Een boek van de hand van de Engelse historicus Niall Ferguson, verschenen november 2011.

 

Wat wil de auteur zeggen?
Het punt van Ferguson’s boek is dat het leiderschap van de Westerse landen in de wereld het gevolg is van zes ideeën c.q. concepten die vanaf het jaar 1500 door het Westen succesvol in de praktijk werden gebracht.

Deze zes concepten zijn: concurrentie, wetenschap, het principe van de rechtstaat (’the rule of law’, niet alleen inhoudende de bescherming van eigendom maar bijvoorbeeld ook het concept van representatieve democratie), de consumptiemaatschappij, de moderne medische wetenschap en de arbeidsethos.

Deze ‘killer applications’, zoals Ferguson ze noemt, maakten de ontdekkingsreizen mogelijk, de Industriële Revolutie, verlengden de levensverwachting van de mens etcetera.
Hierdoor verschafte het Westen zich een voorsprong op landen en regio’s die deze concepten niet kenden of niet effectief toe wisten te passen met als gevolg dat een handvol Westerse landen eeuwenlang een groot deel van de wereld – en de wereldeconomie – controleerde.

Waarom is dit boek de moeite waard?
Het zwaartepunt van de wereldeconomie is sinds enige decennia aan het verschuiven van de Atlantische wereld naar het Pacific basin.
Een verschuiving van het economisch zwaartepunt leidt uiteindelijk ook tot een verschuiving van politieke macht en culturele invloed. Komt dit doordat niet-Westerse landen de killer applications succesvol(ler) toepassen of doordat het Westen dat niet meer doet? Of is er sprake van een combinatie van beide factoren? En wat staat het Westen te doen in het licht van deze verschuiving?

Het zijn vragen die gesteld kunnen worden. Niall Ferguson draagt met zijn boek stof tot nadenken aan. Los daarvan is het boek een aanrader voor iedereen die van geschiedenis houdt.

Wie is de auteur?
De wiki van Niall Ferguson vindt u hier.

Waar is boek te krijgen?
Bestelinformatie over het boek – maar ook recensies – vindt u bijvoorbeeld hier.

Ingezonden door Paul Verhaegh

2 REACTIES

  1. Ook een discutabele uitspraak:

    Ferguson supported the Iraq war and is not necessarily opposed to future incursions in the world.

    “It’s all very well for us to sit here in the west with our high incomes and cushy lives, and say it’s immoral to violate the sovereignty of another state. But if the effect of that is to bring people in that country economic and political freedom, to raise their standard of living, to increase their life expectancy, then don’t rule it out”.[2]

    Irak is gewoon gecoloniseerd en de algehele bevolking zal bloeden, op een paar rijken na die ineens heel vrij zijn geworden, zolang ze de bezetter te vriend houden.

Comments are closed.