Waarom is er oorlog? Je kan zeggen dat oorlog komt door politieke ruzies, imperialisme, nationalisme, machtswellustige politici, slaafs volgen van leiders, massa-hysterie, propaganda, haat, slechtheid,  domheid, etc. Maar vanuit libertarische visie is de rode draad dat  een oorlog altijd gevochten wordt over de vraag welke staat de macht heeft over een bepaald grondgebied. Wat dat betreft hangen oorlogen sterk samen met het bestaan van staten.

Volgens Sturman komen de meeste oorlogen voort uit het ontbreken van rechtsregels over wanneer welke staat of groep recht heeft op welk  grondgebied. Daardoor kan het voorkomen dat beide partijen in een oorlog alletwee overtuigd zijn van hun gelijk, elk met goede redenen, en daarom met elkaar in een gewapend conflict verzeild raken. Zonder dat je objectief kunt aanwijzen welke de slechte partij is. Beide partijen handelen met goede bedoelingen, door een slecht systeem van heersende ideeën over grenzen en afscheiden, met vreselijke resultaten.

Verder zal Sturman ingaan op de volgende vragen. Wat is er tegen te doen om oorlogen in de toekomst te voorkomen? Kan oorlog alleen voorkomen worden als er een libertarische wereld is? Voor welke verdragen, afspraken, inzichten, etc. kunnen we nu al pleiten, om te zorgen dat ook in een wereld vol staten oorlog zoveel mogelijk voorkomen wordt? Als voorbeeld zal de spreker ingaan op het Israelisch/Palestijns conflict. Wat is de libertarische oplossing? En is er ook een goede (dus voor beide partijen acceptabele) niet-libertarische of semi-libertarische oplossing, die in de huidige wereld praktisch toepasbaar is?

over de spreker:

Henry Sturman studeerde technische natuurkunde in Delft. Hij is eigenaar van Sturman Enterprises, een Haags bedrijf dat diensten verleent op het gebied van automatisering en internet. Daarnaast is hij freelance auteur en is actief binnen de Nederlandse libertarische beweging. Zo stond hij bij de tweede kamerverkiezingen van 1994 als nummer 5 op de lijst van de Libertarische Partij en is hij beheerder van de libertarische mailinglijst vrijheidslijst. Daarnaast schreef Sturman diverse artikelen voor HP/De Tijd over o.a. de gezondheidsdictatuur, de verzorgingsstaat, de linkse gekleurdheid van het NOS journaal en de leugens over de gevaren van meeroken.

 

tijdstip en locatie:

Aanvang 2000 uur

Libertarische Partij p/a Hollands Juristen College
Landgoed Marlot
Leidsestraatweg 77A
2594 BB ‘s-Gravenhage