De Libertarische Partij en de JOVD organiseren op Super Tuesday, dinsdag 6 maart, om 20.00 uur een Ron Paul avond met gastspreker Jim Turney, oud-voorzitter van de Amerikaanse Libertarian Party, die een voordracht zal houden met de titel: “Ron Paul: Een libertarische presidentskandidaat die het beter doet dan verwacht.”

Let op! Gewijzigde lokatie:  Herengracht 38b, Den Haag, dit vervangt de maandelijkse avond op Marlot van de LP, deze is voor 1 keer verplaatst naar de Herengracht 38b, Den Haag!

Programmadetails

De Bijeenkomst vindt plaats in samenwerking met de JOVD die zo genereus was om ons gelegenheid te geven op een plek samen te komen waar veel bezoekers terecht kunnen, namelijk Herengracht 38b in Den Haag, waar wij in staat zullen zijn net zolang de Super Tuesday-voorverkiezingen, en de uitslagen daarvan, te kunnen volgen als wij dat willen, dus tot ver in de kleine uurtjes.

20:00 uur zaal open
20.30 uur  Jim Turney spreekt
22:00  uur Discussie
23:00 uur Via een groot scherm volgen wij de uitslagen op CNN

‘Super Tuesday’ is traditioneel de datum in de verkiezingscampagnecyclus in de VS waarop het hoogste aantal gedelegeerden voor de presidentskandidaten te winnen valt. De datum valt in februari of maart, en dit jaar is het 6 maart, in tien staten. Het aantal gedelegeerden dat op Super Tuesday te winnen valt, is zo groot dat het meestal op die dag duidelijk wordt wie de winnende kandidaat zal zijn op de partijconventie die nadat alle voorverkiezingen geweest zijn, gehouden wordt.

Dit jaar is Super Tuesday wat ‘kleiner’ dan gemiddeld maar toch gaat het om maar liefst 19% van het totale aantal gedelegeerden.

De Libertarische Partij volgt dit jaar de verkiezingscampagne met extra-belangstelling omdat een libertariër meedoet, die ook nog eens goede kansen heeft. Het betreft Ron Paul, die ook al eerder aan presidentiële voorverkiezingen heeft meegedaan maar dit jaar beter scoort dan ooit. In de zojuist gehouden voorverkiezingen in Maine kwam hij met een klein verschil op de twee plaats maar hij klaagt erover dat de telling te snel heeft plaatsgevonden, op sommige plaatsen moet nog gestemd worden, en Ron Paul is er zeker van dat de balans dan in zijn voordeel gaat omslaan. Ron Paul is al sinds 1974 in de politiek actief. Hij heeft door de jaren heen zich zeer consistent en principieel opgesteld waarbij centraal staat dat de overheid klein moet zijn, en in elk geval veel kleiner dan nu.

Hij heeft een uiterst-loyale schaar volgelingen opgebouwd van voornamelijk jonge mensen, hoewel er dit jaar ook vertegenwoordigers van andere groepen bijgekomen zijn, zoals zeer in Obama teleurgestelde Democraten.

De principiële opstelling van Ron Paul heeft hem niet geliefd gemaakt bij lobbyisten, en hij wijst eveneens overheidssteun bij zijn campagnes af, alsmede die van grote bedrijven. Daarentegen ontvangt hij zeer veel steun van honderdduizenden enthousiaste burgers die hem met de bedragen die zij kunnen missen, in zijn campagne steunen.

Jim Turney

Hij werd in 1964 bekend met libertarische beginselpunten, door Bastiat te lezen, en hij ondersteunde de Goldwater (Republikeinse) campagne voor het presidentschap. Tegen 1969 was hij gerijpt tot een vastbesloten libertariër binnen de organisatie ‘Young Americans for Freedom’ en was op de roemruchte conventie in St. Louis waar de moderne libertarische beweging onafhankelijk werd.

Jim Turney leidde de campagne tegen de dienstplicht toen hij op de universiteit zat en behaalde zijn diploma in 1972 op de James Mason universiteit. Toen de dienstplicht in 1973 werd beëindigd ging hij in militaire dienst en bewees daarmee zijn opstelling dat hij een vrijwilligersleger ondersteunde, en hij deed tweeëneenhalf jaar dienst als luchtverkeersleider in Duitsland en tekende daarna in 1976 in voor dienst bij de reservetroepen.

In In 1977 richtte Jim Liberty Audio op met als primair doel bijeenkomsten en gebeurtenissen van belang voor libertariërs, vast te leggen. Hij nam meer dan 5000 sessies op ongeveer 1000 conferenties en samenkomsten op verspreid over de VS en Europa, tot 2001, maar vooral tot aan 1994. In 1993 riep hij een internet-hostingonderneming in leven ten behoeve van ‘startups’  die nog steeds bestaat.

In 1980 voerde hij een opvallende campagne voor het Congres als de Libertarian Partykandidaat in centraal-Virginia terwijl Ed Clark de presidentiële kandidaat van de LP was.

Jim vormde  in 1982 Libertarian International (nu ISIL) met Bruce Evoy en Vince Miller, en bij hem was tot 1987  het kantoor van de organisatie ondergebracht.

In 1985 werd Jim tot nationaal voorzitter van de Libertarian Party verkozen op de LP’s conventie in Phoenix in Arizona, en hij werd in 1987 herverkozen op de conventie in Seattle waar Ron Paul de LP-kandidatuur voor President won (in competitie met de inheemse Amerikaanse activist en acteur Russell Means), dus Jim was de nationale leider van de LP terwijl Ron Paul hun presidentskandidaat in 1988 was.

In 1989 werd Jim tot de Raad van Bestuur benoemd van de nationaal erkende NORML (de Nationale Organisatie voor de Reformering van Marijuana Legislatie), waar hij tot 1998  dienst deed als penningmeester en interim-uitvoerend bestuurder.

Jim werd in 1998 verkozen als lid zonder portefeuille van het LP Nationaal Comité, en bleef daar aan tot 2002.

In 2002 migreerde Jim naar Cyprus en trad in dienst bij de HJC Group tot 2005, maar hij is op Cyprus gevestigd gebleven, en reist frequent door Europa werkend als beheerder van beleggingsportefeuilles

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

met dank aan deze site

Ik heb op een vorige LP meeting nog gesproken met een van de organisatoren, neem wat geld mee als je een paar biertjes wil. Van verslagen van Hoc op Vrijspreker kunnen we leren dat de JOVD bijeenkomsten naast inspirerend ook een dolle boel kunnen zijn.