hele leven al gewend dat ze als ze gaan studeren een basisbeurs krijgen. Daarop wil het kabinet gaan bezuinigen om daardoor 800 miljoen euro te sparen. En dan ook nog de OV kaart laten verdwijnen! Logisch dat zij dat niet leuk vinden, maar hoe reëel is het?
Daarbij te bedenken dat die beurs een subsidie is die betaald wordt uit geld waarvoor anderen gedwongen worden om te betalen. Waarom zou Jan de timmerman eigenlijk moeten betalen voor Karel de student?

Het afschaffen van deze subsidie is dus een goede stap in de juiste richting naar een eerlijke en morele maatschappij.
Dit los van het vele geld dat toch nog aan allerlei overbodige zaken wordt besteed, zoals EU, militaire missies, enz.

Doordat nu meteen een gelegenheid geschapen wordt om dat geld te lenen,  kunnen de studenten ook gemakkelijk hun studie voortzetten.

En het zou nog mooier zijn als die leenmogelijkheid meteen geprivatiseerd zou worden.

30 REACTIES

 1. Hallo,

  ondertussen ben ik mij als HAVO-scholier toch al plannen aan het maken om Nederland na mijn HBO-opleiding te verlaten want ik begin het hier echt goed zat te worden.
  Nu de studiebeurs gaat verdwijnen wordt er verwacht van studenten om te lenen, wat ook veel eerlijker is.
  Goed, hier kan ik mij dus in vinden en ik ben bereid om in mijzelf te investeren. Geen probleem, toch?

  Nou niet dus. Ondertussen heeft minister Hillen plannen om een maatschappelijke dienstplicht in te voeren voor scholieren wat een jaar tijd in beslag moet gaan nemen.
  Een heel jaar waarin scholieren minder tijd hebben om zich te concentreren op hun opleiding, een heel jaar minder om te werken en bijvoorbeeld vooruit te sparen voor de vervolgopleiding en een heel jaar minder tijd aan ontspanning want maar constant moeten leren (en werken) leid ook tot vermoeiing.
  Naast dat mag van mij verwacht worden dat ik de helft van mijn toekomstige inkomen moet gaan afstaan aan belastingen waar een groot deel van naar een onstabiel sociaal voorzieningsplan zal gaan waarvan ik zeker weet dat ik hier niets van zal terugzien wanneer ik zal gaan verjaren.
  Toch leuk? De overheid heeft een heel beleid opgesteld gericht op mensen zoals mij om ons te prikkelen dit land te verlaten.

  Nu is dit een heel socialistisch land en streven al die partijen naar “eerlijkheid”. Een “eerlijk” land waarin een generatie ongelofelijke schulden achterlaat aan de jeugd en vervolgens de jeugd gaat vertellen dat ze maar eens even sociaal moeten doen.
  Het is onbegrijpelijk hoe zoiets kan gebeuren. En dan moet ik die tv commercials van het LOI aanhoren over dat Nederland steeds slimmer wordt.

  Onbezoldig ruifvuller [6] reageerde op deze reactie.
  Angelo [7] reageerde op deze reactie.
  Offthegrid [8] reageerde op deze reactie.
  GenStudent [10] reageerde op deze reactie.

 2. Ik ben meestal zo´n 20-30u per week aan mijn studie kwijt. Daarnaast werk ik meestal zo’n 1,5 dag per week. Prima te doen. Studiefinanciering is totaal overbodig. En, als studenten hun diploma waard zijn, verdienen ze na hun studie geld genoeg om een eventuele lening weer terug te betalen. Daarnaast is het jaarlijkse collegegeld in NL relatief laag (Engeland 5x zo hoog, Duitsland is het hoger, alleen België is lager maar dat is geen land), dus de belastingbetaler betaalt per student per studiejaar al duizenden euro’s. Niet zo klagen dus, als je denkt dat je je diploma waard bent: werk ervoor en/of leen het. En zo niet: hup, aan het werk.

  Offthegrid [8] reageerde op deze reactie.

 3. Ik ben niet zo gecharmeerd van subsidies. Maar of dit nu de manier is om te bezuinigen. Pak liever iets anders.

 4. Ik ben het enerzijds eens met de strekking dat gedwongen solidariteit ook voor de stufi niet deugd. Maar wat mij dan weer wel verbaasd is dat van alle sociale voorzieningen, waar het gedwongen solidariteitsargument ook voor geldt, ze juist willen bezuinigen op de stufi.

  Van de Stufi kun je nog enigzins zeggen dat de overheid hier geld aan het investeren is, terwijl met een bijstandsuitkering het puur om consumptie gaat.

  Als je alle uitkeringen naast elkaar zet, vind ik de stufi nu juist één van de minst erge.

 5. Heel goed en een prikkel om de studie zo snel mogelijk met goed resultaat af te ronden. Wel jammer voor de horeca in de studentensteden.

 6. @Scholier [1]: Scholier ik kan alleen maar dromen dat mijn zoon (die nu het liefst met een hdmi kabel aan de tv zit aangesloten) ooit jouw inzicht krijgt. En ik hoop dat er een heleboel van jou generatie wakker is of in ieder geval aan`t worden is. Hulde!!!

 7. @Scholier [1]: @RH [2]:
  Chapeau, studenten, ik neem mijn hoed af voor jullie. Wát een verfrissend en goed geluid laten jullie hier horen.

  Getuigt van verantwoordelijkheidsgevoel en realiteitszin.

 8. Overheid verhoogde telkens de belastingn om bijv, studiebeurs, huursubsidie…. te kunnen bekostigen. Nu vallen 1 voor 1 die “subsidies” weg, maar belastingen worden niet verlaagt.
  Over een paar jaar als het weer beter gaat zullen ze weer belasting verhogen om zelfde “subsidies” te kunnen invoeren.

  GenStudent [11] reageerde op deze reactie.

 9. met zo’n grote zwarte schuld bal aan je voeten, geleverd door de overheid (met korting op de marktrente) is nog beter gegarandeerd dat je later op een belangrijke positie, de goedheid van the great benefactor prijst. Anders doet hij de rente misschien omhoog of past hij de voorwaarden aan. Dit is moeilijker te doen als het geheel een gift was.
  Het is goedkoper en levert trouwere onderdanen op.

 10. Idealiter zouden ALLE subsidies afgeschaft worden en zou men de belastingen navenant verlagen (met jaren vertraging, na eerst de staatsschuld te hebben afgelost).
  Maar van alle subsidies vind ik stufi nou net de enige die men -in de huidige constellatie- juist zou moeten toejuichen. Immers wie gestudeerd heeft verdient later meer en betaalt ook meer belasting, wat uiteraard een groot onrecht is omdat het huisvuil bij hem heus geen 2 keer per week wordt opgehaald of het leger zijn huis niet extra zal beveiligen tegen een invasie. Dit grove onrecht wordt enigszins getemperd door in een stadium voorafgaand aan dat verdienen het toekomstige slachtoffer een cadeautje toe te werpen (wat overigens maar een fractie bedraagt van de meer-belastingen over zijn werkzame leven). Dus stufi is in mijn ogen niet meer dan een preventieve compensatie van een groot toekomstig onrecht. Het is alsof een inbreker u alvast 20k moet geven voor een inbraak in 2030 wanneer hij u voor 200k zal beroven.
  Dus zolang we niet radicaal het roer omgooien en alle subsidies afschaffen en belastingen tot (bijna) 0 verlagen, zou ik stufi behouden en t.z.t. weliswaar schrappen, doch als laatste en niet als eerste maatregel op weg naar de minarchie.

 11. Best te beginnen met afschaffen van de minst nodige subsidies. Een studie heeft nog enige waarde, hoewel ook ooit deze subsidie weg moet, maar zeker niet als een van de eerste. Ook het wegvallen van een subsidie en dit niet terugzien in een verlaging van de belasting zou niet mogen. Subsidie weg, de belasting verhoging die ermee gemoeid was ook weg.

 12. Gesubsidieerd onderwijs en gesubsidieerde stufi is GEEN goede investering. Het is ook NIET de minst slechte vorm van sociale zekerheid. Op DDS schreef ik er het volgende over:

  Iedere keer hoor ik weer die D66 praatjes over kenniseconomie, talent etc. Er is dan weer een onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat hoogopgeleiden een X bedrag meer verdienen dan lager opgeleiden. Vervolgens wordt dan de conclusie getrokken dat hoger onderwijs DUS altijd een nuttige investering is. Dat klopt niet. Ten eerste levert niet iedereen die veel geld verdient een nuttige bijdrage aan de maatschappij. Denk daarbij aan alle bureaucratische regelgeving bedenkende en regelgeving controlerende instanties, gesubsidieerde onzinbanen etc. Maar zelfs bij mensen met een hoge opleiding die wel nuttig werk doen kun je de vraag stellen of dat door die opleiding komt. Veel mensen die hoger onderwijs doen, hebben namelijk zelf bovengemiddelde capaciteiten in huis. Een groot deel zou zonder hoger onderwijs waarschijnlijk ook geen laag betaalde baantjes bezetten…. Als zij die jaren op school hadden besteed aan het opdoen van werkervaring zouden ze ook verder zijn gekomen.

  Het gaat allemaal om de vraag of hoger onderwijs een nuttige investering is. Soms zal dat absoluut zo zijn, zoals bij artsen bijvoorbeeld. Alleen zie ik erg veel mensen de hogescholen verlaten die zelfs de Nederlandse taal niet goed machtig zijn! Is bij hen die “investering” echt de moeite waard? Ik betwijfel het.

  Daarnaast is een voltijd studie wel een erg dure manier om dingen bij te leren! Het verbaast me ook altijd dat in een tijd van internet we nog steeds hoger onderwijs volgen zoals 100 jaar geleden: met peperdure hogeschool gebouwen, dure colleges waar studenten met gesubsidieerd OV naar toe gaan. Ik ben ervan overtuigd dat in ons ICT land hoger onderwijs helemaal niet zo duur hoeft te zijn dat mensen met arme ouders het niet kunnen betalen. Het feit dat het wel duur is, komt vooral doordat de sector gereguleerd en betaalt wordt door het rijk!

  Dus afschaffen alle subsidie voor het hoger onderwijs! Laat mensen zich maar ontwikkelen op eigen kosten. Dan kunnen ze zelf kiezen uit mogelijheden als:

  A Een paar jaar extra werkervaring
  B Werken met wat extra cursussen
  C Werken en leren
  D Full time onderwijs

  Laat ze zelf maar kiezen wat een nuttige investering is. Ons huidige peperdure hoger onderwijs is niet eens goed in staat om vakkrachten af te leveren (zie de vele fiasco’s bij de HBO’s). Bovendien zorgt het zorgt ervoor dat onderwijs in een ICT-tijdperk duurder is dan daarvoor (een krankzinnige prestatie!).

 13. Geen studiefinanciering meer gecombineerd met het betalen van de schulden van je ouders (als die in de bijstand zitten). Zelf bijwerken als student is dus zinloos. Tenzij je uit huis gaat maar dan moet je de huur plus vastle lasten ook ophoesten. Dat gaat je niet lukken.

 14. Ik bejubel het plan helemaal niet zo, puur vanwege de verkeerde motieven. We hebben een grote overheid, die in veel facetten in ons leven intervenieert. De financiële afdracht aan de overheid is gigantisch.

  Het afschaffen van een dergelijke basisbeurs zou ik verwelkomen, mits dit gestoeld is op het motief om de omvang van de overheid te verkleinen en hiermee ook het ingrijpen in een mensenleven drastisch te beperken. Hier zou het om moeten gaan, maar daarentegen wordt dit puur gedaan als bezuinigingsmaatregel en er zal tegenover staan dat de overheid op andere gebieden meer intervenieert en wederom meer financiële soevereiniteit van de burger zal afpakken in de vorm van meer belastingen. Kortom, wat schieten we hiermee op? Niks… 0,0!

  Bovendien erger ik me kapot aan de gemiddelde Europeaan die loopt te zeuren dat de overheid niet voldoende bekostigd als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Daar wringt de schoen, persoonlijke ontwikkeling. Het woord zegt genoeg, je dient er persoonlijk voor te zorgen dat deze ontwikkeling kan plaatsvinden. Of dat nou om financiën gaat of om motivatie. Kortom, het draait in de kern elke keer om het begrip –eigen verantwoordelijkheid- Dat heeft niks met asociaal te maken. Inderdaad, waarom zou ik het financieel mogelijk moeten maken dat iemand in Groningen of Limburg kan studeren? Dat is toch waanzin?!

  Rechtse Rakker [18] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Maurice [18]:

  “Het afschaffen van een dergelijke basisbeurs zou ik verwelkomen, mits dit gestoeld is op het motief om de omvang van de overheid te verkleinen en hiermee ook het ingrijpen in een mensenleven drastisch te beperken.”

  En daar ligt nu juist het probleem. Niemand wil dat er in zijn of haar subsidie wordt gesneden. Het gevolg is inderdaad dat de overheid blijft groeien! Met dank aan mensen zoals u, die alleen voor bezuinigingen zijn als er eerst ergens anders op bezuinigd wordt! Dankzij uw opstelling groeit ons overheidsapparaat!

  Zoals ik eerder al schreef is het hoger onderwijs een gedrocht met steeds verder stijgende kosten en slecht onderwijs. En dat in een internettijdperk, waarin je toch zou denken dat studeren voor volwassenen juist goedkoper moet kunnen! Het lijkt mij dus alleen maar wijs om daarop te bezuinigen.

 16. @Maurice [18]:

  Vanwege de fiasco’s in het hoger onderwijs en bij de pensioenfondsen, lijkt het me juist strategisch het best om hier te beginnen met verkleining van het overheidsapparaat. Het is namelijk relatief makkelijk om het publiek ervan te overtuigen van het vervangen van falende systemen. De socialistische pensioenfondsen en het socialistische hoger onderwijs zijn duidelijke voorbeelden van falende systemen.

 17. JA als je die belastingcenten niet terugkrijgt dan moet je wel gaan lenen.

 18. In mijn tijd bestond de beurs uit een combinatie van schenking + renteloze lening, naar ik meen in de verhouding 40/60.

  Waarom zou Jan de timmerman eigenlijk moeten betalen voor Karel de student?

  Hmmm, 4-5 jaar studeren betekent 4-5 jaar geen verdiensten maar wel (gedeeltelijk) schulden maken. Als Karel niet meer (techniek) gaat studeren dan heeft Jan straks geen nieuwste model tv, auto, gps, internet, iPad, A380 en alle andere wonderbaarlijke technische weldaden. Het leven is toch gecompliceerder dan het op het eerste gezicht lijkt. Als ik geen beurs had gehad dan is het maar de vraag of ik had kunnen studeren. En aan het einde van de rit had ik dus wel hfl 20.000 schuld, terwijl Jan al 5-7 jaar had verdiend.

  Ben overigens wel voor sterkere schifting aan de poort. En verder kun je je afvragen of een universiteitsstudie wel zo rendabel is en je niet beter gericht een vak kunt leren ipv een meter boeken door te moeten werken, waar je later toch niets mee doet.

 19. Dit zou een mooie maatregel zijn als tegenover het beëindigen van de subsidie een belastingverlaging zou staan, maar dat is natuurlijk niet het geval.

 20. “Waarom zou Jan de timmerman eigenlijk moeten betalen voor Karel de student?”

  Omdat de zoon van Jan de Timmerman misschien ook studeert of omdat zijn vrouw medische hulp nodig heeft.

  “Het afschaffen van deze subsidie is dus een goede stap in de juiste richting naar een eerlijke en morele maatschappij.”

  Selectie aan de poort vind ik beter. Dan kan de uitkering omhoog en bezuinig je toch nog. Dan ben je van al die “studenten” af, die de universiteit als ‘school’ zien, waar je van de meester in de les huiswerk op krijgt.

  De basisbeurs betaal je overigens ruimschoots terug door de rente over het geleende deel van je studiefinanciering. Na 20 jaar is dat immers één keer over de kop gegaan.

 21. Typisch kaasschaaf verhaal weer, 800 miljoen besparen op dit geneuzel versus 10 miljard kunnen besparen op hypotheekrenteaftrek. 5 miljard naar ontwikkelingslanden en je eigen ontwikkeling beknibbelen?

  Lekker allemaal aan de pomp met huidige brandstofprijzen? 40% gaat nog steeds naar het rijk. Allemaal 140 euro ziektekosten per maand. Lekker jezelf uitsloven voor een uitzendbureau, omdat het ontslagrecht taboe is.

  Zag laatst een onderzoek, waarin de Nederlander als relatief gelukkig uit de bus kwam. Treurig. Even goed de beste wensen voor 2012 maar wordt echt een kut jaar dat lijkt me duidelijk 🙂

 22. Kennis is macht .
  Studie is de beste investering in ieders leven .
  Je MOET leren tot al je vingers even lang zijn , dus altijd !
  Regeren is vooruitzien .
  Studie financiering is het fundament van de studie .
  Zonder goed fundament , wordt de studie onbetrouwbaar .
  Hoe dat fundament er uit ziet , is een kwestie van regeren .

 23. @Rechtse Rakker [28]: “Al die libertariërs”? Welke precies? En dan meteen “al die libertariërs” hypocriet noemen?
  Ik zou eerst eens goed checken wie nu precies wat geschreven heeft, voordat je “al die libertariërs” hypocriet gaat noemen. Want een libertariër is tegen een overheidsapparaat én tegen subsidies. Iedereen hierboven die anders schrijft is geen libertariër, ook al noemen zij zich zelf zo op valse gronden. En verder schrijven hier niet alleen libertariërs of zichzelf libertariër noemende statisten.
  Dus uw stemmingmakerij is hier niet op zijn plaats.

 24. Ik ben het volstrekt oneens met de strekking van dit artikel. Dit betekent dat we teruggaan naar een maatschappij waarbij alleen de kinderen van rijke ouders de kans krijgen te studeren. Kinderen van arme ouders krijgen dus geen kans meer om boven dat milieu uit te stijgen. Zeer kwalijk dit. Het is logisch dat de steun beperkt blijft tot een bepaald aantal jaren, maar de steun geheel terugtrekken is teruggaan naar een klasse maatschappij.

 25. Ik bezoek deze site al heel lang en dit is de slechtse artikel tot nu toe.

Comments are closed.