-Voorzitter- Geachte aanwezigen. Dank voor uw massale komst. Ik zie vertegenwoordigers uit alle directies van de windroos. Ik zie vele vrienden en enkele vijanden maar groet u allen. Ik spreek mijn hoop uit dat deze vergadering van de verenigde stammen de toets de millennia kan doorstaan en dat men in de verre toekomst deze bijeenkomst als het begin van een samenwerkend mensenras zal erkennen.

Een nieuw tijdperk dient te beginnen, dat van de afgedwongen solidariteit met de huidige heersers onder naam van de toekomstige generaties. De intellectuele, spirituele dan wel spierkundige elite der stammen hier samengekomen zal vanaf heden zijn eeuwigdurende heerschappij vestigen. We zullen ons vanaf nu beroepen op superieure moraliteit en onze nazaten zullen als nog uit te vinden dynastieën voortleven en de vruchten plukken van deze visionaire bijeenkomst. Ik geef het woord aan Algorius primus.

-Algorius-

Waarde voorzitter. Dank voor uw visionaire woorden. Spierkracht alleen voldoet niet langer, het dient te worden gecomplementeerd met een filosofie. U begrijpt als een van de weinige aanwezigen alhier samengekomen in het cirkelvormige stenen hangaar dat de in een toekomstig conflict nog uit te vinden achilles hiel van de mensheid de sociale component is. De mens zal tot onvoorziene hoogte stijgen. Ooit, en dat beloof ik u,  zal een mens voet zetten op de nachtzon –pre homerisch gelach alom-.

-Voorzitter-

Algorius, beheers u. Uw dromen zijn een algemene bron van vermaak en op deze serieuze bijeenkomst ongepast. Moet ik soms het woord geven aan de stam der rode schilden, de geestelijk nogal achter gebleven oranje nassers uit de provincie, de gemuteerde dubbele adelaarskop adepten uit de bergstreek? Of de viervoudige gelijkzijdige driehoeks stenenstapelaars uit het verre Africanus?

-Algorius-

Excuses voorzitter en aanwezigen. Luister alstublieft naar mijn peak flintsteen theorie en mijn ijssmelt theorie. We weten allemaal dat onze economie is gebaseerd op vuursteen. Vuursteen is essentieel en is ons gegeven door de goden. Zonder vuursteen geen speerpunten. Zonder vuursteen geen pijlpunten. Zonder vuursteen geen vlees. Zonder vuursteen geen middelen om de dierenhuiden te prepareren en kleding te maken. Zonder vuursteen geen vuur. Zonder vuursteen geen moderne economie.

Het vervelende is dat vuursteen eindig is. Op een kwade dag is al het vuursteen op. Dit betekent dat we met zijn allen moeten zorgen dat de resterende vuursteen eerlijk verdeeld wordt. We kennen de problematiek van de leeg rakende vuursteenmijnen van de diverse stammen uit het oosten. Vele oorlogen zijn gevoerd om de vuursteen eerlijker te verdelen. We herinneren ons allemaal de kwade Huseinius. Met zijn zogenoemde speren van massale vernietiging. Dankzij visionair ingrijpen van Waldonius de tweede is dit gevaar voorgoed geweken.

Vuursteen is te belangrijk om aan de handelaren over te laten. Wij, de elite, dienen deze grondstof te beheersen. Het is onze goddelijk gegeven plicht. De participanten dezer vergadering dienen dit alleenrecht op verhandeling van vuursteen te claimen. Hierdoor beheersen we straks de hele economie. Dit doen we niet uit eigenbelang maar omdat we beseffen dat het overleven van de mensheid afhangt van de uitkomst van deze vuurbijeenkomst. En het beroep dat we, zeker niet uit eigenbelang, zullen doen op alle stammen. Stammen die niet mee wensen te werken zullen we in onderlinge samenwerking dienen te onderwerpen in het collectieve belang der mensheid. Totdat ook zij accijnzen betalen op het vuursteen gebruik en het monopolie van ons syndicaat erkennen.

Dit brengt me tot het tweede agenda punt. De opwarming der aarde waardoor onder andere de mammoeten verdwijnen. We hebben allemaal kennis genomen van de ijsspeelstok theorie. Het wordt steeds sneller warm. Dit betekent dat er straks geen mammoeten meer over zijn. In een dergelijke mammoetvrije maatschappij kan de mensheid niet overleven. De hoge priesters hebben hier duidelijk aangetoond dat er een verband is tussen het aantal vuurplaatsen en het aantal mammoeten. Hoe meer vuurtjes we stoken hoe warmer het wordt. Dit betekent dat de verantwoordelijke krachten die hier aanwezig zijn het aantal vuurplaatsen, desnoods met geweld, dient te beperken. De onderontwikkelde vuurplaats groepen van de tweede en derde categorie verdienen niet langer onze bescherming. Ze zijn  menselijke ballast welke een bedreiging vormt voor onze huidige maatschappij en de toekomst der mensheid. We dienen van hun afscheid te nemen.

Priesterkundig is aangetoond dat mensen in een mammoet vrije samenleving niet duurzaam kunnen overleven. De stijging der temperatuur door de massale verspreiding van stammen die het vuur maken beheersen richt onze maatschappij ten gronde. Dit maakt de vuursteen belasting noodzakelijk om de strijd tegen de onderontwikkelde vuurplaatsgroepen te financieren. Conflicten om de overblijvende vuursteen mijnen dienen te worden voorkomen door deze over te dragen aan leiders die bewezen hebben dat ze het collectieve belang der mensheid voorstaan. Morele superioriteit zoals ik zelf –Algorius de eerste- heb tentoon gespreid is hiertoe een eerste vereiste.

En aldus werd de collectivistische samenleving in het leven geroepen.

4 REACTIES

 1. Ik mis het essentiële punt dat er ook zeker gesteld moet worden dat opvoeding/onderwijs van onze kinderen geregeld moet worden door de centrale overheid.
  Anders komen er toch weer verkeerde vuursteenideeën en dan komt deze Nieuwe WereldOrde in gevaar!
  Onderwijs is te belangrijk om aan de markt overgelaten te worden.

 2. @Overnight [3]:
  Libertarisme is ook een politieke stroming met voors en tegens
  waar in, van uit deze tegenstellingen obstakels voort komen.
  Het beste is dat gene te doen wat op dat moment het meest verstandig is, in alle opzichten.

Comments are closed.