De superrijken vergaren hun fortuin op twee manieren.  Langs de economische en de politieke weg. Die tweede mogelijkheid is in de loop der tijden steeds belangrijker geworden. We leven dan ook niet in een vrije markt economie maar in een corporatistisch systeem waarin de staat  middels dwang grote kapitalen overhevelt en dergelijk wangedrag mogelijk maakt. Denk hier bijvoorbeeld aan de grootscheepse fraude met CO2 rechten en BTW, de financiële (too big to fail) wereld en de eindeloze stroom subsidieregelingen.

Om het verschil tussen de economische en politieke weg nog eens filosofisch te duiden, hier een citaat van de socioloog Franz Oppenheimer (1864-1943) uit zijn boek The State:

‘There are two fundamentally opposed means whereby man, requiring sustenance, is impelled to obtain the necessary means for satisfying his desires. These are work and robbery, one’s own labor and the forcible appropriation of the labor of others.… I propose …to call one’s own labor and the equivalent exchange of one’s own labor for the labor of others, the “economic means” for the satisfaction of needs, while the unrequited appropriation of the labor of others will be called the “political means.”’

Sommige superrijken zijn echte marktentrepreneurs. Maar anderen zijn voornamelijk politieke ondernemers. Neem bijvoorbeeld de rijkste man ter wereld, Carlos Slim (nomen et omen). Via de overheid werd hij zo goed als monopolist op de Mexicaanse telefoniemarkt. Zijn Teléfonos de México heeft 92% marktaandeel en zijn América Móvil mobiel netwerk 70%. De Mexicanen betalen decennialang veel te veel voor hun telefoontjes.  Zonder de staat was dit hem nooit gelukt.

Naast het bevoordelen van enkelen houdt de staat ook de concurrentie klein. Via import- en exportheffingen, quota’s, vergunningen, belastingen, producteisen, werknemersregels, intellectuele eigendomsrechten en regulering. Dit soort drempels wegen zwaarder voor kleinere en startende ondermemingen dan grote gevestigde bedrijven. Iedere overheidsmaatregel rond concurrentie, schaadt consumenten en werknemers. Dit omdat de prijzen stijgen en de koopkracht verminderd.

Patenten zijn een typisch voorbeeld. Het patent is geromantiseerd als de bescherming voor de onafhankelijke uitvinder tegen de machtige zakenwereld. Maar in de praktijk gebeurt precies het tegenovergestelde. Big business verzamelt patenten of het postzegels zijn en gebruikt vervolgens de rechtbank om de concurrentie onderuit te halen en kapitaal (dwangsommen) te cashen. Deze patentverzamelwoede door grote bedrijven creeërt de facto kartels met een vernietigend effect op innovatie en concurrentie.

De recessie waar we nu in zitten, is het resultaat van overheidsbemoeienis en grote spelers in de bancaire en financiële sector die heel goede contacten met de overheid hebben. Het is belangrijk om te beseffen dat gedurende de hele Amerikaanse geschiedenis banken en financiële instellingen de meest hechte relatie met politici hebben. Dat is in Europa niet anders.

In een echt vrije markt is er geen inkomensgelijkheid – mensen zijn te verschillend van elkaar en de overhevelingsdwang ontbreekt. Maar de afstand tussen de superrijken en de allerarmsten zal veel kleiner zijn. De mogelijkheid om jezelf te verbeteren zal met het verdwijnen van corporatisme enorm toenemen.

 

20 REACTIES

 1. Dus wordt het huidige systeem van twee kanten aangevallen. Door mensen die méér overheid willen, en door mensen die mìnder overheid willen. Het systeem speelt ze lekker tegen elkaar uit.
  Waarom noem je het huidige corporatisme eigenlijk niet gewoon fascisme?

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Columnist [1]:
  “Waarom noem je het huidige corporatisme eigenlijk niet gewoon fascisme?”

  Ja, goede vraag.
  Albert Spits schreef al in 2008 in artikel:
  Albert Spits: http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/10/corporatisme/
  ,Fascisme zou beter kunnen worden omschreven als corporatisme, omdat het een samensmelting is van de staat en het grote bedrijfsleven”  –  Benito Mussolini, Italiaans politicus en dictator (1883-1945) ”

  Het lijkt goed om eens precies het verschil uit te zoeken.
  Misschien is het duidelijker, en heeft het meer effect, om het huidige kindje bij de naam te noemen.
  Fascisme heeft in de omgang een betere negatieve klank en zou daardoor misschien meer mensen wakker kunnen maken!

  LvM [9] reageerde op deze reactie.

 3. Een mooi voorbeeld van corporatisme is het Plunge Protection Team, een werkgroep van de Amerikaanse centrale bank, de FED, o.l.v. Timothy Geitner. Deze werkgroep manipuleert met honderden miljarden dollars (belastingsgeld) om de Amerikaanse beurzen te manipuleren. Het is ooit onder Ronald Reagan opgezet om crashes op de beurzen te kunnen voorkomen, zoals die in 1988, maar inmiddels is het een politiek speeltje van Obama geworden om de boel naar zijn hand te zetten. En als Obama maar een kans krijgt de zaak te flessen, dan grijpt hij die met beiden handen aan. Het kan in de toekomst, of dat is al aan de gang, een middel zijn grote bedrijven in staatshanden te krijgen door steeds meer aandelen op te kopen. Zo rommelen we vanzelf in een plutocratisch en dictatoriaal communisme, sommige noemen het liever fascisme, mij om het even.

  Zie ook
  http://thedailybell.com/2632/Plunge-Protection-Team-Working-Group-on-Financial-Markets

 4. Het mooie (voor hun niet voor ons) is dat ze het voor elkaar hebben gekregen dat de vrije markt de zonde bok is geworden voor alle slechte dat zij teweeg brengen. Hiermee houden ze het enige wat zou kunnen werken(voor ons) buiten spel.

  Romee [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Alex [4]:

  Inderdaad,

  Door veel stemmers van de SP, Pvda wordt marktwerking als schuldige aangewezen dat de zorg duurder wordt.

  De eigenlijke oorzaak is, dat het maar een halve marktwerking is.
  Men geeft een deel vrij, het komt niet van de grond en men roept; zie je wel, het werkt niet.

  Concurrentie komt niet op gang door dat het te riskant is.
  Mocht je iets opstarten en het pakt verkeerd uit of men gaat de regels weer aanpassen, dan kom je niet weer van je personeel af.

  Door het ontslagrecht van deze partijen, komt dan de zgn. marktwerking niet op gang.
  Ze zijn dus zelf de veroorzakers, dat het niet op gang komt.

  Manager van grote bedrijven/instellingen vinden dit natuurlijk niet erg , omdat er dan meer ruimte overblijft voor een bonus.

  De regels beschermen de burgers niet, maar de grote bedrijven en de instellingen van de overheid.

  En de burgers maar strijden voor meer beschermende regels in hun ogen.
  Het is je eigen graf graven
  Columnist [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Columnist [6]:
  Grote bedrijven zitten niet te wachten op een afschaffing van:
  Patenten (evt. met u.z.v medisch,tijd evt beperken)
  Octrooien (evt. met u.z.v medisch, tijd evt beperken)
  Geheimhouding
  Concurrentiebeding
  Minder vergunningen
  Ontslagrecht

  Hierdoor kunnen ook werknemers/vakmensen van grote bedrijven veel eenvoudiger met minder startkapitaal een concurrent worden van hun door laagdrempeligheid.

  Nu worden ze door bovenstaande dingen vaak in de tang gehouden.

  Welke ambtenaar moet je nog omkopen als iedereen alles mag?
  Welke ambtenaar moet je nog chanteren als alles mag.
  Met welke ambtenaar moet je nog huichelen voor de goede connectie, als alles mag.

  Grote bedrijven hebben er geld en middelen voor.
  Startende ondernemers niet.
  Kleine ondernemers minder.
  (bij de bank: ik wil graag een lening om een ambtenaar om te kopen, kan dat.)
  Maar dat is dan ook niet meer nodig.

  Dit houdt de kloof in stand.
  Natuurlijk zou het een cultuur omslag zijn, maar zelfs oudere
  werknemers die een vak kunnen hebben kansen.
  Nu zit een deel bij voorbaat als thuis.
  Als je ze gemakkelijk aan kan nemen, kan je ze ook gemakkelijk weer kwijt.

  Waar ik bang voor ben is, dat het sociale stelsel wordt afgeschaft zonder daar de bovenstaande vrijheden voor terug te krijgen.
  Je zelf moeten redden en met handen en voeten gebonden zijn.

  In omgekeerde volgorde is het socialisme ontstaan.
  Mensen kregen weinig kansen en ging daarom vechten voor meer regels die regels en beschermingen van de elite tegenging.
  Je moet het zien als een soort wapenwedloop, maar dan met regels en wetten.

  Als je deze wapenwedloop wilt omdraaien door het ontslagrecht af te schaffen, moet je ook de beschermende regels van de grote bedrijven afschaffen.

  Ook met hypocriete oosterlingen hebben we niets te maken.
  Deze zijn groot geworden door het nabouwen en nu hebben ze het ineens over patenten en octrooien.

  Je kan ook octrooi/patentrecht alleen voor het binnenland afschaffen. Je zult dan wel eerst uit de EU moeten.

  Columnist [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Romee [7]: Maar dat is nu juist het systeem waar ik op doel: afschaffing sociale zekerheid in combinatie met uitbreiding van de regelgeving en belastingen. Het ergste van kapitalisme en communisme, de convergentietheorie van Tinbergen. Alleen door het systeem van beide kanten aan te vallen, dat wil zeggen door hogere uitkeringen en lagere belastingen te eisen, kun je succes hebben.

 8. @Hub Jongen [2]:
  ‘Fascisme’ is doodgebruikt door vooral veel progressieven (maar ook conservatieven) om alles aan te duiden waar ze het niets mee eens zijn. ‘Fascisme’ was ooit een goede term om fascisme te beschrijven, maar heeft helaas haar betekenis verloren, en roept bij mensen sneller op: ‘Daar komt hij weer met zijn gezeik over van alles en nog wat’ dan: ‘Fascisme is heel slecht, misschien moet ik daar eens wat meer onderzoek naar doen’.

  Seneca [10] reageerde op deze reactie.

 9. Bij een nieuwe verkiezing weet je nooit wat de PVV stemmers gaan doen. Het is bekend dat daar veel mensen op gestemd hebben vanuit CDA, en vergeet niet dat het CDA altijd een stevig fundament was in de meeste regeringen, en in feite is het te betreuren dat deze gelovigen hun eigen partij lieten vallen door twee mensen die de partij op scherp gezet hebben door tegen Wilders te zijn. We roepen wel dat Rechts de kapitaalkrachtige mensen bevoorrecht heeft, maar kijk eens naar de mensen vanuit de linkse partijen die vaak de hoogste salarissen in de wacht slepen. Het zijn veel ambtenaren en mensen uit het onderwijs die nadat ze uit de Tweede kamer gaan een functie als Burgemeester of commissariaat, en kijk eens waar alle ex bestuurders nu zijn en welke functie ze in de financiële wereld invullen, nee links bestuurders zijn niets beter dan de rechte bestuurders en daarom is het beter om te kijken naar de kwaliteit van een bestuurder.

  Kijk voornamelijk naar wat er in de nu volgende begroting zal staan, en geef daar dan een oordeel over en let er vooral op dat de belangen van de minstbedeelden niet te grabbel gegooid worden, en hou er rekening mee dat wie of welke partij ook aan het bewind zal komen er altijd bezuinig moet worden, daar komen wij helaas niet onderuit, of de regering moet op het bestuur bezuinigen, en dan raak je alle mensen die vanuit de overheid hun inkomen verwerven. En dat is de grootste groep en bij welke partij zitten deze mensen?
  Er zou dus een ander systeem moeten komen die ons de vrijheid teruggeeft.

 10. Hierbij een goed artikel voor diegenen die willen weten hoe het corporatisme functioneert. Het is als het ware een vampiereconomie, waarbij er een overheveling plaatsvindt van de productieve sector (concurrerende productiebedrijven) richting de non-productieve of semi-productieve sector (overheid, banken, veel multinationals). Het is een vorm van mercantilisme dat zich heeft meester gemaakt van de westerse economie. De EU is een entiteit die dit soort zaken bevordert ten koste van de vrije marktwerking.
  http://mises.org/daily/5963/The-Vampire-Economy-and-the-Market

 11. Twee opmerkingen:

  1. Carlos Slim, is een mexicaan van libanese afkomst wiens’ familie in de vorige eeuw vluchtte naar Mexico.
  Meneer is lid van een van de grootste, wereld wijde, allom verspreide, bekende elite club, die weliswaar – de club – niet geheim is; maar het lidmaatschap wél.
  Los daarvan werken de leden van deze elite club volgens regels die vrijwel overeenkomen met de zuid-italiaanse mafia. Men speelt het economische balletje naar elkaar toe. Er worden ‘gunsten’ verdeeld en vergeet niet ‘geïncasseerd’. And the answer ‘no’ is not an option.

  2. Het corporativisme is een wereld orde (in de zin van ordening) – bijvoorbeeld zoals indertijd geïntroduceerd door Salazar in Portugal – waarin de gehele bevolking bestaat uit lagen / dwz. bevolkingsgroepen.

  Bijvoorbeeld; de boeren bevolking; de arbeiders; de burger (in Nederland een héél populaire benaming door vermeende eliteleden van niet-eliteleden), de bestuurders; de élite en het staatshoofd. De hierarchie is verticaal en absoluut.

  Het volk wordt dom gehouden met leuzen als – voor volk en vaderland – en in sommige landen – voor god of de partij.

  Kinderen worden opgevoegd in ‘broedkamers’ die ze klaarstomen voor deze corporativistische samenlevingen.

  Dit corporativisme kent geen politieke kleur (behalve in communistische samenlevingen waar alleen communisme is toegestaan), zodat de corporatieve leden zowel links, rechts, groen of van welke partij dan ook zijn.

  Aangezien men ‘discreet’ met het lidmaatschap omgaat, weet niemand wie wie is, noch of deze of gene tot de elite van de coroporatie behoort.

  Alles, maar dan ook ALLES, wordt doordrenkt door deze corporativistische (geheime) elite. Zoals gezegd, de politieke partijen; de vakbonden; de medische en wetenschappelijke wereld; justitie, de rechterlijke macht, het om en de advocatuur dmv. van hun beroepsorganizaties en de media, dwz. de kranten en de televisie zenders.

  Het gaat zelfs zó ver dat de ene of de andere locale kerk wordt geinfiltreerd om gedurende de religieuse sessies bepaalde, manipulatieve informatie wordt gegeven ter indoctrinatie van
  de burger.

  Slim ? Jazeker, maar de burger wordt dom gehouden.

  LvM [14] reageerde op deze reactie.
  Igor [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Aequitas [13]:
  Kom kom er is niet “een” clubje wat de wereld overheerst, er zijn verschillende elitaire groepen, sommige zijn erfelijk en andere zijn prestatie gericht, sommige werken samen andere zijn vijandig tegenover elkaar, de Aziatische spelers hebben duidelijk een eigen agenda – wat dat precies is weet ik niet maar bijna alles is beter als die idiote reli-gekkies die ff 6.5 miljard mensen om zeep willen helpen.

  Columnist [16] reageerde op deze reactie.

 13. Aanname is dat volledig vrije markt de beschreven effecten heeft.
  Dat is maar zeer de vraag, en risicovol om uit te proberen in sectoren als zorg en onderwijs. Daarnaast is overheid nodig voor level playing field. Oftewel: overheid is altijd nodig. Ben het echter eens dat combi zoals nu extra erg is. Gezien voorgaande valt er meer te zeggen voor meer overheid in die sectoren, en minder in andere -minder collectieve- sectoren.

  Igor [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Christian [17]:
  Overheden hebben juist bijgedragen aan het huidige “not level” playing field, hoewel ik net als jij van mening ben dat zorg en onderwijs universeel beschikbaar moeten zijn heeft de huidige politiek een situatie gecreëerd waarin het Links lullen (en laten betalen) en recht zakkenvullen niet alleen wordt toegepast in de politiek zelf maar ook bij zorg en onderwijs, ook is het belangrijk om de begrijpen dat alles en iedereen die niet direct betrokken is bij het verlenen van zorg of het geven van onderwijs niet “nodig”
  Als je ziek bent dan heb je een dokter nodig die bereid is jouw te helpen, de kosten kunnen daarbij gedragen worden door de patient, de dokter, of door (al dan niet vrijwillige) bijdragen van “andere” mensen, de overheid kan hier structuur in aanbrengen maar de basis blijft gelijk. Hoe meer mensen die “geen zorg of onderwijs verlenen” wel een boterham verdienen onder het label zorg/onderwijs, hoe duurder het kost voor de “klant”.

Comments are closed.