Op 11 juli 2011 werd een nieuw Europees verdrag ondertekend, het Verdrag tot Oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme (ESM). [1] Niemand hoorde er over, want de pers zweeg als het graf. Pas later kregen een aantal wakkere Duitsers door wat er in dit verdrag stond. In de eurozone komt een nieuw orgaan, dat de absolute macht krijgt over de schatkisten van de aangesloten landen. Zij mogen net zo veel uit de schatkisten vorderen als ze willen en hoeven aan niemand verantwoording af te leggen over hoe zij dit geld besteden. Het orgaan wordt bemand door de 17 Ministers van Financiën, die voor deze dictatoriale rol de functie van Gouverneur van het ESM krijgen.
En even voor de duidelijkheid: omdat deze gouverneurs handelen in het kader van een internationaal verdrag, zijn ze ook geen verantwoording verschuldigd aan hun parlement. Een internationaal verdrag staat boven nationale wetgeving. Dat is iets wat veel parlementariërs nog steeds niet begrijpen. [2]

De bedoeling was, dat het ESM-verdrag nog voor het einde van 2011 door de nationale parlementen geratificeerd zou worden en in 2013 in werking zou treden. Juridisch rammelde het verdrag echter, zoals ik dat in mijn artikel “ESM, een staatsgreep in 17 landen” ook al aan de kaak stelde.
Artikel 48.6 van de Europese Unie verbiedt namelijk, dat ze zelf hun bevoegdheden uitbreiden. Het door 17 glunderende Ministers van Financiën ondertekende verdrag zou daarom heel goed ongeldig verklaard kunnen worden.

Niet getreurd. Gisteren, maandag 30 januari 2012, liet Brussel weten, dat een nieuw ESM-verdrag klaar ligt om getekend te worden. [3] De tekst is op het internet nog onvindbaar. Ik neem aan, dat het verdrag nu in een ander jasje gegoten wordt en geen EU-verdrag wordt, maar een internationaal verdrag, zodat artikel 48.6 omzeild wordt. Zodra ik de tekst gevonden heb, zal ik hem op deze pagina vermelden. (Zojuist heeft een speurder een Duitse versie gevonden: ESM-vertrag. Zie link [4] onder dit artikel.)

Na de ondertekening van het ESM verdrag zal het met spoed ter ratificatie aan de nationale parlementen worden voorgelegd, want het verdrag moet al in juli 2012 in werking treden. Ook met spoed komt er nog een tweede verdrag bij, dat sancties oplegt aan landen die zich niet aan de begrotingsdiscipline houden. [5] En die onderwerping aan Brussel moeten de landen zo snel mogelijk in hun nationale wetgeving verankeren, als het even kan zelfs in de grondwet.

Kwalijke pers
De soevereine democratie wordt opgeofferd aan een Brusselse dictatuur en de pers zwijgt. Het ESM wordt bijna een half jaar lang nauwelijks genoemd, laat staan dat de kern van het verdrag uit de doeken gedaan wordt.
Naar de reden van hun zwijgen kunnen we alleen maar gissen. De onschuldigste reden zou zijn, dat ze gewoon incompetent zijn en sinds 11 juli 2011 nog steeds zitten te slapen. Een wat minder leuke reden zou zijn, dat ze meteen gesnapt hebben dat de dictatuur niet te stoppen valt en dat ze de toekomstige dictator beter goed gezind kunnen blijven. Of zouden ze hun vriendjes in de politiek niet voor het hoofd willen stoten, want dat zijn immers degenen die hen helpen hun krantenkolommen en zendtijd te vullen?

Ook in veel andere eurolanden was de informatie over het ESM-verdrag aanvankelijk zeer gebrekkig. Maar terwijl er nu op veel plaatsen openlijk over de kernzaken gediscussieerd wordt, blijft de Nederlandse bevolking verstoken van essentiële informatie. Wat oppervlakkigheden over de rol van het ESM als permanent noodfonds, meer hoeven de burgers niet te weten, niet waar?

Persvrijheid
Wij hebben in Nederland persvrijheid (of juister gezegd: vrijheid van meningsuiting.) Dat is zelfs een noodzaak voor de democratie. Zonder juiste informatie en zonder gefundeerde opinies is een democratie als een kip zonder kop. Journalisten spelen dus een cruciale rol in het voortbestaan van de democratie. En juist op het moment dat Brussel frontaal de aanval opent op de souvereine democratieën in Europa, doen ze hun werk niet!

De persvrijheid slijt als je hem niet gebruikt.

(Le Canard Enchaîné)

ESM
Het ESM wordt opgericht met de smoes dat de eurozone een permanent noodfonds nodig heeft. En met die smoes krijgt het ESM onbeperkte bevoegdheden en wordt de parlementaire democratie in 17 landen feitelijk ten einde gebracht. Nou ja, de parlementariërs mogen nog steeds over het budget praten, maar Brussel kan de staatskas al leeggeroofd hebben nog voordat ze uitgepraat zijn. Want als Brussel roept, moeten de miljarden binnen 8 dagen in Brussel zijn.

De euro, de kern van het probleem
Politici willen met verdragen het onmogelijke mogelijk maken: de euro redden. De euro kan echter niet gered worden, want het heeft een onoverkomelijk probleem. (Economen hebben er 40 jaar geleden, bij de eerste plannen voor een gezamelijke munt al voor gewaarschuwd, maar wanneer politici een idee in hun kop hebben, zetten ze blijkbaar hun verstand op nul en jagen ze hun dromen na.)

Maar goed, voor degenen die wel willen begrijpen hier een korte uitleg.

1. Zwakke landen zonder bescherming
Ik zal voor het gemak Griekenland als voorbeeld nemen, maar veel eurolanden komen vroeg of laat in een vergelijkbare situatie te zitten.

Sinds de invoering van de euro is er niets wat de Griekse consument tegen houdt goedkopere en betere producten uit Duitsland te kopen. De Griekse producenten gaan failliet. Omdat Griekenland nu meer importeert dan exporteert, vloeien steeds meer euros van Griekenland naar Duitsland. Uiteindelijk raken de euro’s in Griekenland op en zal het euro’s moeten lenen om nog over geld te beschikken. Zonder geld kunnen ze ook in Griekenland niet leven.

Vóór de invoering van de euro konden de economisch zwakkere landen zich aanpassen door van tijd tot tijd hun valuta te devalueren. Dat maakte de importprodukten voor hun eigen bevolking duurder en hun exportprodukten voor buitenlandse kopers goedkoper. Zo verminderden de importen, stegen de exporten, steeg de economische activiteit in het land en nam de buitenlandse schuld weer af. Vroeger waren devaluaties heel gewoon. Maar met de invoering van de euro zijn devaluaties niet meer mogelijk. De euro werkt als een vaste wisselkoers en de zwakkere landen komen doorlopend vast te zitten in de schulden.

Keiharde bezuinigingen veranderen daar niets aan. Dat is schulden dweilen met de kredietkraan open. Het onder curatele stellen van zwakkere landen en het neerslaan van protesten heeft dan ook niets te maken met het oplossen van een onoplosbaar probleem. De krantenjongens en televisieboys zouden beter moeten weten.

2. Blijvende verschillen
In de eurozone zijn veel van de verschillen in productiviteit het gevolg van verschillen in klimaat, de geografische situatie, de vruchtbaarheid van de bodem, de beschikbaarheid van water en energie, de afstanden die overbrugd moeten worden, de transportmoeilijkheden en andere onveranderlijke zaken. Deze bepalen in hoge mate het falen of slagen van economische activiteit. Elk land heeft zijn eigen typische economie ontwikkeld, het ene wat meer steunend op zijn agrarische productie, het andere op zware industrie, weer een andere op handel en zeetransport etc., wat betekent dat “één financiële politiek voor allen” nooit voor alle landen geschikt kan zijn.

De Europese Centrale Bank heeft de onmogelijke taak op zich genomen één rentevoet te hanteren voor de hele eurozone. Het wijzigen van de rentevoet is, volgens de klassieke uitleg van de centrale banken, bedoeld om de economie te beïnvloeden. Het moge duidelijk zijn, dat er in de eurozone geen sprake is van één economie, maar van 17 verschillende economieën. Een renteverhoging kan gunstig uitpakken in één of enkele landen, terwijl de andere landen daar de negatieve gevolgen van moeten dragen. Ook dit is een onoverkomelijk gebrek met de gezamelijke munt.

Machtswellustelingen
Europa is het speeltje geworden van een groepje machtswellustelingen, die geen enkel respect hebben voor de democratie. Zij beschouwen de overdracht van de nationale soevereiniteit aan Brussel als een normaal en onomkeerbaar gegeven. Ook aarzelen deze lieden niet om alles wat hun waanideeën in de weg staat uit de weg te ruimen en oppositie met geweld neer te slaan.
Ook die bevoegdheid hebben ze zichzelf al gegeven in de aanloop van het eerste ESM-verdrag, met het amendement van artikel 136.3 van het  TFEU  van 23 maart 2011.  “De lidstaten die de euro als munt hebben mogen een stabiliteits mechanisme creëren om te activeren als dat noodzakelijk is om de stabiliteit van de eurozone als geheel veilig te stellen.”
Het gaat dus al lang niet meer om financiële stabiliteit alleen. Ook het bespieden van wakkere burgers, het inperken van burgerrechten, het instellen van censuur en alles wat in naam van de stabiliteit verzonnen kan worden, kan vanaf 1 januari 2013 volkomen legaal aan nieuwe of bestaande Brusselse organen worden toevertrouwd.

Nou ja, van zo’n censuur hoeven we niet wakker te liggen. Onze journalisten censureren uit zichzelf al.
Referenties en bronnen:
[1] Tekst van de eerste versie van het ESM-verdrag, zoals getekend op 11 juli 2011
Verdrag voor de oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme

[2] Het parlement zal hooguit een Minister van Financieën door een ander kunnen vervangen, maar die krijgt dan als nieuwe gouverneur van het ESM onmiddellijk dezelfde buitensporige bevoegdheden als zijn voorganger. Buiten het poppetje verwisselen heeft het parlement geen enkele macht over het ESM.

[3] Samenvatting door de EU over wat 30 januari 2012 besloten is:
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/127633.pdf

[4] ESM-Vertrag, onofficiële Duitse versie:
http://eurodemostuttgart.files.wordpress.com/2012/01/120123-esm-vertragstext.pdf
met voor de zekerheid een kopietje op deze site:
http://www.courtfool.info/xx_ESM_de_120123-esm-vertragstext.pdf

[5] TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION
www.european-council.europa.eu/media/579087/treaty.pdf

Ingezonden door Rudo de Ruijter
31 januari 2012

19 REACTIES

 1. in de USA (soort EU) is het nog erger , sommige staten zet het federaal gouvernement onder curatele financieel zoals Californie dat falliet ging onder de acteur/Gouverneur Swartzenegger, dat moeten ze in de EU ook doen dat zal de Grieken,Italianen,Ieren,Spanjolen en Portugezen leren, als oom Brussel kwaad wordt !

 2. ik heb wel een vraag bij dit uw artikel . U schrijft :
  In de eurozone zijn veel van de verschillen in productiviteit het gevolg van verschillen in klimaat, de geografische situatie, de vruchtbaarheid van de bodem, de beschikbaarheid van water en energie, de afstanden die overbrugd moeten worden, de transportmoeilijkheden en andere onveranderlijke zaken.

  In de VS heeft iedere deelstaat ook een verschillend klimaat en verschillend geografische situtatie, ook verschil in water, …
  Toch vormen deze staten een unie met een gezamelijk munt (dollar) dat in verleden toch wel bewezen heeft succesvol te zijn.

  Wat is dan verschil tussen onze Euro in verenigd europa met de dollar in verenigde VS ?

  Hebben de deelstaten van de VS dan geen verschil in economie ?

  Rudo [3] reageerde op deze reactie.
  Eize [5] reageerde op deze reactie.
  HoerenSloep [6] reageerde op deze reactie.

 3. @blue-coat [2]:

  Zie: Uit de euro, en dan?
  http://www.courtfool.info/nl_Uit_de_euro.htm

  Vaak wordt de VS. genoemd als een voorbeeld van een “succes” van een gezamenlijke munt zone. Een cruciaal verschil is dat ze in de VS allemaal dezelfde taal spreken en zodoende kunnen mensen veel makkelijker verhuizen naar plaatsen waar succesvolle economische activiteiten plaats vinden. In Europa is de internationale arbeids­mobiliteit tamelijk beperkt, niet alleen door de taalbarrières, maar ook omdat we oude landen hebben met mensen, die geworteld zijn in hun tradities en culturen.

  Dit gezegd hebbende is het zeer de vraag of we de dollar een succes kunnen noemen van een gezamenlijke munt zone. [*] Sinds 1973 heeft de VS veel meer geïmporteerd dan geëxporteerd en met een spiralerende en onbeheersbare schuld leeft het als een parasiet, die teert op bijna alle landen ter wereld. Het is eerder een bewijs, dat een gezamenlijke munt in een heterogene zone niet mogelijk is zonder een massale uitbuiting van andere landen.

  [*] Julius Horvath in “Optimum currency area theory: A selective review”
  Ghosh and Wolf (1994), for example, conclude the US is not an optimum currency area and tentatively suggest separate currencies for different parts of the United States.
  http://www.bof.fi/NR/rdonlyres/5C4E3CE4-0386-4FDB-886B-C276040CD183/0/dp1503.pdf , page 7

  met vriendelijke groet,
  Rudo de Ruijter
  http://www.courtfool.info

  Zé [4] reageerde op deze reactie.

 4. @blue-coat [2]:

  Die verschillen in productiviteit zijn al die tijd mede mogelijk geweest door de locale valuta. Nu deze wegvalt zijn deze verschillen in productiviteit niet meer mogelijk. Het zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden (euro), maar dat is een ontwikkeling dat vele jaren in beslag zal nemen en waaraan veel ellende aan voorafgaat.

  Daarentegen is in de Verenigde Staten de dollar al sinds 1792 de nationale munteenheid en daarom is de productiviteit van deze staten al volledig op de dollar ingesteld.

  Rudo [9] reageerde op deze reactie.

 5. @blue-coat [2]:
  Het vergelijk met de VS is niet echt hoopvol.
  http://usdebt.kleptocracy.us/
  Alleen daar doet men net of de neus bloedt en gaat men vrolijk verder o.a. de meeste defensie uitgaves ter wereld (de helft van alle defensie uitgaves wereldwijd).
  OT: Wanneer het er uitziet als een dictatuur, ruikt als een dictatuur, gedraagt als een dictatuur, dan nog zwijgen de MSM, aangezien zij een onderdeel vormen van het probleem…

 6. @Rudo: Op je site verwijs je naar het boek van Naomi Klein: The Shock Doctrine.
  “Creëer een crisis en grijp de macht. Op het moment dat het land totaal ontwricht is, kun je de zaken naar je hand zetten. Het is een gewelddadig scenario dat door de voorvechters van de vrijemarkteconomie sinds decennia in vele landen toegepast is, zoals in Engeland, Polen, China, Zuid-Afrika, Rusland en in de VS.”
  Ik snap het aangehaalde principe, maar ik geloof niet dat dit door voorvechters van de vrijemarkteconomie wordt uitgevoerd. Het is juist het werk van technocraten, olichargen en corporatisten. Zie ook “Confessions of a economic hitman”.
  Dat is wat er nu gaande is.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.
  Rudo [10] reageerde op deze reactie.

 7. @HoerenSloep [7]:

  “…..maar ik geloof niet dat dit door voorvechters van de vrijemarkteconomie wordt uitgevoerd…..”
  Nee, dat lijkt mij ook een wilde kreet.
  Daar zou ik danwel eens een bewijs van willen zien!

 8. @Eize [5]: Vergeet niet, dat er altijd intrinsieke verschillen zullen blijven. Er is geen enkele muntunie die kan voortbestaan zonder compenserende geldstromen (bv subsidies) van de productievere naar de minder productievere landen. Als Duitsland en Nederland bereid zijn om de euro-tekorten in minder productieve euro-landen aan te vullen, dan zouden we een heel eind kunnen komen. 😉
  Voor meer uitleg:
  http://www.courtfool.info/nl_Uit_de_euro.htm

  Eize [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Rudo [9]:

  De intrinsieke verschillen zullen blijven, maar door de invoering van deze munteenheid kunnen de inefficiënte producenten in een land niet langer voortbestaan.

  Daarnaast kunnen de minder efficiënte landen, doordat ze minder exporteren, ook minder importeren. Ze zullen zich meer moeten richten op de producten en diensten waar ze wel goed (lees: efficient) in zijn. Dit is een omschakeling dat jaren zal duren, zoals ik die in mijn vorige reactie gaf. Subsidies zullen de bereidheid tot deze omschakeling alleen maar vertragen en zijn daarnaast ook niet te rechtvaardigen.
  Rudo [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Rudo [10]:
  Dat heb ik ook niet beweerd. De doctrine wordt toegepast door de technocraten, olichargen en corporatisten. Dat is ook mijn bzwaar tegen het verhaal van Naomi.

 11. En zo wordt onze vrijheid stapje voor stapje verder ontnomen. Welkom in de NWO.

 12. @Eize [11]: Je negeert nog steeds de intrinsieke verschillen. Pak de atlas erbij en een aantal grote verschillen tussen Duitsland en Griekenland zullen je onmiddellijk opvallen. Ik doel op de verschillen die invloed hebben op de kostprijs van infrastructuren, op de kosten van productie, op de kosten van transport enz. Die verschillen verdwijnen niet door efficienter te werken.

  Eize [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Rudo [14]:
  Heeft u mijn reactie wel gelezen?

  Ik negeer de intrinsieke verschillen niet. Ik geef juist aan dat deze verschillen bepalen waar een land al dan wel of niet efficiënt in is.

  Nu u toch de vergelijking maakt tussen Duitsland en Griekenland. Griekenland zal zich bijvoorbeeld meer moeten richten op toerisme, olijven en citrusvruchten. Omgekeerd moeten zij de productie en diensten die in Duitsland efficiënter zijn links laten liggen.

  Mocht de matige infrastructuur in een land de efficiëntie dusdanig drukken. Dan zal daar in geïnvesteerd moeten worden en niet in productiefactoren voor producten en diensten die vanuit een ander land toch goedkoper kunnen worden aangeboden.

  Rudo [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Eize [15]: Dus je wilt Griekenland uitrusten met even efficiente infrastructuren als in Duitsland? De aanleg van infrastructuren moet door de bevolking terugverdiend kunnen worden. Als je Griekenland wilt voorzien van vergelijkbare netwerken van wegen, gas- en stroomvoorziening, riolering en afvalverwerking, glasvezelkabel en telecommunicatie, heb je enig idee wat de kosten van aanleg en onderhoud dan zijn? Heb je gezien hoeveel eilanden er zijn? Waar moet de mankracht en de grondstoffen voor deze projecten vandaan komen? Enig idee hoe zwaar deze efficiente infrastructuren wegen in de kosten van productie en handel? En ook al zou je de mankracht en de grondstoffen voor deze projecten tot je beschikking hebben, dan nog zou je het niet voor elkaar krijgen vanwege de rente op de investeringen. De terugverdientijd zou veel te lang zijn.
  Dat is wat ik bedoel met intrinsieke verschillen, de verschillen in situaties die maken dat je op de ene plek wel gunstige condities hebt voor economische activiteiten en op de andere plek niet of in mindere mate. En een minder gunstige situatie wil niet zeggen dat je er niet goed kunt leven, maar dan moet je de weinige activiteiten die nog wel mogelijk zijn beschermen. Dat kan niet als je de grenzen open zet en geen eigen valuta voert.

  Eize [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Rudo [16]:
  “Dus je wilt Griekenland uitrusten met even efficiente infrastructuren als in Duitsland?”

  Dat heb ik niet gezegd. Dat zou inderdaad een onmogelijke investering zijn, maar dat is ook helemaal niet nodig. Een simpel voorbeeld: Stel dat er op één van die eilanden sinaasappels worden verbouwd. Alvorens deze sinaasappels het vaste land hebben bereikt en in het buitenland zijn beland, zijn de kosten hiervan inmiddels zo hoog geworden dat ze simpelweg niet te exporteren zijn. Omgekeerd zou dat ook gelden voor sinaasappels die worden geïmporteerd, dus het maakt voor de totale som van import en export niet uit. De hoge kosten voor transport (export en import) zal juist de lokale producenten een voordeel geven op de lokale markt.

  “…, maar dan moet je de weinige activiteiten die nog wel mogelijk zijn beschermen. Dat kan niet als je de grenzen open zet en geen eigen valuta voert.”

  Onzin. Juist het beschermen van de markt heeft op de lange termijn nadelige effecten. Eén munteenheid is prima mogelijk zonder subsidies en blokkades (afgezien van het inflatie en rentebeleid). Deze rol had het goud in principe ook voordat het fiatgeld werd ingevoerd.

 16. Naar de reden van hun zwijgen kunnen we alleen maar gissen. De onschuldigste reden zou zijn, dat ze gewoon incompetent zijn en sinds 11 juli 2011 nog steeds zitten te slapen. Een wat minder leuke reden zou zijn, dat ze meteen gesnapt hebben dat de dictatuur niet te stoppen valt en dat ze de toekomstige dictator beter goed gezind kunnen blijven. Of zouden ze hun vriendjes in de politiek niet voor het hoofd willen stoten, want dat zijn immers degenen die hen helpen hun krantenkolommen en zendtijd te vullen?

  Of je zou eens naar het ” eigendomsgegeven ” van je oh zo “onafhankelijke” nieuwskorps kunnen kijken , en dat mijn vrinden was ik niet van plan nogmaals uit te leggen.

  Rudo [19] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.