De Eurocrisis oftewel de kredietcrisis leidt tot een verdere crisis, die van de generatiecrisis en een pensioencrisis. Omdat er grote tekorten zijn en minder te verdelen is, moeten overheden bezuinigen en gaan zij beloften niet nakomen. Maar dan treedt ineens een democratische wetmatigheid op: er zijn meer ouderen dan jongeren! En voor wie denkt u dat die ouderen gaan stemmen?

 

Onze voorlanden Griekenland en Spanje geven al aan wat ons te wachten staat: hoge jeugdwerkloosheid en een vastgelopen (vastgeroest) sociaal- en pensioenstelsel. Het was nog wel te betalen toen de economie het redelijk deed en ook met de gelden uit Europa, maar toen dat minder werd, kwam de kanker naar boven: iets wat gratis is, zoals veel te hoge overheidskosten, pensioenen en medische voorzieningen etc., houdt vanzelf op te bestaan.
Wanneer ik hier zou schrijven dat alle lezers van dit artikel gratis kunnen komen drinken, ben ik even populair maar niet lang wanneer het bier en mijn geld op is. Best pijnlijk als je voor mij had gestemd.

Of er nu binnen een pensioenfonds door de gerechtigden gestemd wordt, of er buiten, over de pensioenleeftijd en de algemene bijdragen: de jongeren zijn in de minderheid en worden overstemd door de ouderen.
En dat terwijl de jeugd de toekomst heeft? Natuurlijk komen de kreten als ‘solidariteit’ en de sterkste schouders weer om de hoek kijken, maar juist voor de jongeren zal snel duidelijk worden: waarom meer betalen om minder te krijgen? Een John Galt scenario van uitstappende, wegtrekkende jongeren is in voornoemde landen al aan de gang.

De libertarische oplossing is duidelijk: schaf al die ouderensubsidies af en verlaag daarmee de belastingen, en natuurlijk ook al die overheidsapparaten die dat geld rondpompen, dan kunnen de jongeren weer aan het werk en zelf sparen of niet voor hun oude dag. Zo’n omschakeling zou geleidelijk moeten om verworven rechten geleidelijk af te bouwen en om bestaande afspraken geleidelijk af te bouwen. Ik vrees echter dat de wal het schip gaat keren en dat de crisis zo diep zal zijn dat alles in een keer op de helling gezet wordt.
En dan wordt de pijn alleen maar erger, voor iedereen.

10 REACTIES

 1. Er is geld genoeg bij de overheid. Het is niet te verkopen aan de burgers dat er geld wordt weggesmeten aan onzinnige trainingen in verwegistan. Subsidies van 6 miljard wordt niet naar gekeken en blijven klasseloos en zonder controle in stand gehouden etc.etc. Bonussen. Noem maar op. Gemeenten en provincies hebben nog steeds heel veel geld (zelfs zoveel dat ze miljoenen konden wegzetten bij bijv. Icesave en dat zeker nu nog steeds doen (lees: Leo Verhoef). EU: ook zo’n misser. De gigasalarissen en geldkostendemissers bij het rijk, provincies en gemeenten enz.enz. De AOW-premie die elk jaar door alle belastingbetalers opgehoest wordt dekt ruimschoots de betalingen, alleen de criminele regering wil ons doen geloven dat dat niet zo is. En, ook de ouderen gaan een keer dood. Dus er worden met oneigenlijke feiten en middelen een tweespalt binnen Nederland gecreëerd door diezelfde regering. En maar angst zaaien. Ik durf te beweren dat als wij niet in de EU en die onzinnige munt waren gestapt we hier die ellende niet zouden hebben gehad.

  Zé [3] reageerde op deze reactie.

 2. @MareJane [2]: In 1999 verscheen het boek “Atlas van de Macht”, met voorwoord van Jan Marijnisen.
  Daarin wordt haarfijn uit de doeken gedaan hoe de Nederland BV in elkaar steekt, en wie het het voor het zeggen heeft.
  We spreken dus over 13 jaar geleden, en daaraan is er echt niets veranderd.
  Een van de items die worden behandeld is dat al die personen, naast hun rollen in het bedrijfsleven, ook een periode in de politiek dienen te verkeren om hun netwerken tot stand te brengen en in stand te houden.
  Al deze personen bekleden diverse bijfuncties als commisarissen, erelid, adviseur etc.
  En dit volk gaar die macht echt niet vrijwillig teruggeven aan het volk, vergeet het maar.
  Het lezen waard, maar ja, wat doe je er dan mee?

  Zé.

 3. Stemmen ?

  De laatste tijd verneem ik steeds meer stemmen over het afschaffen van het stemmen op politieke partijen.

  Stemmingmakerij ? Ik denk het niet.

  Hoeveel van ons voelen ons ‘bekocht’ of ‘bedonderd’ door de politieke partij waar we op stemden ?

  Of door de leidende politici in die partij ?

  Wanneeer we als ‘burgers’ onze stem alleen een maal in de zoveel jaar mogen uitbrengen door te stemmen op de ene of de andere politieke partij, – die daarna met onze stem doet wat sommige bonzen binnen die partij goed uitkomt (het geen niet noodzakelijkerwijs is waarvoor we gestemd hadden) – dan brengen wij onze stem helemaal niet uit.

  Niets minder. Het enige dat we hiermee bereiden is dat deze door ons gestemde poltici zich gaan gedragen alsof ze de waarheid in pacht hebben, als een aparte ontastbare elite, of als zonnegoden.

  Waarom Omdat wij ons stemrecht – voor enkele jaren – hebben opgeven door haar over te geven aan hen.

  En zij doen er mee wat hen, met name economisch, het beste uitkomt, in plaats van de bescherming van de belangen van het electoraat dat op hen had gekozen. Want dat electoraat heeft jaren lang geen stem !

  Met het huidige stemmen zijn we bezig anderen (in sommige gevallen schizoîde egoisten / sociopathen en pathelogische leugenaars) in het zadel te houden – die door ons veel te veel worden betaald om onze idiologische ideëen te verwerkelijken.

  Dat doen we omdat we – in onze onschuld – dachten dat over een periode van enkele jaren onze mening door de uitbrenging van onze stem, door deze politieke partij zou mede worden verwerkt in de beslissingsprocedures.

  Niets is minder waar.

  De praktijk leert namelijk dat dat dit niet het geval is. We stemmen op de pvda, de pvv of vdd, etc. omdat we uitgaan van een bepaald wereldbeeld en sociaal-economisch ideaal. En in veel gevallen verliezen we daarbij het feitenlijk overzicht door het op te dragen aan romantische algemeenheden.

  Omdat we hopen dat deze of gene politicus ons geen
  ‘2e-handsautoverkopers-praatje’ heeft verkocht met als consequentie een uiteindelijk veel duurdere aanschaf, omdat we de kleine lettertjes niet gelezen dan wel verkeerd geinterpreteerd hadden.

  In de huidige samenleving – met alle communicatie technieken en gemakken – hebben we helemaal geen politieke partijen meer nodig.

  Los daarvan, blijkt keer op keer dat er altijd wordt ‘samengewerkt’ tussen de politici, en politieke partijen en hun zielige elitaire carroussellen – meestal achter de coulissen.

  Don’t mind the men behind the curtains.

  Veel zuiverder zou de democratie functioneren wanneer alle burgers, – ik heb het niet zo op de uitdrukking ‘burgers’ maar dat alle mensen in een samenleving -, in alle besluiten, individueel zouden kunnen deelnemen.

  Simpelweg door op een bepaald knopje te drukken.

  Zoiets van een 1-e kamer, maar dan vertegenwoordigd door alle inwoners/belasting betalers in Nederland en Nederlanders met stemrecht daarbuiten.

  Een soort van universeel referendum voor alle aangelegenheden waarover momenteel in de 1e kamer wordt gestemd door iedereen.

  Kunnen we direct ophouden zoveel geld te investeren in het subsidieren van politieke partijen en het levensonderhoud van zoveel, zoveel, zoveel nutteloze politici.

  De stem die door ons allen individueel wordt uitgebracht, komt daardoor veel meer overeen met wat ‘het volk’ – nog zo’n uitdrukking – wenst.

  Maar op deze manier wordt er wel met alle mensen hun stem rekening gehouden.

  G&R Eigenwijs [10] reageerde op deze reactie.

 4. De ouderen van nu, waren eens de jongeren van toen. Ook zij hadden de toekomst, en ook zij waren ‘de belofte’, werd hen door alle politieke partijen gemeld. En als dank voor hun stemgedrag werd hen pensioen op 65e, en pre-pensioen op 58e beloofd. WAO bij een verkoudheid en een 5-jarige ww uitkering. Elke jongere van toen kreeg ‘het wetterlijk recht’ op een betaalbare woning. Om maar eens wat te noemen.

  Welnu, wat is er van al die beloften nagekomen?
  VOLSTREKT HELEMAAL NIETS! ALLES IS OP, ALLES IS WEG! ENKEL SCHULD, SCHULD, SCHULD.

  Als we 1 ding uit het verleden kunnen en moeten leren. Als we de jongeren van vandaag 1 enkele waarheid moeten meegeven?

  Vertrouw geen enkele(!) politicus, vertrouw geen enkele politieke partij, vertrouw geen enkele staat. De waarschijnlijkheid dat precies het tegenovergestelde van het beloofde zich zal gaan voltrekken is immers 100x groter dan het beloofde, dan het ‘gegarandeerde’.

  Zé [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Sander [5]: Beste Sander, hartelijk welkom in de wakkere wereld, deel dit met zoveel mogelijk mensen als je kent, zegt het voort, zodat we samen kunnen streven naar een wereld waarin liefde en respect wel voorop staan!!

  Vrede,

  Zé.

 6. Wat ik niet snap is dat iedereen nog steeds op de bekende partijen heeft gestemd de vorige keer. Ik heb toen mijn stem een aan nieuwe partij gegeven. Laten die maar zien wat ze ervan kunnen bakken in dat rattengat. Helaas denken veel mensen dat hun stem verloren gaat indien ze op een nieuwe partij stemmen, maar als iedereen zo blijft denken schiet dat niet op natuurlijk. Ik vraag me trouwens af waarom er geen gouvernance code is voor mensen die in de 1e, 2e kamer of kabinet zitten. Eerzaam, eerlijk, integer en alleen het welzijn van het eigen volk dienende. En natuurlijke referenda instellen voor belangrijke zaken, maar dan eerst afspraken maken over wat belangrijk betekent. Dus ook geen bijbanen, geen commissariaten, en de farmaceutische industrie eruit etc. En blijkt dat men fraudeert, geld aanneemt, of sjoemelt op wat voor manier dan ook: meteen eruit en zonder wachtgeld, maar ww en nog liever op bijstandsniveau moeten gaan zitten. Moet je eens kijken hoe dat werkt.

 7. AOW zou op 65 bijven , was PVV hard issue, not.
  (net zoals dat ze toch pro EU zijn, prima verder voor mij)
  Alleen lagere lasten en geen geld geven aan mensen die werk weigeren wat er wel is, snijden in overheids apparaat werkt, maar…..er is geen rechtse partij in NL die dat doen wil, alle partijen zijn bang om dat te brengen, kinderbijslag? Waanzin natuurlijk, hup weg er mee.

 8. politieke partijen hebben al subsidie nodig om overeind te blijven omdat er eigenlijk geen leden meer zijn dus geen basis. De zittende leden houden elkaar de hand boven het hoofd zodat de oude hap na de verkiezingen weer blijft zitten, en er weer een periode verloren gaat.
  verder hebben we een verstikkende wetgeving waar nodig de bezem door moet, alleen de zittende politiek heeft daar de moet niet voor.

Comments are closed.