En zeker niet de democratie waaronder het systeem schuil gaat in Nederland (en Europa en de wereld).
Onderstaand kort filmpje (2,5 min) kan uw inzicht in de hedendaagse politiek en de gevolgen daarvan nog beter te begrijpen en over te dragen aan anderen.
Ik weet niet goed wie Chuck Woolery is. Ik kom hem vandaag voor het eerst tegen. Maar zijn korte filmpje geeft aan hoe erg hij (en ik!!!)  de pest in hebben over gemakkelijk politici met het woord democratie de mensen om hun vinger draaien. Het geldt net zo in Nederland/België als in Amerika.
Er worden zelfs oorlogen gevoerd om andere volken “democratie” de strot af te duwen!

.
.
.
Krijg ook de pest in en leg het aan zoveel mogelijk anderen uit!!

18 REACTIES

 1. ach zodra je gaat inzien dat inwoners voor een staat hetzelfde zijn als vee op een boerderij besef je dat je hier niet rondloopt voor je eigen nut maar als inkomstenbron voor de (r)overheid.

  We zijn niet vrij, we zijn nooit vrij geweest en zolang we niet gezamelijk onze vrijheid opeisen of afdwingen zullen we ook nooit vrij zijn.

 2. @Anno Zijlstra [1]:
  Wat wel?
  De spreker noemt het een “republiek” in de betekenis dat het een “Rechtstaat” moet worden waarin de grondrechten van IEDER individu vastliggen.
  Een minimum staat, waarin de overheid ALLEEN maar zorgt dat die grondrechten van ieder individu beschermd en verdedigd worden.

  Het komt in de buurt van de libertarische minimum staat en ook wel de oorspronkelijke Amerikaanse Constitution. Waarin de staat wel “bescherming” levert, maar geen “verzorging”.

 3. Enigste en algemene kennisgeving.

  Heden is van ons heengegaan op 50 jarige leeftijd

  Vrijeradikaal.

  Hij is verongelukt door tegen de plaat aan te lopen die hij al zo lang voor zijn kop had.

  Geen rouwbeklag of bloemen.

  De begrafenis heeft in zeer besloten kring plaats gevonden .

  Moge hij ruste in vrede.

 4. nachtwaker:

  ik vind de titel De “democratie” deugt niet! ,grof-en verwarrend .

  liever had ik de onderscheidende definitie op vrijspreker van:
  1)staatsdemocratie(via de 2e-partij,politiek,staatsbelang-kamer)
  2)privaat democratie (zoals verenigingen,stichtingen,vakbonden)
  3)nadruk op indirekte -of direkte staatsdemocratie(zwitserland).

  bij staatsdemocratie ben je verplicht om “mee te doen”
  bij staatsdemocratie =je tegenstem van 0 waarde zelfs bij 49%
  bij staatsdemocratie kan je niet overstappen naar n andere.
  bij staatsdemocratie indirekt machtig je n persoon (verkiezing)
  bij staatsdemocratie direkt (zwitserland)stem je op wetgeving
  bij staatsdemocratie heb je te maken met n staatsmonopolie!
  bij staatsdemocratie verlies je je individuele vrijheid , terwel bij
  JUIST private democratie(bv. verenigingen,stichting,vakbonden)
  het individu objectief SOEVEREIN is ,en individuele vrijheid heeft

  mijn moeder liet ieder zomervakantie alle kinderen m. stemrecht
  te beslissen welk land we allemaal naar toegaan ..! welke libertarier kan tegen deze (privaat)democratie(rechten) zijn??

  1) staats -of prive democratie ?
  2) direkt -of indirekte staatsdemocratie? (NL of zwitserland?)
  3) kleine of grote staatsdemocratie? (kleine of grote overheid?)

  als we dit niet onderscheiden?,blijven deze problemen v. altijd

  Anno Zijlstra [9] reageerde op deze reactie.
  Meneer Storm [16] reageerde op deze reactie.

 5. @Anno Zijlstra [9]:

  De aarde met alles erop en eraan moet van geloof en politiek worden ontdaan,daarna zal het snel beter gaan.
  Het beste is:
  Een wel overwogen gedachte iets,
  wel of niet uit te voeren.
  Om tot het best mogelijke te komen in elk opzicht.
  In de tijd dat het plaats vindt.

 6. @Anno Zijlstra [11]:

  Zou je mij kunnen verklaren waarom juist die de Joods-Christelijke traditie volgen , zo snoeihard gekant zijn tegen overheids opgelegde religie , en grote kerk instituten ( Rome EN Mekka ) .

  De Joods-Christelijke traditie en bijv. het Liberalisme hebben onwaarschijnlijk veel raakpunten.

  Laat u niet misleiden door kreten als de P.K.N. , wat staat voor : Protestantse Kerk in Nederland , welke in facto niet meer is dan een mantel-organisatie van de Rooms Katholieke kerk.

  Let op !!!!!!!!!

  Fusie

  Op 12 december 2003 stemden de synodes van de drie aangesloten kerken na een proces van 40 jaar met de fusie in. De synodevergaderingen vonden plaats in Utrecht in de Jacobikerk (Hervormde synode), de Nicolaïkerk (Gereformeerde synode) en de Evangelisch Lutherse Kerk (Evangelisch Lutherse synode). Nog dezelfde dag werd dit feit gevierd in de Domkerk in Utrecht, in het bijzijn van Koningin Beatrix (hervormd), minister Donner van Justitie (gereformeerd) en de rooms-Katholieke kardinaal Simonis. De drie synodevoorzitters ondertekenden bij deze gelegenheid de ‘Verklaring van Vereniging’. ( bron wikkipedia).

  En daarmee is de reformatie ( die direct inging tegen tegen de samensmelting van kerk en staat ) na Luther hartgrondig de nek omgedraaid.

  Anno Zijlstra [13] reageerde op deze reactie.
  G&R Eigenwijs [14] reageerde op deze reactie.

 7. @vrijeradikaal [12]:

  Hier zie je een voorbeeld van politieke macht met elkaar
  samen gaan, ondanks tegen gesteld gedachten goed, om
  wille van de macht.

  Hier door ontstaat de zogenaamde POLIKLIEK.

 8. @Meneer Storm [16]:
  nachtwaker
  bedankt voor deze inzending ,frapant -en gemotiveerd!

  staatsdemocratie neemt individuele vrijheid af ,terwel private democratie(konsumenten-democratie )individuele vrijheid steunt

 9. @Anno Zijlstra [9]: @Anno Zijlstra [9]:

  ja! zoveel mogelijk staatsdemocratie afschaffen -en verleggen naar private democratie (cq konsumenten-democratie) zonder overheid

  ik heb het boek gekocht “dedemocratievoorbij” gekocht ,en daar worden ook voorbeelden gegeven met vele mythes mbt onderwerp

  oh ik was vergeten , je hebt nog met nadruk centralistisch democratie ,en -met nadruk-lokaal (kanton)democratie zoals in zwitserland

Comments are closed.