een andere en vernieuwende visie op geld en economie

‘De soevereiniteitskwestie is een interessante discussie voor bij het haardvuur, meer niet.’ (Neelie Kroes) Twee citaten uit een opiniestuk  in het FD van 11 februari 2012, laten geen twijfel bestaan over de vraag naar wie de feitelijke macht heeft (hebben) binnen de EU en evenmin over hoe men deze wil doen gelden:

‘Er staat geen jota verkeerd in het indrukwekkende akkoord dat de politieke leiders in Athene donderdag sloten over de hervorming van hun land. Er staat dan ook geen woord Grieks in. Het ‘memorandum over financieel en economisch beleid’ is gedicteerd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een belangrijke reden voor de vertraging in de Griekse besluitvorming deze week was dan ook dat het document, dat in alles de geroutineerde en koele hand verraadt van de mandarijnen van de IMF-staf, nog moest worden vertaald in de taal van de ondertekenaars.’

En
Daarmee is Griekenland ook een afschrikwekkende katharsis voor de rest van de Europese leiders.
Het is niet meer de kiezer die de bepalende factor is voor het te voeren beleid, het zijn de financiële markten die regeringen afrekenen. Portugal en Ierland voeren al IMF/EU-dictaten uit. Italië en Spanje hebben geen andere keuze dan te volgen. Frankrijk en België zijn er niet ver vanaf. De eb in de economische getijdebewegingen legt wrakhout bloot wat in de overvloed tot 2007 verborgen kon blijven, zoals structureel onevenwichtige overheidsfinanciën, slecht functionerende markten en onbeheersbaar stijgende zorgkosten.

Minister van Economische Zaken Maxime Verhagen is de eerste die onraad én kansen ruikt. In zijn interview met De Telegraaf van vrijdag geeft hij drie schoten voor de boeg: hervorm de arbeidsmarkt, de zorg en de huizenmarkt. Het zijn precies de drie terreinen waarvan ook de Europese Commissie vindt dat Nederland stappen moet zetten om op middellange termijn een beter fundament te creëren voor meer groei en concurrentiekracht.

De Europese politici worden gestuurd door het IMF (de BIS Bank), de ECB en de Europese Commissie. De shock and awe strategie toegepast op Griekenland, is een afschrikwekkend voorbeeld voor de leiders van de andere Europese landen. Plotseling is er haast om de wil van IMF, ECB en Europese Commissie uit te voeren, om te voorkomen dat men aan de zijlijn wordt gezet , evenals dat dat nu in Griekenland het geval is.

Opvallend is ook, dat de bepalende factor voor het te voeren beleid de financiële markten zijn.  Nota bene een van de belangrijkste  veroorzakers van de financiële problemen waarin meerdere eurolanden nu verkeren, door hun destructieve speculatieve praktijken en door het opdrijven van de rente over de staatsschuld!  En wat, of beter wie, zijn de financiële markten?  De indruk wordt gevestigd alsof het zou gaan om plaatsen waarop vraag en aanbod van geld elkaar ontmoeten en dat deze markten transparant zouden zijn en vrij van dominante invloeden. Dat is echter een naïeve voorstelling van zaken, want de financiële markten worden gedomineerd door enkele grote private partijen. Dezelfde die hun invloed doen gelden binnen de Fed, de ECB en het IMF.

De Europese leiders zijn dus al gezwicht voor de macht van deze oligarchie. De kiezer is niet (meer) de bepalende factor voor het te voeren beleid. Wij staan dus al buitenspel. Dit betekent concreet, dat het een kwestie van tijd is, dat de pensioenen worden gekort en veel steviger dan nu het geval is, de uitkeringen omlaag gaan, de hypotheekrente aftrek verdwijnt, de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat, ontslag  zonder afvloeiingsregeling mogelijk wordt, bezuinigd wordt op de zorg, de ziektewet en de arbeidsongeschiktheidswet worden aangescherpt, de pensioengerechtigde leeftijd snel omhoog gaat en het begrip passend werk uit het woordenboek van het uwv wordt geschrapt. De Nederlandse politici zijn daarin gedegradeerd tot uitvoerders van de wil van het troika IMF (BIS Bank), ECB en Europese Commissie, stuk voor stuk geleid door niet democratisch gekozen personen. In dit verband wordt ook volkomen duidelijk waarom het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) geen kritische aandacht krijgt van de media. Het ESM is een belangrijk werktuig waarmee het troika de grote hervormingsoperatie gaat uitvoeren en ook een kanaal waarlangs de financiële instituten met ons belastinggeld gaan worden geherkapitaliseerd. Dit laatste is een eufemisme voor het wegpoetsen van het geknoei van de banken in de afgelopen jaren, waarin geld werd geïnvesteerd in zaken, waar men bij vandaan had moeten blijven.

Is dit bangmakerij? Zal het allemaal niet zo’n vaart gaan lopen? Lees wat Eurocommissaris mevrouw Kroes in een interview in  de Volkskrant van 7 februari 2012 heeft gezegd:

‘De hypotheekrente aftrek is langzamerhand heilig verklaard in Nederland. Voor de (Europese) Commissie is hij alleen van belang in het totaalplaatje van Nederland en de mogelijke risico’s. Niet de aftrek staat ter discussie maar het effect ervan op de overheidsfinanciën’ , in gewoon Nederlands: de Europese Commissie zet een streep door de hypotheekrente aftrek, zodra men de controle heeft gekregen over de Nederlandse overheidsfinanciën.

Als de Europese Commissie van mening is dat het pensioenplan te zacht, de hypotheekrente aftrek te risicovol en de loonstelling te groot is, dan kan men het kabinet dwingen het beleid aan te passen. Het gaat erom dat het huishoudboekje is gebaseerd op harde munt en niet op wishful thinking.’ Deze uitspraak maakt duidelijk wie straks het laatste woord heeft.

En:
De discussie over de overdracht van soevereiniteit aan Brussel is zinloos. Los van al die afspraken (red: niet vermeld wordt welke) zijn de Europese economieën al zo vervlochten. De soevereiniteitskwestie is een interessante discussie voor bij het haardvuur, meer niet.

In de media werd hevig gediscussieerd over de vraag of Griekenland wel of niet uit de euro moest worden gezet. Kunnen ‘we’ zonder Griekenland, zoals mevrouw Kroes aangaf in het interview. Over inhoudsloos gesproken. Deze discussie is tegen de achtergrond van de rest van het interview triviaal.

Wilt u nog meer duidelijkheid? Wij zijn overgeleverd aan de Eurocratie, het IMF (BIS Bank) en de ECB. Ons leven zal worden bepaald door boekhouders, die gefixeerd zijn op de uitgavenkant en dat gaan we spoedig merken in ons dagelijks leven.

Ingezonden door  Ad Broere
http://adbroere.nl/ad-broere

12 REACTIES

 1. Dat IMF nu aan de teugels trekt is dacht ik het gevolg van het ongebreideld lenen door de Griekse overheid (met hulp van de EU).
  Wanneer dan Griekenland niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, mogen de schuldeisers best via IMF of wat dan ook hun rechten zo goed mogelijk zien te handhaven. Oftewel, het is op zich niet slecht dat het IMF tracht in te grijpen, het was daarvoor al slecht dat die Griekse overheid haar leenmogelijkheden misbruikt en beduveld heeft.

  Troy Ounce [4] reageerde op deze reactie.

 2. Nota bene een van de belangrijkste veroorzakers van de financiële problemen waarin meerdere eurolanden nu verkeren, door hun destructieve speculatieve praktijken en door het opdrijven van de rente over de staatsschuld!

  Zucht. Steeds weer dezelfde mantra. Overheden zijn de belangrijkste veroorzakers van de problemen.
  – Community Reinvestment Act
  – Freddy Mac / Fannie May

  Dwing een sector risicovol te handelen en beloof ze immuniteit. Wie Inside Job gezien heeft weet hoe de mechanismen werkten. En wie opgelet heeft weet ook dat Freddie en Fanny in die hele docu slechts één maal, terloops, worden genoemd. De echte schuldigen moesten buiten beeld blijven.

  En ObeyMe is bezig een nieuwe huizenbubbel te bouwen, op exact dezelfde manier, en met exact dezelfde smoesjes. Verkiezingstijd, en zo.

  peter [9] reageerde op deze reactie.
  Jacob. [11] reageerde op deze reactie.

 3. Eens even kijken hoe hard mevrouw Kroes begint te schreeuwen over soevereiniteit als haar persoonlijke financiën door anderen beheerd gaan worden. Niet omdat het nodig is maar omdat het kan. Daar is ze het vast niet mee eens.

 4. @Overnight [1]:

  De grote vraag is:
  a. als de bank jou 1000 euro leent en jij betaalt niet terug, wiens schuld is dat? Jouw schuld natuurlijk.
  b. Als iemand jou 100.000.000 leent (en jij bent ingeschreven in Tiel), wiens schuld is dat nu? De schuld van de bank!

  Dat de Grieken geen moraal hebben mbt leningen weet/wist iedereen. Ook de banken wisten dat op het moment dat deze leningen werden uitgeschreven nooit terugbetaald zouden worden; het waren immers de Grieken.

  Toch gingen de banken accoord met het deze leningen. Waarom? Ten eerste zijn banken TBTF (too big to fail), ze wisten dat als het mis zou gaan, de overheid cq belasingbetaler zou bij/inspringen (en gelijk hebben ze gekregen).
  Ten tweede hebben ze na het afsluiten van hun Griekse leningen weddenschappen afgesloten dat de Grieken niet terug zouden kunnen betalen. Gevolg: geen risico voor de bank.

  In de meeste financiele kringen lachen ze zich dood hierom. High Five! Immers iedereen is een sufferd en wij zijn slim!. Voor mij is dit “moral hazard” en een teken dat het systeem de fles op moet.

  Het populaire verhaal in de pers is om Grieken uit te schelden.

  Het ware verhaal is heel anders: die van criminelen die dreigen om het hele financiele systeem op te blazen als ze hun geld niet krijgen, van “moral hazard”, van zelfzuchtigheid en te veel macht in het kwadraat, van politici die met handen en voeten gebonden zijn aan deze criminelen en van een systeem dat maar werkt voor een paar mensen.

  Het wordt daarom tijd voor grote veranderingen. En die gaan er ook komen, kwestie van tijd.

  Rinus [8] reageerde op deze reactie.

 5. Vreemd, dat ze de discussie als liberaal niet officiëler wil voeren dan bij het haardvuur. Het raakt de klassieke thema’s van socialisme, zoals defensie, scheiding der machten en rechtspraak.

 6. @Troy Ounce [4]: Goed gezien en hier valt geen speld tussen te krijgen , het grote belazeren is al een tijdje aan de gang en een zonde bok Griekenland is momenteel het kop van jut , maar o wee als Portugal of een Spanje of zelfs een Frankrijk aan de beurt is gaan de poppetjes anders lopen en dan breekt de pleur..!!!!! uit .

 7. Kijk de Engelse documentaire “Zeit geist” The movie, maar eens, en dan kunt u zien hoe het IMF en de Wereldbank al sind de jaren 50 landen eerst geld lenen tot ze hun schulden niet meer terug kunnen betalen En ze daarna voor een prikkie “op te kopen” en alle winstgevende bedrijfstakken (haven, transport electra telecom en mijnbouw) te privatiseren. Daarna, zoals nu, kopen rijke vrienden en bankiers alle winstgevende (staats)bedrijven van Griekenland op, voor tien cents op de dollar.

  Lieve mensen we worden enorm belazerd en via allerlei constructies waarbij miljarden heen en weer gepompt worden, weet het IMF en de ECB en Goldman Sachs, ook onze spaargelden, pensioenen en rijkdommen af te romen en zo wordt heel europa leeg gezogen tgv een paar duizend super rijke bankiers en hun golf vrinden.

  Triest is het, in en in triest, dat het volk dit niet ziet en/of er niets aan doet. Wakker worden, ook uw spaargeld gaat gestolen worden…….Wordt toch eens wakker……..voordat u echt niets meer heeft en we afhankelijk zijn van de wekelijkse voedsel hulp uit Brussel, zoals de Afrikanen dat nu ook zijn.

  Het enige verschil tussen de SAHEL en Nederland is dan alleen nog de temperatuur en de ligging. Voor de rest is in beide landen het niveau van welvaart hetzelfde namelijk nul….(0).

 8. @Jhon [5]:
  Bedankt voor deze link, zeer informatieve site en veel leesvoer: Hoe iemand het aandurft zijn hand in dit wespennest te steken over de Belgische politiek en zijn duistere loges. Daar wordt een normaal mens verbitterd over. Vanaf ACTA in werking treedt is censuur de regel om dit soort informatie te bannen. Ik denk dat de strijd tegen de gevestigde orde op voorhand een verloren zaak zal worden.

Comments are closed.