De laatste tijd is de ellende met de euro, en daardoor met de economie,  hoog op de hitparade van het Internet. Maar de gevaren voor, en de aanvallen op, de Vrijheid van Internet krijgen bijna evenveel aandacht. Gelukkig dat er nog gereageerd kan worden want met het verdwijnen van de InternetVrijheid, is het maar een kleine stap om de persvrijheid en de Vrijheid van Meningsuiting de nek om te draaien.
En daarmee de basis van alle andere vrijheden. Voor zover die er nog zijn!

De Vrijspreker heeft er ook al vaker op gewezen en voor gewaarschuwd. De politici gaan echter door. Langs vele wegen. Via copyright wetten, ACTA, ESM, SOPA, en in andere artikelen.

We kunnen/willen niet alles plaatsen wat we over deze onderwerpen toegezonden krijgen maar proberen te selecteren wat interessant en belangrijk is.
Zo ontvingen we deze video die nogal wat feiten vermeldt:
..

.

11 REACTIES

 1. Ik had onlangs een discussie over intellectueel eigendom. Zelf geloof ik daar niet in. Ik heb toen geopperd dat dat soort zaken in theorie geregeld zouden kunnen worden met contracten. In de praktijk is dat echter lastig, omdat bijv. een koopcontract van een CD niet bindend is voor derden. Dus als iemand een CD ript en de mp3’s op internet zet, dan is die persoon zelf misschien strafbaar, maar andere mensen die de mp3’s downloaden niet.

  En hoe zit het met het contract dat je hebt met je internet-provider? Kunnen ze daar gewoon alles inzetten? Dus ook dat je geen inbreuk te maken op rechten van intellectuele eigendom van derden? Is dat bindend? Moet je je daar in morele zin altijd aan houden?

  Kortom: Hoe ver kun je gaan met contracten? Zijn er grenzen aan wat je ermee kunt regelen?
  Eize [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Troy Ounce [1]:

  Beste Troy Ounce,

  Is jouw “statement” naar de Titel van deze Topic wel op de juiste plaats? ( SOPA PIPA )
  Of moet ik concluderen dat een nieuwe economisch en politieke bijdrage van jouw pen niet is geplaatst ?
  @ kunnen/willen niet alles plaatsen

  En dat deze off-topic reactie daar het gevolg van is?
  Zo ja wordt het dan ook een klein beetje sopa pipa?

  Met vriendelijk groet,

  Amnis

 3. @Jim [2]:
  Intellectueel eigendom is een lastig onderwerp. Onder libertariërs lopen de meningen zeer uiteen.

  Intellectueel eigendom is iets wat alleen kan bestaan door wetten en dwang en zou alleen daarom al verworpen moeten worden.

  Organisaties zouden hun “eigendom” deels kunnen beschermen door contracten, bijvoorbeeld tussen een filmmaatschappij en biosscopen. Je merkt terecht op dat dit zijn grenzen heeft qua uitvoerbaarheid. Bij het uitgeven van dvd’s wordt de uitvoerbaarheid van contracten al veel lastiger.

  Een echte oplossing is hier niet voor. In een eerlijke vrije samenleving komt het er op neer dat artiesten, auteurs, uitgevers etc. andere manieren moeten vinden om hun inkomsten te verkrijgen.

  JanC [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Eize [4]:

  “Intellectueel eigendom is iets wat alleen kan bestaan door wetten en dwang…”

  Dat is juist, maar het lijkt me dat dat ook geldt voor gewone eigendomsrechten. Als iemand je eigendommen niet respecteert en bij jou de boel komt stelen, dan heb je toch ook afdwingbare wetten en regels nodig om dat te voorkomen?

  Eize [8] reageerde op deze reactie.

 5. Internet vervult momenteel een belangrijke functie in onder andere het wakker maken en worden van mensen. Bij goed gebruik kan internet (facebook, twitteren) een doeltreffend middel zijn in de strijd tegen de dictatuur en de naderende fascistische wereldorde. De machtselite beseft dit maar al te goed. Daarom worden er al binnen de diverse overheden vergaande plannen ontwikkeld om internet te censureren of eventueel uit te schakelen. Een begin is hier al mee gemaakt. In China en een aantal Arabische landen wordt internet al gecensureerd, maar ook in Amerika. Het zal niet lang meer duren of Europa is aan de beurt. Een dag op ‘zwart’ gaan, zoals Wikipedia en Google half januari deden, is natuurlijk een belangrijk signaal, maar zal de machtselite zeker niet afschrikken. Onder de noemer van ‘bedreiging van de democratie’ (terrorisme) kunnen heel wat websites uitgeschakeld worden door wetten die nimmer democratisch tot stand gekomen zijn, maar ons zogenaamd moeten beschermen. Beschermen tegen wie en wat?

 6. ***Bericht van de Moderator***
  Onnodig off-topic. Blijft u hier alle topics vervuilen met hetzelfde commentaar en verwijzing naar een nog openstaande discussie waar nog gewoon gereageerd kan worden? Volgende keer heeft u een ban.
  ***Einde bericht van de Moderator***

  Graag wilde ik bij deze nog even de aandacht vestigen op het onderwerp ‘Judenfrei’ , 5 artikels terug.

  Kijkt u dus gerust even naar (pag 3 !) reaktie N°66,76 en 85 + recenter.

  Vladi-Mier, de schrijver van het artikel notabene, is al weggevlucht heb ik de indruk. Jammer.

  Onbegrijpelijk gezien het feit (?) dat hij een statistisch informatie-analyticus is …

  Schelden en dan hard weglopen … bah-bah ..

  Amnis [9] reageerde op deze reactie.

 7. @JanC [5]:
  Ik ben niet helemaal volledig geweest, maar ik denk dat u dat toch anders moet zien.

  Je kan eigenaar worden van een schaars goed zonder wet en dwang. Als iemand iets van jouw steelt, dan wordt diegene eigenaar. De wetten waar u op doelt zijn gemaakt om het conflict tussen beiden te voorkomen.

  Van intellectueel eigendom kun je echter geen eigenaar zijn, omdat ze niet schaars zijn. Als iemand het idee steelt raakt de ander het idee niet kwijt. Ze worden schaars gemaakt door wet en dwang en dat is iets wezenlijk anders dan wetten die een eigendomsconflict voorkomen.

  Verder wil ik nog stellen dat iedere vorm van IE recht inbreuk zal maken op het normale eigendomsrecht. Ze kunnen niet samengaan. Als iemand bijvoorbeeld patent krijgt op een manier van zagen, zal dat alle eigenaren van een zaag beperken in hun eigendomsrecht.

 8. @Knowtoomuch [7]:

  ***Bericht van de Moderator***
  Onnodig off-topic. Blijft u hier alle topics verviulen met hetzelfde commentaar en verwijzing naar een nog openstaande discussie waar nog gewoon gereageerd kan worden? Volgende keer heeft u een ban.
  ***Einde bericht van de Moderator***

  Beste Moderator,

  Off-Topics zijn hinderlijk daar is geen twijfel over mogelijk!
  Daarom heeft u volkomen gelijk in dat u hier ingrijpt

  Maar dreigen met een Ban is dat wel zo LIBERTARISTISCH, daar heb ik persoonlijk wel moeite mee, het is zoiets als een Doodvonnis, ’n mening Monddood maken.

  Dat neemt niet weg dat ik en andere schrijvers bij u te gast zijn en ons als gast moeten gedragen. Laat ik het onder de noemer van wederzijdse afspraken plaatsen waaraan wij ons moeten houden.

  En zijn er dan ook geen mildere ludieke straffen te bedenken, bijvoorbeeld rechts op de Home page een Ouderwetse schandpaal waar de overtreder tijdelijk op wordt geplaatst, en waarop lezers en schrijvers appeltjes of eieren kunnen gooien en dat deze als een ranking bijgehouden worden.

  Of bij ernstige overtredingen een tijdelijke ban in de vorm van een Galg waar de overtreder langzaam in de tijd van zijn straf vervaagd, is hij geheel opgelost dan is de ban opgeheven.

  Graag hoor ik van de Lezers en schijvers een reaktie,

  Met vriendelijke groet,

  Amnis

  ***Bericht van de Moderator***
  Leuk. Dank voor uw meedenken hierin.
  1. Het moderatiebeleid op Vrijspreker is simpel en eenduidig: geen ad hominems, geen getrol, niet off-topic, geen “vreemde talen” (Nederlands en beperkte hoevelheid Engels zijn toegestaan) en “3 strikes is out”.
  2. Leuk idee van die galg en vervagen en zo. Als ú hiervoor de nodige ervaring en kennis heeft om dat allemaal te programmeren, implementeren en beheren, nodig ik u van harte uit u aan te melden bij dhr. Hub Jongen van Vrijspreker, via e-mail adres info@vrijspreker.nl want we kunnen altijd mensen (vrijwilligers) gebruiken met veel tijd, kennis en toewijding om de site beter te maken. De mensen die dit nu, in hun schaarse vrije tijd, doen, zitten waarschijnlijk niet op dit extra werk te wachten. Dus uw aanmelding en hulp wordt waarschijnlijk hartelijk ontvangen.
  ***Einde bericht van de Moderator***

  G&R Eigenwijs [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Amnis [9]:
  Beste moderator, ik heb geen verstand van programmeren en
  dergelijke, maar het lijkt mij mogelijk om teksten die niet voldoen
  aan de gestelde eisen, in een andere keur af te drukken zodat
  men daardoor kan besluiten iets wel of niet te lezen.

Comments are closed.