Met de gemoderniseerde website willen wij iedereen graag beter dan tot nu toe, informeren over het Libertarisme, de huidige activiteiten van de Libertarische Partij en andere Libertarische initiatieven.

De website is gemoderniseerd, en is grafisch veel aantrekkelijker geworden. Aan de website is veel relevante informatie voor belangstellenden in het libertarisme toegevoegd. De toegang tot de artikelen, commentaren, en links,  is daarnaast aanzienlijk vergemakkelijkt, en een duidelijk-zichtbare zoekfunctie is toegevoegd.
Voor een bredere oriëntatie dan alleen op de partij is er een Videowall, toegankelijk via de Homepage, toegevoegd, met toegang tot honderden filmpjes en video’s met een libertarische inhoud. Verder is er een link naar de pagina van de Interlibertarians-website waar een pictogramoverzicht is van de sites van andere libertarische partijen en organisaties in de wereld.

Uiteraard zijn gebleven de aankondigingen te lezen van Libertarische evenementen, films, boeken en de maandelijkse bijeenkomsten van de Libertarische Partij. Natuurlijk is er ook nog steeds informatie over de partij-zelf te vinden waaronder het partijprogramma en de statuten. Gebleven zijn ook de vele interessante artikelen die de visie van de partij uitdragen op diverse onderwerpen van democratie tot drugs.

De website biedt nu veel meer mogelijkheden voor interactie. Er kan gereageerd worden en serieuze vragen over het Libertarisme worden altijd beantwoord. Het is nu ook mogelijk informatie vanuit de website meteen te delen via o.a. Facebook en Twitter.

Volg ons ook op Facebook, Twitter en Youtube en blijf op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen!

18 REACTIES

 1. Óch JÀ politiéke partij&stroming nummer 87?
  Had Ik Net op twitter ook al Wat mee aan de stok.

  NEDERLANDS_NIEUWS @NL_NIEUWS_
  #politiek #nieuws Money is God: Anarchie werkt, zo kwam er ooit vanuit een gedachtekronkel in de stor… bit.ly/xRi9gp #anarchiel

  Bonusje @Bonusje
  @NL_NIEUWS_ ÈCHTE MISDÀÀDBESTRIJDING Zoú NÒG BÈTER WERKEN.Steeds Máár Van Alle Schaden en Slachtofferschappen politiéke stromingen maken én Dé daders nota bene opnieúw vaak áls leiders er BIJ Schiét NIÈT ÒP! Buitendién IS hét opzetten van politiéke stromingen JUIST een stokpaardje van de banksters.Marxisme communisme zionisme bolsjewisme links rechts democratie etc TÈRWIJL Arm ARM BLIJFT rijk rijker dader daders Én Sláchtóffers Sláchtófférs

  #
  Bedoél de banksters hebben die stromingen gebracht zo als ze rond 1900 ook ca 500 los van elkaar werkende organisaties in Rusland infiltreerden om het over te nemen zó doén ze dát steeds én déden dat mét EU UN VN NATO NAVO hulporgs democratie etc .

  Hét een na ander zetten ze steeds op om de Volken instabiel te houden afgeleidt en Angstig.ÉN óm Ze steeds weer geheel en al Léég té róven Alles áf te némen. Dié banksters zijn dáár óm énigén Dié een lange familietraditie&lijn&weten hebben en dát Hebben Wij Niét nog geen Eens de joden ook die al weer Gebóren Zijn in dé zó véélste Valse Namen hebben zóndér zélfs Dàt té Weten!

  Jé Kunt Nóg zo véel Goeds Willen Filosóféren&Áfspréken.Mét een onzichbaar Ongeweten agenda van globaal zittende Criminelen Kóm Je nergens Mee Aan dé Bák!

  G&R Eigenwijs [9] reageerde op deze reactie.

 2. Óf `Wat Hiér Ván ?

  Henk Nouwens @hno
  Henk, Ingrid en het Grote Onvermogen bit.ly/z51p3L #politiek

  Bonusje @Bonusje
  @hno Mwoah Mét 10 miljoén de bánkstérrékeningén&Scháden bétálendé joodse henk en ingrids zou Ik Niét Ván onvermógen spréken?

  Wél Ván ondér Méér mét religieus&politiék&maatschappelijk&edúcátiéf&historisch indoctrinatie&bedrog véróórzáákte domheid ´K Bedoél áán hét Merendaal der bevolking insinuéren een henk&ingrid zou Máár Dát Autóchtóne Blanke Volk zijn Wáár Ván nog Máár 2,1 Miljoen Òver Zijn Waar Ván Wat Volwassenen verblindt de joden vóor het Feit Dát zij ZÈLF Méést Slachtoffer Ván Dié buitenlándérslikkénde banksterelite ZIJN Wáár ván hét króóst bij erfopvolgingen pér Raciaal&clankasten&status Discriminérende zo goéd áls elke bestuurlijk baan positie en leiding heeft in de Landen.

  Wáár BIj ÁL Dié tien miljoén joodse henk&ingrids al millenia náást dé pót moéten piesen mét hun dubbele banen en krantenwjk ér Bij óm dé Gevolgen Ván de Bróód en andére róóftochten van die banksterelites té bétálen ál wéér inclúis ´de salarissen&handshakes&bonussen&opleidingen ván hun elitekróóst die ze ondér élkáár verdélen Ván dé belastingen óver dié krantenwijken! 10 Miljoén JOODSE henk&ingrids Dié DÀT betálen!

  Igor [7] reageerde op deze reactie.

 3. Libertarisch / libertair

  De twee termen typeren twee verschillende gedachtesystemen, die op een aantal punten overeenkomsten vertonen. Onlangs besprak ik het boek van de libertarische rechtsfilosoof Frank van Dun. Daarin verwerkte ik ook enkele van de bovenbedoelde punten. De bespreking van het boek is te vinden op de site van de AS, een anarchistisch tijdschrift; zie:

  http://tijdschriftdeas.wordpress.com/2012/02/11/franz-oppenheimer-1864-1943-libertarisme-en-recht-markt-en-staat/

  Andre [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Thom Holterman [5]:

  Interessant verhaal Thom, bedankt voor de link.

  Eén opmerking: je zegt “Is dat niet de uitkomst van het zero-sum game dat binnen het kapitalisme wordt gespeeld (de winst van de een, is het verlies van de ander)?”

  Als het kapitalisme een zero-sum game zou zijn, dan zou een kapitalistische samenleving an sich ook zero-sum zijn en zou de welvaart binnen die samenleving niet toenemen.

  Hoe verklaar je dit ?

  Thom Holterman [8] reageerde op deze reactie.
  Reteip [18] reageerde op deze reactie.

 5. @Han [2]:
  Wat loop je nou weer te zeiken over joden, flikker op man je verziekt het gematigde en intellectuele niveau van deze website,

 6. @Andre [6]:

  Welvaart?

  Ja, ik zie het probleem. Het antwoord op je vraag hangt ondermeer samen met wat onder ‘welvaart’ wordt verstaan.
  Een tijdje terug zag ik een grafiekje over de broodprijs in Frankrijk. Omgerekend naar het heden, koop je nu voor het zelfde bedrag minder brood dan zo’n veertig jaar geleden. Maar meet je hier een welvaartsschommeling aan af (daling of stijging)?
  Kijk je naar wie nu over een automobiel kan beschikken dan zijn het meer mensen dan voorheen. Henri Ford bedacht heel lang geleden : laat arbeiders redelijk verdienen en produceer op zo’n manier auto’s dat de prijs kan dalen, zodat ook zij een auto kunnen kopen. dan kan ik meer auto’s verkopen en er beter van worden (‘fordisme’ genoemd: de arbeider ‘producent’ en ‘consument’). Het is moeilijk dit soort zaken te vergelijken, zodanig dat er een causale relatie is te leggen op grond waarvan een eenduidige verklaring is te geven (althans door mij).
  Want onder welvaart wil ik ook verstaan: schone lucht, schoon drinkwater, schoon open zwemwater en meer van dat soort zaken. De veronachtzaming ervan (leidend tot vervuiling) is het buitenkansje dat de producent mee pikt. De ene zijn verlies, de ander zijn winst.
  In die relativiteit zie ik dat de welvaart binnen die maatschappij niet is toegenomen, want wat ons aan materiële zaken omringt (de toename daarvan is evident en ontken ik dus niet) zou ook ons deel hebben kunnen worden (omdat ontwikkeling, verandering zich altijd zal voordoen) zonder het kapitalisme waarmee wij in de afgelopen decennia zijn geconfronteerd. Althans zo kijk ik tegen de gang van zaken aan.

 7. SJÀ Igor (12-02-12, 13:26)

  Ik Zoú Zéggen “Póógt u INDÈRDÀÀD Èéns GEMATIGD ÈN INTELLECTUÈÈL te reagéren DÀN? Niémánd immers Al hield u tegen!

  Dáár u Blijkbáár Niét èén Dér tien miljoén dóór de banksters áf géklóven JODEN Bént bént u Dán één dér judassen uit dat volk en in dienst van dié looters en plundéraars Vást nog een overheidsbaan óp Onze Kosten ér bij in Staat en Land?

  Igor [12] reageerde op deze reactie.

 8. Andre (12-02-12, 13:21)

  Álle filosofie en politiéke Wil Valt in duigen Àls U Enkel Dé vermogensaanwassen steady dé eeuwen dóor Vergelijkt Ván dé banksterfamilies en de Rést Dér Volken Dié óm dé háverkláp steeds wéér Alles verliézen incluis al té vaak Hét Léven DÒÒR HÈN!

  Zich zelfs óók vét verdienende aan de heroine die ze Òns als Babietjes al in dé Adertjés spuiten& dán ten minste tóch wél op schoolreisjes.

  Dé rothschilds mét hún nú 600 triljoén Zijn Géén Èéns dé rijksten nog.In China zitten dé lubbers alias loeb alias li clan Wáár ván dirupo én berlusconi Òok bendegebroed zijn allen PUISÀNT rijk geróófd aan Òns.Dán zijn ér nóg eens ca 7000 globáál collaborerende dergelijke elite cq adel&edel&banken incestfamiliés al eeuwen van Bedrog en plundér!Hun gebroed en kroost AL Onze besturen regeringen partijen bij erfopvolgingen úit mákende áchtér Facades Van Bedrog en terrorismen.Die incesteliten van asiatische Fake joden en ex faraos Dié 2800 jaar geleden kwamen óm definitiéf te blijven Ná Afrika úit geflikkert te Zijn óm wat ze Hiér Òók dedenen doén.Parasitéren en verslaven ván Volken en Kinderen.Uit Mensen eters voort gekómen totáál gepérverteerde wezens zondér Barmharigheid zondér geweten zóndér greintje Menselijkheid.Brónpsychopaten!

  Àls U Mét DÈZE verbórgen Criminele Raciáál Terroristische invloeden Bedrog manipulaties Criminalitéit géén Rekening Houdt IS Bij Vóórbáát Elke Wég Verloren! Ze hebben Zélfs dé hand óp AL Onze 900 jaarlijkse miljoén Euro Kijk en Luistergelden.Dus Onze Stem Komt Nooit op TV behalve op enkele vaak maar kort Bestaande Webs én Blogs als Restanten Van Een Ooit Eens Volk.
  Héél dé Beschaving gegijzeld van uit staten regeringen financien overheden en besturen waar bij tót in Zelfs hét kleinste Italiaanse Dórp én Hiér dé burgemééster joods IS!

 9. @Han [10]:
  hoe moet ik nou gematigd en intellectueel reageren op jouw geraaskalk, bij jouw dom geblaat is niemand gebaat, ik hoef jouw niet in een hokje te plaatsen om dat aan te tonen, welk ras,religie en werk jij doet zal mij een zorg wezen, je bent en blijft een domme haatzaaier

 10. ***Bericht van de Moderator***
  Meneer of mevrouw Han, wilt u in uw reacties de foute en onnodige accenten en hoofdletters weglaten? Het leest zeer storend, dient geen enkel nut en is verre van een beetje normaal Nederlands. Over een taalfoutje vallen wij hier niet, maar u maakt het écht te bont.
  ***Einde bericht van de Moderator***

  Igor (12-02-12, 16:45) Mijn dom gerááskál Hééft Ál Miljárden en Dát Zúllen Triljárden Wórden bespaard Én Tevens Àl Vele Vele Lévens Òok.Én Het Geluk Èn Veiligheid Ván Tállóze Familiés Én Kindéren Bevórderd. Dáár tegen Maakt Het Mij Niét Úit wát u dán nóg wilt postúléren óf óórdélen!

 11. ***Bericht van de Moderator***
  U begreep mij niet? Dan een eerste waarschuwing voor het gebruik van overbodige, teveel en foutieve accenten in uw reacties, evenals hoofletters.
  ***Einde bericht van de Moderator***

  Ik Begrijp u stáát óp púnt úw libertás dóór dé plee té trékken?

  “”streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”

  Èn Dán Seagull Nóg in úw váándél.Toé Maar!

  benieuwd hoé Dát áf lóopt.
  Bén ´K toch ´n kklijer he?

  fasco ultimo:
  http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-23
  Ron Arends [15] reageerde op deze reactie.

 12. ***Bericht van de Moderator***
  Tweede waarschuwing voor het gebruik van overbodige, teveel en foutieve accenten in uw reacties, evenals hoofletters.
  ***Einde bericht van de Moderator***

  @Ron Arends [15]:

  Ja Wéét Niét Hóór maar Volgens Mij is de website van hem zelf?

 13. ***Bericht van de Moderator***
  En dat is waarschuwing nummer drie. Hardleers blijkbaar. En een ban.
  Nou, doei hè?
  ***Einde bericht van de Moderator***

  IS úW liÉbeRtáA`rTisMé áL rÒÓt áÀn gÈlÒPén?

  éN wÀáR beMÒeIT úé sICh mey?

  yoÙ dÒeDmÈ sTeÀtz MÈéráN´n ouwé bÈkÈkÉkéNDe lijDEr deNKéN

  ´CcoMcÒm orGÈ ff rtuG oMTekiE`ke oft libelalÀRirismE áLvErsTÒrVEN´sIs

  oÉfhEul wáRschouwt ´n libeLieN eglek mEhrdade driekaehrvdfaCiEst?

  nAúw doeiHé

 14. @Andre [6]:
  Gemakkelijke redentie en vooral te kort door de bocht. Er zullen altijd mensen in dienst zijn van onderzoeksinstituten en high tech bedrijven die nieuwe dingen proberen te verzinnen. Of hobbyisten die iets briljants verzinnen in de schuur en vervolgens marketen. Vervolgens maken zij daardoor het leven van anderen makkelijker die weer meer tijd over hebben. Dit leidt tot een continue en zeer geleidelijke verschuiving van de werkdruk en -verdeling van mensen waardoor op den duur er nog altijd een toename in welvaart plaats vindt.
  Cijfermatig zou je dit niet zien maar wel qua leefgenot. Welvaart zou je af kunnen meten aan hoe lang de gemiddelde burger moet werken voor een boterham, of ander vaste hoeveelheid van een basis product.
  Dat is ook de reden waarom de crisis niet zo heftig ‘lijkt’ als men doet vermoeden. Banken maken nog zoveel winst dat het BNP stijgt en mensen denken: ‘goh, het gaat toch beter? We verdienen meer geld met zijn allen’. Stel dat alleen de inflatie zou zorgen dat het BNP stijgt, dan zeggen de domme mensen nog dat ze welvarender zijn geworden terwijl het feitelijk een sigaar uit eigen doos is.

  En aan de mods: flikker die berichten van die Han toch weg. Niemand die die diarree leest.

Comments are closed.