Het vertrouwen in de politiek is momenteel negatief, en de oproep van de Occupy groep geeft ook weinig vertrouwen dat het zal gaan veranderen. De democratie wordt door de politiek gebruikt om de inwoners hun vrijheden en hun kapitaal af te nemen, en geeft alle redenen om ons te gaan bezinnen hoe het verder moet.

De grootschaligheid en massale medewerkers bestand om ons land te besturen moet aangepast worden, want grootschaligheid van bestuur maakt alles onbestuurbaar, bureaucratisch, onoverzichtelijk en onderdrukt de inwoners.
De basis van het besturen moet terug naar de gemeenten die niet bestuurd worden door grote of politieke organisaties, maar rechtstreeks gekozen bekwame onafhankelijke bestuurders die voor maar één belang staan: de gemeente en haar inwoners.
Ook zullen ze meer invloed op de regering moeten krijgen, in plaats dan dat de regering alle macht over de gemeente heeft. Het is nu een omgekeerde wereld en dat is onacceptabel en het referendum recht van de burger op het gemeentelijk bestuur zal de belangen en de betrokkenheid van de inwoners verbeteren.

Om de maatschappij op het rechte spoor te krijgen is het dus noodzakelijk dat er één grote groep mensen samen gaat werken en die geen enkele verbinding meer willen hebben met de politiek. De redenen daarvoor is dat de politieke partijen, onder de mom democratie hoog in het vaandel te hebben, een onjuiste voorstelling van zaken geven. Mensen die betalend lid zijn van een politieke partij zijn er maar weinig, gezien het aantal inwoners van Nederland.

Deze “ kleine” groep benoemt een bestuur en dat bepaalt wie er op de kieslijst geplaatst worden waar alle kiesgerechtigden dan op mogen stemmen. Daardoor ontstaan er vriendjescultuur die elkaar leuk betaalde banen toespeelt. Dat noemen ze democratie, terwijl de meerderheid van de inwoners zich moet neerleggen bij de besluiten die door deze kleine groep bestuurders genomen worden. Dat systeem is geen democratie zoals men vaak denkt, het is een machtscultuur en dat moet veranderen.

De stem van de burgers moet gehoord worden! In eerste instantie vanuit de eigen gemeenschap, en als er dan in meerdere gemeenten een politiek onafhankelijke groep mensen zich gaan aansluiten, mogelijkerwijs door een vereniging van gemeenten, dan kan er voor gezorgd worden dat ons land bestuurd kan worden zoals de inwoners dat wensen. Je kunt de politiek op geen enkel andere wijze veranderen en daarom is het noodzakelijk dat de macht weer bij de inwoners terecht komt. Geloof of overtuiging speelt geen enkele rol, slechts een goed besluitvaardig bestuur kan ons van dienst zijn.
De bedoeling is dan ook geen politieke partij te vormen maar in samenwerkingsverband onze stem laten horen en eisen dat de politiek daar naar moet luisteren.

Vanuit de eigen gemeenschap kan iedereen een programma van eisen opmaken en ter discussie neerleggen bij alle mensen die zich aan willen sluiten.
Het gaat er om wat wij als inwoners verwachten van een bestuur dat onafhankelijk moet zijn. Er zal een internet site gemaakt moeten worden waar mensen zich kunnen aanmelden. Ook kunnen daar ideeën geplaatst worden om ons land leefbaar te houden. Het gaat om de grote lijnen en niet zozeer om details anders is het niet werkbaar.

Zodra er voldoende mensen zijn die zich aanmelden kunnen wij met elkaar een vuist maken tegen de willekeur van de politiek en eisen gaan stellen. Zowel jong als oud kan op deze wijze kenbaar maken hoe ze ons land willen verbeteren en verdere verloedering en tweedracht tegen willen gaan. Wie heeft een menig over dit onderwerp en zou het zinvol vinden zich aan te sluiten?

Hoe sla je spijkers met koppen?
Eerst een vragenlijst maken om af te tasten wat de meningen van de ingezetenen zijn, daarbij is het enkel noodzakelijk dat hun e-mailadres bij de organisatie bekend is om elkaar te kunnen benaderen. Indien dit stuk positief gezien wordt op internet, zoals facebook enz. verder verspreiden en ook de politiek informeren door open kaart te spelen.

A; Bent u van mening dat de politiek te ver gaat in het onderdrukken van de inwoners.
B; Bent u van mening dat de overheid een financieel wanbeleid aan het voeren is.
C; bent u van mening dat het bestuur van ons land te bureaucratisch is.
D; Bent u van mening dat actiegroepen te veel macht krijgen met steun van overheidsgeld.
E; Bent u van mening dat er teveel geld naar Europa gaat.
F; Bent u van mening dat men te veel verplichtingen aangaat met Europa.
H; Bent u van mening dat een bestuur zonder geloof politiek of idealisten behoort te zijn.
I; Bent u van mening dat de economische groei niet nodig is maar houden zoals het was.
J; Bent u van mening dat inwoners meer invloed moeten hebben op het beleid.
K; Bent u van mening dat er iets veranderd moet worden, sluit u dan aan.

Samenwerken met gelijkdenkenden is noodzakelijk, en begrijpen dat onze vrijheid het allergrootste bezit is, en daar zul je wat voor moeten doen. Geen protestacties en de straat op gaan maar door bundeling van krachten de politiek aanspreken en veranderingen bewerkstelligen. Educatieve acties op een eigen site maar ook doorplaatsen op alle andere sites. Hoe meer aandacht hoe beter. Gemeentelijk en regionaal kun je gespreksgroepen vormen en elkaar adviseren en overleggen wat voor ons land en haar inwoners prioriteit moet krijgen, maar ook in kleiner groepsverband kun je elkaar ondersteunen gaan. En via de nieuwe site kun je alle ondersteuning krijgen.

Over de politiek wordt vaak gezegd en gedacht, die kun je nooit laten opstappen of veranderen en niemand durft daarvoor een gangmaker te zijn. Zoals ons voorstel inhoud is het zaak om de politiek te dwingen om te gaan veranderen. Eerst zorgen dat er een grote meerderheid van de inwoners achter het plan van aanpak gaan staan. ( de macht bij de inwoners zelf) Daarna open kaart spelen en eisen stellen. Als dat niet werkt, zijn er andere wegen om de politieke naar onze voorstellen te laten luisteren, daar komen wij later op terug.

Ingezonden door Reiny
—————————

Zie ook: De democratie deugt niet

34 REACTIES

 1. A) Ja
  B) Ja
  C) Ja
  D) Ja
  E) Ja
  F) Ja
  G) Ja
  H) Ja
  I) Ja
  J) Ja
  K) Ja

  En nu?

 2. Deels mee eens. Het gaat erom dat genoeg mensen hun mening veranderen en daartoe is communicatie heel belangrijk. Daar sta ik helemaal achter.

  Echter. Is het niet productiever om veel van die instituties waarvan jij stelt dat ze door vaker burgers en minder vaak door politici met partijlidmaatschap dienen te worden bestuurd gewoon worden opgeheven? Er verandert weinig als iedere gemeente eigen bijstandsbeleid en vreemdelingen beleid gaat voeren. Doen ze nu al deels. Gewoon kappen met veel van die ellende en verzorgingsstaat.

  reiny [8] reageerde op deze reactie.

 3. zou Nederland dan toch eindelijk wakker te maken zijn?
  Ik wil graag helpen met het bewust worden van de burger dat we niet langer de geplaveide wegen van ondeugdelijk landsbestuur moeten volgen.
  Ook door kritisch te leren zijn naar eigen handelen en de invloed die dat heeft op velerlei gebied.
  De enorme overconsumptie, waarom/waarvoor?
  de enorme armoede/honger in door ontwikkelingshulp overladen continenten.
  Corruptie/graaicultuur etc etc.
  Laten we beginnen in Nederland…. daar is genoeg te doen.

  Zé [7] reageerde op deze reactie.

 4. punt J:
  Ik vind niet dat ALLE inwoners invloed moeten hebben op het beleid. Lastig vraagstuk, maar “de massa is dom, het individu is slim”….. willen we tot slimme oplossingen komen, dan mogen alleen de mensen die zich gedegen verdiepen in wat er speelt een mening geven.

  Goed artikel overigens, er moet inderdaad wat veranderen.

 5. Virtueel!
  De nieuwe term.
  Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst stelt onderzoek in naar KOPP-auteur Udo Ulfkotte wegens “virtueel toebrengen van lichamelijk letsel”

  http://ejbron.wordpress.com/2012/01/15/duitse-binnenlandse-veiligheidsdienst-stelt-onderzoek-in-naar-kopp-auteur-udo-ulfkotte-wegens-virtueel-toebrengen-van-lichamelijk-letsel/

  Wellicht was iedereen al op de hoogte, want het kan de geïnteresseerde niet ontgaan zijn dat de afgelopen weken zowel Amsterdam Post

  http://www.amsterdampost.nl/mdi-gaat-amsterdam-post-kapodt-slopen/

  zowel als Michael Stürzenberger en Udo-Ulfkotte zijn aangepakt en aangeklaagd.
  http://www.pi-news.net/2012/01/dumont-generalangriff-auf-islamkritiker/

  Eveneens waren er een groot aantal kritische websites uit de lucht.
  Sommige kort, anderen voor uren en een hele middag.
  Klokkeluider zelfs enkele dagen!
  Het lijkt alsof het grote offensief tegen alle islam kritiek is begonnen!

 6. @Ratio [3]: Dat is ook de bedoeling, mijn oplossing houd dat ook in. maar om weerstand vooraf vanuit de politiek te voorkomen wil ik graag eerst genoeg medestanders om minimaal aantal stemmen te krijgenom een meerderheid te behalen in een partij waardoor alles uiteenvalt.

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 7. Ik begrijp niet veel van dit stuk. Onbewezen stellingen, geen analyse, geen richting, ik kan hier niet veel mee. Samenwerken met gelijkgestemden? Zou samenwerken ook met andersdenkenden wenselijk zijn?

 8. bertus; het zijn vragen en iedereen die inziet dat het moet veranderen in een richting zoals ik aangeef vraag ik om commetaar of aanvullingen te geven. De oplossing hoe je het kunt bereiken is er wel, maar daar ben je veel mensen voor nodig. als je dat wilt en kunt bereiken gaat er iets veranderen.hoe? daar kom ik op terug als er genoeg mensen achter mij of iemand anders gaat staan.
  Niets doen of een eigen partij oprichten is bij voorbaat geen optie.

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 9. @reiny [8]: @reiny [11]:

  Reiny
  Je doet al veel meer dan de meeste anderen. Het gaat in eerste instantie om bewustwording en daar zijn internet fora en sites als deze voor. Als er voldoende mensen veranderen dan zullen er altijd politici en partijen zijn die meeveranderen. Gaat dan vanzelf. Verandert de publieke opinie in voldoende mate dan kan de politiek er op een gegeven moment niet meer omheen.

  Zodra de Nederlander de politici en de democratie zien voor wat ze zijn dan zal het veranderen. Het kan echter wel heel lang gaan duren, maar uiteindelijk zullen wij overwinnen.

 10. Het zou misschien beter zijn om dat hele systeem met vriendenclubjes en baantjesscheppers maar eens af te schaffen. Dat hebben ze afgekeken van de communisten en de nazi’s om overal waar er meer dan één mens verzameld is een politieke ‘verantwoordelijke’ commissaris of Gauleiter neer te zetten. Weg met de hele politiek dus. We hebben wetten en regels, ambtenaren voor de uitvoering en een leger om iedereen voor z’n ballen te schieten die ook maar iets volksvijandigs uitvreet of de klauw in de kas steekt.

 11. De enige manier om grootschalig aan de rem te trekken is allemaal het geld van de spaarrekeningen te trekken en een maand lang niets uit te geven behalve de noodzakelijke boodschappen.
  Hierdoor komt een reusachtig signaal, dat de huidige Griekse situatie evenaart.

  reiny [17] reageerde op deze reactie.

 12. @reiny [2]:

  Reiny.

  Denk je dat ze in den Haag een plaatsje voor ons inruimen?

  Kijk dan eerst even in de vorige nieuws brief bij het artikel:
  Europese vlag met hakenkruis.
  De eerste reactie,ze zien wel de splinter maar niet de balk,enz.

  Klik de link aan en dan maar door lezen.

  reiny [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Mark [14]:
  Annoniem ; Als je een einde wil maken aan het rondpompen van geld dan wil je een einde maken aan de macht van de politiek. De kunst is dus om politici te vinden die wat afstand van hun macht willen doen. Kijk bij de komende verkiezingen dus naar wie het meeste geld wil ‘herverdelen’ die wil de meeste macht en is dus het gevaarlijkste. SP en PvdA.
  Daarnaast moeten we nog meer macht van de politici afnemen door referenda in te voeren, dan pas zijn we weer zelf baas. En verassing voor wie dat nog niet weet, je kunt het dus niet op links vinden. De nu zo groeiende SP wil al uw geld en dan gaan zij (macht) het wel voor u uitgeven.
  Dus….

 14. @reiny [16]:

  Beste Reiny.

  Het probleem met de beuken heeft waarschijnlijk een doel dat niet bekent is bij de burgerij, en dat men ook niet bekent wil maken,om moverende redenen.
  Zoals men dat tegenwoordig omschrijft.

  In reactie no. 15 geef ik een mogelijkheid aan, om kennis
  te nemen van hoe de zaken, in Nederland zijn geregeld.

  G&R Eigenwijs m.v.g.

 15. Ik ben geen voorstander om veranderingen via lagere overheden zoals gemeentebesturen te bewerkstelligen. Er zij er teveel van om ooit allemaal op 1 lijn te komen en bovendien knijpen deze instanties de burger, na de landelijke overheid, nog verder uit.
  Kijk maar naar de verschillen in vergoedingen die ze vragen voor hun diensten (b.v. huwelijksvoltrekking, hondenbelasting e.d.).
  Referenda zijn prima middelen voor het volk om haar mening te geven en in principe altijd bindend ongeacht of ze worden gehouden in opdracht van de politiek. De uitkomst geeft nl. aan of er draagkracht bestaat voor de plannen en indien deze niet gerespecteerd wordt, is het doorvoeren van deze plannen ondemocratisch. Ik vraag mij overigens af of er geen mogelijkheid bestaat voor het volk om het vertrouwen in de regering of het kabinet tussentijds op te zeggen. Ik kan mij haast niet voorstellen dat democratie enkel bestaat uit 1x per vier jaar je stem uit te brengen.

  offthegrid [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Svandy [20]: Helaas schrijven politici alleen maar referenda uit om de burger het GEVOEL te geven dat ze werkelijk wat mee mag beslissen. Referenda zijn niet principieel bindend voor hypocriete onderkruipers als politici.
  Kijk naar het zeer belangrijke referendum in Nederland over de EU. Een dikke NEE is door meest-hypocriet Balkenende omgetovert tot een JA. Door het naampje te veranderen van het verdrag.

  En jawel, de democratie bestaat uit jou1 x per 4 jaar het gevoel te geven: “De maatschappij, dat ben jij”. Een farce en de meesten trappen er met 2 voeten in.

  Philosoof G&R Eigenwijs [22] reageerde op deze reactie.

 17. @offthegrid [21]:
  De spijker op zijn kop geslagen,maar om er verder iets aan te veranderen zal er iets meer moeten gebeuren!!!!

 18. @offthegrid [21]:

  Uw voorbeeld is mij meer dan bekend en dat is nu juist mijn punt.
  Een naamsverandering zonder inhoudelijk wijzigingen van een wet die op voorhand hartgrondig via een referendum is afgekeurd maakt die wet nog niet rechtsgeldig. Dit valt namelijk volgens het wetboek onder oplichting en zwendel. Juridisch gezien zou dit verdrag dus niet gehanteerd mogen worden als grondwet, het moet dan wel als zodanig (zwendel) aangekaart worden bij het europese rechtshof.
  Waarom zou het volk overigens niet zelf referenda kunnen houden over heikele politieke agendapunten en moeten deze door politici worden uitgeschreven. Het zou nl. een mooie graadmeter kunnen zijn voor draagkracht van de te nemen besluiten en is wel zo democratisch. Per slot is democratie nog steeds ons staatsbestel.

  Philosoof G&R Eigenwijs [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Svandy [23]:

  De vraag is wie, bestuurd ,wie.
  De onvrede en wrevel die ontstaat bij veel mensen, geeft
  een indicatie.

 20. @ Philosoof G&R. Eigenwijs [24]
  Met alle respect gaat het niet om wie, wie bestuurd maar om of dat bestuur handelt volgens de regels. Immers staat bestuur ook niet boven de wet. Daar komt de onvrede en wrevel van de mensen ook vandaan.
  Liever had ik uw mening over mijn stelling t.a.v. de aanname van her verdrag van Lissabon als Europese grondwet gelezen.

  G&REigenwijs [26] reageerde op deze reactie.

 21. @Svandy [27]:
  Plaats hem in Googele.
  Het is er een van erger u niet, verbaas u slechts, lees alles,
  de gehele regerende macht komt aan de beurt.
  mvgr.G&R

Comments are closed.