Vrijspreker: U zegt dat de grootste veroorzaker van armoede en ellende bij onderdanen niet zo zeer het geloof in de staat is, waarbij de onderdanen geloven in de goede uitkomsten van de initiatie van geweld door mensen die beweren te handelen in naam van een onzichtbaar concept ‘staat’. Wat is dan het grootste probleem?

Opperdienaar: De grootste veroorzaker van armoede is het geloof in onwaarheden. Dit is breder en algemener dan alleen het geloof in de staat. Het is zelfs breder dan het geloof in concepten, waarmee onderdanen zich zo eenvoudig laten manipuleren (met name het concept natie/god). Mensen zouden de initiatie van geweld volledig kunnen afzweren en toch zouden ze in totale armoede kunnen leven. Om welvaart te creëren moet je namelijk de verbanden tussen oorzaken en gevolgen kunnen begrijpen, zodat je de natuur om je heen kunt manipuleren in je voordeel. Als je niet de deterministische relaties tussen oorzaak en gevolg inziet, kun je nog zo vredig zijn, je zult niet begrijpen hoe je een verbrandingsmotor kunt maken of zelfs hoe je effectief landbouw kunt bedrijven. Je zult zeker niet zien wat de gevolgen van een centrale bank met een monopolie op het drukken van geld, of de gevolgen van een monopolie op de rechtspraak met je leven doen. Met andere woorden: als iedereen in voodoo gelooft, maakt het niet uit als het allemaal libertariërs zijn, je zult armoede kennen omdat je oorzaak en gevolg niet begrijpt.

Vrijspreker: Hoewel iedereen het er over eens is dat in onze dagelijkse realiteit alle materiële zaken zich voegen naar de natuurwetten in een eindeloze keten van oorzaken en gevolgen, zien veel mensen een mens als uitzondering. Zijn keuzes zouden vrij zijn van zijn geschiedenis.

Opperdienaar: Het is altijd gevaarlijk die uitzonderingen op principes. De mens is een materieel wezen en als materiële zaken in de keten van oorzaak en gevolg zitten, waarom de mens dan niet? Als je argumenteert met mensen dan stop je argumenten in hun oren, waarmee je eigenlijk al aangeeft dat je oorzaken moet aanbrengen op mensen om gevolgen te zien. Als heersers hebben wij ook goed door dat je mensen kunt programmeren, de reden waarom we een monopolie op onderwijs hebben, dat we verplicht hebben gesteld.

Zeker als je naar grote aantallen mensen kijkt, wordt snel duidelijk dat mensen niet zo maar van koers kunnen veranderen. Als een keizerrijk eenmaal op instorten staat, dan zet dit zich net zo onverbiddelijk voort als het barsten van kredietbubbels. Nieuwe generaties richten zich op een plundercarrière en niet op een produktiecarrière, produktiekennis gaat verloren. Bij het Spaanse keizerrijk, tekenden de eerste problemen zich af tijdens de bloedige Spaanse inquisitie (Marokkanen en Joden werden uitgezet, protestanten vervolgd, een populaire maar economisch desastreuze aktie). Opvallend is dat de faillissementen van de Spaanse overheid al begonnen terwijl de plundering van het goud en zilver van de indianen nog moesten pieken (ze leenden vooral bij buitenlandse banken). Al het geld ging voornamelijk verloren in oorlogen.

Spaanse goud/zilver plunderingen in kilos

1531-1580 2.628.000
1581-1630 11.461.000
1631-1660 2.896.000

Het eerste faillissement was al in 1576 volgde toen de rekening gepresenteerd werd van de bezetting van Nederland met 80.000 man. Latere faillissementen volgden in 1596 en 1607 (+hyperinflatie), 1647 en 1653 op een eindeloze reeks oorlogen. Tussen 1580 en 1625 gaf de Spaanse overheid meer geld uit in Nederland dan in Spanje.

Interessant is dat als je verder in de geschiedenis teruggaat, dat je dan ziet dat de Spanjaarden zelf van hun zilver beroofd werden door de Carthagenen. Er werd wel gezegd dat nadat de Carthagenen klaar waren met het plunderen van Spanje, dat Spanjaarden eigenlijk geen andere keuze hadden dan de nieuwe wereld te plunderen. Kijkend naar de Carthagenen, zien we dat Carthago een rivaal van Rome was met ongekende welvaart. Bij de Punische oorlogen werden de Carthagenen echter verslagen en werden ze een zware belasting opgelegd door Rome. Daarbij smolten de Romeinen het geleverde zilver om en als het niet helemaal zuiver was, dan moesten de Carthagenen zilver bijkopen op de spotmarkt. Verlichting kwam pas voor de Carthagenen na het koloniseren van Spanje, waar zilver gemijnd werd volgens het fascistische model, wat niet verhinderde dat in de 3de Punische oorlog Carthago helemaal vernietigd werd en alle inwoners als slaaf verkocht of vermoord werden.

Nu is de overheid van de nieuwe wereld bezig met het koloniseren van de hele planeet. De geplunderden zullen plunderen, zij die in een concentratiekamp zijn gesmeten, zullen anderen in concentratiekampen smijten. Net als je in de natuurkunde bij enkele deeltjes soms niet deterministisch gedrag lijkt te zien (quantum mechanica), verdwijnt dit als je grote groepen van die deeltjes bij elkaar voegt. Grote groepen mensen vertonen altijd hetzelfde gedrag bij dezelfde geschiedenis.

Je kunt van ons zonnestelsel gegeven de huidige situatie uitrekenen hoe de positie van de planeten was 5034 jaar geleden, je kunt ook uitrekenen hoe de situatie over 2013 jaar in de toekomst is. Over hele lange tijden komt er steeds meer onzekerheid in de voorspelling, omdat kleine invloeden die niet worden meegenomen, toch grote effecten kunnen hebben over langere tijden. Voor grote groepen mensen geldt hetzelfde als voor grote groepen moleculen: het heden verrraadt het verleden en vertelt de toekomst. De keten van oorzaken en gevolgen is onverbiddelijk. Als je oorzaak en gevolg niet erkent, blijf je in het moeras van onwetendheid voortmodderen.

18 REACTIES

 1. Als je door een winkelstraat loopt dan zie je allemaal stralende gezichten, een en al vrolijkheid. Er komen mensen met tassen vol cadeautjes en mooi lux pakpapier uit de winkels. Zo af en toe zie je iemand die niet kan slagen, en zoekende is naar iets leuks. Maar zodra ze iets gevonden hebben, dan klaart hun gezicht helemaal op en zijn ze weer helemaal gelukkig. Als je dat zo ziet dan denk je hoe bestaat het allemaal, wat hebben de mensen het toch goed geregeld. En de winkelier kan tevreden zijn.

  Dan valt als een donkere wolk je oog op een paar kinderen die zielig kijkend langs je heen gaan. Je herkent ze en weet dat hun ouders uit elkaar zijn, en de moeder de kinderen alleen op moet voeden. Je weet ook dat ze van de bijstand rond moet komen, en dan schaam je je diep dat dit gebeurd in je eigen omgeving. Je loopt intens verdrietig verder, en dan denk je even verder aan alle kinderen op de gehele wereld die helemaal niets meer hebben, die in armoede en ellende moeten leven. Ze sterven van de honger en niemand kan ze helpen.

  Als je daar aan denkt vraag je je af waarom zijn wij als mensen die leven in een kapitalistische wereld van overvloed en ons druk maken over wanneer wij met vakantie kunnen gaan. Er worden miljarden uitgegeven, en wij zijn niet in staat om deze kinderen een toekomst te geven. Dan besef je hoe beperkt alles is en wat voor egoïsten wij wel zijn. Wij besteden kapitalen aan luxe voer voor dieren, en schamen ons niet dat kinderen elders of soms in onze eigen omgeving verhongeren, en je moet er niet aan denken dat daarop straks nog bezuinigd gaat worden.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.
  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 2. @reiny [4]:
  “….schamen ons niet dat kinderen elders of soms in onze eigen omgeving verhongeren, …”

  Je hoeft je ook niet te schamen als je niet de veroorzaker of de schuldige bent.
  Wat niet wegneemt dat het netjes en verstandig is om mensen in nood te helpen.

  Maar dit moet je niet afkopen door zogenaamde ontwikkelingshulp waarbij je anderen dwingt om te betalen en daardoor het geweld in de samenleving in stand houdt!

 3. @Hub Jongen [2]: Ik denk dat vrije wil een onwaarheid is en ik denk dat ik dat ook kan bewijzen.
  @a bos [3]: socialisme valt hier net zo goed onder en religie ook. Punt was juist om alle onwaarheden mee te nemen, niet alleen stokpaardjes.
  @reiny [4]: Je kunt mensen geen toekomst geven die in onwaarheden geloven. Dat is waarom ontwikkelingshulp denk ik ook altijd faalt. Ten eerste is het meestal gestolen geld en wordt het meestal aan lokale dieven en potentaten gegeven, maar het belangrijkste zijn ideeen in de hoofden van mensen. Als die ideeen niet overeenkomen met de realiteit, maar de gelover in die ideeen koppig volhoudt, volgt armoede onverbiddelijk.
  Het zijn maar heel weinig mensen die hun ideeen over de realiteit slaafs aanpassen aan waar consistentie en empirisch bewijs ze naar toe leiden. Dergelijke mensen zijn goud waard.

  a bos [7] reageerde op deze reactie.

 4. Ik hoef me niet te schamen, ik wil met niet schamen en ik kan er niets aan doen door geld te geven aan de organisaties waar het geld naar de verkeerde mensen gaat, en de staat heeft niet het recht mij geld af te nemen, maar ze doen het wel, om deze organisaties in stand te houden. Maar door niets te doen gebeurd er ook niets en blijf ik met mijn gevoelens van verdriet voor de arme verhongerende kinderen zitten. De vraag is hoe kom ik daar vanaf en hoe kunnen rijke landen dit oplossen? Als enkeling ben ik machteloos, dat is zeker en moet ik daarin berusten en geregeld gewoon wat financiele steun geven om voor mijn gevoel nog iets te hebben gedaan. De tijd van bidden was ik zo ongeveer vanaf mijn geboorte al gepasseerd doordat dit helemaal niet hielp of mij bescherm heeft, en als er een god bestond, dan kan ik het helemaal niet meer volgen.

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.
  Libertariër [11] reageerde op deze reactie.
  leo [12] reageerde op deze reactie.

 5. @a bos [7]: over het nieuwe fascisme is men ook vol hoop.
  @reiny [8]: je hoeft je idd niet te schamen voor de mensen die armoede gebruiken om zichzelf te verrijken en jouw dwingen dat te financieren. De ellende ligt op hun bord. Ik denk dat mensen moeilijk geholpen kunnen worden die niet geholpen willen worden en dat het helemaal moeilijk wordt als er zoveel parasieten zijn met zoveel militaire macht.

  reiny [10] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [9]: Ja, Zoals vredesmissies met gewapend geweld van militairen? Lijkt wel alsof het gelijk zo gaat als vroeger, toen wilde men mensen bekeren. Het is maar net hoe je het noemt denk ik.

 7. @reiny [8]:
  De vraag is hoe kom ik daar vanaf en hoe kunnen rijke landen dit oplossen?

  Nou, niet door de rijke staat de armere staat te laten subsidieren in ieder geval, ook niet door enorme onoverzichtelijke hulporganisaties die stijf staan van subsidies, maar gewoon door eerlijke handel met mensen te drijven, zonder barrières (zoals importtax etc).

 8. @reiny [8]:
  Een libertariër is gesteld op persoonlijk geluk en welvaren, maar toch ook van anderen AKA “minderbedeelden” ware het niet, dat uw betoog medelijden opwekt heb ik toch een serieuze opmerking zonder U persoonlijk te willen affronteren:

  Een rijke wil zijn geweten sussen door een aalmoes te geven.

  Zegt u dat iets ? U heeft mijn inziens blijk van een gewetenskwestie of anders gezegd u zoekt een uitweg in een persistent knagend en onbehaaglijk gevoel die uw persoonlijk geluk in de weg staat. Ik wil u niet beschuldigen dat u alleen die rijke bent, maar uw gedeelde ervaring is een vergiftigd geschenk en ondankbaarheid is wat u terugkrijgt voor wat uw beschouwing is van een “goede” daad. maw U koopt vriendschap en medelijden met een beetje geld dat u kan missen. Dat maakt rijken verbitterd terwijl de oplossing ligt in het delen van uw (zakelijke) kennis en uw succes om u tot voorbeeld van anderen (die eveneens streven naar zelfontplooiing, zelfdiscipline, zelfhandelend en onafhankelijk) te dienen. De dag dat gewone mensen zullen beroofd worden van hun hoop en verwachting, is de jacht op het grootwild geopend en is er geen ontvluchten meer aan.

  reiny [13] reageerde op deze reactie.

 9. @leo [12]: Inderdaad geef ik soms aan instellingen om het gevoel te hebben dat ik nog iets gedaan heb. Dat doe ik dus niet voor anderen maar alleen voor mijn eigen gevoel. Wat betreft mijn kennis overdragen, dat had ik wel graag gewild maar niemand wil naar mij luisteren, ik ben ongeschoold, heb geen titel geen diploma’s maar wel een succesvolle ondernemer die zijn schapen op het droge heeft, maar te oud is om mij nog in te zetten voor de arme mensen op de gehele wereldbol. En toen ik jong was had ik geen tijd doordat ik mijn kapitaal moest verdienen, en nu op moet letten om het veilig te stellen. Ik voel mij dus niet aangesproken, want ik weet wie ik ben en wat ik kan.Dus laat ik het wereldverbeteren aan anderenover.

  leo [14] reageerde op deze reactie.

 10. @reiny [13]:
  Begrijp me niet verkeerd maar ik lees graag uw reacties en heb veel respect voor de stelling die u steeds weer inneemt. Ik oordeel niet op gemaakte fouten in uw succesvol levensverhaal daarvoor hoeft u ook geen spijt van te hebben maar mensen met uw kwaliteiten zouden bijna moreel moeten aangespoord worden om de honger naar adequate kennis en ervaring te stillen en er zijn voor diegenen, om op weg te helpen naar succes en daar faalt U volgens mij. Verloren kennis en geheimdoenerij is een groot maatschappelijk verlies. Allé man, zie het als uw taak om de libertarische gedachte een gestalte te geven. Daar zouden velen u dankbaar voor zijn en heeft u eindelijk de gemoedsrust die u verdient !

  reiny [15] reageerde op deze reactie.

 11. @leo [14]: Ik begrijp u beslist niet verkeerd en kan u wel mededelen dat ik veel mensen op de goede weg gezet heb, en nog steeds doe. Helaas is dat een beperkte groep ondernemers, maar ze zijn wel succesvol bezig. Mijn kennis is gewoon niet over te dragen, dat stoort mij enorm. Want ondanks dat ik het vaak geprobeerd heb, zal ik het mee moeten nemen in mijn graf. Mijn wijze van zaken doen heeft met het feit te maken dat ik altijd op mijn gevoel af ga en soms wel eens denk dat ik altijd vooruit wel kan zien wat er gaat gebeuren. Dat gevoel en wat psychologische kennis is altijd bepalend geweest van mijn succes, en dat is niet te leren, je hebt het of je hebt het niet zo simpel is dat.

  Daarnaast wil ik geen mens iets opleggen en adviseer ze hun eigen leven in alle vrijheid als zelfstandig mens en ondernemer dusdanig in te richten dat ze naar eigen eer en geweten alle vrijheid kunnen behouden. Ik leen ook nooit geen geld uit, maar als het nodig is geef ik het, en zeg als je terug wilt betalen maak het maar over, ik zal je er nooit om vragen. En het rare is er is maar een iemand die het nooit terug betaald heeft en dat was een Directeur van een erg groot bedrijf. Ook heb ik veel mensen die in een failliet zouden geraken gesteund, en oplossingen aangedragen of alles overgenomen en daarna positief afgewikkeld. Kennis is macht en dat is niet altijd bij accountskantoren of advocaten aanwezig. Gewoon boeren slimheid is de beste methode!!!

  Verder ben ik een tevreden mens en geniet van het leven doordat wij het geluk hebben gezond te mogen zijn!!!

 12. @a bos [3]: De politici kun je in feite niet veel verwijten maar het politieke systeem is niet meer van deze tijd en daardoor krijgen we niet de juiste bestuurders. De mensen zijn mondiger en kunnen zich beter verweren en zijn beter geïnformeerd door de nieuwe internet technieken die beschikbaar zijn. Ze willen niet meer de ondergeschikten van de hoog opgeleide personen zijn die denken dat ze altijd weten wat goed voor de inwoners is. We leven in een nadere tijd en daar zullen politici aan moeten wennen en het systeem zullen we daarop wel moeten aanpassen

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 13. @reiny [16]: ik denk dat ze tot de dood doorvechten voor hun macht. Ze hebben geen andere mogelijkheden om hun brood te verdienen, denken ze zelf waarschijnlijk, dan het af te nemen van anderen onder dreiging van geweld. Na heel veel jaren diefstal, kun je niets anders meer.

  reiny [18] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [17]: Maar zolang ik op deze aarde mag verblijven zal ik mij tegen gezag en vernedering blijven verzetten, en als ik kon zou ik het hele politieke beleid willen veranderen zo dat ieder mens in vrijheid en kan leven. Als men vrijwillig verplichtingen op zich wil nemen kan iedereen voor zichzelf wel bepalen, maar verplicht anderen niets !!.

Comments are closed.