Wij zijn klaar met de ambtenaar.

vrijspreker.nlLibje
Tips voor Libje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

8 REACTIES

 1. Ik ben niet klaar met de ambtenaar.
  Een overheid die wat taken afstoot en zich beperkt tot een aantal basis-activiteiten, is bij mij zeer welkom, maar als er een aversie is tegen elke vorm van ambtenaren, dan impliceert dat dat “Libje” voor een totale afschaffing van de overheid is. Dat is een soort gedachtengoed dat bij een ontzettende hoeveelheid mensen té extreem zal overkomen. Het zet ze misschien tot nadenken maar je zult dan heel, heel erg lang moeten wachten tot mensen eindelijk zover zijn dat ze hebben overwogen dat zo min mogelijk overheid nieuwe kansen biedt. In die tussentijd vergalt een EU of een andere socialistisch-achtige tendens de hele boel zodat je als libertariër steeds meer uit te leggen zult hebben, bij de mensen die weer dáár door geprogrammeerd zullen zijn.

 2. @G&R Eigenwijs [2]:

  @ De de bestuurders van dit land moeten zorgen dat zij zinnig en
  nuttig werk te verrichte hebben

  Beste Lezers en Schrijvers,

  Waar of Niet waar!
  Maar ongeloof was mijn eerste reaktie omdat ik ergens in de jaren 70 naar de toenmalige GAMOG een brief schreef waarin ik mijn twijfel over de meterstanden van de Gasmeter uitsprak en daarop een “Onzin” verhaal van een IR als antwoord kreeg.

  Zijn hier nu echt geen gerechtelijke stappen tegen te ondernemen?

  Lees en huiver

  Amnis.

  En nu lees ik dit: Bron De Gelderlander en de Leeuwarder Courant heeft het ook opgenomen:

  Begin Bron Post.

  Nieuwe vorm van overheids- en bedrijfscriminaliteit onthuld

  BRON: Platform Argusoog schrijver : Arend Zeevat op 15 februari 2012 – 16:0010 Reacties | 653 keer bekeken | Deze post afdrukken .

  ‘Warme’ gasnota wordt goedkoper
  Met deze titel opent de Gelderlander de voorpagina van haar gedrukte editie van 15 februari 2012. Het bijbehorende artikeltje op de voorpagina is een inleiding tot een tweepagina groot hoofdartikel verderop in de krant. Maar waar gaat dit over? Volgens dit inleidend artikeltje gaan huishoudens vanaf volgend jaar betalen voor hun werkelijke gasverbruik. Ook de Leeuwarder Courant wijdde er een kort artikeltje aan. Maar hoezo, vanaf volgend jaar betalen voor het werkelijke gasverbruik? Je zou toch denken dat de gasmeters het juiste verbruik registreren?
  Dit blijkt dus niet zo te zijn. Want wat is er aan de hand? Het is namelijk zo dat gas uitzet als het warmer wordt. Dit gebeurd op het moment dat het gas een woning binnenkomt. De gasleveranciers meten het verbruik op een temperatuur van 7 graden bij het afleveren. Door de warmte in woningen zet het gas uit, waardoor er meer kubieke meters worden gemeten dan er werkelijk geleverd zijn.
  Grootschalige gemeenschappelijke zwendel
  Dit verschil tussen de meetresultaten en de werkelijke levering van hoeveelheden gas is al sinds 2007 bij de politiek bekend. De toenmalige minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven besloot toen een onderzoek te laten doen naar deze zaak. De uitkomsten van dit onderzoek vond deze overheidsdienaar niet verontrustend. De gemiddelde gasconsument zou er geen financieel nadeel van ondervinden en de energiebedrijven zouden er geen meerwinsten aan overhouden. Van der Hoeven werd in 2007 opmerkzaam gemaakt op deze zwendel door professor Anton van Putten van het AnMar Research Lab.
  Maar naar nu blijkt was ook Maria van der Hoeven een pertinent liegende politica. Volgens de Haagse ambtenaar Jan Bakker, die jarenlang op het Departement van Economische Zaken het gasdossier onder zijn hoede had, was in 1957 uit vakliteratuur al bekend dat de energiebedrijven op papier meer gas in rekening brachten dan ze in werkelijkheid leverden. Lezen jullie dit goed? Ja, dit lezen jullie helemaal goed.
  AL MEER DAN VIJFTIG JAAR WORDEN DE NEDERLANDERS DOOR DE GASMAATSCHAPPIJEN EN DE OVERHEID BELAZERD EN EEN FLINKE POOT UITGETROKKEN!
  Waarom deed de overheid hier niets aan en waarom kwamen de ‘volksvertegenwoordigers’ in de Tweede Slaapkamer niet op voor de belangen van hen die ze behoren te vertegenwoordigen? Ach, het antwoord hierop is als vanouds opnieuw hetzelfde liedje. De totale samensmelting van bedrijfsleven en overheid levert beiden een enorme winst op.
  De harde cijfers
  Op jaarbasis wordt er door het verschil in levering en meting 3,25 procent te veel in rekening gebracht door de energiemaatschappijen. Door deze grootschalige gemeenschappelijke zwendel van overheid, gasleveranciers en netwerkbedrijven worden miljoenen euro’s aan omzet, milieubelasting en BTW van de consument gestolen. Volgens de genoemde ambtenaar Bakker zou dat jaarlijks zo’n 60 miljoen zijn. De eerder genoemde van Putten berekende dat de 7 miljoen Nederlandse huishoudens jaarlijks 369 miljoen euro te veel op hun gasverbruik betalen. Jaarlijks wordt 275 miljoen tot 415 miljoen kuub gas in rekening gebracht, die niet wordt geleverd.
  Daar we in een Corporate Society leven, zijn alleen de particuliere consumenten de dupe van deze ongelooflijke complotterende overheids- en bedrijfscriminaliteit. Want het gasverbruik bij het bedrijfsleven wordt volgens de Gelderlander veel nauwkeuriger berekend. Daarnaast krijgen die bedrijven hoogstwaarschijnlijk nog energiesubsidies, zoals ook de grootverbruikende tuinbouwers in de verwarmde kassenteelt dat jarenlang kregen. De bewoners van hogere verdiepingen in flatgebouwen zijn nog meer de dupe dan die op de lagere verdiepingen, want daar is de temperatuur van het gemeten gasverbruik hoger dan lager in het gebouw.
  DEZE ZWENDEL DUURT AL MEER DAN VIJFTIG JAAR!!!
  Gaat men er iets aan doen?
  Gezien de al eeuwen, zoniet millennia voorbereidde agenda die heden ten dage afgewerkt moet worden, is bovengenoemde vraag van een wel zeer duidelijk retorische aard. Natuurlijk gaat men er niets aan doen. Want als men dat gewild had, had men dat al lang gedaan. Het gedraai en gekonkel in de achterkamers van het bedrijfsleven en politiek en in de Tweede en Eerste Slaapkamer van het parlement, zijn er altijd al op gericht geweest om de bewoners van dit land zoveel mogelijk op allerlei gebieden totaal uit te kleden. Hem te ontdoen van zijn geld, bezittingen en kinderen en last but not least zijn individualiteit.
  Het artikel in de Gelderlander poogt nog een hoop aan deze waanzinnige overheids- en bedrijfscriminaliteit te koppelen. Dit door te stellen dat de pathologische leugenaar van der Hoeven in een brief aan de Tweede Slaapkamer in 2008 had gesteld dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit, toen nog onder aanvoering van de corrupte rechter Pieter Kalbfleisch, de methode van volumeafhandeling van de gasleveranties op korte termijn zou aanpassen. Volgens de woordvoerder van de NMa zal dat echter pas op zijn vroegst per 1 januari 2013 worden. Dit in tegenstelling tot Duitsland, waar de overheid al veel eerder deze zaken inzag en de betreffende regelgeving al midden jaren negentig aanpaste.
  Het bizarre aan de berichtgeving over dit onderwerp is dat het niet op alle voorpagina’s van de landelijke media is terug te vinden. Slechts enkele regionale sufferdjes melden deze waanzinnige criminaliteit. Zoals ook bijvoorbeeld BN De Stem, die er een klein artikeltje aan wijdde. Zij spreekt daarin van een dure fout. Aan mijn hoela, het was geen fout. Het is vijftig jaar lang de Nederlanders als melkkoeien uitmelken.
  Het maffiose karakter aan dit geheel blijkt uit de onwil van de gasleveranciers en hun netwerkonderdanen om de voorgestelde aanpassingen in ‘de methode van volumeafhandeling’ door te voeren. Zij vinden dat er binnen hun kringen onvoldoende draagvlak is voor deze aanpassingen. Zij willen de door de NMa voorgstelde correctie van de meettemparatuur van 7 naar 17 graden, terugschroeven naar 13 graden. Waardoor een deel van hun meerwinst behouden blijft. Ze gaan zelfs zo ver door te dreigen de te verliezen meerwinsten door te berekenen in de gasprijzen.
  Netbeheer Nederland zegt dat in de huidige tarieven rekening is gehouden met meetwinsten, maar energiebedrijven hebben eerder al duidelijk gemaakt dat ze hun tarieven verhogen als de NMa de regels verandert. Bron
  Ondertussen in het economische Alice in Wonderland
  Daar de BV Vernederland in de laatste twee kwartalen van vorig jaar ‘gekrompen is, verkeren ‘wij’ nu officieel in een recessie, zo meldt het dagblad Trouw. Gisteren meldde datzelfde dagblad ‘JSF mogelijk duurder door uitstel aankopen VS”. Ondertussen wordt er in de achterkamers van de politiek al weer gesproken over extra bezuinigingsrondes. Dit gewauwel over economische ‘feiten’ is een regelrechte mindfuck voor hen die nog willen geloven te leven in een wereld van ‘make believe’. De grootschalige zwendel met gasprijzen laat zien dat we hier te maken hebben met de grofste soort van staatscriminaliteit, waar geen enkele rechter of advocaat zijn vingers aan zal durven branden.
  Het zwendelverhaal wordt nu ook nog eens opgedist met betrekking tot de olieprijzen. Zou het misschien zo kunnen zijn dat de opbouw van spanning in het Midden-Oosten, de mogelijke afsluiting van de Straat van Hormuz en de daardoor in gevaar komende olietransporten, een enorme explosie van de olieprijzen te weeg zal brengen? Deze is nu al zichtbaar. Dit alles ter meerdere eer en financiële glorie van de oliemaatschappijen. Waarbij onder andere Shell, met aan haar hoofd de dame met het Shelllogokapsel, er weer flink met onze uitgetrokken financiële kleren van door gaat. Met als gevolg dat we nog naakter achterblijven dan we al waren. Wordt het niet eens tijd dat zij die ons uitkleden zelf full monty gaan?
  Beste mensen, wordt het niet eens tijd deze hele zwendel te verhalen op de verantwoordelijken en te stoppen met het betalen van de gasnota’s, milieubelastingen, BTW en überhaupt iedere belasting? Gezien de enorme diefstal die er al vijftig jaar heeft plaatsgevonden en iedere bewoner van dit verdomde VerNederland al die tijd maandelijks 3,25 procent te veel aan gasprijzen heeft betaald, hebben wij het volste recht om dat te doen. Wanneer we al meer dan vijftig jaar op deze maffiose manier door de overheid en de energieleveranciers zijn bedonderd, zonder dat de zogenaamde rechtstaat dit recht zet, dan mogen we van nu af aan het echte recht in eigen hand nemen

  Einde Bron Post.

 3. Argusoog? Is dat niet die site die alles in het satanisch licht ziet en nu zelfs een antihomoartikel heeft gepubliceerd waarin gesuggereerd word dat de oorzaak van pedofilie gezocht moet worden in homofilie in het algemeen?

  Ik krijg sterk de indruk dat ze daar alleen maar bezig zijn om nog meer verwarring te zaaien en de boel op te hitsen zonder realistische oplossingen aan te dragen. Daarbij zijn ze niet vies van een flink potje liegen, manipuleren en zelfs cenzuur, terwijl ze hevig verontwaardigd raken als ze zelf ook gecenzuurd worden. Ik verdenk ze er ook van, sterker ik weet het zeker, dat ze de discussie’s aldaar manipuleren in hun eigen straatje, door nietwelgevallige teksten niet door te laten, ook al zou er niets op aan te merken zijn. Kennelijk heeft niet iedereen dezelfde rechten op de vrijheid van meningsuiting en dien je de kerktaal te spreken. Kan er niet echt een nieuwe vrije transparante mediasite in zien. Meer oude wijn in nieuwe zakken. En holle vaten klinken het hardst.

  G&R Eigenwijs [7] reageerde op deze reactie.

 4. @G&R Eigenwijs [2]:
  Het meewerken aan oplichting valt niet onder het kopje nuttig en zinnig werk.
  Deze uitwassen dienen bestraft te worden, de verantwoordelijke meer dan de medewerkers.

 5. @G&R Eigenwijs [7]:

  Alhoewel het niet perse aan jou gericht was, voelde je je blijkbaar toch aangesproken. En we zijn wat we verdedigen niet waar? Het is weliswaar oftopic, maar inhoudelijk v.w.b. argusoog denk ik het toch bij het juiste eind te hebben. Argusoog snijd geen hout, althans successen blijven maar uit, dus je beeldspraak v.w.b. de drol in relatie met Argusoog, zie je dan m.i. wel weer goed. Zo’n gastopic is bijvoorbeeld ook alleen maar dat, een topic. Als de andere eendagsvliegstopics er achteraan komen, dan hoor je er binnenkort helemaal niets meer over. Veel geschreeuw, weinig wol. En als ze dan ook nog hetzelfde doen als waar ze zeggen tegen te strijden, het mondsnoeren, topic manipuleren en cenzuren e.d., wat heb je er in vredesnaam dan aan? Wat is de verandering? Nee hoor ik zie alleen maar meer van hetzelfde.

Comments are closed.