Een van mijn relaties ontving  onlangs een  brief  van zijn bank met het verzoek,  van een van zijn bedrijven  een exemplaar  op te sturen van de balans  en de  verlies- en winstrekening.

Na het insturen hiervan arriveerde een tweede brief:  of de bank mocht weten,  waarom het totaal van de op de rekening  binnengekomen bedragen groter was dan het totale bedrag van zijn verkopen?

Uit deze vraag bleek dat de bankambtenaar die de  rekeningen controleerde, met zelfs de meest elementaire  beginselen van het boekhouden niet bekend was  en dat hij  ook niet de moeite had genomen , de rekeningafschriften eens door te bladeren.

Hoe is het mogelijk, dat   banken   dit soort werk laten verrichten door personen die van toeten noch blazen weten en ook nog eens de tijd  en de energie van de rekeninghouders verspillen?

Hoeveel ambtenaren  zijn er  nu al aan het antiwitwassen?  En hoeveel duurder wordt het wassen hierdoor?

Uiteindelijk wordt   dit alles uiteraard doorberekend in de prijzen van de goederen en diensten die de consument bereiken.

Hugo  van Reijen

6 REACTIES

 1. Je geeft eigenlijk al het antwoord op je eigen vraag: hoe gemotiveerd is de bank om witwas praktijken te vinden?
  Niet zo heel erg dunkt me. Alles wat ze vinden drukt hun eigen winst naar beneden.
  Dus het is ook niet aan te nemen dat ze hier hun beste mensen op zetten.
  Temeer daar ze de kosten toch doorberekenen.

 2. Voor zover mij bekend is, “dwingen” banken bedrijven uitsluitend met hen zaken te doen alleen indien men één of andere lening heeft. Mocht dat zo zijn, dan is de oplossing eenvoudig uiteraard: zorgen dat je zaken doet zonder dat je bij een bank leningen hebt lopen.

  @reiny [2]:
  @Hub Jongen [3]:

  Precies.

 3. “Hoe is het mogelijk, dat banken dit soort werk laten verrichten door personen die van toeten noch blazen weten en ook nog eens de tijd en de energie van de rekeninghouders verspillen?”

  O, dat kan ik je wel vertellen. In de zakelijke dienstverlening en bij de overheid is het al jaren tendens om goedgeschoolde vakkrachten, die dat soort beginnersfouten niet maken, te vervangen door jonkies, die niet snappen, dat iemand uit 1946 gepensioneerd is of dat een pensioenaanspraak van 1800 euro per jaar niet tot een overdrachtswaarde van 1800 kan leiden (beide praktijkvoorbeelden uit eigen ervaring). Ook als klant bij mailwisseling met de verzekeraar en de zorgverzekeraar kom ik tegen, dat het huidige kantoorpersoneel niet in staat is om na te gaan, of op alle vragen antwoord zijn gegeven, niet proactief zijn en inspelen op nieuwe vragen, die antwoorden kunnen oproepen en elk mailtje beginnen met je te bedanken voor de mail en jouw verhaal beginnen te herhalen, alsof je met doorscrollen dat niet zelf kunt lezen. Een collega uit 2006, die daarvoor op een ziekenhuisadministratie werkte en zich hierover ook al verbaasde, zei altijd: “Als dat in het ziekenhuis zo gebeurde, dan vielen er doden.”

 4. Ik heb nooit zwart geld gezien .
  Vroeger spaarde ik groen geld
  En nu paars met een 500 erop ….

Comments are closed.