Een lezenswaardig artikel was te vinden op nu.nl. Vooral het volgende citaat trok de aandacht:

We mogen best wat meer van studenten vragen, aldus Zijlstra. Zij plukken straks immers de vruchten van hun studie, die ook na invoering van het sociaal leenstelsel voor het overgrote deel wordt betaald door de overheid, de belastingbetaler dus.

De studenten die daadwerkelijk afstuderen betalen zich later blauw aan belasting. Ons belastingstelsel is immers progressief, dus op veel verdienen staat een extra zware boete.

Studenten krijgen hun investering terug, aldus Zijlstra. Studenten die een mastergraad hebben behaald verdienen gemiddeld twee keer zoveel als mensen met een diploma uit het mbo en anderhalf keer zoveel als een hbo-bachelor.

Feitelijk wordt – zelfs met een studiebeurs die uit een grote gift bestaat – de studie al door de masterstudent met een lening gefinancierd. Eerst krijgt hij geld van de staat, later wordt hij zorgvuldig uitgeperst en betaalt hij dat geld weer terug. Het bedrag dat hij terugbetaalt is zelfs vele, vele malen hoger dan hetgeen dat hij eerst als student kreeg!

Het verlagen van de studiebeurs zou eigenlijk pas rechtvaardig zijn als ook de belastingen voor afgestudeerden zwaar verlaagd zouden worden. Nu krijgt een student minder geld om te studeren, maar zijn afdrachten na zijn studie blijven intact.

Nog veel beter zou het zijn om te zoeken naar alternatieve manieren om een studie te financieren dan de hand op te houden bij Vadertje Staat. Bij een combinatie van leren en werken kan een opleiding zichzelf financieren en studenten betreden niet meer met nauwelijks werkervaring de arbeidsmarkt. Veel studenten verdoen nu hun tijd met eenvoudige bijbaantjes terwijl ze de rest van de week een intellectuele uitdaging op masterniveau aangaan.

Een andere optie kan het afsluiten van een hypotheek op een opleiding zijn waarbij de hypotheekverstrekker de kansen inschat dat de opleiding succesvol wordt afgerond. Wie dat doet kan immers zijn hypotheek/studieschuld ook wel terugbetalen.

Masterstudenten zijn in potentie veel waard omdat ze op hoog niveau kunnen produceren. De staat aarzelt ook niet om deze inkomstenbron aan te boren. Het is niet waarschijnlijk dat, zodra de staat zijn handen ervan afhaalt, er niemand in het gat springt om een systeem uit te denken waarmee masterstudenten hun opleiding zonder al te veel risico kunnen financieren.

16 REACTIES

 1. Paul, ik ben het eindelijk een keer met je oneens! Een van de dwaalgedachtes dezer tijd is dat de staat zich met scholing dient te bemoeien. Moet ze niet doen. Voor een gering bedrag kan eenieder bij de LOI of andere instellingen intussen al in de avonduren HBO opleidingen volgen. Dat zal indien men de kans krijgt ongetwijfeld ook kunnen voor en aantal studies op bachelor en daarna wellicht zelf master niveau.

  Het verlagen van de studiebeurs zou eigenlijk pas rechtvaardig zijn als ook de belastingen voor afgestudeerden zwaar verlaagd zouden worden.

  Niet helemaal mee eens, want het verstrekken van voordelen in de vorm van lening dan wel beurs gaat ten koste van de belasting betaler en is dus al per definitie onrecht. Het verlagen van deze beurs vermindert dus het onrecht. Iemand een gesubsidieerde cursus aan te bieden, en deze persoon vervolgens later nog eens minder te belasten zie ik niet als rechtvaardig.

  Het is immers zo dat het afschaffen van een beurs het voordeel slechts gedeeltelijk te niet doet omdat de collegegelden voor veel studierichtingen verre van kosten dekkend zijn. Men krijgt dus iets minder van de staat. Men hoort volgens mij niets te krijgen van de staat, de collegegelden horen kostendekkend te zijn en de studiebeurs afgeschaft. Dan pas is er sprake van rechtvaardigheid.

  Waar ik wel in kan meegaan is dat de geldhonger van de staat niet te stillen is.

 2. ben benieuwd of het aantal ambtenaren dat met die beurs admin bij STUFI bezig is, ook navenant afneemt.

 3. Wie wil studeren behoort daarvoor zelf de rekening te betalen. wanneer men verwacht dat de staat meebetaalt aan de opleiding, moet niet verbaasd zijn wanneer een investeerder ROI (return on investment) wil. Dat is volkomen logisch.

 4. Geld vragen voor kennis is gewoon absurd. Ik vraag mijn zoon ook geen geld nadat ik hem iets waardevols geleerd heb. Mensen vragen alleen geld voor kennis en informatie omdat zij geld nodig hebben om te overleven, niet omdat kennis per definitie een geldwaarde vertegenwoordigt.

  Hoe zou u het vinden als ik hier zou schrijven: ik heb interessante informatie m.b.t. de kosten om te leren, maar als u wilt lezen moet u eerst 5 euro betalen. Vrijwel alle informatie die je op een universiteit leert (en meer) is gratis op internet te vinden.

  Het werkelijke probleem ligt bij de kosten die deze maatschappij/overheid een mens oplegt om te voorzien in zijn/haar primaire levensbehoeften. Hierdoor krijgen mensen ‘ondernemersgeest’ en gaan geld rekenen voor zo’n beetje alles wat ze kunnen bedenken. Hulde aan onze totaal oneconomische economie.

  Overnight [5] reageerde op deze reactie.
  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 5. @probleemkind [4]: Doordat er mensen ondernemersgeest hadden zijn er nu tal van producten die je al dan niet kan kopen. En is er kennis verzameld waar jij dagelijks je voordeel mee doet. Zodra er arbeidsverdeling is zal er geruild = gehandeld worden. Zonder arbeidsverdeling leef je in een primitieve jager verzamelaar samenleving.

  probleemkind [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [6]:

  jaja, veel producten waarvoor ik geen geld heb, net als miljarden andere mensen op Aarde. Moet ik hieruit begrijpen dat jij het wel fijn vind dat mensen zonder voldoende geld (en dat zijn er veel) niet over juiste kennis kunnen beschikken? Arme mensen mogen niet naar mooie muziek luisteren omdat zij het geld niet hebben? Dan ben je zeker ook voor invoering van SOPA en PIPA…

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 7. @probleemkind [8]:
  Je maakt een paar gedachten sprongetjes die niet helemaal kloppen. Begrijpelijk want velen maken die fouten. In de eerste plaats heb jij helemaal geen recht op iemands anders geld, goed of idee. Of je arm bent of rijk, dat recht heb je niet. Pas als je de eigenaar kan overtuigen om dit vrijwillig met je te delen eventueel nadat jij daarvoor betaalt, heb je rechten op levering van dit goed.

  Je hebt overigens internet en velen delen daar gratis hun ideeen en kennis dus is het voor jou mogelijk kennis op te doen die je economische waarde vergroot. Is je economische waarde groter dan kan je meer geld verdienen.

  Daarnaast maak je de denksprong dat als ik voor iets ben (eigendomsrecht) ik het wel fijn vind dat velen iets niet kunnen kopen. Ik vind het jammer dat velen thans niet genoeg in zichzelf investeren om vaardigheden dan wel kennis op te doen die hun in staat stelt hun kennelijk hogere materiele behoeften te vervullen. Klagen op internet alhier heeft dan geen zin, zoek kennis en train je in vaardigheden en kennis is mijn advies aan jou.

  Het intellectuele eigendom verhaal is een verhaal apart en daar zijn genoeg topics over. Daar zitten wat nuanceringen aan. De huidige maatregelen die de muziek industrie heeft ondernomen schieten totaal door en zijn een bedreiging voor de vrijheid, maar nogmaals, dat is een ander topic.

  probleemkind [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [9]:

  Ik vind het jammer dat velen thans niet genoeg in zichzelf investeren om vaardigheden dan wel kennis op te doen die hun in staat stelt hun kennelijk hogere materiele behoeften te vervullen.

  Je hebt geen idee waarover je spreekt. Als je wat meer van de wereld (en armoede) gezien zou hebben (zoals ik) zou je dit soort kul niet opschrijven.

  Het is hypocriet om internet te gebruiken wanneer je gelooft in intellectueel eigendom. Je zou je dan op zijn minst schuldig moeten voelen mijn tekst te lezen! Zou ik je moeten laten vervolgen daarvoor?

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 9. @probleemkind [10]:
  Als je wat meer van de wereld (en armoede) gezien zou hebben (zoals ik) zou je dit soort kul niet opschrijven.
  Ik ben de halve wereld over geweest vaak als individuele toerist die de comfortzone van de backpackers enclaves verliet en echt kennis maakte met het land. Ik heb schrijnende armoede gezien in onder meer India, Nepal, Pakistan, China en tal van andere landen. I trek alleen een andere conclusie dan jij, zonder overigens jouw conclusie denigrerend voor “kul” uit te maken. Waardeoordelen zijn een slechte vervanging voor argumenten, kom svp met argumenten. Het feit dat er schrijnende armoe is, hoe moet ik dat verbinden met het feit dat je in een aantal gevallen voor een opleiding moet betalen? De schrijnende armoede is vaak een gevolg van overbevolking, icm te weinig werkgelegenheid.

  Het is hypocriet om internet te gebruiken wanneer je gelooft in intellectueel eigendom Merk op dat ik over internet heb gesteld: velen delen daar gratis hun ideeen en kennis Ik zie dus niet in waarom ik hypocriet zou zijn om daarop te wijzen. De intellectuele eigendom discussie is een heel andere, en veel voorstanders van intellectueel eigendom zijn niet gecharmeerd van de huidige strenge wetgeving die overal gemaakt wordt. De maatregelen om intellectueel eigendom te beschermen dreigen elementaire vrijheden om zeep te helpen en zijn derhalve abject. Maar nogmaals, dat is een heel ander verhaal. Kennis is nog nooit zo vrij toegankelijk geweest als nu, het staat eenieder vrij daar zijn voordeel mee te doen.

  Polity [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Ratio [11]:
  De schrijnende armoede is vaak een gevolg van overbevolking, icm te weinig werkgelegenheid.

  Kan je dat eens nader toelichten? mogelijk materiaal voor een nieuw artikel om deze draad niet te vervuilen. In eerste instantie heb ik moeite om een directe relatie tussen armoede en overbevolking te leggen.

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Polity [12]: Ik wil inderdaad niet echt off topic gaan. Moet het zelf ook op wat beter op een rijtje zetten. Maar bij deze hoe ik het nu zie.

  Wat je ziet is dat relatief veel onderontwikkelde landen een sterke bevolkingsgroei realiseren. Deels door simpele gezondheidszorg maatregelen. Deze bevolkingsgroei lijkt helaas vooraf te gaan aan een situatie waarin door industrialisatie meer en meer geproduceerd kan gaan worden. Je kan de economie als een zero sum game zien, de koek blijft even groot. Dit is te vaak het geval in ontwikkelingslanden. Echter zie je dat heel veel ontwikkelingslanden thans middels industrialisatie en handel de “taart” beschikbaar voor hun bevolking proberen te vergroten. Dus niet langer een zero sum game, de economie kan ook groeien. Op het moment dat de industrieele motor gaat draaien zie je dat het surplus aan werkkrachten nuttig kan worden ingezet. Dit is in Europa gebeurd in de negentiende eeuw. In ZO Azie en thans zien we dit model in China, India en tal van andere landen opkomst doen vinden. Het is wel een model dat niet pijnloos is, het kost vaak een generatie om een zekere welvaart te bereiken.

  Het feit dat de bevolkingsgroei door bijvoorbeeld goedbedoelde gezondheidszorg hulp mogelijk is, zorgt voor overbevolking en te weinig werkgelegenheid. Pas als deze mankracht benut kan worden (internationale handel) kan een land echt groeien. Tegenstanders zullen het uitbuiting noemen, feit is dat vele landen thans uit de armoede val zijn gestapt, redelijk welvarend zijn geworden, en veel landen proberen te volgen.

  Polity [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Ratio [13]:
  Je kan ook stellen dat ‘overbevolking’ een resultaat is van juist een gebrek aan toegankelijke gezondheidszorg en toekomstige zekerheden. Vooral in Azië heerst het idee dat kinderen later voor de ouders moeten zorgen en dus kinderen zijn de zekerheid voor de ouders. (wat een schandalige insteek is).

  Als toevoeging en mijn vraagstuk dus: Is een hoge bevolkingsgroei een rede voor lage welvaart of juist een poging om de welvaart op te krikken?
  Ratio [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Polity [14]: Uitgangspunt is inderdaad en situatie van geen gezondheidszorg en slechte hygiene, massale kindersterfte, van 8 kinderen blijven er 3 in leven. Misschien 4. Opeens blijven door de betere gezondheidszorg 6 of meer kinderen in leven, de arme ouders denken dat ze de jackpot hebben gewonnen, want ze hoopten op 3 kinderen die zouden overleven. Ze vertonen logisch gedrag. Helaas hebben de buren en de buren van de buren ook allemaal 6 kinderen. Het is prettig als er een goede gezondheidszorg is, maar nu is de gezondheidszorg beter op een moment dat de banen er nog niet zijn. Dat is cruciaal. Het is een verbetering opgelegd op een aspect van de samenleving van buiten door idealistische westerlingen. Die denken goed te doen. Maar daardoor eigenlijk juist schrijnende armoede scheppen.

  Een tamelijk grote familie was een model voor welvaart in het verleden. Dat hadden de gezondheidszorg idealisten moeten beseffen. Een grote familie in een redelijk ontwikkeld land is ballast, wil men de kinderen een toekomst geven (en dus zichzelf) dient er een dure opleiding te komen, en zo zijn we toch weer on topic. Na een of twee generaties hebben de inwoners van een zich ontwikkelend land dit soms in de gaten.

  Een reden voor een lage welvaart is het zero sum denken. Dat dient verworpen te worden. Of er nu veel of weinig kinderen zijn, je komt dan niet veel verder. Een situatie met heel veel armoede kan ontstaan als idealistische westerlingen de gezondheidszorg verbeteren in een situatie waarin men al arm is en men niet werkt aan het vergroten van de taart door bijvoorbeeld eigendomsrechten (moest ik het toch even over hebben) te respecteren. Het aanpakken van het economische kader zie ik dus als het essentiele waardoor de taart groter kan worden. Gesponsorde gezondheidszorg kan hoe bizar ook juist leed veroorzaken. Zelf gefinancierde gezondheidszorg is juist een teken van ontwikkeling.

  Polity [16] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.