Op FOK! is een uitspraak van Obama te lezen die nadere aandacht behoeft. Ik citeer:

“Wij kunnen genoegen nemen met een land waar een krimpend aantal mensen het zeer goed heeft, terwijl een groeiend aantal Amerikanen maar net kan rondkomen”, zegt Obama. “Of we kunnen een economie opbouwen waarin iedereen een eerlijke kans krijgt, iedereen zijn bijdrage levert en iedereen volgens dezelfde regels speelt.”


Volgens Obama hoeven we ons dus geen zorgen te maken. De groep mensen die het zeer goed heeft is al aan het krimpen. Dat is een opmerkelijke uitspraak van een president. Je zou toch verwachten dat hij eerder blij zou zijn als de hoeveelheid mensen die het zeer goed heeft toeneemt.

De regels van het kapitalistische spel zijn overigens bijzonder eerlijk. Er wordt niemand bestolen, niemand wordt gedwongen werkzaamheden te verrichten die hij niet wil uitvoeren en niemand hoeft een betrekking te aanvaarden waarvan het loon hem niet aanstaat. Daardoor zijn mensen zoals Bill Gates, Larry Page (Google) en de bazen van de Aldi – grootgrutters voor mensen met een smalle beurs – bijzonder welvarend geworden. Een aardig detail bij google is dat het gros van de brave burgers hun diensten gratis kan afnemen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Facebook. Dat dit een bijdrage levert aan de welvaart van de meeste burgers staat buiten kijf.

Obama maakt een typische rode denkfout: hij gaat ervan uit dat kapitalisten rijk worden door het klootjesvolk uit te persen. Dat is geenszins het geval. Zelfs de grootste kapitalist van de wereld kan geen mens dwingen zijn producten af te nemen, dat voorrecht is uitsluitend de overheid toebedeeld. Desondanks komt ze altijd geld tekort en moet het bijlenen tot bedragen die het menselijk voorstellingsvermogen ver te boven gaan. De staatsschuld van Nederland zit bijvoorbeeld al ver boven de honderd miljard euro. En dat terwijl u meer dan de helft van de tijd gratis voor ze werkt!

Het is onvoorstelbaar dat iemand met de achtergrond van Obama zich dat niet realiseert. De waarheid onder ogen zien en ernaar handelen is voor hem echter niet erg aantrekkelijk. Wat is nou een betere manier om je herverkiezing veilig te stellen dan je onderdanen cadeautjes te beloven die worden betaald door rijke stinkerds die eerst zorgvuldig zwart zijn gemaakt?

Als het verhogen van de welvaart van modale burgers Obama werkelijk ernst is dan is daar een zeer eenvoudige en doeltreffende oplossing voor: de overheidsuitgaven verlagen en hetzelfde doen met de belastingen. Laat grote kapitalisten buiten schot, ze hebben geen mens iets misdaan. Het is tenslotte nog maar zeer de vraag of Google en Facebook hun diensten nog wel gratis kunnen blijven aanbieden als ze het gros van de winst in de bodemloze put moeten storten en daar zullen miljarden mensen onder lijden. Meer dan Obama ooit met zijn overheid zal kunnen goedmaken.

23 REACTIES

 1. “Het is onvoorstelbaar dat iemand met de achtergrond van Obama zich dat niet realiseert.”
  Dit zal voor een groot deel komen doordat hij zijn eigen welvaart ook verzamelt door politiek te ritselen.

 2. Wat ik mis in vrijwel alle libertarische berichten is een nuance ten opzichte van grondstoffen, natuurlijk facebook en google zijn geweldige voorbeelden van “onschuldige” rijkaards, het zijn specifieke sectoren die problematische kunnen zijn de belangrijkste factor is grondstoffen, in andere sectoren kunnen er ook problemen ontstaan maar dat valt dan meestal te herleiden tot overheids reguleringen – uiteraard is software/internet business 1. niet gebonden aan grondstoffen. en 2. (nog niet) verziekt door overheids bemoeienis.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Igor [3]:
  Wat ik mis in vrijwel alle libertarische berichten is een nuance ten opzichte van grondstoffen
  Je bedoelt grondstoffen schaarste door een groeiende economie? Heb ik vorige week nog wat over geschreven. In het vuursteentijdperk. Een tijdperk waar de hele economie dreef op slechts 1 eindige grondstof, de vuursteen. Kolen, olie en ijzererts waren toen nog waardeloos en zullen net als vuursteen ooit ook hun waarde verliezen. Door technologische ontwikkeling, die niet door regelgeving of teveel patent wetgeving dient te worden ingeperkt, zullen we ons ooit ook aan het olie tijdperk ontworstelen. Het is best mogelijk dat recycling meer en meer toepassing gaat vinden.

  Igor [6] reageerde op deze reactie.

 4. Vrijwillig ? wat vrijwillig !

  Voorbeeld, hoe vrij ben je om (tegen een uitknijp loon) werk te aanvaarden of te weigeren.

  Antwoord; NIET.

  Verdediging; Als je werk tegen een uitknijp loon weigert wordt je gedwongen om in armoede te leven (ja ook in ons land) tenzij je bereid bent om te vertrekken naar een andere plak (land, continent) waar je vervolgens voor hetzelfde dilemma wordt gesteld.

  Jaja, Libertariers weten het mooi te brengen? Ik weet overigens niet of ik wel zo’n vrijheidsspreker ben als ik denk te zijn als ik dat moet afmeten aan het libertarische principebeginsel.

  LvM [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Ratio [4]:nee dat bedoel ik niet.
  Simpel gezegd bedoel ik dat ook in een compleet vrije markt en zonder overheid de grondstoffen sectoren gevoelig zijn voor machtsmisbruik.
  Gezonde concurrentie is vaak maar heel beperkt, en als het daarnaast ook nog eens een branche is met weinig innovatie dan zijn prijsafspraken en kartelvorming slechts een kwestie van tijd.

  In het standaard libertair verhaaltje is het van vrije markt = oplossing voor alles. Want als je iets niet goed of goedkoop genoeg vindt dan laat je gewoon zien hoe het beter of goedkoper kan, concurrentie is goed enz, effin je kent het verhaal.

  Niet dat ik tegen een vrije markt ben, verre van maar ik stoor mij aan de eenzijdige visie en het gebrek aan kritisch denken ten opzichte van de eigen ideeën. De voorbeelden zijn altijd te mooi om waar te zijn, bij de socialisten is het altijd de grote gemene slavendrijver baas, bij de libertariers is het altijd de self-made entrepreneur die de kar trekt en het meer dan verdient heeft.

  Ze bestaan allebei hoor maar zolang libertariers en socialisten maar 1 van de 2 verhaaltje begrijpen komen ze allebei met ideeën die goed bedoeld zijn, maar niet tot stand gekomen vanuit een neutrale denkwijze maar vanuit een geloof in een verhaaltje. Ja ik vindt het libertarische verhaaltje leuker, het is positief, tegenover het socialisten verhaal wat meer op angst gebaseerd is. Maar het is allebei scheef.

  LvM [8] reageerde op deze reactie.
  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 6. “Volgens Obama hoeven we ons dus geen zorgen te maken. De groep mensen die het zeer goed heeft is al aan het krimpen. Dat is een opmerkelijke uitspraak van een president. Je zou toch verwachten dat hij eerder blij zou zijn als de hoeveelheid mensen die het zeer goed heeft toeneemt.”

  Dat is geen opmerkelijke uitspraak, want de waarde van elke extra verdiende dollar of euro neemt af, naarmate je meer verdient, terwijl een arm iemand daar blij mee is. Een aantal jaar geleden is onderzocht, dat mensen het gelukkigst zijn, wanneer ze 58.000 euro verdienen. Gaan ze meer verdienen, dan schijnt het af te nemen. Opmerkelijk dus voor wie denkt, dat meer beter is, maar niet voor wie op de hoogte is van het bestaan van een optimum. Ik zou dus zeggen: eindelijk worden de Amerikanen wakker.

  JanC [12] reageerde op deze reactie.

 7. @LvM [9]:

  ……niemand wordt gedwongen werkzaamheden te verrichten die hij niet wil uitvoeren en niemand hoeft een betrekking te aanvaarden waarvan het loon hem niet aanstaat. Daardoor…..

  Ik doel meer op dit stukje tekst, ik kan met de beste wil van de wereld niet begrijpen dat er mensen zijn die werkelijk denken dat het al of niet aanvaarden van (betaalde arbeid) werk een vrijwillige aangelegenheid is terwijl u en ik donders goed weten dat je geen keus hebt, je moet wel anders verrek je van de honger op deze planeet,kijk eens wat meer om u heen en kijk eens verder dan uw horizon (alhoewel er ook in Nederland genoeg voorbeelden zijn van steeds groter wordende armoede)

  De rijken worden rijker en de armen glijden af naar een bestaan dat je zelfs een beest niet zou gunnen.

  Dat Obama een denkfout zou maken is absoluut onjuist, Obama heeft de keerzijde van de medaille gezien, zijn Oma onder andere leefde echt niet in een van de rijkste landen (daar is hij opgevoed weet u nog) en Obama heeft echte armoede beter leren zien dan auteur denkt ons wijs te maken.

  Alleen door het heropvoeden van de “top ten” kan het misschien ooit nog eens goed aflopen met deze wereld, helaas zullen u en ik dat niet meer meemaken.

  LvM [11] reageerde op deze reactie.
  JanC [13] reageerde op deze reactie.
  LvM [18] reageerde op deze reactie.

 8. @Igor [7]: @LvM [9]:
  Ik neem aan dat een aanname van Igor deze is: zonder innovatie zullen er prijsafspraken en kartelvorming zijn.

  Als er kartelvorming is dan zal het meestal tijdelijk en niet langdurig effectief zijn. Kartels zijn immers van nature instabiel. Ieder kartellid kan zijn eigen inkomen verhogen door stiekem meer te verkopen. Daarom kan betoogd worden dat anti kartel wetgeving niet nodig is, de meeste kartels zakken vanzelf in elkaar. Als jouw stelling is dat er kartels zullen ontstaan, hoe gaan die dan om met de inherente instabiliteit die in kartels is ingebakken?

  Een ander punt is dat zelfs al meen je ergens dat de vrije markt faalt dat niet meteen betekent dat de optie overheidsingrijpen beter is.

  We zitten thans ook zover van een vrije markt af dat het voor velen heel lastig is je een voorstelling te maken van hoe het in de praktijk dan werkt.

  Igor [16] reageerde op deze reactie.

 9. @J.Snijder [10]:
  Ik doel meer op dit stukje tekst, ik kan met de beste wil van de wereld niet begrijpen dat er mensen zijn die werkelijk denken dat het al of niet aanvaarden van (betaalde arbeid) werk een vrijwillige aangelegenheid is terwijl u en ik donders goed weten dat je geen keus hebt

  Er zijn altijd alternatieven. Je kunt weigeren voor baas A te werken en in plaats daarvan naar baas B gaan, of C, D, E, etc. Allemaal concurreren zij, inclusief op het aantrekken van werknemers. Je kunt ook nog eens zelf een zaak beginnen. Het is niet “de werkgevers” versus “de werknemers”. Het is vooral werkgevers versus werkgevers, en werknemers trekken alleen maar voordeel en keuzemogelijkheden. Althans, in een vrije markt zou dat zo zijn. In de huidige wereld worden die alternatieven vreselijk beperkt, zodanig zelfs dat je inderdaad zou kunnen spreken van afwezigheid van een redelijke vrijwillige keuze. Dat is echter puur te wijten aan overheidsingrijpen/wetgeving; al dan niet onder druk/beloning van lobbyisten. Dat is dan ook waar het libertarisme en de Oostenrijkse school van de economie zich tegen verzet.

  Obama heeft echte armoede beter leren zien dan auteur denkt ons wijs te maken.

  Ik denk dat persoonlijke ervaring met armoede geen aanleiding, laat staan garantie is voor economische kennis, en al helemaal niet voor politieke objectiviteit. Eerlijk gezegd vind ik het een vreemde opmerking.

  Obama maakt o.a. de denkfout dat de markt een taart is die verdeeld moet worden, en daarbij vergeet dat de markt ook het mechanisme is dat het vergroten van de taart faciliteert. Daar leidt meestal ook de denkfout uit dat heel rijke mensen mede verantwoordelijk zijn voor de armoede voor de armen. In een vrije markt is dat niet waar, omdat je daar alleen maar rijk kan worden door iets te produceren wat andere mensen willen, en daarmee de levensstandaard van de consumenten en andere mensen verhoogt.

 10. @Vilseledd [8]:
  “Vrijwillig ? wat vrijwillig !
  Voorbeeld, hoe vrij ben je om (tegen een uitknijp loon) werk te aanvaarden of te weigeren.
  Antwoord; NIET.”

  Je verwart de begrippen vrij en vrijwillig. Vrij zijn is altijd relatief. Zelfs Robinson Crusoe werd door de situatie (vastzitten op een eiland) gedwongen om hard te werken voor zijn levensonderhoud. Toch dwingt niemand hem hiertoe en derhalve kun je stellen dat hij dit vrijwillig doet. Hij verkiest het om in leven te blijven, i.p.v. van de honger om te komen of actief een eind aan zijn leven te maken.
  Het punt is dat het niemand’s schuld is dat hij op dat eiland zit. Hetzelfde geldt voor iemand die hard moet werken voor een karig loon.
  Of vind je dat de werkgever hem meer verschuldigd is? Zo ja, waarom?

 11. @J.Snijder [10]:
  “…kijk eens wat meer om u heen…”
  ….
  “De rijken worden rijker en de armen glijden af naar een bestaan dat je zelfs een beest niet zou gunnen.”

  Ja, dit hoor ik vaak. Ik moet om me heenkijken, maar wat is nu het punt? Als ik om me heenkijk, dan zie ik een systeem dat het mijne niet is (géén vrije markt). Derhalve verbaast het me ook niet dat er nog steeds zoveel armoede, een huizenbubble, en een euro-crisis is.

  Waar ik wel mee worstel is de vraag wat een eelijk systeem voor eigendomsrecht is. Wanneer is een stuk land, en vooral de grondstoffen (olie, ijzer, bos, goud, etc.), van jou? Als dat niet op een eerlijke manier gebeurt, dan zie ik wel vrij snel een situatie ontstaan van 1% versus 99%, en mensen ten onrechte in situaties belanden waarin ze weinig mogelijkheden hebben.

 12. Er gaat iets mis met ‘Reageer op deze reactie’.
  Mijn reply (13) was geen reactie op Vilseledd [8], maar op J.Snijder [5].

 13. @Ratio [11]:
  Nog een keer proberen want je blijft maar draaien.

  DE GRONDSTOFFEN SECTOREN ZIJN GEVOELIG VOOR MACHTSMISBRUIK met als 1 van de mogelijke symptomen kartelvorming.

  Ik heb het niet over wetgeving of overheid gehad, ik heb alleen gezegd dat er zonder overheid niet spontaan meer concurrentie en innovatie ontstaat in die sectoren, dus het afschaffen van wetten en regels en overheden heeft geen positief effect, en daarmee beweer ik dus niet het tegendeel zo jij impliceert.

  “Als er kartelvorming is dan zal het meestal tijdelijk en niet langdurig effectief zijn. Kartels zijn immers van nature instabiel. Ieder kartellid kan zijn eigen inkomen verhogen door stiekem meer te verkopen.”

  Volgens mij snap jij niet wat een kartel precies is, ja een OPEC werkt met een productie quota maar de meest gangbare vorm zijn prijsafspraken, het is dus niet een kwestie van stiekem “meer” verkopen maar stiekem goedkoper verkopen, met als gevolg einde kartel en een prijs oorlog tussen voormalig kartel partners, winst lager, bonus lager…. nee lijkt mij geen natuurlijk verloop, pas op het moment dat 1 van de bedrijven een echte stap vooruit kan zetten door bv innovatie zal er voldoende incentive zijn om eerlijk te concurreren – en waar ging mijn verhaaltje over; Grondstoffen.

  “Een ander punt is dat zelfs al meen je ergens dat de vrije markt faalt dat niet meteen betekent dat de optie overheidsingrijpen beter is.”

  Heb ik ook nergens gezegd, dat is het fucking probleem hierzo, kritiek op een van de heilige libertarische huisje dan ben je meteen pro-overheid – ja ik vindt dat de vrije markt geen sluitende oplossing bied voor alles – Nee ik ben daarmee niet automatisch voorstander van overheidsingrijpen.

  “We zitten thans ook zover van een vrije markt af dat het voor velen heel lastig is je een voorstelling te maken van hoe het in de praktijk dan werkt.”

  Mooi zulke argumenten, ik maar nadenken en jij gewoon lekker op mijn kop schijten met äch je zal het wel niet snappen, is ook zo moeilijk en anders als dat het nu is.

  Gewoon ff uitleggen waarom grondstoffen sectoren net zo profiteren van een vrije markt als andere sectoren, ik heb mijn best gedaan om uit te leggen waarom ik denk dat het voor grondstoffen anders is als voor de rest van de bedrijven, zonder daar een conclusie aan te verbinden over hoe het wat dat betreft anders zou moeten.

 14. @LvM [9]:
  Mijn reactie is vooral gericht op kleine stukjes uit het artikel die kapitalisme verheerlijkt door middel van een eenzijdige belichting.

  “De regels van het kapitalistische spel zijn overigens bijzonder eerlijk. Er wordt niemand bestolen, niemand wordt gedwongen werkzaamheden te verrichten die hij niet wil uitvoeren en niemand hoeft een betrekking te aanvaarden waarvan het loon hem niet aanstaat.”

  “Laat grote kapitalisten buiten schot, ze hebben geen mens iets misdaan.”

  Mijn reactie is dus op het feit dat voorbeelden wat betreft deze fijne grote kapitalisten en het eerlijke spel vaak maar een heel beperkte kijk geven op de realiteit.

 15. @J.Snijder [10]:
  De rijken worden rijker en de armen glijden af naar een bestaan dat je zelfs een beest niet zou gunnen.

  Ik zag JanC dit net citeren, en ik had er overheen gelezen. Hier alsnog wat commentaar op: Dat is niet waar. De afgelopen tijd zijn de rijken wel veel rijker geworden, maar de armen ook. “De rijken worden rijker” en “de armen worden armer” is een mythe. De statistieken wijzen iets heel anders uit: (PDF alert)(http://www.csub.edu/kej/documents/economic_rsch/2011-11-21.pdf) Het is wel zo dat de welvaart van de rijken relatief gezien buitenproportioneel stijgt (3 keer raden waar dat vooral aan te danken is), maar wat vind je belangrijker; dat iedereen meer welvaart heeft, of dat iedereen gelijke welvaart heeft?

  Al helemaal spectaculair is wat er gebeurd is in China sinds restricties op de economie verminderd zijn: “Since the start of far-reaching economic reforms in the late 1970s, growth has fueled a remarkable increase in per capita income and a decline in the poverty rate from 85% in 1981 to 16% in 2005 (poverty being defined as the number of people living on < $1.25/day)". (http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_the_People's_Republic_of_China)
  JanC [19] reageerde op deze reactie.

 16. @JanC [20]:
  Die $1,25 uitgedrukt in ik geloof 2005 dollars. Nu lijkt het mij dat ze het officiële inflatiecijfer gebruiken om de vroegere waarde van het geld in 2005 $ te berekenen, dus niet het reële, maar zelfs dan is die daling van armoede spectaculair.
  Iemand die het iets duidelijker uitlegt en onderbouwt dan de Wikipedia schrijver: http://tinyurl.com/86u7799

 17. In het artikel is volgens mij de eerste regel verkeerd begrepen. Het eerste deel van wat Obama zegt is te lezen als een onwenselijke situatie, en het tweede deel van zijn uitspraak het socialistisch-achtige idee wat hij voorstelt (zonder zich echter te wagen aan een economische voorspelling hoe dat uitpakt…).

 18. Spelletjes volgens de regels spelen doe je alleen bij informele spelletjes, als het vrijblijvend genoeg is. Voor heel veel situaties geldt nood breekt wet dus je weet al zeker dat die regels (welke het ook zijn) massaal aan de laars zullen worden gelapt, en vooral door degenen die het hardst piepen over allerlei nood en angst, de socialisten en rechts extremisten en kerkelijken dus. De normale mensen hoor je weer eens niet.

  Zé [23] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.