Een overpeinzing van Reiny die om ideeën en acties oproept.

Deze gedachte is niet bedoeld om schoolgaande kinderen te adviseren om maar te gaan stoppen met studeren, maar wel om uit eigen initiatief inzichten op te bouwen, want wij kunnen vaststellen dat de huidige geleerden er maar een potje van gemaakt hebben en als het tegenzit, gaat Europa ten onder aan het wanbeleid van de bestuurders van overheden en Banken, maar niet door de schuld van alle inwoners.
Als je succes wilt hebben of overleven in zeer moeilijke tijden dan moet je durf hebben, zelfvertrouwen, en creatief met geld omgaan zonder anderen te benadelen, want zaken doen en overleven bestaat uit elkaar iets gunnen. En het belangrijkste is, ga op je eigen gevoel af en behoud je vrijheid.

De politici zelf kun je in feite niet veel verwijten ze ontvangen een vorstelijk salaris en goede wachtgeld regelingen of een mooie baan elders, maar het politieke systeem is niet meer van deze tijd, en daardoor krijgen we niet de juiste bestuurders. De gewone mensen zijn mondiger en kunnen zich beter verweren en zijn beter geïnformeerd door de nieuwe internet technieken die beschikbaar zijn. Ze willen niet meer de ondergeschikten van de hoog opgeleide personen zijn die denken dat ze altijd weten wat goed voor de inwoners is. We leven in een andere tijd en daar zullen politici aan moeten wennen en het systeem zullen we daarop moeten aanpassen

Dat er een bestuur moet zijn is logisch, maar hoe moet z’n bestuur er dan uitzien en kan een kleinere organisatie dan wel goed functioneren. In hoeverre zijn het grote aantal vakbewegingen een gezonde aanvulling, en waar gaat het verkeerd. Ook de zelfstandigheid van organisaties als Waterschap, spoorwegen enz. is dat wel de juiste weg, want de politiek heeft daar geen grip meer op en de inwoners helemaal niet meer, die vallen zelfs bij de politiek in grote meerderheid uit de boot en verzuipen in schulden doordat de overheid onterecht te veel geld uitgeeft en teveel van de inwoners eist.
Of zou het wijsheid zijn alles te privatiseren en dat de vrije markt het functioneren bepaalt. Als er geen ander vorm van bestuur komt, is dat het aantrekkelijkste. Een vrije markt en geen dwang of vernedering van boven af, zoals door vrome christenen gedaan is met het vernederen van de Griekse bevolking door publiekelijk te zeggen dat ze lui zijn.

Daarom zou het anders moeten en om dat te realiseren heb je gewone mensen nodig die wel sociaal voelen maar ook realistisch zijn, en het belangrijkste met geld om kunnen gaan. Als een inwoner gelijk als een overheid per jaar meer uit gaat geven dan ze ontvangen is het wachten op een faillissement. Als een overheid andere landen steunt om banken geld terug te kunnen geven dan ben je verkeerd bezig. De banken worden al bevoorrecht door de overheid en mogen zelf geld op papier aanmaken, en door de hypotheekaftrek regeling worden ze slapend rijk. Maar helaas bestuurders verspillen en vergokken te veel geld op beurzen, en investeren in onzekere landen met verkeerde beleggingen. En nu moet er op de pensioenen beknibbeld worden doordat de beurs slecht gaat en de recessie overal slachtoffers maakt. Realistisch gezien zou het anders moeten.

De grootste problemen ontstaan in de grote steden waar ook de meeste uitkeringen gedaan worden. De meerderheid van de oudere autochtone bevolking wil graag uit de grote steden en in de natuur wonen. De kantoren van grote bedrijven verhuizen het liefst naar de grote steden in het midden of westen van Nederland, en daarbij ontstaan er ook problemen bij de infrastructuur, en ontstaat er een tekort aan woningen in de steden. In kleiner plaatsen en op het platteland komen er kantoor en winkelruimten leeg te staan door een krimpend aantal inwoners.

Daarnaast is het beleid van de woningcontingenten verdeling een ramp geweest met grote gevolgen. In de kleine dorpen mocht niet gebouwd worden en de macht van de architecten en hun moderne ideeën paste niet bij de gewone bevolking en vertrokken de jongeren naar grotere plaatsen. In de grote steden kon men het grote aantal contingenten niet bouwen en ontstonden daardoor financiële tegenvallers, maar de prestige projecten moesten ondanks alles gerealiseerd worden, en de gevolgen zijn grote tekorten en de inwoners worden daardoor steeds zwaarder belast, en nu staat de inwoners het water tot aan de lippen en is het financieel en geestelijke armoede lijden. De fout ligt niet bij de inwoners maar bij de bestuurders die niet met geld om kunnen gaan en de inwoners steeds meer gaan belasten doordat ze geen enkel begrip meer hebben voor de realiteit van het echte leven naast hun politieke carrière. Enkel bij een verkiezing denken ze aan de inwoners.

De andere kant is nu zo dat door de recessie iedereen in paniek geraakt en de politici de met veel kapitaal uitgewerkte plannen willen afschieten, en dat is juist een verkeerde zet. Bij de ontwikkelingen van projecten is het zaak geduld te hebben en over een periode van plm. 10 jaar te gaan kijken. Het is wijsheid de bestaande plannen aan te houden maar met de ontwikkeling even te wachten tot de financiële rust is weergekeerd. Er zijn voldoende mensen die een huis willen kopen, maar doordat de banken de kraan dicht draaien staat het stil. Er is een tekort aan huurwoningen en zo zal er op termijn ook weer meer vraag komen naar woningen en appartementen, en dan moet je als gemeente en ontwikkelaars daar snel op in kunnen schieten, anders ben je te laat.

Ingezonden door Reiny

  Naschrift redactie:

Op deze beschouwing zouden concrete ideeën en voorstellen voor acties kunnen volgen.
Het lijkt duidelijk dat dit betekent: “Meer libertarisme invoeren!“
Dat kan op veel manieren, eenvoudig in de richting van minder taken voor de overheid.
Begin met een (grond)wet die de overheid verbiedt om zich te bemoeien met allerlei zaken, bvb ( in willekeurige volgorde):

–Oorlogen in andere landen zoals Afghanistan, Libië, etc.
–Ontwikkelingshulp. Maak die hulp particulier; verlaag de belasting.
–Cultuur, kunst voetballen en sporten; verlaag de belastingen.
–Legaliseer drugs
–Geld betalen aan EU en andere landen zoals Griekenland.
–enz.  enz.

Maar tevens en vooruitlopend hierop proberen meer mensen de moraliteit en voordelen van een vrije samenleving te laten begrijpen.

29 REACTIES

 1. Voordat u uw plannen kunt realiseren zal eerst de wereld zoals die nu in elkaar zit volledig te gronde moeten gaan. De overlevenden kunnen misschien een begin maken met de vorming van Utopia. Maar als je de geschiedenis kent en de menselijke aard….weinig kans.
  Stelling: mensen doen alleen dingen voor zichzelf.
  Komt u maar.

 2. @Reikitalia [5]: Wat kan er dus wel volgens jou? mij bekruipt het gevoel dat we hier met een socialistische heilstaat van doen hebben. Maar toch, baardmans met z’n groene terroristen sjaaltje krijgt blijkbaar wel de ruimte om een heel dorp anders dan de rest van Spanje in te richten. Dat is natuurlijk wel fantastisch!

  Wat me ook stoort in het filmpje is dat er zo minachtend over het kapitalisme wordt gesproken. Er is helemaal geen kapitalistische samenleving. Was dat maar waar, dan stonden we er nu heel anders voor. We hebben te maken met een Keynesiaanse schulden economie met allemaal politici die daarin geloven. Daarom is het zo’n puinhoop.

  Maar terug naar dat dorpje; kunnen we niet een libertarisch dorpje maken? Daar krijgt niemand de ruimte voor denk ik. Dat beangstigd de boven ons gestelden teveel omdat ze in hun achterhoofd er rekening mee houden dat dat weleens kan werken. En tja, dan zijn ze uitgespeeld. Weg macht. Weg gratis geld.

  Ik zie het al voor me: “Maar ergens in Nederland hield een klein dorpje stand.. ” Dat dorp heette Libje.
  leo [7] reageerde op deze reactie.
  Igor [10] reageerde op deze reactie.

 3. @Onbezoldigd ruifvuller [6]:
  Daarom noem je dit gedrocht, utopia, er is gemis aan zowat vanalles… in deze Spaanse droom!
  Maar ik zie het zo; wat het openluchtmuseum is in Bokrijk (België) (cfr google images) als wandeling door de geschiedenis, zou men ook een futuristisch (experimenteel laboratorium) dorp kunnen bouwen met vakantiehuizen en eventueel permanente bewoning. Dit experiment omvat alle laatste innovatieve ontwikkelingen en technologieën betreft energievoorziening, milieu (ecologisch), afvalverwerking, nieuwe bouwmaterialen… kortom alle toekomstige patenten en octrooien die nu tegen wil en dank in de kluis liggen opgeborgen worden in realisatie gebracht. Dit ideeën-dorp wordt gefinancierd door drastische inkrimping van het geldverslindende staatsapparaat (bv het leger). De politieke macht heeft verder geen aanspraak en rechten en de realisatie wordt uitgebouwd door gewone gedreven mensen en creatievelingen in samenwerking met industrie en nijverheid die de middelen leveren. Zou dit een kans op slagen hebben ?

 4. Een mens heeft maar behoefte aan 3 dingen. Voedsel , onderdak en sex. De kassen staan er al , maar daar worden tafelbloemen en kamerplanten in gekweekt.Een huis is zo gebouwd als iedereen een beetje meedoet en ze daar in de omgeving van Boskoop bouwhout gaan kweken ipv Buxusboompjes en verder past op ieder potje wel een deksel om de geneugten te stillen.Zo moeilijk is het toch allemaal niet.Hoe simpel wil je het hebben ?

 5. @Rien [2]: ??? Besturen ??
  Zullen bestuurders uit het westen zich ooit gaan herbezinnen?

  We kunnen rustig vaststellen dat vredesmissies nog nimmer een succes zijn geweest en is er altijd in dat soort landen waar ze militairen heen gezonden hebben nadien nog een grote chaos en onderlinge strijd. De mensen in die landen kunnen waarschijnlijk niet leven zonder anderen te vermoorden, en dat heeft al veel onschuldige jonge mensen uit westerse landen als militair het leven gekost. De vraag is dan ook, zou je deze mensen uit een achtergebleven cultuur niet beter met rust kunnen laten? En als ze elkaar zo nodig om willen brengen bemoei je er dan niet mee. Het is een vast gegeven dat “ Dictators” zich in deze landen beter kunnen handhaven en er dan waarschijnlijk minder mensen gedood zullen worden dan wanneer andere landen zich er mee bemoeien. Deze mensen vragen gewoon om een “ Dictator” want ze kunnen niet met hun eigen vrijheid om gaan. En als het toch niets helpt moeten andere landen dan jonge mensen opofferen??

  Gelukkig leven wij in een ander land denk ik dan maar. Alhoewel, democratie ook een soort dictatuur aan het worden is.

  Igor [11] reageerde op deze reactie.
  Rien [24] reageerde op deze reactie.

 6. @reiny [9]:
  Beetje vreemd verhaal, onschuldige jonge mensen uit westerse landen als militair het leven gekost? Ik bedoel 1. Je bent militair, goed “dienstplichtigen” zijn onschuldig maar beroeps niet. 2. Je bent in iemand anders zijn land. 3. Je bent gewapenden. 4. Je hebt (eventueel) geweld gebruikt tegen mensen zonder eerstehands informatie over er wat er precies speelt. (befelh ist befelh of zoiets)

  Dus hoezo onschuldige jongen mensen? Leg uit, klinkt niet erg libertarisch dit verhaal eerder de visie van iemand met achterhaalde ideeën over superieure en inferieure rassen, goed je bent tegen tegen bemoeienissen in andere landen dat is positief maar hoe je bij dat oordeel bent gekomen vindt ik maar dubieus.

 7. De oplossing: red jezelf

  Probleem is dat de overheid het je lastig maakt jezelf te redden omdat ze je dwingen tot solidariteit middels belastingen.

  Het ideaal van de overheid: iedereen welvarend door gedwongen solidariteit, het uiteindelijke resultaat: iedereen arm.

 8. @Nico de Geit [15]: Dit is een goed voorbeeld van hypocrisie.

  De wereld verbeteren is het uitroeien van hypocrisie.

  Bv:Een land kernwapens verbieden, terwijl je ze zelf wel hebt.
  (m.b.t Iran)

  Bij elk probleem waar je induikt stuit je op hypocrisie.

 9. Ik heb een vrije wil en geest om te oordelen zoals ik denk, en als ik een militair zie dan denk ik nog niet direct dat is een moordenaar, hij kan ook de opvatting hebben, ik ga de mensen daar helpen en sociaal bezig zijn. Dat hij met aanslagen geconfronteerd wordt en zich moet verdedigen is ook mogelijk, Maar leg mij dan ook uit hoeveel mensen iedere soldaat persoonlijk gedood heeft.

 10. @Rien [2]: Zonder een bestuur wordt het een chaos, en wil je een goede maatschappij hebben, dan moet er bestuurd of leiding gegeven worden, niet onder dwang maar uit vrije wil en in gezamenlijk overleg. Wij wonen in een flat en regelen ook alles gezamenlijk en daarvoor kiezen wij een bestuur die datgene wat wij met elkaar willen dat geregeld en uitgevoerd wordt. Een vrijwillige samenwerking is niet onder dwang.

  Rien [21] reageerde op deze reactie.
  Onbezoldigd ruifvuller [26] reageerde op deze reactie.

 11. @Rien [3]: Mijn weder vraag, waarom draaien de banken de kraan dicht. Als je 25 jaar bij een bank bent en altijd op tijd je rente en verzekeringen betaald, waarom moet een bank de kraan dan dicht draaien en het huis opnieuw taxeren.
  Zou dat komen van het klungelig beleggen of de dagelijkse per minuut veranderende beurs gegevens. Is het angst voor de resesie of denken dat woningen niets meer waard zullen zijn, en nooit weer het hypotheekbedrag op zullen brengen, terwijl met weet dat de hypotheeknemer zijn verplichtingen altijd nakomt.

  Een ding is zeker na deze vreemde periode zal het vanzelf weer opklaren, hoe dan ook !!!

  Rien [22] reageerde op deze reactie.

 12. @reiny [18]: “Zonder een bestuur wordt het een chaos”

  Dat is een stelling.
  Je zij dat het logisch is dat we een bestuur nodig hebben. Dan zou ik ook graag het bewijs daarvoor zien. de stelling is me bekend.

 13. @reiny [19]: Er is geen verplichting om hypotheken te verstrekken. Als men tot inzicht gekomen is dat de afgelopen 10 jaar foutieve hypotheken verstrekt zijn dan is er geen reden om deze fouten te blijven herhalen.

 14. Ik weet niet of er in Amerika statistieken bij worden gehouden over hoeveel mensen elke soldaat gedood heeft…..

 15. @reiny [9]: Dus we zitten met een democratisch land dat een niet democratisch land platgooit, dat vervolgens in chaos ondergaat en dat zie je als bewijs dat we bestuur nodig hebben?

 16. Recessie in Nederland is een gevolg
  van het ongelimiteerd geld over de balk gooien van de overheid .
  Waarom moet een overheidsgebouw altijd 3 a 10 x zo duur zijn ,
  als een particuliere bouw ?
  Waarom wordt een ambtenaar niet in het gevang gezet ,
  als hij miljoenen euro,s verkwanselt heeft ?
  Recessie in Nederland is een gevolg
  van het ongelimiteerd geld over de balk gooien van de overheid .
  Waarom moet een overheidsgebouw altijd 3 a 10 x zo duur zijn ,
  als een particuliere bouw ?
  Is het onkunde of corruptie of beide ?!
  Waarom wordt een ambtenaar niet in het gevang gezet ,
  als hij miljoenen euro,s verkwanselt heeft ?
  Waarom wordt zo een extreem duur gebouw aan een architect GEGUND ?
  En niet per inschrijving verdiend .
  En als het budget met miljoenen wordt overschreden ,
  krijgt hij daar nog een super bonus over !
  Ja het is goed riemen snijden van andermans leer !

  reiny [28] reageerde op deze reactie.

 17. @reiny [28]:
  Een land krijgt de regering die het verdiend !
  Doordat zo veel gestoorden op de PvdA = moslimpartij stemden , barst het nu van de maffe moslims .
  Ene Job Cohen was de grote gangmaker van het generaal pardon .
  Een paar jaar geleden werden 30.000 uitgeprocedeerde gelukzoekers , waaronder vele criminelen , toch werden toe gelaten !
  Kosten plaatje meer dan 3.000 miljoen euro !
  En de echte Nederlanders moeten dat betalen .
  Waanzin ,Met grote ondank aan Job Cohen !

Comments are closed.