Politici in Den Haag bepalen hoeveel belasting ze durven op te leggen en wat ze daarna met dat geld doen. Daarbij hebben ze nooit “genoeg” geld en uitgevonden hoe ze zelf geld kunnen maken uit blauwe lucht. In andere landen gebeurt hetzelfde. Dit blijkt na een aantal jaren knijp te lopen als ze samen in een clubje als de EU zitten.

 

Ze geven zoveel uit dat de tekorten en schulden zoveel oplopen dat ze er niet meer zonder consequenties voldoende kunnen bijdrukken! Dan moeten koortsachtig oplossingen gezocht worden: Faillissementen, bezuinigen, meer belastingen, liggen voor de hand.
En alles uitlopend op meer macht voor de politici.

In het euro-clubje hebben de politici veel verbindingen en leningen en schulden onder elkaar, en die gaan bij moeilijkheden zich dan ook met elkaar bemoeien.
Ze hadden afgesproken geen tekorten te maken hoger dan 3 %. Dit werd: “In marmer gebeiteld!”

Maar niemand hield er zich aan. Ook “Nederland” niet! Ook daar dreigde het enorm fout te gaan. En ook al blijkt het mogelijk te zijn tientallen miljarden aan Griekenland en Noodfonds te storten, moet er toch bezuinigd worden om tekorten onder de afgesproken 3 % te krijgen.
Dat blijkt erg moeilijk te zijn.

Maar de bazen in Brussel blijven het wel eisen. En als Brussel een eis stelt, dan zegt de Jager dat we daar natuurlijk aan moeten voldoen.

Hoe anders reageert de president van Spanje, Mariano Rajoy (zie plaatje). Een land dat er heel slecht voor staat en dat Griekenland dreigt te volgen in de ondergang. En dat dan een veel groter invloed heeft op de rest van de eurolanden.

Spanje heeft het moeilijk de bepaalde 4,4 % tekort te halen. Op het eind van de vorige topvergadering heeft Rajoy de vergadering aangezegd, zonder vooroverleg, dat Spanje slechts op 5,8 % zou uitkomen. Dit sloeg in als een bom en doodse stilte volgde.

Tot 12 maart bij de vergadering van de ministers van financiën bepaald werd dat Spanje dat dan maar mocht doen!

BRUSSELS – Eurozone finance ministers on Monday (12 March) agreed to a looser deficit target for Spain this year, ……The figure is an important concession for the Spanish government, who earlier this month announced it would overshoot an agreed deficit target (4.4%) by 1.4 percent of GDP this year.
Geplakt uit <http://euobserver.com/19/115568>

Dat klinkt wel anders dan het gevraag en gebedel van de Jager die daarbij heel stoer doet en straks graag wil pronken met de overwinning die hij uit het vuur sleept.

————————-
Zie ook: Greece now irrelevant.Watch Spain and Germany.
 http://www.zerohedge.com/contributed/2012-12-21/greece-now-irrelevant-watch-spain-and-germany

4 REACTIES

 1. Dankzij het EMS gaat ook Nederland kapot. Deels eigen schuld, want sinds jaar en dag zijn er begrotingstekorten. Niemand kan zich dat niet permitteren, geen privé persoon, maar ook geen land! Natuurlijk zou Nederland wel kunnen bezuinigen, maar daartoe ontbreekt het lef bij de politici. Stop met ontwikkelingshulp en stop met alle projecten voor milieu, zoals die onzinnige windmolens en dat CO2 geneuzel.

 2. Even een kleine aantekening, Nu ben ik al een tijdje gevlucht uit de EUSSR naar Brazilië om in ieder geval van het prachtige weer te kunnen genieten(en van mijn zuur verdiende geld), maar sommig nieuws irriteert mij nog steeds.

  Zo ook de regel dat de EU-landen zouden hebben afgesproken dat het begrotingstekort niet meer mag bedragen dan 3%. Dit is echter gedeeltelijk waar.

  De afspraak vanaf het begin is dat landen streven naar een begrotingsoverschot, echter wanneer hier niet aan voldaan kan worden dat het tekort vervolgens niet meer mag bedragen dan 3%.

  Wat wij vervolgens in de media en vanuit de politiek horen is dat de genoemde 3% het streefdoel is, terwijl dit absoluut niet waar is. De(kuch) onafhankelijke media valt hier nooit over en geeft zonder klagen weer wat de zittende politici hem voorkauwt, hiermee aangevend dat die betreffende journalist eigenlijk geen idee heeft wat de werkelijke afspraken zijn, zich hiermee diskwalificerend voor zijn (kuch) vak representeert.

  Hoe kan het toch keer op keer dat de media weigert een werkelijk weergave van feiten te geven. Zou dat komen door al die verkapte subsidies die her en der toch wel worden ontvangen, immers niemand bijt in de hand die hen voedt.

 3. Spanje staat aan de rand van de financiële afgrond. Een economische crisis veroorzaakt – niet door Spanje – maar door Brussel; het IMF; Goldman Sachs en de Europese Centrale Bank.

  Meer bezuinigen is nauwelijks mogelijk met een nationale werkeloosheid van omstreeks 36%.

  Dwz. de spaanse burger kan niet nog meer bezuinigen.

  Wél de spaanse rechtstaat kan bezuinigen, met name de Autonome gebieden, zoals bv. Andalusië – die miljoenen uitgeven aan onduidelijke groepjes, clubjes en met name aan corruptie.

  Of Cataluña (Barcelona) die overal op de wereld haar eigen ambassades heeft en streeft af te scheiden van Spanje om een eigen onafhankelijke staat te worden, terwijl ze haar hand ophoudt in Madrid.

  In tegenstelling tot Portugal, heeft Mariano Rajoy niet besloten om dan maar op de pensioenen te korten. Hij tracht arbeidsrecht te flexibilizeren, door ontslag en korte dienstverlening mogelijk te maken voor de werkgevers/werknemers. In tegenstellling tot Portugal wordt er niet op de bijstand uitkeringen gekort.

  Mariano Rajoy moest wachten op de uitslag van de verkiezingen
  afgelopen zondag 25 maart in Asturias en Andalusië, om überhaupt met een begrotings- en tekort programma te kunnen komen.

  En maar dwingen die lui uit Brussel. Deze week komt een Brusselse commissie ‘inspectie’ houden in de nationale boekhouding en dat terwijl het land in algehele staking zal zijn
  nav. de veranderde ontslagwetgeving.

  Rajoy heeft de corruptiepraktijken binnen de locale en provinciale
  regeringen strafbaar gesteld en recentelijk wetgeving geproduceerd om te komen tot een wet van transparantie van
  AL het bestuur en ALLE bestuurders.

  Tevens heeft hij hierbij het spaanse volk een maand lang de tijd gegeven dat – middels een website – IEDERE BURGER KAN DEELNEMEN IN DE OPMAAK VAN DEZE WET. Dwz. dat elke
  ingezetene aan de opmaak van de wet kan deelnemen door het suggeren van veranderingen, toevoegingen etc.

  Dat zie ik onze jongens in Den Haag niet doen. Die buigen als
  knipmessen.

  Rajoy heeft het goed begrepen: Hij dient eerst voor z’n eigen landgenoten in te staan en pas daarna, eventueel voor Brussel.

  Nou Rutte nog ….

Comments are closed.