We schreven de afgelopen paar dagen over de dreiging die uit Duitland kwam om Griekenland zijn soevereiniteit af te nemen en een dictator aan te stellen die de macht had de Grieken te besturen. Waarop uiteraard felle protesten van Grieken volgden. Een typische factor daarbij is dat over deze procedur al vele maanden wordt gepraat, dat zelfs Rutte-deJager er naar gestreefd hebben, en dat nu pas felle reacties komen.

Nu, op de vooravond van de EU-meeting schrijft zelfs de NOS er over:

Duitse minister dreigt Griekenland
zondag 29 januari 2012 – 20:15
BERLIJN (ANP) – De Duitse minister van Economie Philipp Rosler heeft zondag een concrete stem gegeven aan de geruchten dat Duitsland zou willen dat Griekenland de controle over zijn begroting en bezuinigingsbeleid opgeeft. Rosler zei in een interview met de Duitse krant Bild dat als Griekenland er zelf niet in slaagt hervormingen door te voeren, daar maar externe controle op moet worden gezet.
,,Wij hebben meer leiderschap en controle nodig als het aankomt op de uitvoering van hervormingen”, aldus de minister, die tevens vice-bondskanselier is. ,,Als de Grieken dat zelf niet kunnen, dan moet er vanuit het buitenland meer leiderschap en controle komen, bijvoorbeeld via de EU.”

Maar nog duidelijker is ZeroHedge in een artikel dat stelt dat na Griekenland nog een stel andere landen op de nominatie staan om bezet te worden:

It’s Official: German Economy Minister Demands Surrender Of Greek Budget Policy, Says It Is First Of Many Such Sovereign “Requests”
Philipp Roesler became the first German cabinet member to openly endorse a proposal for Greece to surrender budget control. 

And some bad news for our Portuguese (and then Spanish) readers: you are next.
And by the way, this is just the beginning:
A government source in Berlin said Germany’s proposal was aimed not just at Greece but also at other struggling euro zone members that receive aid and are unable to make good on their obligations.
So yes, it is true, and Germany is dead serious. Ball is in the Greek court now: just how far will the new technocrat PM go to sell its people in exchange for a few banker smiles?

Komt op die manier ook Nederland aan de beurt?
Rutte-deJager hebben het principe al lang aanvaard en gesteund!

11 REACTIES

 1. Als de EU de financieen van Griekenland overneemt kunnen ze helemaal fluiten naar hun centen.

  Wat zou jij doen? Lekker belasting betalen om buitenlandse banken af te betalen?

  De Grieken gaan Europa lekker een grote middelvinger geven. En terecht!

 2. Indien dit plaatsvindt is de kans groot dat de protesten zo grootschalig worden dat het leger in gaat grijpen. Hebben we een militaire dictatuur binnen de EU. Is een van de scenario’s waar serieus rekening mee dient te worden genomen volgens mij.

  ergo [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Ratio [3]:
  U wordt op uw wenken bediend. In het Lissabon verdrag, dat bewust zo goed als onleesbaar is gehouden, doch toch door een
  aantal lieden op hun vakgebied is ‘vertaald’, schijnt te staan, dat:
  in geval van rellen, opstanden en stakingen in enig eu-land, welke
  dat betreffende land niet kan of wil beeindigen, de eu kan besluiten
  politie, geheime diensten en leger uit andere eu-landen in te zetten, welke evt. gericht en met scherp mogen schieten.

  Eize [8] reageerde op deze reactie.

 4. weer die reflexbeweging: werkt het niet met (EU begrotings) regels, dan dus meer regels en minder zelfstandigheid.
  ipv een mminder machtige EU, desnoods een muntunie en een land zelf laten beslissen , om bijv haar valuta via de markt, maat te laten nemen.
  Wb die EU leger ingrepen: wij sturen nu al FIOD lieden, dus wat trainers die agenten gaan opleiden is een makkelijke volgende stap.

 5. Beste Lezer en schrijvers,

  Griekenland is de bakermat van ons democratisch bestel.

  Een rede van Pericles (http://nl.wikipedia.org/wiki/Pericles) volgens geschiedschrijver Thucydides:

  Citaat deze rede
  Wij leven onder een regeringsvorm die niet ontleend is aan de instellingen van anderen maar onze medemensen veeleer tot voorbeeld dient. Deze regeringsvorm staat bekend als democratie, omdat de macht wordt uitgeoefend in het belang van velen niet van enkelen. Maar terwijl de wetten alle mensen gelijke rechten toekennen in hun privé geschillen, wordt publiekelijk eer bewezen aan een individu op grond van zijn persoonlijke kwaliteiten, en niet vanwege zijn rang of afkomst; evenmin is armoede een beletsel voor een laaggeborene indien hij de staat nuttige diensten kan bewijzen. Ook in ons privé leven gedragen wij ons als vrije mensen , die niet toegeven aan jaloezie en achterdocht, als onze buurman op zijn eigen wijze wenst te leven stoort ons dit niet en ontlokt dit ons geen schimpscheuten die misschien weinig uitrichten maar zeer onaangenaam zijn om te beluisteren… in het openbare leven zijn het vooral gevoelens van ontzag en vrees die ons weerhouden van wetteloosheid, wij hebben oor voor hen die spreken met gezag, en wij gehoorzamen aan de wetten… met name aan die welke de vertrapten tot steun zijn, en aan de ongeschreven wetten die geen mens zonder schaamte zou overtreden. einde citaat

  Stelt u zich voor dat dit 2500 jaar geleden is opgeschreven!
  En dat die periode in de Griekse geschiedenis ook wel de gouden eeuw van Athene wordt genoemd.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Griekenland#De_Gouden_Eeuw_van_Perikles

  Wie neemt zich dan het recht om de macht over een ander te nemen zonder lering te trekken uit de geschiedenis en te begrijpen dat dit de basis van onze westerse beschaving is.
  Moeten wij onze politici en dus ook de EU politici bijscholing in geschiedenis voorschrijven.

  De domheid van deze politieke uitspraken verontwaardigen me.
  Gaat de geschiedenis zich keer op keer herhalen, leren de heren en dames het dan nooit

  Met stomheid geslagen

  Amnis

 6. @ergo [4]:

  Solidariteitsclausule, artikel 222

  “De Unie en de lidstaten treden uit solidariteit gezamenlijk op indien een lidstaat getroffen
  wordt door een terroristische aanval, een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp. De
  Unie maakt van alle tot haar beschikking staande instrumenten, waaronder de door de lidstaten ter
  beschikking gestelde militaire middelen, gebruik.”

  Alhoewel rellen, opstanden en stakingen hier niet in staat vermeld kunnen ze natuurlijk wel gemakkelijk door de autoriteiten als een terroristische aanval of een door de mens veroorzaakte ramp worden beschouwd. De bevoegdheid om gericht en met scherp te schieten komt niet in dit verdrag voor.

 7. Hayek krijgt weer eens gelijk: met het afnemen van financiële mogelijkheden neemt ook vrijheid af.
  Ik verbaasde me eerlijk gezegd al dat de Grieken nog zo lang redelijk zelfbeschikkend konden blijven. Wat een unicum mag heten in de geschiedenis, maar de geschiedenis gaat zich nu toch herhalen. Misschien dat de Duitsers ook andere mogendheden graag voor willen zijn.

 8. Van de miljarden die er al gegeven zijn is wapentuig aangeschaft. De banken betaald en het volk kan verrekken. En Merkel maar dreigen over oorlog die ze potverdomme zelf uitlokken. Mensen zijn de corrupte geld-EUSSR zat. Het is het kapitaal wat de dienst uitmaakt. De lobbyisten lopen de deur plat in Brussel en ik weet zeker dat er chantabale mensen bijzitten. Is al bewezen.
  Maar ja, het was een droom van Hitler en de Bilderberg, dus mensen worden steeds meer geknecht, koste wat kost.

 9. Hub Jongen, beetje off topic, maar aangezien u/jij een bekende Objectivist bent, ken jij er nog meer, en zo ja zou het idee zijn om deze (losjes) te verenigen in NL/vlaanderen?

Comments are closed.