Er staan 7.2 miljoen woningen in Nederland waarvan de helft in het westen van Nederland.

In 1999 was er 247 Miljard aan hypotheek uitgezet. Een huis kostte 147.000,– euro

In 2011 was er 759 Miljard aan hypotheek uitgezet. Een huis kostte 247.000,– euro

3.5 miljoen gezinnen hebben een hypotheek

De vraag is of er ook commercieel onroerend goed in dit hypotheek bedrag zit.

In 12 jaar tijd  512 miljard meer uitgezet. Redenen; Er zijn meer huizen gebouwd, hogere prijs, uitleengedrag Banken was gul.

Oorzaak; Het zelf uit kunnen schrijven van hypotheekgeld door Banken.?

 

Er wordt vaak gezegd dat de ouderen onbetaalbaar worden, maar wat men vergeet is dat juist deze generatie de toekomst van het nageslacht veilig stelt. Veel van de nu aanwezige oudere mensen wonen in een eigen huis en hebben vaak geen of weinig hypotheek op hun woning. In het verleden was het zo dat als ouderen naar een bejaardenhuis gingen dan moesten ze alles inleveren, en dat is gelukkig afgeschaft. Ook worden mensen nu ouder en blijven zolang mogelijk in hun eigen huis wonen, en zodra ze uit de tijd zijn dan erven hun kinderen al hun bezittingen.

Ook zijn er mensen die hun huis verkochten en de kinderen hun deel kregen, en helaas doordat we in een gouden periode leefden, en dachten dat de bomen tot de hemel groeiden, en dachten onbezorgd dat hun pensioen voorziening ruim voldoende waren gingen ze van dat geld wereldreizen of dure huizen met hoog hypotheek kopen, en  dat maakte dat ze hun ontvangen kapitaal kwijt raakten. En nu het wat minder goed gaat zitten ze vaak met lege handen of erger met schulden opgezadeld

De ouderen die hun huis niet verkochten zullen het nu achterlaten aan hun kinderen en dat maakt dat er bij deze kinderen minder problemen zullen ontstaan. Bij het vereven zullen ze dat kapitaal wat dan vrijkomt, gaan investeren en dat is ook weer goed voor de economie. Het zuinig omgaan met geld en schamen voor schulden van de oudere generatie is goed geweest voor iedereen, en nu maar wensen dat de ouderen nog heel wat jaren zullen leven en hun kapitaal goed gaan beheren, en als reserve voor hun nageslacht beschermen. Want omgaan met geld is voor de jongere generatie die in weelde opgegroeid is moeilijk.
Daarom mag men niet klagen dat ouderen te duur worden.

7 REACTIES

 1. Als ik het goed begrijp dan is de stelling dat het goed is dat de oudere generatie het kapitaal beheert, omdat de jonge generatie daar niet mee om kan gaan.

  Dat neemt niet weg dat de jongere generatie werkt en de oudere generatie alleen consumeert. Overigens komt er helemaal geen kapitaal vrij om te investeren bij het vererven: Dat de aandelen die opa bezat nu bij de dochter zitten maakt economisch niets uit.

  Ik denk dat de oudere generatie vooral zo’n goede investeerders zijn doordat ze zichzelf zoveel belooft hebben. Niet alleen zijn de sociale voorzieningen vooral voor ouderen steeds royaler geworden, maar ook de prive economie gaat gebukt onder enorme schulden die ten goede komen aan de oudere generatie, om nog maar niet te spreken over de staatschuld.

  En dat is het huidige economische probleem in een notedop: er zijn rechten om inkomsten te onttrekken aan de economie door middel van uitkeringen, belastingen en rente die ver boven het nivo liggen wat door de economie gedragen kan worden.

 2. Een huis kostte 247.000 euro
  met ca . 105.000 euro hypotheek per huis .
  Aangezien er huizen zijn met geen of minimale hypotheek ,
  zijn er veel huizen met meer dan 50% hypotheek .
  Hetgeen naar mijn bescheiden mening te veel is .

 3. Hopelijk beseft iedereen wat voor inkomsten dit inhield voor de staat.Die stijging van 247 naar 759 miljard. Overdrachtsbelasting/BTW/Grond opbrengsten etc etc Dit zijn exorbitante bedragen geweest waar geen enkele cent van over is!In tegendeel, we zijn bankroet! Tel daar de miljarden opbrengsten bij op van de GAS en vergelijk Nederland dan nog eens met Griekenland.

 4. De banken gebruiken borgstelling van de ouders nu al als goed steunpunt om nog hogere hypotheken mogelijk te maken. Een slechte tendens lijkt me. Nog meer ruimte om de huizenbubbel verder op te blazen.
  Daarnaast behoren op deze manier, normale woonomstandigheden steeds meer toe aan degene van wie de ouders het slim hebben aangepakt. En bij degene bij wie dat niet het geval is, rest alleen nog het nemen van een torenhoge schuld om essentiële levensbehoeften te betalen.
  Een steeds verder gespleten samenleving dus. Daar kan het nooit veel beter van worden.

  Vr. Groet

 5. Ik heb het al een aantal maanden geleden gezegd , de vergrijzing drukt enerzijds op de pensioenen, maar als er meer vergrijzijn is zal
  de totale hypotheekschuld ook afnemen en dus automatisch de hra
  alleen vergeten ze dit er altijd bij te vermelden

 6. De totale waarde van de ca 7.2 miljoen koopwoningen wordt door diverse partijen geraamd op 1.200 miljard euro. Het totale bedrag aan uitstaande hypotheken bedraagt een slordige 750 miljard. Ca. 500.000 huishoudens hebben een eigen huis zonder hypotheek.

  De gemiddelde woningschuld van de overige eigenaren bedraagt derhalve gemiddeld € 180.000 euro per woning en bevindt zich ruimschoots onder de gemiddelde woningwaarde. Verwachting is dat het aantal koopwoningen de komende decennia zal stijgen, waarbij het uitstaande hypotheeksaldo (op basis van het huidig. prijspeil) kan oplopen tot ca. 800 miljard.

  Er is in het woningbestand een stille reserve van ca 400.mijljard euro aanwezig.

  Kopers lopen inderdaad meer financieel risico dan huurders, maar dat risico is vooral door de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af te dekken. Als er al enig risico is, dan bestaat dit vooral in de eerste jaren na de aankoop, omdat vaak meer dan de koopsom wordt gefinancierd. Het eigenwoningbezit heeft, zeker in het verleden, geleid tot forse vermogensvorming, niet alleen bij particuliere huishoudens, eveneens bij corporaties en beleggers. Een redelijk normaal gevolg van het nemen van risico en deelnemen aan het financiële verkeer. Daar waar huurders met een hoger inkomen op andere manieren kunnen sparen, betaalt de koper, zeker in de eerste helft van de eigendomsperiode, een woonlasten die zeker 50% hoger ligt dan in de huursector gebruikelijk is.

  Gemiddelde verkoop van woningen was per jaar 200.000 woningen. Na 2009 is dat naar 120.000 woningen teruggevallen Hypotheekschulden zullen daardoor niet groeien.

 7. Gaat het niet erom dat er gewoon meer ouderen dan ooit in Nederland nu zijn, te maken hebbend met het verschijnsel van de “baby boom” generatie, dat ervoor zorgt dat bestaande woningen minder snel voor de jongere generatie beschikbaar gemaakt worden, wat als gevolg tot meer nieuwbouw en hypotheekaanvragen door de jongere lui leidt?

Comments are closed.