Vrijheid! Een gevoel, een beperking, een gevaar of het hoogste streven. Of is het iets definieerbaar? De libertariërs onder ons zullen waarschijnlijk het laatste noemen, ik in het ieder geval wel.

Ik heb mezelf ook voorgenomen hier een boek over te schrijven welk ik hopelijk deze zomervakantie af kan maken en kan publiceren.
Vandaag hoorde ik van medevrijsprekers een zelfde verhaal als ik overal hoor. Zelfs bij een meeting van de JOVD zijn de definities van vrijheid nauwelijks bekend en zijn ze zelfs zo erg vertroebeld dat men denkt dat het “ een gevoel” is.

Debunk de valse vrijheid!

Vrijheid bestaat niet, zonder de wet.

Om dit argument te ontkrachten zal je moeten weten en/of inzien dat een wet een actieve beperking is. Soms opgelegd door een groep mensen, een dictator of andere vorm van overheid. Ook worden wetten gemaakt in minder gewelddadige omstandigheden zoals beleid van organisaties waar mensen vrijwillig mee instemmen als zij zich tot die vereniging of organisatie willen voegen.

Dit staat echter los van vrijheid, vrijheid in deze zin wil zeggen dat men de keuze heeft zichzelf er toe te voegen of niet. De zogenaamde “ negatieve vrijheid” speelt hier een belangrijke rol. Hoewel positieve vrijheid niet anders is ongeacht wat oude filosofen schreven.
Zo kan een vorm van regeren over mensen weldegelijk vrij zijn, mits deze mensen er in vrijheid voor kiezen geregeerd te worden.
De keuze hebben of de “ positieve vrijheid”  bezitten is een natuurlijke staat van de mens. Want, om vrijheid tegen te gaan, moet er actief iets tegen die vrijheid gedaan worden. Doet men niets, is het vrij. Dit geldt voor mensen en beleid en economie en op welk front dan ook. De wet kan vrijheid eventueel waarborgen, maar nooit verschaffen, omdat actie op vrijheid, iets onvrij maakt.  Er moet immers hard gewerkt worden om iets onvrij te maken, geen enkele actie is echter vereist om iets “ vrij” te laten.

Ook wetten die stellen dat mensen vrijheid krijgen, zorgen niet voor vrijheid. Het stelt enkel dat de wet eerst jou vrijheid bezat, en nog steeds bezit als een ambtenaar in een grillige bui deze wet aanpast. Dit is geen vrijheid, maar een privilege. Enkel een wet die voorschrijft, nooit een wet te schrijven die de vrijheid aantast kan daarom ook geldig zijn. Dit is het direct tegenovergestelde als een wet die vrij maakt. Dit kan een wet namelijk niet.

[HTML2]

Mensen hebben positieve vrijheid/rechten nodig om vrij te zijn.

Veel libertariërs, waaronder ikzelf zijn niet voor pure, volkomen individuele vrijheid. Dit klinkt raar omdat de term wel vaak gebruikt wordt. Eerder staan zij voor een volkomen vrijheid in zijn geheel. Dit houdt in dat die vrijheid op geen enkel front geschonden dient te worden door wetten, dwang of geweld. Immers als iemand volkomen vrij is zonder beperking, kan hij de vrijheid van een ander schaden. Dit is wat het Libertinisme voorschrijft en niet het Libertarisme, hoewel sterk met elkaar verbonden of verenigbaar, is dit het breekpunt van die twee.
Positieve vrijheid, of eerder zoals velen het omschrijven in de Media en in discussie komt eigenlijk neer op Positieve rechten. “ men moet de middelen hebben om vrij te zijn” wordt dan gezegd.  Dit is natuurlijk waar politici graag het woord vrijheid in de mond nemen, hoewel het er niets mee van doen heeft.  Men kan vrij zijn maar niets bezitten, of veel bezitten en onvrij zijn.
Om een principe te testen moeten we het ten alle tijden kunnen toepassen, groter of kleiner. Frederic Bastiat noemde de toetssteen van alle geldige principes de progressie test.

Dus als mensen de middelen moeten hebben om vrij te zijn, wat zijn die middelen dan? Is een arm iemand in het bezit van Vrijheid? Of is een rijk iemand in bezit van Vrijheid? Waar ligt dan de grens van het vrij zijn? Dit zou doen vermoeden dat vrijheid dus te maken heeft of afhankelijk is aan een bepaalde hoeveelheid middelen die men bezit. Echter, iemand die rijk is zal niet altijd vrijheid bezitten, daarentegen kan een arm iemand heel veel vrijheid bezitten. Er is geen logische formule te bedenken waarin de hoeveelheid bezit van iemand te koppelen is in directe zin, aan hoeveel vrijheid hij of zij bezit. Denk aan de zwerver als voorbeeld. Zou hij niet gedwongen zijn, bezit hij nog steeds zijn positieve vrijheid en negatieve. Hij bezit zijn lichaam en is vrij er mee te doen wat hij wil en er is niemand die hem iets oplegt of dwingt. Hij heeft de keuzes overeenkomsten aan te gaan met anderen naar hoe hij het goeddunkt. Toch bezit hij enkel de kleren aan zijn lijf en het lijf wat hij omhult met die kleren.

Om terug te gaan naar positieve rechten, dit wil zeggen dat er iets aan iemand wordt toegekend dat  hij of zij  niet al bezit. Recht op onderwijs, recht op zorg etc.  Mooie woorden, maar dit zal betekenen dat hierin de “ Libertarische” algemene vrijheid geschonden wordt, omdat er dwang moet worden toegepast op een ander. Hiermee vernietigt men zowel de positieve en negatieve vrijheid van een ander, ten gunste van een ander persoon dan hij of zij die het bezit. Dit wordt ook wel gelegaliseerde plunder/roof genoemd.

Dus positieve rechten, die vaak verward worden met positieve vrijheid zorgen niet voor vrijheid, maar maken deze juist kapot.

Positieve vrijheid echter wil zeggen dat men de keuze zelf kan maken, de vrijheid heeft van zijn eigen wil. Deze gaat samen met negatieve vrijheid dat zegt dat je vrij bent van dwang en geweld.  Logischerwijs is er dus geen verschil. De ene vrijheid beschermt de ander, schend je positieve vrijheid, dan ook de negatieve.  En is er geen negatieve vrijheid, dan automatisch ook geen positieve.

 

Conclusie

Om dit artikel niet al te lang te maken houd ik het bij deze 2 statements die je regelmatig te horen krijgt, zoals bij een D66,VVD, JD of JOVD en veelvuldig in de media en zoals ik ze graag noem,”  Rooie denkers” .Vrijheid is geen gevoel, niet afhankelijk van wet of bezit. Of zelfs een wandeling in een park, betekend geen vrijheid.

[HTML1]

Vrijheid in zijn algemeen genomen is definieerbaar als, “De afwezigheid van geweld en dwang”. Alles wat hiervan afwijkt, is geen vrijheid.
En dit is heel sterk te onderbouwen en niet van af te wijken. Ik zou graag iemand willen zien die deze onmogelijke taak aan te gaat.

Wanneer mensen wensen dat ik over dit onderwerp doorga, zal ik dat graag doen. Want het zal tijd worden dat mensen doorkrijgen hoe vrijheid nu werkelijk in elkaar steekt. Hopenlijk kunnen we in de toekomst dan ook mooie praat van politici en media als zodanig zien, met een duidelijk beeld van vrijheid.

20 REACTIES

 1. lijkt mij een goed punt om mee door te gaan.Als, wat vrijheid betekend, duidelijk gemaakt wordt, op een begrijpelijke wijze voor iedereen dan is dat zinvol.
  Uw uitleg is begrijpelijk !!!

 2. Haha, die Hans Teeuwen is een goeie gesprekspartner over dit onderwerp.
  Zou nog wel een uurtje willen zien.

 3. Absolute vrijheid is:Het niets. + 1.
  Zodat gesteld kan worden dat absolute vrijheid een utopie is.

  Zodra er ook maar een tweede stofje is, is er een obstructie
  dat in de ruimte plaats in neemt.
  Zodat beide stofje s de vrijheid van elkaar verstoren.

  Om vrijheid en of onvrijheid te ervaren, is bewustzijn noodzakelijk.
  Dit gegeven op zich, is een vorm van onvrijheid.

  Vrijheid wordt verwoord van uit een onvrij standpunt.
  Men wijst daar dan van weg en noemt het geen wat van uit de
  onvrijheid is waar te nemen dan vrijheid, het geen niet anders is dan een andere onvrijheid.

  hoc voluerunt [4] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Philosoof G&R Eigenwijs [3]:
  Het verwijzen naar utopie is al een drogredenering opzich, je ontwijkt het srgument en verwijst het naar het rijk van sprookjes zonder enige onderbouwing.
  Absolute vrijheid is het ook niet maar een algemene staat van vrijheid ie ik beschrijf.

  Bewustzijn is er en daarom kunnen we principes vormen, dat is niet onvrijheid omdat je bewustzijn bezit. Dat zou betekenen dat als je geen bewustzijn bezit je vrijheid hebt, wat niet past in je redenering… omdat je dus bewustzijn nodig hebt om vrijheid te kunnen definieren. Je loopt stuk op je eigen argument.

  Men kan vrijheid verwoorden vanuit een positie van onvrijheid zoals je zegt en vanuit vrijheid. in beide gevallen blijft het principe dat ik neerleg als vrijheid geldig.
  Een filosofisch principe moet ten alle tijden gelden, onafhankelijk van de positie waarin men verkeerd dat het verwoord wordt.

  Helaas raakt je filosofische reactie, kant nog wal.. en vervaklt het in een reactie vaniemand die duidelijk niet weet waar het over gaat.

 5. @Hub Jongen [5]:

  Of wel; Daar waar de vrijheid van de een begint, stopt de vrijheid
  van de ander.
  Daar na kunnen wij in gekozen vrijheid met elkaar kiezen, welke
  onvrijheid ons het best bevalt.
  Dus de stelling is; Zodra er sprake is van meerdere belangen
  is er geen absolute vrijheid meer.
  Om dit te kunnen ervaren is bewustzijn nodig, het is als zodanig geen vrije keus.

  Indien je geen bewust zijn hebt, is er t.o. van vrijheid of
  onvrijheid, geen besef. Is een = gelijk situatie. Nul optie.

  Mvg.G&R.

  Hoc Voluerunt [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Philosoof G&R Eigenwijs [6]:
  Als er geen zon was, was er ook geen licht…. maar er is wel een zon.. dus….
  Je verkondigt iets onzinnigs.. sorry.

  Waar de vrijheid van de 1 begint eindigt die van een ander.. ” Zodra er sprake is van meerdere belangen
  is er geen absolute vrijheid meer” oke i’ll bite.

  Belangen staan los van een vrijheid, tenzij ik belang heb bij het gebruiken van geweld naar jou toe, dat jou onvrij maakt tegen jou wil in. Individuele belangen schaden nauwelijks tot nooit een ander zijn vrijheid. mits er geweld bij gebruikt wordt.

  Alles draait in die zin om, ben je voor Vrijheid of ben je voor geweld.

  Dit sluit echter totaal niet aan met wat je eerder zei.

  En dat is nu juist waarom ik liever Vrijheid zie, omdat ik geweld afkeur.

  ik bespeur dat je misschien daar nogal ” utilitaristisch” denkt?

  ” Daar na kunnen wij in gekozen vrijheid met elkaar kiezen, welke
  onvrijheid ons het best bevalt”

  Daarna… KUNNEN WIJ… in .. GEKOZEN…. dus dit is een situatie waarin men vrij is. Men is altijd vrij om zichzelf onvrij te maken. Men is echter niet vrij om een ander onvrij te maken, die daar niet vrijwillig voor gekozen heeft.

  De persoon die zichzelf onvrij maakt bezit nog steeds zijn vrijheid en hierin is geen schade aan die vrijheid toegebracht.

  Philosoof G&R Eigenwijs [9] reageerde op deze reactie.

 7. Bij vrijheid hoort zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid.
  Te onderscheiden zijn persoonlijke en economische vrijheid.
  Persoonlijke vrijheid, geen beperkende regels over handen schudden en wel of geen home zijn etc.
  Economische vrijheid, zelf mogen bepalen wat je doet met vergaarde goederen, vermogen, inkomsten en ervenissen.

 8. @Hoc Voluerunt [7]:
  Ik vind het niet zo onzinnig, er zijn mensen zonder bewustzijn
  zij hebben geen vrije wil, kijk maar eens in het bejaardenhuis.

  Als je er aan hecht, is vrijheid een belang.
  Bv. ik ben tegen geweld dus lever ik een stukje vrijheid in,uit sociaal gedrag en of ruil het voor iets anders.
  Dus ik heb een stukje vrijheid verloren,en of er iets anders er voor
  in de plaats gekregen, b.v. profijtelijke samen werking.

  We zijn vrij om ons zelf onvrij te maken, dat is toch precies wat
  ik aan geef.
  Absolute vrijheid bestaat niet, je zal je altijd moeten aan passen
  aan de heersende omstandigheden.

  Of ontsnappen naar het hiernamaals, wie weet wat je daar ???????

  Hoc Voluerunt [13] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [14] reageerde op deze reactie.

 9. Vrijheid is: Jij beslist ongeacht de gevolgen.

  Maar word je daar ook gelukkig van?

 10. “ik ben tegen geweld dus lever ik een stukje vrijheid in,uit sociaal gedrag en of ruil het voor iets anders.”

  Als ik nou voor geweld ben?
  Moeten die andere mensen maar een stukje van hun vrijheid voor mij inleveren.
  Bijvoorbeeld ik wil de vrijheid om mij auto op de plek te parkeren waar die van jou net staat.
  Ik geef je 10 seconden om hem daar weg te zetten.
  Daarna gaan er hele nare dingen gebeuren, en zet ik jouw auto zelf weg.
  Als jouw auto op de plek staat waar ik hem wil zetten (ook al is verder de parkeerplaats leeg) beperk jij dus mijn vrijheid.

  “Daar waar de vrijheid van de een begint, stopt de vrijheid
  van de ander.”

  Ik wil graag de vrijheid om als vreemde bij jou binnen te lopen, een biertje uit jouw koelkast te pakken, en op de bank neer te ploffen.
  Ik heb dan 100% vrijheid, maar ik onderdruk anderen.
  Jammer genoeg stopt mijn vrijheid bij jouw voordeur.

  “Vrijheid is: Jij beslist ongeacht de gevolgen.
  Maar word je daar ook gelukkig van?”

  Antwoord: Yep.
  Het gaat om het RECHT. Heb ik het RECHT om over mezelf te beslissen, of wordt ik GEDWONGEN anderen te volgen.
  Ook al zou het misschien beter zijn anderen te volgen, dwingen mogen ze niemand.
  Ga anders in de politiek.
  Beslis in het wilde weg over dingen waar je geen benul van hebt. Smijt met het geld van anderen.
  En als het fout gaat, neem je gewoon afscheid.
  De burger berooid achterlatend, maar jijzelf een mooie toekomst ergens op de achtergrond, maar dik betaald (Is dat nou vrijheid? Ja, voor hen.).
  Als jij zelf fouten maakt, gaat dat voor je eigen rekening, en de problemen blijven beperkt tot je eigen kring.
  Daarom pas je beter op met het geld, en de mogelijkheden die je hebt.

  Welke onvrijheid bevalt jou het beste? (Ja! Ik geef jou de keus! Vergelijk het met stemmen)
  A) Levenslang de gevangenis in.
  B) 70 % van jouw geld aan mij geven, waar ik dan weer goede dingen van doe voor jou. (Eerst zelf er mijn buikje rond van eten. Tja, ik moet ook leven.))
  C) 80 % van jouw geld aan mij geven, waar ik dan weer goede dingen van doe voor jou. (Eerst zelf er mijn buikje rond van eten, en een Mercedes kopen.)

  Praten over bewustzijn en stofjes is orale diarree in de ruimte.
  Hoc Voluerunt [13] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [14] reageerde op deze reactie.

 11. 1 Streven naar vrijheid, is het uitbannen van hypocrisie.
  2 Het vereenvoudigen van de maatschappij.
  3 De vinger op de zere plek leggen.

  Als er iets mis gaat, de oorzaak aanpakken en geen wet bedenken waar iedereen, inclusief de mensen die niets fout hebben gedaan ook vrijheid moeten in leveren.
  Dit m.b.t bedreiging, last etc,.. voor iemand anders.

  Hub Jongen [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Philosoof G&R Eigenwijs [9]: Bv. ik ben tegen geweld dus lever ik een stukje vrijheid in,uit sociaal gedrag en of ruil het voor iets anders
  —-
  Als je tegen geweld bent, wordt het niet vereist van je om je vrijheid in te leveren. Het ruilen voor ondergeschiktheid aan iets of als je wilt dat imand je dwingt… is een oxymoron.
  Omdat er dan geen sprake is van dwang, als j het zelf wil. Ergo je bent nog steeds vrij.

  Wat je ook zegt is dat je niet vrij bent omdat je moet handelen naar omstandigheden om je heen.. Dat is dus de foute benadering. Omdat jou vrijheid los staat van de situatie om je heen. Je hebt de vrijheid je daar niets van aan te trekken of er mee in te gaan of er naar te handelen en hoe.

  ” Vrijheid is: Jij beslist ongeacht de gevolgen.

  Maar word je daar ook gelukkig van?

  Dit is een rode haring. Je gaat van vrijheid naar geluk, de 2 staan niet direct met elkaar verbonden.
  Geluk is ene emotie,vrijheid is een principe.

  @John [11]:

  Die wil ik er volgende vrijdag aan koppelen. Vrijheid met eigendom.
  Zonder eigendomsrecht bestaat er geen vrijheid.

 13. @Philosoof G&R Eigenwijs [9]:
  @John [11]:
  @Romee [12]:

  Bijna iedereen blijkt een andere (vage) definitie te hebben over wat Vrijheid is. Eigenlijk slechts een vaag idee. En dat komt ongeveer op: “Doen waar je zin in hebt”. Zelfs los van consequenties.

  Daarom heeft het libertarisme een duidelijke, eenvoudige definitie:”VRIJHEID IS HET ONTBREKEN VAN GEWELD VAN ANDERE MENSEN”.
  En dat geldt voor alle mensen.

  Dat heeft niets te maken met of iemand zich vrij VOELT. Midden in een drukke winkelstraat, of op een stil strand waar de wind lekker door je haren blaast. Dat is iets heel persoonlijks.

  Romee [15] reageerde op deze reactie.
  John [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Hub Jongen [14]:

  ”VRIJHEID IS HET ONTBREKEN VAN GEWELD VAN ANDERE MENSEN”.

  De meesten definiëren geweld anders dan jij nu doet.
  Ik begrijp je wel, maar probeer aan de doorsnee burger maar eens duidelijk te maken dat als je bijvoorbeeld verplicht wordt om je bv voor zorg te verzekeren, dat dat geweld is.

 15. Vrijheid is: Jij beslist ongeacht de gevolgen.

  Alles dat hierna, daar tegen in gebracht word,is een vorm van
  beperking.

  De wens om met de vrijheid verstandig om te gaan, leeft ook
  bij mij.
  Maar dat mogen wij, de voorstanders van het verstandig omgaan,
  niet afdwingen van hen die dit anders zien.
  Waar het omdraait is, dat we daar een oplossing voor moeten
  proberen te vinden.

  De oplossing, ernstig te wensen, dat anderen naar ons idee
  zullen veranderen, zal waarschijnlijk niet voldoende zijn.

 16. @Romee [15]:

  Een aanvulling van de oorzaken van vrijheidsbeperking.(slecht bedoelend)

  Iedereen tegen zich zelf willen beschermen.(goed bedoelend)

  Je moet is de oorzaken van de beperking weten, om immers meer vrijheid te kunnen krijgen.


  Kiezen, om een slaaf te willen zijn is ook vrijheid.
  (Dit ,omdat je de verantwoording misschien niet leuk vind, die je er gratis bij krijgt.)
  Romee [19] reageerde op deze reactie.

 17. Vrijheid en vrede, zijn omstreden.
  Hadden wij niet gevochten, dan zouden wij heden hebben
  gevonden, wat wij zochten.

  G&R.

Comments are closed.