Libertariers verwerpen de staat omdat die een gevaar vormt voor onze vrijheid en eigendommen. De libertarische afkeer van de staat blijkt ook aantrekkelijk voor lieden met onvervalste nazistische ideeën voor wat de Joden betreft en we zien deze figuren tegenwoordig zeer regelmatig reageren op de Vrijspreker.

Ik noem ze quasi-libertariers, de Vrijspreker heeft er altijd wel een paar gehad al heeft het mij steeds verbaasd waarom uitgesproken antisemieten uitgerekend op een libertarisch forum zouden willen vertoeven aangezien het libertarisme geen antisemitische neigingen vertoont en zelfs stijf staat van de Joodse denkers.

Het gemeenschappelijke tussen libertariers en quasi-libertariers is de afkeer van de staat maar libertariers zijn tegen iedere vorm van staat terwijl de quasi’s alleen tegen de huidige staat zijn, omdat die in hun ogen volledig wordt beheerst door de verfoeide Joden.

Het zijn verkapte nazi’s want zij streven naar een staat waarin het blanke ras der Ariërs zich vrij van verderfelijke Joodse invloeden verder kan ontplooien en hier komt dan de occulte kant van het nazisme duidelijk om de hoek kijken.

Het idee was dat het superieure blanke ras der Ariërs uit Atlantis kon ontsnappen toen dat ten onder ging en zich uiteindelijk in Noord- Europa heeft gevestigd.

Deze Ariërs werden spiritueel geleid door verheven gidsen die ergens op geheime plekken in de Himalaya zaten en die daar vandaan telepathisch sturing gaven aan genoemde Ariërs. Ik heb geen idee hoe de Nazi’s dachten dat dit allemaal in zijn werk zou moeten gaan maar dit was de gedachtegang, er werd zelfs ergens in de jaren 30 een expeditie naar Tibet gestuurd om die gidsen op te sporen. Deze mislukte echter jammerlijk omdat de leider van die expeditie alleen belangstelling had voor de “manier waarop de meester de leerling penetreerde” in de Tibetaanse kloosters.

Er waren nog wat andere rassen zoals de Slaven die als lijfeigenen van de Ariërs zouden gaan dienen maar het laagste van het laagste waren volgens de Nazi’s de Joden.

Dit ras zou minderwaardig zijn, maar toch gevaarlijk en de nobele Duitsers en andere edele volkeren trachten te overheersen en te ‘bevuilen’ door hun vrouwen te bevruchten. Ze kregen de schuld van alles wat verkeerd was en ze zouden achter allerlei kwaadaardige complotten (bingo !) zitten. Joden werden gezien als ‘bacillen’ en vergeleken met ziekten als tyfus en cholera die men op nietsontziende wijze moest verdelgen.

In Hitlers woorden: “met bacillen onderhandel je niet, die roei je uit” en dat is precies de insteek van de antisemieten die hier actief zijn: het blijken dus onvervalste nazi’s.

Joden zijn in hun ogen van nature boosaardig en met een haast messiaanse gedrevenheid proberen deze obsessieve antisemieten de wereld te waarschuwen tegen de alom aanwezige comploterende Joden, dat is hun roeping en ze hebben haast een volledige dagtaak aan het ontmaskeren van deze “gevaarlijke” Joodse complotten.

Iedere denkbare misstand in de wereld is automatisch de schuld van DE Joden, iedere willekeurige andere antisemiet (Hamas, Hezbollah, Iran, Syrië) is vanzelf een welkome bondgenoot en gebeurtenissen worden altijd ten nadele van Joden gemasseerd.

Kortom: alle schuldwegen leiden altijd naar de Joden.

De ziekelijke haat van deze antisemieten is verbijsterend en eigenlijk occult.

Ik kan mij zo voorstellen dat iemand een hekel heeft aan een andere persoon om welke reden dan ook maar om willekeurige mensen die men niet eens kent zodanig te haten dat men ze het liefst tot het laatste kind uitgeroeid zou willen zien, omdat men vindt dat die mensen tot een ongewenste groep zouden behoren is een ziekte.

Of duivelswerk.

 

** 8/2/2012 Het artikel staat er een paar dagen op en de reacties bevestigen precies wat ik in mijn artikel stel: ziekelijke waanzin, blinde redeloze haat tegen joden, Messiaanse gedrevenheid om de alom aanwezige joodse complotten te ontmaskeren, onbegrensde en kritiekloze adoratie voor iedereen die tegen Joden is (Hamas, Iran, Syrië, Hezbollah) en alles wat fout gaan aan joden wijten.

248 REACTIES

 1. Beste Wladimir. Jouw stukjes lezen altijd zo lekker weg maar slaan wat mij betreft de plank bijna altijd mis. Ik heb ook wat links in posts gevolgd naar artikelen die antisemitisch zouden zijn maar heb daar met de beste wil van de wereld geen antisemitisme in kunnen ontdekken. Op de manier waarop je nu van leer trekt ben je net zo ongenuanceerd als de mensen die je beschuldigd van antisemitisme.

  Amnis [63] reageerde op deze reactie.

 2. Hallo Wladi, zoals jij een hekel hebt aan jodenhaters, heb ik (ook) een hekel aan vrije-markt haters, Griekenhaters, Ambtenarenhaters, goudhaters etc etc.
  Vooaral als we gaan generaliseren of een joden punt als hoofdthema gaan zoeken, vinden we heel wat stokken om waar dan ook mee te gaan slaan.
  Me dunkt dat de lezers van Vrijspreker snugger genoeg zijn om te zien dat de joden niet de schuld van alles hebben, net zo dat de Grieken niet de schuld van de Europroblematiek hebben. In alle gevallen is dat een (te machtige) overheid die de belangen van het individu niet erkent. Dát is nu juist wat we hier bediscussieren. Dat daar tegeningegaan wordt is best en als dat gebeurt met het ‘jodenargument’ geeft dat denk ik voldoende aan dat die argumentatie niet echt zinvol is.

  Wladimir van Kiel [3] reageerde op deze reactie.

 3. @sjaak [2]: mijn punt is dat libertariers tegen een machtige overheid zijn omdat die de belangen van het individu niet erkent terwijl de quasi’s tegen een machtige overheid zijn omdat die in hun ogen een instrument is in de handen van samenzweerderige Joden en dat is toch een andere insteek.

 4. – Wladimir, alweer ‘de Joden’? Jij wilt blijkbaar een reactie en die krijg je dan ook. Ga je niet beklagen over antisemitisme want je zoekt het zelf op –

  Het is opmerkelijk dat bij veel dingen die ik verafschuw mensen van Joodse komaf voorop lopen. Of het nu gaat om multiculturalisme, feminisme, seksuele vrijheden, oneerlijke praktijken of bloedvergieten, vaak of misschien wel altijd functioneren mensen van Joodse komaf als hogepriesters van het kwaad en weten op duivelsslimme wijze vele miljoenen te verleiden.

  Vergis je niet: wat iemand zaait zal hij ook oogsten, in dit leven of in een volgend leven.

  Jezus en de Geldwisselaars

  Rond het jaar 33 bezocht een timmerman uit Nazareth met de naam Jezus regelmatig de tempel in Jeruzalem. Religie speelde in die tijd een belangrijke rol. Jezus had een afwijkende visie op het geloof en had een flink aantal bewonderaars die hem graag hoorden spreken. De timmerman tikte de Levi’s en Cohens van die tijd regelmatig op de vingers en waarschuwde hen dat ze zich moesten bekeren van hun kwalijke levenswijze. Ze luisterden niet. Regelmatig liepen de gemoederen hoog op waarbij Jezus zei dat ze de duivel tot vader hadden en hen uitmaakte voor slangen, moordenaars en kinderen van Satan.

  Enkele dagen voor het Paasfeest trof Jezus in de tempel naast de Joodse elite ook de geldwisselaars aan. Ze waren zoals gewoonlijk bezig met allerlei oneerlijke praktijken. Jezus werd verschrikkelijk boos en deze keer bleef het niet bij schelden alleen. Jezus joeg hen met geweld allemaal de tempel uit en keerde de tafels met geld om. Volgens de evangeliën was dat de enige keer dat hij geweld gebruikte.

  http://www.youtube.com/watch?v=5g77AcTbjFo

  De Joodse elite zweerde wraak. Ze wilden het bloed zien van deze man die hen zo zwart had gemaakt. Ze wilden Jezus dood hebben, vermoorden. De Joodse elite maakte een plan om Jezus voor de rechter te brengen, en omdat hun land bestuurd werd door Rome, was dit de Prefect Pilatus. De Joodse elite bedacht een duivels plan om Pilatus onder druk te zetten zodat hij niet anders kon dan Jezus veroordelen.

  Vlak voor het Paasfeest op Goede Vrijdag stond Jezus voor Pilatus. De vrouw van Pilatus had een droom gehad over Jezus en drong er bij haar man op aan zich beslist niet met deze zaak in te laten. Omdat het gebruikelijk was op die dag een aangeklaagde gratie te verlenen liet Pilatus de Joodse elite en het Joodse volk, dat door haar elite was opgestookt, kiezen tussen de vrijlating van Jezus of Barabas – een misdadiger en moordenaar. De Joden kozen tot de ontsteltenis van Pilatus voor Barabas. Pilatus probeerde de Joden tevreden te stellen door Jezus te laten geselen, maar dat vonden ze niet genoeg. Ze eisten dat Jezus gekruisigd werd. Pilatus liet een kom water brengen en waste zijn handen voor het volk en sprak de woorden: ‘Ik heb hier geen deel aan, jullie moeten maar zien wat ervan komt’, waarop de Joden massaal schreeuwden: ‘Laat zijn bloed over ons komen en over onze kinderen’.

  http://www.youtube.com/watch?v=9n0VixkbyFk

  Jezus werd gekruisigd en blies zijn laatste adem uit. Op dat moment werd de zon verduisterd en volgde een aardbeving. Het voorhangsel in de tempel dat het verbond tussen de god YHWH en het Joodse volk symboliseerde scheurde in tweeën. Jezus had de Joden enkele dagen daarvoor uit de tempel verdreven, YHWH zegde nu het verbond met het ooit door hem uitverkoren volk voorgoed op.

  De kinderen van Satan hebben de boodschap van Jezus altijd verworpen en zijn doorgegaan met hun oneerlijke praktijken en het moorden. Vandaag de dag hebben ze speciale clubjes opgerichte die als waakhonden, of beter: als hyena’s, fungeren. De kinderen van Satan houden er niet van dat hun praktijken aan het licht komen. Iedereen die de waarheid vertelt wordt voor de rechter gesleept, vervolgd of vermoord, net als Jezus.

  Maar er is goed nieuws – als we de bijbel geloven tenminste: Jezus is opgestaan! De kinderen van Satan hebben hem weliswaar laten vermoorden, maar YHWH heeft hem weer levend gemaakt. Hij is tijdelijk bij zijn vader maar heeft beloofd terug te keren om Satan en zijn volgelingen voorgoed te vernietigen. Het zal tijd worden!

  De Geit houdt er ernstig rekening mee dat Jezus zelf een van de ergste oplichters is. Jezus en zijn Joodse volgelingen die de bijbel schreven beloven van alles maar maken niets waar. Jezus zou terugkomen om de duivelse elite die verantwoordelijk is voor heel veel ellende op deze wereld uit te roeien. Wat er vaak niet bij wordt verteld is dat Jezus het plan heeft zijn eigen dictatuur te vestigen, waarin iedereen denkt en doet wat Hij dicteert. En of de wereld daar nu zoveel beter van wordt?
  Wladimir van Kiel [36] reageerde op deze reactie.
  Knowtoomuch [39] reageerde op deze reactie.

 5. Wladimir,
  opzich ben ik het eens met het punt van je column, al lees ik zelf vaak enkel de columns en niet al het commentaar, waardoor ik niet zo bekend bent met de claims die jij maakt.

  Ik denk inderdaad dat we allemaal weten dat de Joden hier niet achter zitten, immers de NWO handelt zo geheim en sneaky dat ze onopmerkbaar zijn. “Ze” zijn nog veel erger dat de slechte epitheten die ooit op de Joden zijn losgelaten, Alex Jones zegt het ook.

  Met andere woorden, heb je misschien zin om een stukje te schrijven over de NWO-mythe? 😀

  Sander [10] reageerde op deze reactie.

 6. Libertariërs verwerpen de staat? Nou, ik niet. Ik vind wel dat deelname aan de staat vrijwillig zou moeten zijn. Je werkt samen met anderen omdat dat voordeel brengt.

  Ik kan je echt niet volgen Wladimir. Wat mij betreft wordt Hillary Clinton direct opgepakt wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Volgens jou is dat een antisemitische uiting omdat mevrouw Clinton van Joodse komaf is?

  In mijn beleving maakt het niet uit wat de achtergrond is van iemand die een misdaad pleegt. Als een Jood een misdaad pleegt roep ik ‘misdaad’ en jij roept ‘antisemitisme’.

  Ik kan je manier van denken niet volgen Wladimir. Een Jood die een misdaad pleegt is ook gewoon een misdadiger.

  Knowtoomuch [42] reageerde op deze reactie.

 7. Wat een onzintopic met een calimero gehalte.Het woord na-zi is onstaan door een samenwerkingsverbond.Het waren eerst de NSDAP leden wat samen met Adolf Hitler de macht wilde grijpen.Omdat de NSDAP niet goed genoeg groeide,de zionisten een handje meehielpen.En zo het Na-zi bewind creeerde.Het woord na-zi was een afkorting van het woord Nationale Alliantie ZIonsten.
  Er zullen altijd wel debunkers zijn die het doen geloven dat het een andere afkorting was,zoals het national socialisme.Dan zou het de nasi partij heten.
  De na-zi’s die jij zo omschrijft wat antisemieten zouden zijn klopt ook voor geen meter.De israeliers hedendaags zijn niet eens semieten maar oos europeanen wat weer kazharen waren en daarvoor aziaten.Mongolen waren het.Afkomstig van de djenzhis Khan clan.Als we het hebben over semieten het de zionisten zijn die zelf de anti semiet zijn.De judaisten die ik wel reken tot het semitische volk werden ook uitgeroeid door zionisten en europeanen,waaronder het gristenvolk die ze afvoerde naar polen via trein.Heel veel mensen onder het gristenvolk het na-zi systeem steunde.Zionisten zijn vrijwel atheistisch of van cristelijke aard.Je heb ook de so call jews wat zichzelf de jood noemt.Je kan alleen jood zijn,als je gelooft in de thora.Er bestaat geen joods volk.De nieuwe na-zi’s wonen nu in israel.Wat zich de jood noemt,maar het absoluut niet zijn.
  Ik zou eens wat onderzoek doen als ik jouw was.Shlomo Sand deed er al eens uitspraken over dat er geen joods volk bestaat.Wel een joodse cultuur.Het was een uitvinding van europa,het joods zijn als volk.Ze hadden nu eenmaal een volk nodig wat israel moest gaan bevolken nadat het officieel was gegeven aan zionisten in 1917 door de engelse bezetter.Zie balfour declaratie.
  Het is de propaganda wat het ons anders geleerd heeft.
  Theodore Herzl de grondlegger van het zionisme was zelf een anti semiet en vond dat de judaisten zich nooit aanpaste in het land waar ze gingen wonen,omdat ze altijd hun oude cultuur meenamen en hij wilde van dat israel een europees model maken,zonder inmenging van religeuse.Zoals het turkije de eigenlijke voorloper was,wat er uiteindelijk is geworden van het huidige Israel.Ook Turkije werd een vazalstaatje van zionisten,toen het ottomaanse rijk werd verslagen.

  Knowtoomuch [43] reageerde op deze reactie.

 8. De discussie rond antisemitisme verloopt niet bepaald eerlijk. Mensen met ‘de verkeerde ideeën’ lopen het risico verbannen te worden van Vrijspreker – 1000 maal meer dan de politiek-correcte leden. Ze lopen zelfs het risico opgepakt en vervolgd te worden vanwege hun ideeën.

  Kortom: een eerlijke discussie rond het onderwerp antisemitisme is niet mogelijk.

  Paul [30] reageerde op deze reactie.

 9. Wat had Hitler eigenlijk tegen Joden?

  Hitler: ‘Joden zijn Satanische macht’

  ‘Een Satanische macht had alle sleutelposities van ons economische, politieke, intellectuele en spirituele leven ingenomen. Vanuit deze sleutelposities was het mogelijk het hele land te controleren en te manipuleren. Iedereen die het niet met hen eens was of hen tegenwerkte werd voor het gerecht gesleept en vervolgd met door hen gemaakte wetten.

  Ik heb er altijd naar toegewerkt en naar uitgekeken om deze lieden op een dag uit ons midden te verwijderen. Deze internationale hyena’s zijn er op uit om je volledig leeg te plunderen. Zijn de mensen dom genoeg om zich daar niet tegen te verzetten? Het einde van de Tweede Wereldoorlog kan op twee manieren aflopen: de blanke Europeaan wordt uitgeroeid, of de Joden verdwijnen uit Europa. Deze oorlog zal niet aflopen zoals de Joden het zich voorstellen, namelijk de uitroeiing van de Arisch-Europese volkeren, maar integendeel: de afloop van deze oorlog is de vernietiging van het Judaïsme. Voor de eerste keer in de geschiedenis zullen niet alleen anderen bloeden, maar de oude Joodse wet ‘een oog voor een oog, een tand voor een tand’ zal van toepassing zijn.

  Op een dag zal het uur komen waarop de rol van de meest kwaadaardige vijand van de wereld aller tijden zal zijn uitgespeeld – in ieder geval voor duizend jaar’ aldus Adolf Hitler in een toespraak.

  http://www.youtube.com/watch?v=fKMVt7K4gPY

  Er zijn een aantal parallellen uit de tijd van Hitler met het huidige tijdperk. Vanuit de VS is een groep globalisten actief die de hele wereld democratie op wil leggen en via de media wil manipuleren. Iedereen die niet voor hen wil buigen wordt vervolgd. Veel van die machtige globalisten zijn van Joodse komaf.

  Joodse belangengroepen zoals het CIDI beweren dat ‘Joden niet talrijk genoeg zijn om de westerse wereld te domineren’. Feit is dat er een machtige lobby actief is die streeft naar werelddominantie. Feit is dat veel van die personen zoals Bernanke, Greenspan, Hilary Clinton, Nicolas Sarkozy, Strauss-Kahn van het IMF en heel veel anderen Joodse wortels hebben. Het zou Joden en Joodse organisaties sieren als zij zich distantiëren van de misdaden van sommigen van hun volksgenoten of wat daarvoor doorgaat, en niet steeds beweren dat het onzin is of de discussie smoren.

  Hitler als bevrijder?

  Hoe kom je af van die opdringerige lieden die de hele wereld aan zich willen onderwerpen, en daar nog aardig in slagen ook? Het lijkt erop dat het Hitler gelukt is de globalisten uit Europa te verjagen. Het duurde geen duizend jaar zoals in de bijbel voorspeld, maar stopte op 5 mei 1945. De globalisten zitten in Nederland sinds die tijd stevig in het zadel.

  Kleine leefgemeenschappen met zelfbestuur zouden uitkomst kunnen bieden. Geen grote overheid die alles dicteert, maar democratie in kleine kringen. Geen superstaten en geen mondiale dictatuur. Mensen kunnen heel goed zonder dictaat uit Brussel of Washington.
  Sander [13] reageerde op deze reactie.

 10. JudenFrei?

  Het is wel erg vaag wat er precies bedoelt wordt met ‘Joden’. Ook de Joden zelf zijn het daar niet over eens. In Israël werd recent nog een meisje in elkaar geslagen omdat ze een bastaard zou zijn, en geen ‘echte Jood’.

  Velen denken dat Jood zijn een geloof is, anderen menen – waaronder ikzelf – dat het om een ras gaat. Toevallig ben ik bezig Nietzsche’s Antichrist te lezen waarin Nietzsche fel van leer trekt tegen de Joden. Volgens Nietzsche heeft het christendom – dat van Joodse oorsprong is – de ondergang van het Romeinse Rijk veroorzaakt. Ik geloof niet dat er volgens Nietzsche groter uitschot denkbaar is dan Joden.

  Blogger Morris denkt er weer anders over, Morris: ‘We leven in een Joods tijdperk, iedereen leeft als een Jood tegenwoordig’. Volgens Morris wordt de wereld geregeerd door een kleine maar machtige elite. Die elite probeert de hele wereld multiculturalisme, homoseksualiteit, feminisme, en andere ‘vrijheden’ op te leggen. Mensen die leven in een hecht stamverband weigeren voor die kleine elite te buigen. Vandaar het geweld tegen mensen die in stamverband leven in, onder andere, Libië, aldus Morris.

  De ideeën van Morris zijn uiterst controversieel. Iemand die beweert dat er een klein clubje bestaat dat heel veel macht uitoefent wordt al snel tot de categorie complotdenkers of neo-nazi’s gerekend. Ziet Morris ze vliegen, of komt hij gevaarlijk dicht bij de waarheid? Filmpje:

  http://www.youtube.com/watch?v=3w8oCsJecNU

 11. Dit artikel is een reductio ad Hitlerum. Zeer overtrokken. De angst dat vrijspreker.nl als anti-Semitisch geprofileerd wordt begrijp ik wel, en dat complottheorieën vaak een product van selectief denken zijn zie ik ook, maar dit artikel doet objectiviteit geen eer aan.

 12. @Nico de Geit [9]:

  Hitler was een symptoom waaraan in die tijd door Amerika ook nog eens goed is verdiend. En om de discussie niet te hoog op te laten lopen vertel ik maar niet wie er van dit gestoorde heerschap beter is geworden en waarvoor miljoenen mensen het leven hebben gelaten of decennialang fysiek of geestelijk verminkt verder moesten ‘leven’. En dat waren niet alleen de joden, ook de doorsnee burger werd zwaar getroffen, alleen konden die deze verschrikkelijke erfenis niet te gelde maken of doorgeven, dit in tegenstelling tot vele joden die nog steeds op deze ‘erfenis’ verder mogen teren en zelfs daarmee hun huidige macht kunnen uitbreiden. En even voor de duidelijkheid, ik heb het over de top van de wereldmacht die voor het belangrijkste deel, toeval of niet, uit zionisten bestaat.
  Hitler was een imbeciel en een symptoom dat nu weer de kop op steekt en krijgen weer krijgen de verkeerden, de oprechte critici, degene die het beestje bij naam noemen, de schuld van alle ellende. Terwijl de werkelijke veroorzakers weer niet worden aangepakt, de veroorzaker, de ziekte, van het symptoom.

  De Tweede Wereldoorlog was een mannekepiesstraal vergeleken bij de Derde Wereldoorlog niagarawaterval die nog gaat komen. Het zal dan ook zo erg moeten worden dat pas DAN en DAARNA duidelijk zal worden dat het nooit weer zo ver mag komen en dat de hoofdschuldigen nooit meer een kans zullen krijgen om de wereld ten koste van eigen gewin ooit nog weer dit aan te doen of richting afgrond te sturen.
  Als men niet tot inkeer komt dan zullen vele, vele miljoenen of misschien zelfs mijarden mensen terugvallen in bittere ellende en de dood als enige vluchtweg kunnen kiezen.
  Wie niet horen wil, die moet maar voelen!!

 13. Misschien zijn er mensen die zich afvragen of en hoe ik in mijn dagelijks leven met Joden omga. Met de meeste Joden – of wat daarvoor doorgaat – kan ik goed samenwerken, zolang die samenwerking vrijwillig is. Van bloeddorstige types als Hillary Clinton die met gladde praatjes en/of geweld anderen voor haar karretje spannen moet ik niets hebben.

  Het verhaal over Bonifatius/de Donareik laat zien hoe zieke ideologieën ontstaan, zich verspreiden en wat ertegen gedaan kan worden:

  De moord op Bonifatius – De Donareik

  Kerstening is het – al dan niet vrijwillig – opdringen van het christelijk geloof. Deze van oorsprong Joodse godsdienst – niet alleen Jezus en zijn twaalf volgelingen zijn Joods, ook Paulus en andere verspreiders van het christendom zijn Joods – belooft het eeuwige leven in volkomen zaligheid voor gelovigen. Met ongelovigen loopt het minder goed af: zij worden in het hiernamaals in een vuur gegooid waar ze eeuwig zullen knarsetanden van pijn.

  In de derde eeuw behoorden Turkije, Cyprus, Kreta, Carthago, Cyrene en de Nijldelta tot de sterkst gekerstende gebieden. Tegen het einde van de zesde eeuw was heel Europa ten zuiden en ten westen van de Donau en de Rijn gekerstend. Tijdens de achtste en de negende eeuw is ook het gebied tussen Rijn, Donau en Oder gekerstend. De kerstening was meestal niet vrijwillig maar vond plaats met dwang en geweld.

  De heersers Clovis, Karel Martel en Karel de Grote bekeerden zich tot het christendom en zij dwongen de bewoners van hun gebied hen na te volgen. Karel de Grote liet iedereen vermoorden die weigerde gedoopt te worden.

  Bonifatius
  De Engelsman Bonifatius besteedde vrijwel zijn gehele leven aan het opdringen van het christelijk geloof aan Germanen. Hij was voornamelijk actief in het Frankische rijk en wordt ook wel de apostel van de Duitsers genoemd. Een evangelist werd altijd omringd door tientallen soldaten die zonodig geweld gebruikten als het geloof niet hartelijk werd ontvangen.

  Volgens de Germaanse traditie vonden bijzondere gebeurtenissen zoals rechtspraak, een trouwerij, een feest en andere rituelen onder een grote oude boom plaats, bij voorkeur een eikenboom die ook wel Donareik genoemd wordt. Grote oude bomen werden net als bergen en bronnen door de Germanen als heilig beschouwd.

  Bonifatius wilde de Germanen duidelijk maken dat zij moesten stoppen met hun oude gebruiken en zich moesten bekeren tot het christendom. Hij liet in het jaar 723 in Geismar nabij Fritzlar – dat is in Hessen waar veel Germanen niet gediend waren van het christendom – onder bescherming van reeds gekerstende soldaten een Donareik omhakken. Van het hout bouwde Bonifatius een kapel, gewijd aan Sint Petrus. Het omhakken van de Donareik wordt door velen beschouwd als het begin van de kerstening onder de Noord- en Middelduitse Germanen.

  Fatale reis naar Friesland
  Bonifatius had nooit de hoop opgegeven om ook de Friezen te bekeren. Als hoogbejaarde kerkelijk leider trok hij in 754 met een gevolg, militairen en bewakers, opnieuw naar Friesland. Hij sloeg zijn kamp op bij Dokkum waar een doopfeest zou plaatsvinden. Maar in plaats van daar zijn bekeerlingen te treffen, werd hij er de volgende ochtend overvallen door een groep gewapende Friezen die onder Bonifatius’ missiecompagnie een slachtpartij aanrichtten. Op 5 juni 754 werd Bonifatius gedood, samen met zijn 52 metgezellen.

  Moraal
  Een relatief klein groepje gewiekste Joden bedenkt een zieke ideologie. Een aantal invloedrijke niet-Joden geloven heilig in die ideologie en dwingen anderen deze ideologie te steunen. Een aantal andersdenkenden zint dat niet en vinden de moed en de kracht om weerstand te bieden.

  CMPT [61] reageerde op deze reactie.

 14. @Anno Zijlstra [15]:

  Is dit niet de 13 in een dozijn mening en het beeld wat de doorsnee burger is opgelegd door de msm? En waarom is Israël een stabiele en niet de storende factor? Niets dan goed over zionistisch Israël, “braaf, burger, brraaffff” En aan geijkte uitspraken als “jaloezie” heeft men al helemaal niets.

 15. @Anno Zijlstra [15]:

  ‘Enige normale land in het Midden Oosten is Israel’

  In Israël wonen heel veel aardige en minder aardige mensen waarvan een deel van Joodse afstamming meent te zijn, wat dat ook mag inhouden. Al meer dan 100 jaar geleden vestigden ‘Joden’ zich in het land dat we nu kennen als Israël. Toen ze aankwamen was er vaak niet meer dan een kale woestijn. Door hard te werken en hun spaargeld in te zetten maakten velen er iets moois van. Ze ontvingen ook veel hulp uit andere landen. De Rothschild bankiers, Hitler-Duitsland, de VS en anderen ondersteunden Israël.

  Volkeren die ook in het gebied wonen, aangeduid als Palestijnen, menen dat hetgeen door ‘Joden’ is opgebouwd aan hen toebehoort. Het lijkt mij duidelijk dat wie een boom plant en verzorgt ook recht heeft op de vruchten ervan, maar dat wordt door sommigen betwist. Door sommigen worden de Palestijnen als slachtoffers neergezet. Het tegendeel is waar: vanuit de gebieden waar de Palestijnen wonen worden regelmatig raketten afgevuurd op Israël en andere gewelddadige acties ondernomen tegen vreedzame Israëlische burgers.

  Het land Israël ligt midden in de Islamitische wereld. En omdat de islam de opdracht heeft de hele wereld te islamiseren botst het nogal eens. Als het land Israël er niet meer zou zijn dan staan de gewelddadige islamieten waarschijnlijk heel snel te dringen voor de poorten van Europa, voor zover dat nu nog niet het geval is.

 16. Onder alle volkeren zijn er goede en slechte mensen, en je kunt ze niet allemaal over een kam scheren. Dat is ook zo als je het over het joodse volk hebt, maar ik maak mij wel erg zorgen over de geluiden welke uit Irak komen dat ze Isral in negen minuten kunnen vernietigen. Zal wel meevallen, maar ik vind het wel griezelig worden.

 17. Israel is het enige normale democratische land in die regio, de rest slaat er met de pet na , rare religie paters roepen maar wat, atoombom gooien ? La me niet lachen, ze hebben die bom niet eens , ik luister niet eens meer naar dat geraaskal zo langzamerhand.Iran hangt jeugdige homo’s op, vermoord vrouwen die naar een andere man kijken , Syrie pleegt genocide ,en strijdgroepen schieten eigen gemaakte raketten op op dorpen in Israel terwijl ze beter vrede kunnen maken want anders blijven ze nog 100 jaar in de ruïne wonen waar ze nu in zitten.(en ik ga weer over tot de orde van de dag, wellicht de Elstedentocht weer, zou leuk zijn)

 18. Zowel het anti semitisme en het anti-anti semitisme zijn een zeer hinderlijke factor in discussie over bv complot theorien, niks tegen joden maar zodra je iemand van joodse afkomst ergens van beschuldigd ben je meteen een anti-semiet, is mij zowiezo niet duidelijk waarom de algemene term racisme niet voldoet, discriminatie is discriminatie, welke groep je discrimineert lijkt mij niet relevant, net zoals nazi’s iedere kans aangrijpen om joden een slechte naam te bezorgen doen veel joden iedere vorm van kritiek af als anti semiet – pot – ketel – dat verhaal

  Barend [27] reageerde op deze reactie.

 19. Beste Vlad,

  Als Ned.-Likud con-artiest zoals jij jezelf propagangeert, gaat al sinds 1967 er-aan voorbij, dat onder de Geneefse Conventies, De Neuremberg ‘ VERDICTS ‘ en…..ongeveer…..214 VN.-Resoluties….., dat Israel oorlogs-misdaden pleegt, en, alle mensenrechten schendt zoals overéén gekomen onder ‘ beschaafde volkeren ‘!

  Uw Zionistische Prietpraat op dit medium en overal, is een vervloeking van de mores en de moraal die wij hier in Nederland met bloed zweet en tranen hebben gerealiseerd.

  Wat mij betreft, vertrek alstubieft naar dat fascismo-likudo idioten-landje waar al die zielige joodjes wonen, m.a.w. ROT-OP!

  Lees: ” The Holocaust Industry; ISBN 1-85984-488-X “, Bij Norman G. Finkelstein. Zoon van Holocaust overlevers!

  Groetjes uit de Polder.

  LvM [24] reageerde op deze reactie.

 20. Hoe kun je als individualist tegen (=anti) een compleet volk zijn terwijl er uiteraard ook individualistische denkers zijn onder dat volk?

 21. @Zé [28]:

  ‘Bizar detail is dat Hitler’s moeder Joods was…………’

  Kadaffi’s moeder was ook Joods: http://www.youtube.com/watch?v=6BtuKFTbUGk

  Uit Libië verdreven Joden eisen een schadevergoeding. Het gaat om in totaal 40.000 Joden en ze eisen een schadevergoeding van 80 miljard dollar. De NTC is bereid de Joden tegemoet te komen. Dat meldt de website Libya SOS. In 2009 boodt Kolonel Kadaffi de verdreven Joden aan terug te keren naar Libië, maar dat wilden ze niet.

  Chris Sedlmair bericht in een filmpje gemaakt in samenwerking met Inominex dat de Joden die door het Kadaffi-regime verdreven werden een schadevergoeding eisen van twee miljoen dollar per persoon. De schadevergoeding moet volgens de Joden betaald worden uit de buitenlandse tegoeden van het Kadaffi-regime.

  Libertariër [31] reageerde op deze reactie.
  G&R Eigenwijs [220] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.