Alle landen geven staatsobligaties uit. Die dragen fijn bij aan staatschulden, want landen geven er meer en meer uit.
Daar waar particulieren en bedrijven trachten schulden af te betalen, nemen de schulden bij overheden alleen maar toe.

MSM, in opdracht van de overheid middels de media subsidies en onderhevig aan onderwijsinflatie, geven geen coherent beeld van deze staatsschulden. Dus…….. waar praten we over??
Wat voor verplichtingen zijn er voor ons belastingbetalers aangegaan? Hoe zeer zit de wereld vast in deze schuldengevangenis? En is er licht aan het eind van de tunnel?

In onderstaande link treft u een artikel aan van Zero Hedge, een zeer interessante site, met daarin een overzicht van wat de G-7 landen uit gaan geven aan staatsobligaties en staatsleningen maar ook de hoeveelheid geld die naar de rentebetalingen gaat. Voor 2012. Alléén voor 2012.

Aangezien “miljoen” eigenlijk niet meer voorkomt in de economie en ik geen inschatting kan maken van hoe groot die nieuwe getallen “du Jour” nu eigenlijk zijn….

Omdat het best kan dat u van al die nullen duizelig wordt, vooral doordat dezelfde klanken in het Nederlands, Amerikaans en Engels nog een verschillende betekenis hebben,http://www.zerohedge.com/news/global-bond-issuance-top-staggering-8-trillion-2012

Ingezonden door Melchizedek

3 REACTIES

  1. Ons grootste probleem is dat onze zogenaamde volksvertegenwoordigers totaal geen besef hebben van economie. Want telkens als zij meer geld uitgeven dan er binnen komt, wordt dit weer aangevuld door de belastingen te verhogen. Dit gaat in zover goed zolang er meer verdient kan worden door de werkgevers, maar nu het wereldwijd een stagnatie is ontstaan van afzet markten en een verzadiging van de markten is het niet meer mogelijk om meer geld uit te geven, dan er binnen komt. Theoretisch gezien dan, want blijf je maar meer geld uitgeven dan er binnen komt dan ontstaat er schuld. Deze schulden stapelen zich nu met een ras tempo op, maar dat geeft nog geen signaal van bezorgdheid af aan deze zogenaamde volksvertegenwoordigers. Die eigenlijk allemaal ten dienste staan voor de geldverstrekkende instanties in dit geval de banken. De oplossingen is eigenlijk heel simpel, maar niet uitvoerbaar. Want deze zogenaamde volksvertegenwoordigers zouden nooit een wet in het leven roepen dat zij zelf verantwoordelijk zijn en aansprakelijk zijn voor de vele miljarden die ze te veel uitgeven i.p.v. de belastingbetaler de schuld in de schoenen te schuiven.

Comments are closed.