Zowat iedereen is zoveel met uitspraak geconfronteerd, dat ook zowat iedereen het daarover eens is. Maar als je even vraagt waarover men het heeft, dan blijken er nogal wat misverstanden te zijn. Want in feite gaat het over de overheid die al vele jaren te veel uitgeeft.  En ieder huisgezin weet dat als je constant meer uitgeeft dan je ontvangt, dat dat een keer fout loopt.
“Bezuinigen” in de betekenis dat de overheid zich met veel minder zaken moet bemoeien en betuttelen, is precies een libertarisch streven. Onderwerp na onderwerp zou de overheid moeten afstoten en dat liefst in zo hoog mogelijk tempo!

Doordat de overheid, samen met de banken de mogelijk hadden, en nog hebben, om geld bij te drukken,konden ze het zo lang uithouden. En nu is het zover dat het niet meer zo eenvoudig gaat, en dat zelfs staten, landen, failliet kunnen gaan. De kredietwaardigheid (rating) gaat dan ook bij de een na de ander omlaag.

De eerste gedachten van de overheid om te bezuinigen gaan niet over “bezuinigen” maar over hoe ze meer geld kunnen vangen: belasting verhoging en bijdrukken.
Maar begrotingstekorten en staatsschulden zijn al te hoog. Die moeten net omlaag!

Een gebalanceerd budget (evenwichtige begroting) is bovendien een eerlijk en wijs beleid. Zeker voor de lange termijn!

Zoekend naar waar de staatsuitgaven omlaag kunnen  is een keuzelijst gemaakt die 15 miljard euro omvat. Daarvan moet er nu minimaal 5 of zelfs 10 gekozen worden.
Onder andere de Telegraaf en Nu.nl  publiceerden daarover.

Geplakt uit <http://www.nu.nl/politiek/2729494/15-miljard-bezuinigingen-in-kaart-gebracht.html>

Waarschijnlijk komt de Vrijspreker nog wel met meer commentaar als er meer definities bekend wordt. Maar hier al enkele opmerkingen:

–Hypotheekrenteaftrek: Dat betekent dat de staat meer belasting gaat innen. Namelijk ook over een bedrag dat nu vrijgesteld is om iemand in staat te stellen bvb een huis te kopen. Resultaat wordt dat mensen zeker minder te besteden overhouden, en mogelijk problemen krijgen hun schulden te betalen. Het is geen bezuiniging door de staat.

–Verhoging van de pensioenleeftijd:  Dat betekent dat de staat minder aan pensioenen gaat betalen. Dat is een bezuiniging. De vraag is in hoeverre dit ook een contractbreuk is. De gerechtigden hebben de premies betaald met de belofte dat zij op een bepaalde leeftijd een bepaald bedrag zouden krijgen.  Dit niet doen is zeker een kwestie van onbetrouwbaarheid.

-Inkorten van de WW-duur: Dat is minder uitgeven dus bezuinigen. Maar ook contractbreuk?

–Versoepelen van het ontslagrecht zou voor de staat geld opbrengen? Als mensen gemakkelijker ontslagen kunnen worden, komen ze toch eerder in de WW? Wat bezuinigt de overheid dan?

-Spitsheffing: Ook hier geen bezuiniging, maar meer afdwingen.

Verminder ontwikkelingshulp:  Dit is het eerste reële punt dat simpel een bezuiniging is!
Volgens ambtenaren kan dit al  3,7 miljard uitsparen. Dat zou mogelijk nog meer kunnen zijn.

—Frappant is dat er in de lijsten niet is genoemd
-ophouden met oorlog voeren in landen als Afghanistan en Libië, Dat spaart geld
-Allerlei subsidies afschaffen. Geld aan feestvieren, geld aan overheidsprijzen, geld aan “kunst”
En ook sport moet aan iedereen zijn eigen keuze worden overgelaten.

En als hoofdpunt zouden we al direct beginnen met al die EU-geldsmijterij te beëindigen. Om te beginnen:
1. ESM en ACTA NIET-goedkeuren in de Tweede Kamer. Afkeuren dus!!!
2. Lidmaatschap EU opzeggen. Het is toch al tegen de wil van het volk  ingevoerd.

12 REACTIES

 1. Als je het wachtgeld afschaft en het ontslagrecht aanpast, kun je best veel besparen. Een kleinere overheid zal toch hiermee moeten beginnen.(in deze volgorde)

  Het belangrijkste is de drempel voor (Nederlandse en Buitenlandse) producerende ondernemers zo laag mogelijk te maken.

  Onder produceren verstaan we dan ook echt iets maken (dus geen e-mail en a4’s.) of produkten voor de overheid. (m.u.v infra)

  Voor elke producerende/ondernemende Nederlander staat een leger dienstverlenende werknemers beschikbaar waar hij mee te maken krijgt en/of aan zijn winst/inkomen knabbelt.

  Beroeps voorbeelden binnenlandse elkaar aan het werk houdende beroepen;
  Manager(s) zonder kennis van de branche.
  Ambtenaren gemeente, provincie.
  Ambtenaren oneff. niet marktgericht voor staatsonderwijs.
  Ambtenaren oneff. overtollig en niet uitvoerend in de zorg.
  Advies(vragend)(bureau’s)
  Bemiddeling.(uitzend/detacheringsbureau)(verdubb.loonkost.)
  “zij alle produceerde mensen in Azie ingehuurd via, via ?”
  Advocaten, rechters etc,..(octrooi, patent, arbeidsrecht)
  Accountants (veel te veel als gevolg van bureaucratie)

  Nederland moet zich meer op de technologie richten.
  Dit is de meest ondergewaardeerde branche van Nederland.

  Iedere leerling wil iets met de computer doen en lekker hele dag achter zijn bureautje zitten.
  Maar voor welk producerend bedrijf?

  De landen waar het goed draait, hebben veel grondstoffen of zijn producerend. (zonder gas was de schuld nog veel hoger)

  Als de groep werkzaam voor de binnenlandse zichzelf bezig houdende beroepen groter is dan de produceerde, ben ik bang dat we democratisch niet voor een andere weg kiezen door persoonlijke belangen met korte termijn inzichten.
  Door hypocrisie zal dit niet veranderen.
  De verdeeldheid is groot, maar als we maar lang genoeg wacht lost zelfs dit probleem zichzelf op.

  Voor wie moet deze groep immers nog werken, als er niets meer valt te “managen”, adviseren, etc.
  Helaas is de achterstand dan veel groter. (b.v.Griekenland)

  Wie wil er nog een bedrijf beginnen, als je nooit weer van je overtollige personeel af kan, personeel duur moet inhuren via-via, tijden bezig bent met vergunningen en regeltjes?

  We hebben niets voor niets zoveel Zzp’ers.
  Zijn dit ondernemers of werknemers zonder ontslagrecht?

  Bezuinigen is goed, maar een visie ontbreekt totaal bij deze regering.
  Meneer Storm [2] reageerde op deze reactie.

 2. De overheid en de banken kunnen hun eigen broek niet ophouden en maken er een zooitje van, ze zijn totaal afhankelijk van de burgers. Het ten onrechte gevorderde gemeenschapkapitaal wordt gebruikt om deze instellingen te redden en de burgers worden steeds zwaarder belast of meer bestolen, hoe je het maar wilt noemen. De geruchten dat de BTW omhoog moet, zal alleen alle gezinnen in hun huishoudboekje raken. En de adviezen van banken dat het allemaal zo slecht gaat zijn bedoelt om angstgevoel te creeren.

  Als je niet in staat ben je eigen zaken te regelen en miljarden vergokt met aandelen en verkeerde beleggingen doet, hoe durf je dan nog het lef te hebben om te veronderstellen dat de inwoners labiele zijn en hun eigen zaken niet kunnen regelen. Er is maar een oplossing het hele systeem moet op de helling, en er is maar een die dat kan !! De gezamelijke gewone burgers die naar hun vrijheid terug verlangen en daarvoor willen opkomen.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 3. dat het versoepelen van het ontslagrecht leidt tot meer werkelozen klinkt als een socialistische reflex.

  ik dacht dat de libertarische/oostenrijkse school positie was dat de werkgever juist makkelijker mensen aanneemt als hij weet dat hij niet het risico loopt op hoge kosten om van iemand afscheid te nemen als er geen werk meer is/ de productiviteit van die persoon minder is dan zijn salaris rechtvaardigt.

 4. De sector die het meeste belastinggeld opeet is het onderwijs.
  De 300 miljoen bezuinigingen treffen vooral het bijzonder onderwijs.
  Dit doen ze juist om een taboe te krijgen op onderwijsbezuinigingen.
  aangezien er wel honderden miljoenen naar dsm en UM gaan voor die belachelijke campus om een kenniseconomie te krijgen die er nooit komt,
  is er eigenlijk helemaal geen onderwijsbezuiniging.
  Hier kan dus gewoon 20 miljard bezuinigd worden om de contractbreuk
  die de overheid met de pensioenen gaat uithalen te compenseren.

 5. Niet de particulieren hoeven te bezuinigen, maar de OVERHEID dient te bezuinigen op haar eigen budget.

  En de Europese vertegenwoordigers in Brussel, in de Commissie; in het Parlement; in de Raad, die dienen te bezuinigen ipv. miljarden uit te geven aan absolute onzin.

  Merrekie [8] reageerde op deze reactie.

 6. Hoe meer er bezuinigd wordt, hoe slechter de economie. Want dan kunnen de burgers niet meer consumeren en daar leeft de economie nu juist van. Wees eens eerlijk, onze overheden hebben alleen ons maar belast met van alles en nog wat, zonder dat wij burgers er eigenlijk beter van zijn geworden. Afschaffing van de gehelen overheid zal de meeste besparing opleveren, want dan hebben we geen improductieve werknemers meer in het land en zal onze economie met duizelingwekkende sprongen ophoog gaan.

 7. Ik dacht dat er bij die discussie rondom cultuursubsidies sprake was van korten op cultuursubsidies, maar intussen wel de BTW op kunst en cultuur 19% zodat de overheid bezuinigt én vangt op cultuur.

 8. @Merrekie [8]:
  Merrekie:Maak van je hart geen moordkuil.
  Hang de held uit, en zeg, wat je er van vindt, anders komen we
  nooit ergens, en wordt het eigen schuld, dikke je weet wel
  voor die gasten.

Comments are closed.