Carl Watner is de stichter van de libertarische “VOLUNTARYISTS” De Voluntaristen staan pal achter het Non Agression Principle en Carl zelf is ook zeer consequent. Hij heeft zefs in de gevangenis gezeten omdat hij weigerde zijn belastingaangifte in te vullen.
Carl geeft een maandelijkse nieuwsbrief uit:” The Voluntaryist” met bijzonder goede artikelen.
Hallo voluntaristen,
Onderstaand een paar korte recensies van drie interessante boeken.**)
Welkom in drie verschillende visies.

1.    David Barker, Welkom in een vrij Amerika (2011). 103 pagina’s, paperback. Beschikbaar via Amazon.com

2.    Jim Davies, Een visie van vrijheid (2008). 103 pagina’s, paperback,
beschikbaar via takelifeback.com/trilib/.

3.    Jim Payne, Princes Navina bezoekt voluntaria (2002). 105 pagina’s, paperback, beschikbaar via LyttonPublishing.com

Drie boeken, drie verschillende visies op hoe een samenleving zonder dwingende politieke overheid zou functioneren.

‘Welkom in een vrij Amerika’ is geschreven voor immigranten die arriveerden in de vroegere Verenigde Staten in 2057.
Zowel de federale als staatsoverheden zijn gevallen door hyperinflatie van de munteenheid, en door hun onvermogen zowel om belastingen te innen als hun werknemers te betalen. In hun plaats hebben private ondernemingen all overheidstaken overgenomen, inclusief bescherming tegen vijandelijke buitenlandse mogendheden, immigratiebeperking, eigendom van wegen en het verstrekken van geld.
De auteur, David Barker, een voormalig econoom bij de Federal Reserve, heeft een territorium zonder overheid geconstrueerd, een samenleving met regels, maar zonder heersers. Zijn werk van politieke fictie omvat alles wat een immigrant  naar de voormalige VS zou moeten weten. Hij beschrijft de geschiedenis van Vrij Amerika, hoe je een baan en woning kunt vinden, hoe je een beschermingsbedrijf moet kiezen en je erop abbonneren; en hoe privaat geld werkt. Hij legt uit hoe je je moet verplaatsen op de wegen, hoe medische zorg werkt, hoe het milieu wordt beschermd, hoe kinderen worden behandeld en hoe patent en copyright bescherming zijn verdwenen.
Hoewel Barker een libertariër is, zijn veel van zijn oplossingen niet voluntaristisch, omdat hij mensen toestaat hun zelf-eigendomsrechten te verkopen en de toevlucht neemt tot opsluiting van veel mogelijke agressors.

‘Een visie van vrijheid’ is geschreven bij de oprichter van www.tolfa.us  , de online Vrijheidsacademie. Het is geschreven als een historisch verslag van het jaar 2030, en het algemene idee is dat in 2027 alle overheid in de VS vredig zal verdwijnen. Dit is bereikt door een systematische hereducatie van de bevolking, waarin elke geslaagde van de Vrijheidsacademie tenminste één nieuwe student per jaar introduceert tot de ideeën van vrijheid. Die persoon, moedigt na afronding van de cursus op zijn beurt een ander aan om de cursus te voltooien. De auteur, Jim Davies, betoogt overtuigend dat het uitoefenen van deze proactieve strategie uiteindelijk onvermijdelijk een vrije samenleving tot stand zal brengen.

Vergeleken met ‘Welkom in Amerika’, heeft ‘visie’ een veel meer voluntaristische benadering met betrekking tot het tot stand brengen van sociale veranderingen en het oplossen van maatschappelijke problemen. Alleen onverbeterlijke, herhaaldelijke geweldadige agressors worden opgesloten. ‘Visie’ is eigenlijk deel van een triologie. De zusterboeken heten ‘Overgang naar vrijheid: 2023-2027’ en ‘Vrijheidsweigering: menselijke geschiedenis tot aan 2022’. Kijk ook in ‘De Voluntarist’, uitgave 135, voor het artikel van de auteur ‘changing minds’.

‘Princes Navina’ beschrijft het land Voluntaria, wat zo heet omdat de bevolking gelooft in voluntaristische methoden, in plaats van dwang om sociale doelen te bereiken.

Het was oorspronkelijk geschreven als een kinderboek, als deel van een serie geschreven door Jim Payne, die een beschrijving geeft van de bezoeken van Princes Navina aan Malvolia (waar de heersers de grootste ellende voor zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken), aan Mandaat (waar alles wat fout gaat wordt gereguleerd) en aan Nueva Malvolia (waar regelgevers hebben ontdekt hoe ze populair kunnen blijven terwijl ze bewust het land verwoesten).
In Voluntaria zoekt Princes Navina vergeefs naar een overheid. We ontdekken hoe buurtgemeenschappen werken, hoe de straten privaat eigendom zijn, hoe belangrijk de reputatie van een bedrijf is voor diens succes en hoe het Committee voor Vrede en Veiligheid alleen geweld gebruikt tegen diegenen die zelf eerst geweld hebben geïnitieerd. We vinden verder uit hoe verbanning naar de uitlanden een vorm is van ongeweldadige straffen en hoe het idee dat geweld fout is een kernonderdeel van Voluntaria’s cultureel erfgoed is geworden. Voor meer over dit boek, zie twee artikelen in ‘De voluntarist’, nummer 122.

Ik beveel deze boeken sterk aan, en ze hebben tenminste één ding gemeen. Alle drie benadrukken ze hoe belangrijk iemands reputatie is in een libertarische maatschappij. Hoe iemand door anderen behandeld wordt, is een reflectie van hun opvattingen over je reputatie; en iemands reputatie wordt gevormd door hoeveel mensen je kunnen vertrouwen en in hoeverre je je woord houdt. Hoewel je het misschien niet met alles wat deze boeken bepleiten eens bent, zullen ze je wel aan het denken zetten, en dat is het keurmerk van een goed boek.
Ik weet zeker dat je ervan zult genieten.
~Carl Watner
Vertaling CvS
————————————————————
**) Originele titels:
1.    David Barker, WELCOME TO FREE AMERICA (2011). 103 pages, paperback. Available at amazon.com.
2. Jim Davies, A VISION OF LIBERTY (2008). 103 pages, paperback. Available at takelifeback.com/trilib/.
3. Jim Payne, PRINCESS NAVINA VISITS VOLUNTARIA (2002). 105 pages, paperback. Available at LyttonPublishing.com.
—————————————————————–
Zie ook : http://www.voluntaryist.com/