FOK! kwam met een artikel dat nadere aandacht behoeft. Blijkbaar heeft de hermandad het zo druk dat het personeel tot het uiterste opgezweept moet worden om het werk af te krijgen. Het SCP beweert hier dat het aantal delicten in Nederland in 2009 op niet minder dan 6,3 miljoen lag. Erg significant zal dat de afgelopen paar jaar niet zijn gedaald.

Zelfs als de politie zich een slag in de rondte werkt slagen ze er in 6,3 miljoen gevallen niet in een delict te voorkomen en oplossingspercentages bij veel voorkomende criminaliteit als vandalisme en fietsendiefstal zijn bijzonder matig. De politietop roept natuurlijk om meer geld, al is het niet waarschijnlijk dat een financiele injectie het aantal delicten flink omlaag kan brengen.

Logischer zou het zijn om niet alleen de capaciteit te verhogen, maar bovenal ook de werkdruk aanzienlijk te verlagen. Veel politiecapaciteit gaat op aan het bestrijden van slachtofferloze misdrijven, in het bijzonder het bestrijden van drugshandel. In Portugal is tien jaar na het decriminaliseren van drugs het drugsmisbruik met de helft gedaald. Ook bijvoorbeeld het controleren van prostitutie is zinloos en kan contraproductief werken omdat dames van plezier liever ondergronds gaan dan hun anonimiteit te riskeren bij controles. Ook zwartwerkers zijn een groep die niemand iets misdoet, en uitgerekend juist de politie te vrezen heeft (als ze helemaal niet zouden werken hoeven ze nergens bang voor te zijn). Door alle slachtofferloze misdrijven af te schaffen kan de politie zich weer bezighouden met datgene waar ze voor zijn, slachtoffers van misdrijven bijstaan.

Verder is er geen enkele reden om tegen private initiatieven in de veiligheid te zijn. Private beveiliging kan worden ingehuurd daar waar het echt nodig is, hetgeen bij de politie absoluut niet het geval is. Die capaciteit kan slechts via verkiezingen worden beïnvloed, de minst efficiente manier die maar is te bedenken. Bij een grotere veiligheidsvraag kunnen er gewoon meer middelen worden toegekend. Bovendien kan iemand op zijn privéterrein als een disco, concertzaal of wellicht een winkelcentrum zijn eigen regels opstellen. U stelt thuis toch ook regels op voor uw gasten waaraan ze zich moeten houden? Veel leed kan dan al voorkomen worden door twijfelachtige figuren niet binnen te laten. Het meest gehoorde argument hiertegen is dat arme mensen het niet meer zouden kunnen betalen. Mocht dat zo zijn, dan zou de overheid zich moeten beperken tot het overmaken van geld aan deze onvermogenden.

Het gangbaar maken van private beveiliging zal de veiligheid zeker doen toenemen, daar ik geen enkel mechanisme kan bedenken waardoor de veiligheid zou afnemen. Juist op plaatsen met veel criminaliteit kan dan snel worden ingegrepen.

Veiligheid is te belangrijk om aan een overheid over te laten. Laat die zich maar bezighouden met ceremoniele zaken zoals het koningshuis.

14 REACTIES

 1. Eén van de kerntaken van de overheid is het waarborgen van de veiligheid van de burgers. Sterker nog de overheid ontleent hieraan mede haar bestaansrecht. Dat vond Adam Smith al.
  Juist particuliere diensten vormen m.i. een probleem. Want wie bepaalt de regels en zijn die uniform? Zo maar twee vragen. Ik zou in Nederland niet blij zijn als we hier bedrijven krijgen als Blackwater, zoals in de VS. Juist die vormen een bedreiging voor onze veiligheid. Willekeur ligt n.l. wel erg op de loer.

  the red pill [3] reageerde op deze reactie.

 2. Het artikel heeft twee punten.

  1 Minder wetten, minder werkdruk.
  2 Prive beveiliging

  Over punt 1 ben ik het eens. zeker qua drugs.
  Opmerking
  “Veel politiecapaciteit gaat op aan het bestrijden van slachtofferloze misdrijven, in het bijzonder het bestrijden van drugshandel”
  Het woord “slachtofferloze” is natuurlijk niet waar. Een roofoverval is vaak een gevolg van een drugsverslaving. Maar als je drugs vrijgeeft zal de prijs instorten en zullen deze overvallen er een stuk minder zijn en dus de werkdruk voor de politie ook

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  Romee [10] reageerde op deze reactie.

 3. Binnen het horecabedrijf is de eigenaar baas, echter hij mag mensen die voor problemen zorgen zomaar niet weigeren, want dan discrimineer je misschien. De poltie taak lijkt teveel op sociale werker en dat is onhandig. Er zijn wetten gemaakt waaraan mensen zich moeten houden ( Sorry hoor) maar een rechter moet deze wet uitvoeren zonder aanziens des persoon de wet volgen.En Advocaten die mensen vrij willen pleiten moeten dat maar doen nadat de mensen veroordeeld zijn. Advocaten verdedigen in een zitting een moordenaar en in de volgende zitting vallen ze een moordenaar aan. Hoe serieus kun je ze dan nog nemen, ze verkrachten wel alle wetten als ze dat zo uitkomt, en een rechter moet niets anders doen dan de wet volgen. Daar zullen veel mensen het hier niet mee eens zijn, maar ik benoem het wel even.
  De militaire politie en douane zouden meer activiteiten bij de grenzen kunnen gaan doen, maar dat mag van EU weer niet en daaruit blijkt dat Nederland ondergeschikt geworden is.

  Burnitall [7] reageerde op deze reactie.

 4. De politie/justitie is een overheidsapparaat om u in het gareel te houden, meer niet. De individuen die in dit apparaat werken zijn niet figuren met een hoogstaandere moraal dan die van u.(liegende en meppende rechters, corrupte agenten etc.). Ze hebben alleen een geboden mogelijkheid gegrepen om een inkomen te verwerven.
  De hoger geplaatsten in dit systeem hebben een vet inkomen en voeren geen reet uit (ja: “managen”). De dienders die dagelijks het vuile werk behoren op te knappen en de klappen opvangen van hun bazen en van het publiek krijgen een salaris waarvoor ik mijn leven niet in de waagschaal zou stellen. Zij waarschijnlijk ook niet. http://www.kombijdepolitie.nl/Soortenwerk/Agent/Pages/Salaris.aspx
  De overheid bepaalt wat strafbaar is en de strafmaat en “maakt” daarmee het werk voor justitie en bepaalt hoeveel mensen daarvoor nodig zijn.
  Vergis u niet: dezelfde mensen die er zgn. zijn voor uw bescherming, worden even zo vrolijk door de overheid ingezet om u neer te slaan als u vreedzaam staat te protesteren en gebruik maakt van uw “recht op het vrije woord”.
  Al dat gezwam over bescherming van de burgers (bah, alleen dat woord al) en slachtofferhulp is politiek om kiezers te trekken.

 5. @Romee [2]:

  “Een roofoverval is vaak een gevolg van een drugsverslaving.”

  Dat is de vraag.
  Drugs kweken, verkopen, kopen, gebruiken is allemaal slachtofferloos.
  Iemand kan gaan roven om allerlei redenen. Ik ken drugsgebruikers die nooit stelen of wat dan ook. Het overgrote deel van drugs-gerelateerde gevangen heeft nooit geweld gebruikt.

  Natuurlijk is roven e.d. een misdaad en moet gestraft worden.

  Als ik ga roven omdat ik vind dat mijn baas me een te laag salaris geeft, kan ik niet vinden dat mijn baas daar schuldig aan is!

  Romee [11] reageerde op deze reactie.

 6. @reiny [4]: ” Binnen het horecabedrijf is de eigenaar baas, echter hij mag mensen die voor problemen zorgen zomaar niet weigeren, want dan discrimineer je misschien. ” …

  Wat een kul opmerking. Als er mensen in mijn bedrijf voor problemen zorgen, dan rot ik ze er uit. Blank, Zwart, Geel , homo of wat dan ook. Heeft niets met discriminatie van doen. Dat dit altijd weer terzake is, ligt altijd aan de gene die zogenaamd ineens slachtoffer zijn.

  ” Advocaten verdedigen in een zitting een moordenaar en in de volgende zitting vallen ze een moordenaar aan. ”

  Advocaten vallen geen moordenaars aan. Dat doet de aanklager. En , hoe hyphcriet, ook nog eens in de naam van het volk. Advocaten hebben maar een doel, en dat is een zo’n goed mogelijk resultaat binnen halen. Als dat vrijspraak is, moet justitie beter aanklagers opleiden. Zou jij een advocaat in de arm nemen die geen of slechte resultaten heeft geboekt..Dat dacht ik al. En als er mazen in een wet zitten..Dan moeten die gerepareerd worde. Er staat nergens in de wet dat een advocaat geen gebruik mag maken van mazen ……

  reiny [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Burnitall [7]: Als u in andere plaatsen zit is het als eigenaar van een dicotheek wel een probleem, dat is mijn ervaring als ex horeca exploitant. Dus het is niet overal gelijk.
  Advocaten verdedigen moordenaars, maar als ze voor een slachtoffer opkomen vallen ze de moordenaar dus niet aan ???

 8. Slopen en opnieuw opbouwen, heel de boevenbende die ze politie en justitie noemen.

 9. @Hub Jongen [6]:
  “Drugs kweken, verkopen, kopen, gebruiken is allemaal slachtofferloos.”
  Op zichzelf wel.
  De indirecte slachtoffers komen pas als het een verbod wordt en hiermee extreme prijzen veroorzaakt.
  Geldnood kan dan een rol spelen.
  Ik noemde toevallig een voorbeeld met geweld, maar er zijn ook slachtoffers zonder geweld.

  Laat ik het uitbreiden met (auto)inbraken, winkeldiefstallen om hun verslaving te kunnen te betalen.

  Natuurlijk zijn er ook gebruikers die hierdoor niet in geldnood komen.

  Percentages van de groep hierdoor in geldnood en de tweede groep zonder zijn onbekend.
  De eerste groep bestaat wel degelijk en geeft hiermee meer werkdruk voor de politie als gevolg van een verbod.

  De slachtoffers zijn er wel maar dit is dan een gevolg van het verbod i.p.v het drugs.

 10. @Romee [11]:

  Er wordt ook aan verdient en wij weten niet door wie!!!!!!!
  Laten we dat nou eens eerst uitzoeken.
  Waarschijnlijk wordt het dan duidelijker.

 11. Dit valt niet in goede aarde, maar ik waag het er maar op;

  De uitvoering van de rechtsstaat staat onder druk doordat de wetten welke gemaakt hebben om mensen die zich niet gedragen te straffen faalt. Er zou meer duidelijkheid moeten komen in de hoogte van de straffen, en die zouden die bindend moeten zijn voor een Rechtbank. Vaak worden Rechters beïnvloed vanuit een soort sentiment en sociale medeleven met de overtreder of moordenaar en verlagen de strafeis vaak. Advocaten hebben daar een grote invloed op en dat zou anders geregeld moeten worden. Een Rechter zou geen sociale werker moeten zijn, maar een straf opleggen die daarvoor aan de overtreder wettelijk is vastgelegd, zodat het voor iedereen zowel slachtoffer als nabestaanden en overtreder duidelijk is. Dan zal iedereen zich kunnen verzekeren dat als hij een overtreding maakt hij gelijk gestraft zal worden met de straf die daar voor staat.

  Na dat de straf uitgesproken is en er recht aan alle betrokkenen gedaan is, kan Justitie nadien in overleg met de wetgever en advocaten van de overtreder en veroordeelde de sociale kant nader bespreken en verzoeken om een rechtvaardiger oplossing. Hiermede ontlast je de rechtelijke macht en kan er onmiddellijk opgetreden worden in andere zaken, nu gaat er teveel tijd en geld verloren aan rechtspraken. Als iemand de fout ingaat, weet hij gelijk wat voor straf er voor staat en gelijk gestraft wordt, en niet later zodat ze kunnen vluchten en meer ellende veroorzaken. Duidelijkheid is van belang.

  Philosoof G&R Eigenwijs [14] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.