Democratie is in feite een politieke lapmiddel om minderheden uit te schakelen. Hier volgen enkele essentiële beperkingen en fouten. Je kunt bvb alleen ingeschreven worden op een kieslijst als het een geregistreerde politieke partij betreft en je  een borgsom betaalt.

 

Bij politiek besluiten op democratische wijze kan het voorkomen dat 49% van de Kamerleden uitgesloten wordt, en de enige weg die dan nog open staat is om bezwaar te maken is bij de Raad van State. Een niet politieke groep mensen is bij voorbaat al uitgesloten, en personen die op een stembiljet komen te staan zijn aangewezen door een partijbestuur waar ze de personen voorgesteld hebben. Hetgeen betekent dat alleen een politiek partij bepaalt  waarop inwoners kunnen stemmen.

In de maatschappij wordt ook vaak afgesproken dat de beslissingen op democratische wijze genomen moeten worden, maar daar heeft men een mogelijkheid om als kleine minderheid naar een rechter te stappen of naar de Raad van State en naar de  Europese Gemeenschap. Een minderheid van een paar personen kan zo jarenlang besluiten ophouden. In feite is dat geen democratie wat bepalend is, maar een gerechtelijke organisatie die beslist. Als voorbeeld zie je hoe het gaat bij Vliegveld Eelde waar een paar inwoners eenvoudig iets 10 jaar tegen kunnen houden!!

Stel dat u in een straat woont met 100 mensen en 51 % is ergens voor, en 49% van de mensen zou zich daarbij neer moeten leggen, dat zou niet werken en tot onderlinge twisten leiden, maar in de politiek functioneert dat door allerhande vastgelegde regels wel.

In feite klopt de politieke democratie niet, want de minderheid wordt buiten spel gezet, en als u daar op gestemd heeft, wordt uw stem genegeerd door de meerderheid.

Een kleine politieke meerderheid kan over uw doen en laten beslissen en u van uw vrijheden beroven.

Ingezonden door Reiny

—————————————————————-

RED; Voor een uitgebreider inzicht in de gebreken en achterhaalde methodieken van democratie is aan te bevelen het boekje van Karsten en Beckman: “De democratie voorbij”.

19 REACTIES

 1. Het is nog veel erger, als het enkel 51% was die bepaalde wat er zou gebeuren dan was de situatie veel beter dan hij nu is.

  Voor bijna geen enkel politiek initiatief is een 51% meerderheid onder de bevolking aanwezig. Voor sommige is er zelfs een 80 of 90% meerderheid tegen! En toch worden deze initiatieven aangenomen.

  De democratie is al lang een farce van zichzelf geworden.

 2. @Onbezoldigd ruifvuller [1]:
  “Dat zou inderdaad niet werken…”
  Goed voorbeeld. Die 69 andere zullen nooit slikken als die 31 hen dwingen om belasting te betalen.
  En dan hoef je niet eens te denken dat die belasting “nodig” is bvb in Afghanistan soldaten op te leiden.

  Waarom wordt deze methode wel geslikt als ze wordt gebruikt om 16 miljoen mensen te manipuleren?

 3. @Onbezoldigd ruifvuller [1]:

  Wat is dan een werkzaam alternatief.
  De verplichting tot het omhoog schroeven van de deelname, – zoals – tenzij ik mij vergis – in België waar stemmen verplicht is ?

  En het invoeren van een hogere drempel, van 50% naar 75% of 95% van de stemmen voor bepaalde kwesties ?

  Laten we eens nadenken over een oplossing.

  Onbezoldigd ruifvuller [7] reageerde op deze reactie.
  Burnitall [8] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 4. @Aequitas [4]:
  “Wat is dan een werkzaam alternatief.”

  Eigenlijk maakt dat me geen ene mallemoer uit. Ik wil alleen niet tegen mijn wil in gedwongen worden mee te doen met die waanzin, met rust gelaten worden. Dat is alles. Democratie is handig bij de voetbalclub o.i.d. maar niet in een maatschappij.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [9]:
  De valkuil is om te denken dat je er bent, die Libiër dacht ook dat ie “de” oplossing had.
  De libertarische visie bied veel goeds en de essentie was ervan is onderbelicht in onze hedendaagse wereld maar het is niet compleet. – zoals wijsheid alleen mogelijk is door te begrijpen dat er heel veel is dat je niet begrijpt is een visie alleen compleet als het voorziet in de evolutie was deze visie – zonder trouwens afbreuk te doen aan de core values : In een libertarische maatschappij gaan personen betrekkingen aan op basis van vrijwilligheid < is zoiets
  – Het idee dat alles behalve mensen als "bezit" wordt gezien en dat eigenaar daarmee volledige beschikking heeft over dit bezit is dat niet. En nee dan bedoel ik niet meteen het tegenovergestelde – ik bedoel dat je chemisch afval niet in zee moet dumpen, ook als je eigenaar bent van een stukje zee – niet dat libertariers dat zouden doen natuurlijk, maar wellicht dat andere mensen niet zo goed omgaan met libertarische vrijheid?

  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.

 6. @Igor [10]:
  Ik begrijp niet wat je bedoelt.
  Je bent het eens met NAP.
  Daarvan uitgaande kan er toch gewoon begonnen worden met het afschaffen van geweld?
  Bvb (willekeurig) ga overheids (=gedwongen) ontwikkelingshulp afbouwen en geef de betreffende bedragen terug aan de betaler.

  Ook als ik afval gooi in mijn zee waar niemand anders recht op heeft, en waarover ik geen afspraken met anderen heb, is dat toch mijn zaak?
  Igor [14] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [12]:
  “Ook als ik afval gooi in mijn zee waar niemand anders recht op heeft, en waarover ik geen afspraken met anderen heb, is dat toch mijn zaak?”

  Als jij wat in zee dumpt waardoor het leven aldaar kapot gaat dan lijkt mij dat niet alleen jouw zaak nee, leefomgeving verkankeren voor korte termijn winst is geweld tegen toekomstige generaties – buiten dat je de schade die je op die manier kan aanrichten niet terug betaald kan worden, zelf door de meest productieve mensen onder ons, maar goed dit is zinloos ik heb het over natuur en mileu en ben voor de beeldvorming alhier waarschijnlijk meteen een boomknuffelende klimaathoaxer – voor de duidelijkheid; dat is niet zo

  Chemical Youth [17] reageerde op deze reactie.

 8. Het gehele staats apparaat is in Nederland verworden tot
  een soort koemarkt.
  Alles gaat volgens politiek handjeklap onderling gekonkel
  en ons kent ons,inclusief de de rechtspraak.
  Bij belangrijke besluiten worden van tevoren wetten zo
  aan gepast dat er geen belemmeringen meer zijn om de plannen
  uit te voeren, zoals bedacht.
  Onze mening word niet op prijs gesteld.
  Het gaat er om dat wij in het sprookje blijven geloven.
  Daar hoopt men op en daar doet men zijn best voor.
  Dat is voor de bestuurders het meest belangrijk.
  Er zijn steeds meer mensen die inzien dat het woord
  democratie ,een uitgehold begrip is geworden.
  Daar zit de onvrede van de burgers.

  Om dat zij zichzelf meestal een ruim salaris met recht op
  bonus toebedelen, mogen wij burgers verwachten dat we
  een goed en fatsoenlijk bestuur voor ons geld krijgen.
  Daar mankeert het echter aan, men vecht zich naar boven
  met ellebogen stoom zonder enig ander talent dan dat.
  Zodat men niet anders kan doen dan elkaar vast houden, om
  niet in de politieke stroom te verzuipen,daar mee redden zij
  zich zelf en aan iets anders komen ze niet toe.
  Mocht er toch toevallig iemand met ambitie eigen inbreng en
  inzicht in zaken, naar boven zijn gevallen,dan weet men niet hoe
  snel men zo iemand monddood moet krijgen.
  En dan verbaast de politiek er zich over, hoe het in godsnaam mogelijk is dat de burger ontevreden raakt.

  Hoe dom moet je zijn?
  Om dat allemaal te willen kiezen.

 9. Reagerend op het artikel:
  Daarom is het ook zo belangrijk om het libertarische gedachtengoed te steunen in de vorm van een partij. Ik ben er zelf lid van. Ik hoop dat meer mensen die nu nog weifelen, dit zullen doen.

 10. @Igor [14]:

  Het eigendomsrecht geeft het antwoord op jouw kwestie.
  Of het om zee, lucht of land gaat doet niet ter zake.
  Je kunt je eigendom vervuilen. Maar als die vervuiling eigendommen van anderen aantast ben je aansprakelijk.

  Dus als jouw stukje zee niet ommuurd is en je dumpt er chemisch afval zullen andere eigenaren jou aansprakelijk stellen voor vervuiling van hun eigendom.

  En vergeet niet, een libertarische samenleving is geen garantie dat er niet meer vervuild of gemoord wordt. Je hebt wel de garantie dat met 100,000 nieuwe wetten nu er nog steeds vervuild en gemoord zal worden.

  Igor [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Chemical Youth [17]:
  Nee dus, je snapt het niet – de “prijs” van het verzieken van de planeet kan zodanig hoog zijn in sommige gevallen kan de schade gewoon niet herstelt worden en moet de natuur het werk zelf doen, en dan kan heel lang duren. Ik heb in mileu/natuur discussie hier altijd het idee dat mensen totaal niet bekend zijn met de wondere wereld van onze planeet, maar het gaat altijd over geld en eigendom – terwijl “vrijheid” in de directe betekenis geld totaal geen factor is ; een mens heeft NODIG; Lucht (bij voorkeur “schoon”) Zoet Water (bij voorkeur “schoon”) en Voedsel en dat voedsel kan je dan onder verdelen in plantjes en diertjes, beiden zijn sterk afhankelijk van elkaar, de belangrijkste reden dat planten en dieren uitsterven zijn mensen, nou zeg ik niet dat mensen plaats moeten maken voor planten en dieren of zich op moeten offeren maar als je iets flink vervuilt zodat gaat dat niet alleen ten kosten van de planten en dieren, maar indirect ook weer terug naar de mens – vervuiling gaat over de bedreiging van de minimale voorwaarden voor menselijk leven.

  Nee met wet alleen kom je er niet, maar als ik libertariers zo respectloos over de planeet hoor praten dan denk ik dat het er wat deze kwestie betreft zeker niet beter op wordt in een libertarische wereld, sterker nog het zou mij helemaal niks verbazen als er hier mensen zijn die persoonlijk betrokken zijn geweest bij het dumpen van gif, met de opbrengst waarschijnlijk goud gekocht dat dan weer wel…

  Chemical Youth [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Igor [18]:

  Zoals ik al schreef, ook in een libertarische samenleving zal er nog vervuiling zijn. Alleen minder. De meeste vervuiling vindt plaats op ‘openbare’ grond. Men vervuilt nu eenmaal niet graag zijn eigendom of dat van anderen. In een libertarische samenleving zal dat, samen met een hoger besef van verantwoordelijkheid en belangrijk lagere kosten voor afvalverwerking zorgen voor minder vervuiling. Het is geen vrijbrief om de lucht of een rivier te vervuilen. Lees ook de visie van b.v. Ron Paul over dit onderwerp.
  Vergeet ook niet dat de overheid vervuiling ten dele faciliteert door een monopolie op afvalverwerking en regelgeving.

  de belangrijkste reden dat planten en dieren uitsterven zijn mensen

  Dat is onzin, sinds het begin der tijden is het de natuur zelf die zorgt dat planten en dieren massaal uitsterven. Dieren waarvan men het uitsterven toeschrijft aan de mens (bv. de dodo) leden meestal al een marginaal bestaan en hadden uiteindelijk vanzelf het loodje gelegd.

Comments are closed.