Nieuwsbericht (31 januari) van de regering: ‘Er zijn nu 23 miljoen werklozen in de EU en dat is op den duur niet houdbaar. Europa moet concurrerender worden en er moeten banen worden gecreëerd.’
Dit zei premier Rutte na afloop van de informele Europese Raad in Brussel. Hierin spraken de regeringsleiders over het creëren van groei in Europa en het begrotingspact, waartoe de Raad in december heeft besloten.
Hier plaatsen we enkele commentaren en vragen bij de uitspraken van de Minister President. Uiteraard vanuit een libertarische, geweldloze filosofie; NAP.
Onze tekst in cursief.
Groei
‘De Interne Markt kan een belangrijke motor van groei zijn, nu valt nog maar 40% van de Europese economie eronder. Dat percentage moet echt hoger’, aldus premier Rutte.

*Is het belangrijk dat dit percentage hoger wordt? Het gaat er toch om dat het TOTAAL hoger wordt? Wat maakt het voor een Nederlands bedrijf voor verschil of het zijn producten of diensten verkoopt in Oostenrijk (EU)  of in Zwitserland (niet EU) ?

23 miljoen werklozen!
Daarvoor worden nu 82 miljard euro ter beschikking gesteld. Die lagen nog ergens in de EU. Allemaal geld dat van productieve belastingbetalers is afgenomen. Deze mensen konden die 82 miljoen dus niet meer gebruiken om hun bedrijven uit te breiden en konden daardoor ook geen werkgelegenheid er door scheppen.
En nu komen de overheden die goede heertje spelen door het te “geven” aan werklozen!!! Waardoor zij dan de werkloosheid trachten op te lossen. (die ze dus eerst zelf veroorzaakt hebben!)

Begrotingsdiscipline
Zoals bekend zet Nederland in op zo streng mogelijke begrotingsdiscipline, met een Europees Commissaris die toezicht houdt op de nationale begrotingen en maatregelen kan afdwingen.

*Dit is een mooie formulering om te verbergen dat daarmee ook Nederland onder curatele van de EU komt en er van de NL-soevereiniteit zowat niets meer overblijft . En dat gebeurt “vrijwillig” door politici, zonder dat de burgers er iets in te zeggen hebben. Nou ja, die waren met het verraad van Lissabon toch al verraden.
Banken willen 70 procent afschrijven’ 31 jan 2012, 18:31 Volgens ING-bestuursvoorzitter Hommen blijkt dat in de gesprekken met Griekenland. “En de ECB mag niet verdienen aan de situatie”, zegt hij.

*Zijn dat ALLE banken? Van wie is dat weggegeven geld? Wat merken de beleggers daarvan? Niets??  Hoeveel verliezen de pensioenfondsen daardoor?

‘Stap voor stap is dat doel dichterbij gekomen. De afspraken uit het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) zijn fors aangescherpt, waardoor er nu sneller en strenger kan worden ingegrepen’, aldus Rutte. Het nieuwe verdrag dat vandaag is besproken en naar verwachting in maart wordt ondertekend gaat nog een stap verder. Belangrijkste elementen daarin:
•    Bij een dreigend tekort van een lidstaat wordt de bewijslast omgedraaid. Dat wil zeggen, sancties worden semiautomatisch opgelegd, alleen een gekwalificeerde meerderheid kan dat tegenhouden;

*Dat wil zeggen dat bvb Nederland een automatische sanctie kan krijgen en moet betalen voor er geprotesteerd kan worden? En de dictator van de Commissie beslist over ons?

•    Lidstaten moeten in nationale wetgeving een ‘schuldenrem’ opnemen. De Commissie en het Hof zien daar op toe;
•    Wie een beroep doet op het noodfonds (ESM) moet niet alleen het Verdrag ratificeren, maar ook de ‘schuldenrem’ hebben ingevoerd.

Buitenlandse markten
De Europese Unie moet zich verder blijven inzetten voor het openen van buitenlandse markten voor Europese bedrijven. Dit is juist voor een exportland als Nederland heel belangrijk. Nederland vindt het van groot belang dat besluiten hierover worden genomen met alle 27 lidstaten zodat ook andere landen die net als Nederland op groei gericht zijn daarbij betrokken zijn. Dit heeft de premier vandaag nog eens herhaald.

*Maar Engeland en Tsjechië zijn al afgevallen en nog verstandig. En Ierland zal waarschijnlijk nog een referendum moeten houden. Vandaar dat op het Ierse volk nu, doorpolitici grote druk en dreiging wordt uitgeoefend, Ook vanuit het buitenland.

*Wat kan iedereen doen die dit inziet en begrijpt?
Om te beginnen de essentie aan zoveel mogelijk personen vertellen, doorsturen en vragen om het ook door te sturen.
Pas als we een kritische massa kunnen bereiken die het allemaal begrijpen en die weigeren om slachtoffer te worden, pas dan kunnen we een vuist maken.
De tijd dringt. Het wordt steeds moeilijker uw vrijheid terug te krijgen.

7 REACTIES

 1. BTW en inkomsten belastingen afschaffen, geen ww en bijstand meer, gen kinderbijslag en huursubsidie zodat iedereen weer aan de slag gaat. Het moet vrij zijn om met een kraam met handel op straat te gaan staan of een restaurant in je eigen huis (winkel) te beginnen. NL moet weer zelfreszaam worden zonder staat die ged geeft. (zo gaat het in Z.O. Azie, mijn hemel wat een groei !)

  Zé [2] reageerde op deze reactie.

 2. Ja, groei en banen.
  Dat is de laatste 40 jaar gelukt. Bubbeltje, lenen met goedkoop geld, interventie hier, manipulatie daar. Makkelijk toch!

  Maar nu kan het niet meer. De rente kan niet meer terugbetaald worden. Geld bijdrukken werkt ook niet meer. Het stelt ff uit. Het bubbeltje kan niet meer opgeblazen worden. We gaan nu zien dat het ballonnetje leegloopt. Naar 1959 of zo. Alle rijkdom gaat *POEF*. waarrissienou?

  Heeft niemand toch kunnen weten? Tsjongejongejonge…..iedereen verrast. Blijkt de hele financiele industrie een grote criminele organisatie te zijn. Met een knipoog van de politiek.

 3. Duidelijk heeft Rutte mijn artikel niet geleden.
  Een overheid KAN NOOIT EN TE NIMMER banen creeren.. alleen maar kosten. En de banen die ze creeren creeren geen welvaart, maar trekken de welvaart weg omdat ze geen producten of diensten leveren die mensen willen.

 4. Hub Jongen, beetje off topic, maar aangezien u een bekende Nederlandse Objectivist bent: kent er nog meer, en zo ja zou het idee zijn om deze (losjes) te verenigen in NL/Vlaanderen?

 5. welke idioot gaat er in godsnaam nog stemmen in een dictatuur van criminele psychopaten…

 6. Als de politiek banen gaat crieeren, gaat dit altijd om overheidsjobs en dat kost de gemeenschap alleen nog meer. Dus slecht idee, maar het klinkt de meeste mensen eerste instantie positief in de oren en zo werkt de politiek, alles op korte termijn. Want na hun regeer periode zijn zij toch niet meer verantwoordelijk voor hun eigen veroorzaakte puinhopen.

Comments are closed.