Ik besef dat ik leef in een collectivistische maatschappij met sterke marxistische invloeden. Dit betekent dat een groot deel van de maatschappij waarden aanhangt die ik verwerp. Diverse politieke partijen met “Vrijheid” in hun naam misbruiken dat op Orwelliaanse wijze. Ben ik een eenzame verdwaasde ziel geboren in een verkeerd tijdvak, of loop ik op de zaken vooruit? Grote leugens zijn volgens mij algemeen geaccepteerde waarheid geworden. De euro brengt ons welvaart, democratie is goed, dat soort stellingen.

De vraag is nu, waar haal ik mijn waarheid vandaan? Waar kan ik op bouwen? Er zijn genoeg libertarische auteurs. Maar er zijn ook andere zaken die ik belangrijk vindt. Welke geschiedschrijver kan ik bijvoorbeeld vertrouwen? Ik vermoed immers dat een groot deel van de wetenschap, met name de sociale wetenschappen, net als de klimaat wetenschap, intussen een gekleurd beeld geeft van de waarheid.

Het feit alleen al dat er een klimaat wetenschap mag bestaan die meent dat het mogelijk is van alle aanwezige variabelen te kunnen bewijzen dat de stijging van de temperatuur toe te wijzen is aan de variabele mens, en meer specifiek, zijn CO2 uitstoot, is natuurlijk al een declassificatie van het begrip wetenschap. Een temperatuurstijging overigens die het afgelopen decennium niet meer echt aan te tonen lijkt te zijn, maar dit terzijde.

Als je de wetenschap al moet wantrouwen, hoe moet je dan omgaan met je ontvangen scholing? Dit is immers een bewuste selectie van de beschikbare kennis. Die vervolgens in een al dan niet politiek gekleurd versie wordt overgebracht.

Voor een deel liggen de antwoorden in libertarische boeken die ik nog niet gelezen heb. Maar voor een deel ook niet. Bovendien lijkt het me niet juist om alleen libertarische boeken te lezen, al is het alleen maar om te kijken hoe “de tegenstander” zijn gedachten formuleert.

Ik wil in dit artikel enkele gedachtes behandelen die ik uit de boeken van Jared Diamond gehaald heb. Iemand die deels alarmist is en zich grote zorgen maakt om het milieu. Iemand die volgens mij soms teveel nadruk legt op omgevingsfactoren. Iemand waar velen bezwaar tegen aantekenen. Maar hij is toch ook iemand die voor mij enkele mythes heeft doorgeprikt.

Een van die mythes is dat eco systemen zeer fragiel zijn. Jared Diamond maakt het zeer aannemelijk dat de komst van de aboriginals in Australie 50 duizend jaar geleden meer dan 80 procent van de grote diersoorten heeft doen uitsterven. Hetzelfde lijkt zich in Amerika 10 duizend jaar geleden met de komst van de indianen te hebben afgespeeld.

Er zal een verlies geweest zijn aan biodiversiteit, echter, het oerwoud bij de Amazone, en de uitgestrekte bossen van het wilde westen, evenals de ruime prairies in Noord Amerika, werden en worden ons voorgehouden als hoogstaande ongerepte natuur die koste wat het kost beschermd dient te worden. Een beeld dat volgens mij dus best wel genuanceerd kan worden. Dit is echter een conclusie die Jared Diamond niet wil trekken! Hij strijdt nog steeds voor behoud van biodiversiteit en stelt dat de natuur hier best kwetsbaar is.

Zo komen we ook tot de mythe van de primitieve mens die meer in harmonie zou zijn met de natuur in tegenstelling tot de moderne mens die juist de natuur zou vernietigen. Een mythe die net als de fragiele natuur mythe zeer nuttig is voor natuurbeschermers en milieuwetgevers. En meer in het algemeen nuttig is om de moderne mens een schuldcomplex aan te praten waardoor hij als zondaar het hoofd wil buigen en hoopt dat de broodpolitici hem door wetgeving en extra belastingheffingen voor zijn eigen zonden en fouten wil behoeden.

De feiten lijken aan te tonen dat keer op keer de komst van de primitieve mens een slachting heeft aangericht onder de grotere diersoorten. Ook in Nieuw Zeeland zijn met de komst van de Maori volk tal van diersoorten verdwenen.

Het feit dat de natuurmens, om de primitieve mens zo maar te omschrijven, helemaal geen natuurmens is, is een vervelende waarheid. Jared Diamond laat in zijn boek “Collapse” een aantal voorbeelden zien van ecologisch wanbeheer uit het verleden. Niet alleen werden tal van diersoorten uitgeroeid, tijdens de opkomst van de landbouw is er ook een en ander fout gegaan. Hij maakt aannemelijk dat uitputting van de bodem, overbegrazing en het kappen van teveel bossen, belangrijke factoren waren in het verval van diverse oude beschavingen.

Het is vanuit het huidige perspectief van een afnemende westerse macht zeer interessant om de factoren die zorgen voor verval te herkennen. Wat Jared hier doet, het lijntje doortrekken en stellen dat de huidige maatschappij mogelijk ook zal vervallen als we niet genoeg milieuwetgeving hebben, is iets dat ik betwijfel. De macht van Nederland in de gouden eeuw is vervlogen, maar niet door een ecologisch wanbeheer. Dat de Engelsen niet langer dominant zijn heeft volgens mij meer met economisch dan met ecologisch wanbeheer te maken. Dat de VS en de EU stagneren heeft volgens mij meer te maken met politiek en monetair wanbeheer.

Uit de boeken van Jared Diamond zijn nog meer ideeën te halen, onder meer over de opkomst van maatschappijen en intermenselijke verhoudingen. Wellicht een andere keer daarover meer.

33 REACTIES

 1. Ik ben van mening dat ieder zijn eigen waarheid kan ondervinden door de eigen waarneming, door bij jeZelf te blijven, en goed onderscheid te maken in wat van jeZelf tot je komt en wat via derden.
  Dit lukt mij het beste door bij mijn eigen gevoel te blijven, en hier op te vertrouwen.
  En ik denk dat dat juist voor veel mensen een probleem is geworden daar velen blindelings vertrouwen op wat de media, roverheden etc. aandragen.
  Veel mensen leven met de angst afgewezen te worden door hun omgeving, en stappen als een kameleon door het leven, om uiteindelijk in een identiteiscrisis terecht te komen, op het moment dat ze zich realiseren aan alles en iedereen gedacht te hebben behalve aan zichZelf.
  Dan is de tijd van de grote schoonmaak aangebroken, het terugkeren naar zichZelf.
  Ik ben tevens van mening dat dat moment is aangebroken, en dat steeds meer mensen zich dit beginnen te realiseren.
  Jouw leven is van jou, je bent de architect van je eigen leven, niemand anders.
  Dus alles wat jij ontmoet op dit wonderlijke pad. heb je zelf gecreëerd.
  Als we ermee ophouden anderen achterna te lopen, kom je vanzelf weer thuis bij jeZelf en je eigen waarheid.
  Luister naar je eigen stem, zodat je niet het risico loopt doof te worden van andermans gekakel.
  Dus, vergeet meteen wat je nu gelezen hebt, want dit is mijn waarheid, en hoeft dus niet de jouwe te zijn.
  Vrede,
  Zé.

  Hoc Voluerunt [2] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [14] reageerde op deze reactie.

 2. Inductieve waarheid is geen waarheid.
  @Zé [1]:
  Waarheid is dat wat jij kan interpreteren en analyseren waar je vervolgens een waarheid op maakt die niet tegenstrijdig is en consistent blijft, ook door progressie test.

  Dat is de formule voor waarheid.
  niet wat je zelf vind.
  Als dat waar is bestaan er miljarden waarheden, en dus per definitie geen waarheid

  En dat is nu juist wat politici en de MSM gebruiken, omdat ze zelf noit hebben leren kritisch denken.
  Wat de politici voor hen al in werking hebben gesteld met een soort van ” waarheid relativisme”

  Zé [3] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [17] reageerde op deze reactie.

 3. Leuk stukje.

  Maar het is net alsof ik je ken , je houd precies de zelfde levensvisie erop na als een vriend van mij.

  100% match.

  Maar hij heeft geen computer en kan dus niet jouw inspiratiebron zijn.

  Wat ook zeer belangrijk is …..vertrouwen , als het vertrouwen in de mensen om je heen wordt geschonden , dan kom je pas echt in een crisis.

  Zo is het vertrouwen in de overheid weg….en wat volgt is een crisis.

 4. “Ik vermoed immers dat een groot deel van de wetenschap, met name de sociale wetenschappen, net als de klimaat wetenschap, intussen een gekleurd beeld geeft van de waarheid.”

  Nou, dat is al lang geen vermoeden meer.
  Noem het maar rustig een zekerheid.

  Moderne “wetenschap” wat is overgoten met een bloedrode Marxistisch/Frankfurter Schule saus welke tot doel heeft de samenleving compleet af te breken zodat ze volgens Marxistische principes weer kan worden opgebouwd.

  vrijeradikaal [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Copywriter [6]:

  Alleen al het woord “wetenschap” , en dan het zinsdeel met “weten” is volslagen gek.

  Quantum mechanics – The measurement problem

  http://www.youtube.com/watch?v=HNmwuIUQ0qY

  Zo was de verklaring van een Duitse kernfysicus die na 40 jaar onderzoek zijn witte laboratorium jas aan de kapstok hing : ik ben er na 40 jaar achter gekomen , dat hetgeen ik onderzocht ….niet bestaat!

  En is geloof ik doorgegaan in de filosofie.

  En dus rijst de vraag : wat doen die lui bij CERN ?

  vrijeradikaal [8] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [15] reageerde op deze reactie.

 6. Ik raad je aan om het Atlas Shrugged te lezen, en ook non-fictie werken van Ayn Rand. Haar filosofie, het Objectivisme, heeft een positieve levensvisie. Ook helpt het heel goed allerlei zaken met elkaar te verbinden, zoals de wetenschap met theisme etc.

 7. Arctische IJskap Smelt! Brief uit 1817

  “Aanzienlijke klimaatverandering waarneembaar in de poolstreken. De ijsbarrière, die door de hevige kou al eeuwen lang de zeeën op de hogere breedtegraden omringt als een onneembare vesting, is de laatste twee jaar grotendeels aan het afnemen”.
  “2000 vierkante zeemijl ijs, dat tot voor kort de Groenlandse Zeeën tussen de 74e en de 80e breedtegraad bedekte, is in de laatste twee jaar geheel verdwenen”.

  “De overstromingen, veroorzaakt door rivieren die ontspringen in de besneeuwde bergen en die gedurende de gehele zomer al die delen van Duitsland deden onderlopen, geven voldoende bewijs dat er een nieuwe opwarmingsbron in het spel moet zijn…”.
  Dit is niet het allerlaatste onheilsbericht van de broeikasindustrie, maar uittreksels uit een brief van de President van de Royal Society, geadresseerd aan de Britse Admiraliteit, met de aanbeveling om een schip naar de Arctische wateren te sturen om de dramatische veranderingen te onderzoeken.

  De brief is niet geschreven in het jaar 2008, maar in 1817.
  De geschiedenis herhaalt zich?
  http://www.stichtingklimaat.nl/index.htm

 8. Wat mij opvalt bij onze zogenaamde wetenschap dat veel onderzoeken op aannames gebaseerd zijn en vandaar uit zijn ze met theoretische verklaringen gekomen. Dat is niet met de praktijk strookt wordt geen aandacht aan besteed en veelal ontkent en gebagatelliseerd als er mensen zijn die hierop wijzen.

 9. In mijn beleving gaat Nederland een grote verandering tegemoet vanwege de komst van grote aantallen personen uit derde wereldlanden. Voor dat idee vind ik weinig steun, maar het leidt regelmatig tot een hoop gescheld.

  Blijkbaar zijn velen ervan overtuigd dat mensen blanco geboren worden en dat alles is aangeleerd, aangeleerd kan worden. Ik deel die overtuiging niet.

  Onjuiste aannames kunnen tot heel veel ellende leiden. Ik verbaas me erover hoe gemakkelijk velen allerlei onzin voor waar aannemen.

  Zé [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Zé [1]:
  Zé, in mijn gedachten ben jij een hobby-wijnboer in Frankrijk met daarbij een lapje grond waarop je groenten voor eigen gebruik teelt. Af en toe verkoop je wat om de onvermijdelijke vaste lasten als gas, water en licht te betalen. Klopt dit beeld? Ik ben al zo lang nieuwsgierig 😀

  Zé [23] reageerde op deze reactie.

 11. @vrijeradikaal [7]:
  ik ben er na 40 jaar achter gekomen , dat hetgeen ik onderzocht ….niet bestaat!
  Einstein zei ook: Mijn vrouw begrijpt me niet…

  wat doen die lui bij CERN ?
  Volgens Dan Brown’s in het Bernini Mysterie (aardig verfilmd met een gruwelijk goed acterende Ewan McGregor) komt dat omdat wetenschappers op zoek zijn naar het Goddelijk deeltje, de anti-materie. Het bestaan er van hopen ze (volgens DB) in CERN aan te tonen.

  vrijeradikaal [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Ron Arends [15]:

  Volgens mij betrof het z.g. “goddeeltje” of te wel het Higs-boson juist datgene wat materie massa geeft.

  Of anders gezegd : de ontbrekende factor v/h standaardmodel nl. de zwaartekracht.

  Ik zou zeggen wikki er maar eens op.

 13. @Zé [13]:

  ‘Ik verbaas me erover hoe gemakkelijk velen allerlei onzin voor waar aannemen’

  Alsof zoveel onwetendheid nog niet erg genoeg is roepen ze ook nog heel hard dat ze het zeker weten en verdedigen zich te vuur en te zwaard. Misschien is het beter om helemaal niets zeker te weten en nergens van overtuigd te zijn.

  Zé [21] reageerde op deze reactie.

 14. Voor verandering in de gunstige zin van het woord moeten we voorgoed af van de grote machtsstructuren, die al millennia lang gecreëerd en in handen is van smerige criminelen en aartsleugenaars. Een waardevol medium als internet heeft al veel teweeg gebracht in de bewustwording van de mensen en het ontmaskeren van staatshoofden, premiers, ministers, religieuzen en ander hooggeplaatst gespuis als hebberige moordzuchtige, pedofiele machtswellustelingen. Allen tewerkgesteld en in dienst bij de zeer grote schaduwmachten als de Bilderberggroep, Trilateral commission, council for foreighn relations enz. Internet zal waarschijnlijk bedacht zijn als machtig middel en aangeboden zijn om er rijker van te worden en als waardevol controlemiddel om uiteindelijk het plebs volledig onder de duim te krijgen. Het lijkt erop dat ze het effect zwaar hebben onderschat en het een heel andere wending gaat nemen. Alleen zware censuur zal de ongewenste stroom van ondermijnende kennis via internet naar het volk nog kunnen tegenhouden, totdat ook die dan weer op grote schaal gekraakt zal gaan worden. Er is nog een lange weg te gaan en ze zullen zeker niet zonder slag of stoot opgeven maar ik denk uiteindelijk licht aan de horizon te kunnen zien, al zal ik dat misschien niet eens meer meemaken, toch put ik er hoop uit omdat ik zoveel onrecht, pijn, moord honger en ellende enkel ter verrijking van nog geen 10 % van de wereldbevolking onmogelijk kan velen. Het schijnt dat 95% van al het geld in handen is van nog geen 10% van de totale wereldbevolking. De rijkdom van Bill Gates schijnt dan ook peanuts te zijn bij de rijkdom van Illuminatie zoal Rothschild en Rockefeller. Dat loopt echt in de triljoenen. Pure waanzin. Waanzin ook dat wij wereldwijd afhankelijk zijn van de grillen van dergelijke zwaar gestoorde mafketels.

  Zé [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Nico de Geit [19]: Zoals de natuur is de mens en zijn/haar ontwikkeling constant aan verandering onderhevig, wat vandaag nog waar is kan morgen alweer onwaar zijn.
  Dat impiceerd de noodzaak om in het NU te leven, want in het NU vind alles plaats, inclusief de toekomst en het verleden die in het NU geborgen liggen.
  Maar velen onder ons leven of in het verleden, of in de toekomst met hun gedachten, met als gevolg dat hetgeen wat Nu belangrijk is op de achtergrond dreigt te verdwijnen.
  Wellicht ligt daar de oorzaak van zoveel misére in het dagelijks leven, al die ronddwalende zielen die er in feite niet bij zijn met hun hoofd en hart.
  Die speculeren op betere tijden en ondertussen niet beseffen hoe mooi het leven an sich al is.

  Vrede,

  Zé.

  vrijeradikaal [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Dirk [20]: Internet schijnt inderdaad opgezet te zijn door het Amerikaanse defensie apparaat in de jaren ’60-’70.
  Zoek maar eens op: A.R.P.A. en D.A.R.P.A. als je er meer over wilt weten.

  Zé.

 17. @Zé [21]

  Dat impiceerd de noodzaak om in het NU te leven, want in het NU vind alles plaats, inclusief de toekomst en het verleden die in het NU geborgen liggen.

  Een volk dat zijn verleden niet niet kent , loopt gerede kans het nogmaals te moeten doorleven.

  George Orwell ( auteur van 1984 – big brother ).

  De sleutel tot het heden , ligt verborgen in het verleden.

  Carl Sagan.

  Zé [25] reageerde op deze reactie.

 18. @vrijeradikaal [24]: “De sleutel tot het heden , ligt verborgen in het verleden.”

  Nou dan zijn we er toch, als we in het NU blijven.?

  Eén van de grootste misverstanden is dat we in een lineaire tijd leven.
  Dat blijkt niet zo te zijn.
  We leven in een tijdsbeeld van cycli, vandaar dat het verleden zich herhaald, om ons telkens weer de kans te geven van gebeurtenissen in het verleden te kunnen leren.
  Zolang dit om wat voor reden dan ook niet gebeurd, zal het leven ons telkens weer de kans geven door het weer te laten gebeuren er wel van te leren.
  Ik denk dat Orwell dit ook maar al te goed begreep.
  Nu de rest nog.

  Zé.

  G&R Eigenwijs [31] reageerde op deze reactie.

 19. Beste , goedemorgen , koot en Bie hebben een liedje , vindt jezelf liefste wordt jezelf?? Zo ongeveer denk ik . Ik ben het helemaal met je eens , hoe vindt je jezelf ?? Zoveel meningen ,.zoveel inzichten ,zoveel goede bedoelingen!!?? Peter Maffay, een pracht van een zanger , zingt ,ik kom hier op deze aarde ,zonder dat ik erom gevraagd heb en ik moet uit al deze meningen mijn weg vinden ,hoe doe ik dat ??? Onbevangen ,zonder plus of min ,aandachtig ,zonder voorbeeld ,zonder goed of kwaad ,dus eigenlijk zonder denken ,
  is de weg die je zoekt er niet meer ! Niet de weg is het leven ,maar leven is de weg !
  Dus voorbij het denken welke dualistisch is,begint die aandacht ,welke nodig is ,om het leven te leven ,zo het leven is !!Dit kun je uit boeken niet leren ,je zult de boeken dienen te verbranden en opnieuw op weg moeten gaan ,met als geestelijke inhoud , niets , niets !
  Plezierige dag , groet Jaap .

 20. @Jhon [5]:

  De waarheid is de werkelijke situatie zo als deze zich voor doet.
  Dat de ziens wijze daar van af wijkt, wil niet zeggen dat de waarheid de waarheid niet is.

Comments are closed.