Op verzoek plaatsen we deze video (4 min) nog een keer op de voorpagina. Dit vanwege het grote belang, Nu met Nederlandse ondertitels.

(Eerder geplaatst zondag 18 dec. “Ongelooflijk maar waar!“) Zie ook daar de reacties.

VERZOEK: Stuur deze informatie naar zoveel mogelijk personen. Dit zou “iedereen” moeten weten en misschien komen er dan wel protesten om deze misdadige actie tegen te houden

 

ESM_de nieuwe Europese dictator

13 REACTIES

 1. Uit ZeroHedge:

  “Is it simply to continue the illusion of the insolvent Walfare State for a continent habituated by zombifying socialism, or is Europe by now just too afraid and too tired to say anything against its eurocrat class? One thing is certain: when the people voluntarily give up on democracy, out of sheer laziness or any other reason, the historical outcomes are always all too tragic.”

  Aequitas [11] reageerde op deze reactie.

 2. Met de voorgestelde wetswijzingen die het ‘ne bis in idem’- beginsel opzij zet, – beginsel dat bepaald dat niemand 2 maal voor dezelfde rechtsfeiten strafrechtelijk kan worden aangesproken, wordt het hele strafrecht onderuit gehaald.
  Wanneer de rechterlijke macht iemand vrijspreekt in een strafrechtelijke procedure, dan is op grond van dit beginsel het niet toegestaan om iemand opnieuw strafrechtelijk aan te klagen voor het zelfde delict, tenzij er overtuigend bewijs is van grove procedurele fouten in de bewijslevering. In dat geval is er sprake van CASSATIE en niet een nieuwe strafrecht procedure.

  Met de introductie van de immuniteit van politici, die dus net als die jongens en meisjes van het ESM, NIMMER strafrechterlijk kunnen worden aangesproken, is er een einde gekomen van de gelijkheid van de burgers voor de wet.
  Nu nog het ‘nullem crimen sine praevia legis’-beginsel (geen delict zonder voorafgaande strafbaarstelling ) op de helling en miljoenen mensen zullen opnieuw kunnen worden vergast.
  Met Wagneriaans opera muziek op de achtergrond.

 3. Deze gelegaliseerde diefstal kan alleen omdat U niet de eigenaar bent van de Euro’s in uw bezit. De Staat is de eigenaar, kan er zoveel mogelijk van bijdrukken en daardoor de waarde verminderen en kan, omdat uw financiele en politieke leiders denken slim te zijn, veranderen van de ene valuta naar de andere zonder om U te vragen.
  Men noem dit “counterparty risk”, de waarde van uw investering is afhankelijk van het doen en laten van de andere partij met wie U handelt. Dit is hetzelfde met investeringen in aandelen, banken, etc. U geeft Uw zuurverdiende centen aan mannetjes die het vertrouwen meestal niet waard zijn.

  Niet zo met goud en zilver. Dit zit in uw zak. Er is geen “counterparty risk”. De Staat kan niet aan uw investeringen komen. Andere voordelen van goud/zilver:
  * fraudeert niet
  * liegt niet over financieel management en balansstaat
  * is ongeaffecteerd mbt EFSF en ESM
  * verliest geen marktaandeel omdat het management domme besluiten neemt.
  * kan niet failliet gaan
  * heeft geen “custodial risico” (indien u Uw goud zelf bewaart)
  * betaalt geen belachelijke salarissen en bonussen aan management
  * recessie of verlies aan koopkracht heeft geen negatieve invloed.

  Indien U fysiek (!!!) goud en/of zilver bezit ben U veilig.

  dave [9] reageerde op deze reactie.

 4. @Troy Ounce [6]: ze kunnen wel goud verkopen, wat nog in de grond zit.
  en deviraten uitgeven op goud, meer nog dan er uberhaupt ontginbaar is

 5. “Stuur deze informatie naar zoveel mogelijk personen. Dit zou “iedereen” moeten weten en misschien komen er dan wel protesten om deze misdadige actie tegen te houden”

  Vrijspreker begint zelfs te zondigen tegen de nettiquette? Als ik ergens een hekel aan had dan was het van filmpjes, die je moest zien, “virusmeldingen” en andere doorstuursels, waarvan de doorstuurder middels een tunnelvisie had besloten, dat eeieder het moest weten. Om vervolgens niets te gebeuren.

 6. @Troy Ounce [2]:

  So who will defend those who did oppose and are now struck by poverty due the application of the ‘civil death’ by those who are in power.

  And when that doesn’t work, those in power will actually remove those who dare to defend themselves and others.

 7. @dave [8]:
  Tenzij ik mij vergis was het oorspronkelijke idee van de Rechtstaat
  in haar huidige vorm, zowel als die indertijd van de groeps-staten, Stedenstaten en provinciens met een souvereine Koning;
  ! -de overdracht van het recht tot eigenrichting !

  Ofwel niet langer eigen rechter spelen, omdat de groep waartoe je behoort er op zal toezien dat eventueel onrecht door een groepslid gepleegd tegen een ander groepslid, door de souvereine Koning of Groepsleider wordt berecht.

  Zodra dat mechanisme niet meer werkt, krijg je inderdaad de herinvoering van eigenrichting, de vorming van clans en bendes,
  waarvan Zorro en Robin Hood verheerlijkte helden zijn.

  ‘ I, the jury’.
  Philosoof G&R EIGENWIJS [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Aequitas [12]:
  Het is maar wat het meeste pijn doet.
  Oneigenlijk gebruik van wetgeving door middel van politiek, leidt tot desperaat gedrag tegen de overheid,eigenrichting en soms tot zelfstandig gedrag van de burger.
  En dat willen wij toch bevorderen.

Comments are closed.