Waarom is een belastingdruk van meer dan 50% diefstal en van minder dan 50% niet?

vrijspreker.nlFlibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

14 REACTIES

 1. Bij meer dan 50% gaan mensen beseffen dat de overheid meer “verdiend” aan elk gewerkt uur dan zij zelf. Dit “aha erlebnis” heb ik zelf jaren geleden gehad m.b.t. overwerk.
  Als je dan ook nog op t.v. een PVDA politicus hoort zeggen dat overwerk eigenlijk diefstal is van de werklozen en dat het tarief nog wel wat omhoog zou moeten zakt de motivatie je al helemaal in de schoenen.

  sjaak [4] reageerde op deze reactie.
  keuleniscool [7] reageerde op deze reactie.

 2. Ik denk dat het ontstaan van belastingen een goede indruk geeft van de achterliggende motivatie vandaag de dag.

 3. Wie betaald bepaald?

  Zonder aantallen te noemen en zonder onderscheid te maken zou het wel aardig zijn te weten welke en hoeveel mensen verplicgt zijn belasting betalen van het geld wat ze zelf verdiend hebben, uiteraard de bedrijven moet je ook niet meetellen gaan, want daar werken mensen op de werkvloer die wel meegeteld kunnen worden. Maar niet de mensen die vanuit de gemeenschappelijke pot betaald worden. Als je werkt voor de overheid dan werk je wel, maar het geld wat men ontvangt komt uit de gezamenlijke opbrengst aan belastingen, zo werkt het collectieve systeem. Als je dat er nu uit gooit blijven er maar weinig echte werkenden over, die in feite het systeem draaiende moeten houden. Ook uitkering trekkers of mensen in de bijstand moet je niet meetellen.

  De vraag is dan ook hebben de mensen die het geld inbrengen ook het recht om te bepalen wat er met hun bijdrage gebeurd, of zijn ze ondergeschikt aan de meerderheid die hun inkomen ontvangen vanuit de overheid

 4. @Vilseledd [8]:
  De belastingheffers hebben zelf de wet geschreven om hun daden te kunnen legaliseren. Het woord wederrechtelijk is dus uiterst betwistbaar.

  Diefstal
  Het wegnemen van enig goed dat aan een ander toebehoort.

  Een definitie is niet democratisch. Een appel kan bij de burger niet omlaag vallen en bij onze elitaire heerschers omhoog, ook al hebben zij dat zelf bij meerderheid van stemmen zo besloten.

  Eat shit: one million flies can’t be wrong!

  Philosoof G&R Eigenwijs [11] reageerde op deze reactie.

 5. @sjaak [9]:

  Het verschil is, dat dat hoogstens contractueel kan zijn. Als jij geen contractpartij bent, blijft de diefstal wederrechtelijk, temeer daar er in je straat al de Nederlandse wetgeving geldt.

 6. belastingdruk/hoe kom je er bij;
  BTW perikelen
  De staat ontvang per jaar ongeveer 43 miljard aan btw, dat betalen alleen maar de consumenten. Het bedrijfsleven is een tussenstation dat er veel administratief werk voor moet verzeten. Daarvoor moeten ze administratieve medewerkers inzetten wat kapitalen verslind en in feit overbodig werk voor een bedrijf betekend. De hoogte van het bedrag maakt immers niets uit voor een bedrijf ze kunnen het terugvragen of doorberekenen aan de eindgebruiker, de consument die alles betaald en niets terug ontvangt.
  Als een bedrijf voor een auto brandstof of energie koopt is de btw aftrekbaar.

  Doordat alle btw doorberekend zal worden, en het bedrijfsleven ook de administratieve lasten doorberekend, worden de goederen en ook huizen duurder, en dat is ten nadeel van de economie want de consumenten zullen minder of goedkopere goederen gaan kopen. Daarom zou men het hele belastingstel moeten herzien, maar minimaal de BTW regelingen wat administratief veel werk kost en alles onnodig duur maakt. Kijk maar eens hoeveel onderstaande regelingen ons kosten en hoeveel ambtenaren daar voor aan het werk zijn. Laat de burgers één tarief aan belasting betalen dan is verder alles overbodige en bespaart ons veel ergernissen.

  Onze financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van de Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidenwet, de Vestigingswet t/m de Ziektewet enz. enz. die op een weerloos publiek wordt losgelaten. Men heeft ons genoodzaakt te betalen; Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, BTW, verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting, en verder voor Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, BPM, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht waterschappen, en wat er nog meer aan rechten zijn. Wij zijn verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeën; alsook aan Ziektegeldverzekering, Ziekenfondsverzekering en Autoverzekering. Wij betalen, Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, Kijkgeld en Luistergeld. Wij worden verzocht of verplicht bij te dragen voor: Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. Er wordt druk op ons uitgeoefend om als steun te dienen voor: het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit- Gele Kruis, Het Oranje Kruis en een regenboog van andere Kruizen. De regering en anderen die onze naam regeren, hebben het zo geregeld dat wij niet meer weten wiens eigendom wij zijn. Wij zijn, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven. Wij hebben tot nu toe ons leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Wij hebben al honderden malen verklaard, dat we geboren zijn en ja, waar en wanneer. Maar men schijnt ons niet te geloven, omdat men ons voor allerlei folteringen nodig heeft. Voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten,

Comments are closed.