Vrijspreker: Er is een psychologische wetmatigheid bij onderdanen, die uitgebuit kan worden door degenen die deze wetmatigheid begrijpen. Welke wetmatigheid denkt U aan?

Opperdienaar: Als mensen geconfronteerd worden met iets vreselijks dat een medemens overkomen is, dan zullen ze rationele argumenten verzinnen waarom het slachtoffer dit over zichzelf heeft afgeroepen. De onderdaan die deze verklaringen verzint, wordt hierdoor tevens zelf gevrijwaard van dergelijke vreselijkheden, omdat zijn verklaringen altijd hemzelf uitsluiten.

Vrijspreker: Kunt U dat wat concreter maken met een voorbeeld?

Opperdienaar: Er zijn voorbeelden te over, maar laat ik de beruchte moordenaar Charles Manson nemen, een sekte leider die instabiele volgelingen in zijn macht kreeg en deze brute moorden liet plegen ten tijde dat zijn overheid in Vietnam meer dan een miljoen mensen vermoordde. Het politieke programma van Charles Manson heette ‘Helter Skelter‘. Zijn volgelingen waren jonge mensen uit disfunctionele gezinnen, die in de Manson een vader/jesus figuur zagen die de uitverkorenen (die de gewelddadige orders van de leider blind opvolgden) naar het beloofde land zou leiden. Dit beloofde land was een geheime stad onder Death Valey, waar alleen hij de toegang toe wist via een gat in de grond.

Manson zelf had zelf ook geen gelukkige jeugd gekend. Zijn alcoholische moeder had hem een keer verkocht aan een kinderloze serveerster voor een pint bier, maar zijn oom had Manson een aantal dagen later teruggehaald. Hij voorzag in zijn onderhoud vanaf zijn negende jaar door in te breken en auto’s te stelen.

De moordenaars hadden een willekeurig huis uitgezocht van de cineast Roman Polanski en zijn vrouw Sharon Tate om hun moorden te plegen. De politie maakte bij het onderzoek naar de moord de ene blunder na de andere, maar wisten uiteindelijk toch de daders te arresteren. Aangezien de media volkomen in het duister tastte en veel mensen in LA bang waren zelf slachtoffer te worden, ging de psychologische wetmatigheid waar dit interview mee begon, een rol te spelen.

De slachtoffers van de moordpartij werden steeds excentrieker en raakten steeds verder verwijderd van Henk en Ingrid om zich mee te kunnen identificeren. Het waren drugsverslaafden, regelmatige deelnemers aan seksorgies en satanische rituelen. Dat moet een opluchting zijn geweest voor Henk en Ingrid.

Bij een poging van 3 dagen om Gary Hinman te beroven, die 20.000$ geërfd zou hebben, sloeg Manson een oor af van het slachtoffer met een zwaard. Uit vrees dat het slachtoffer naar de politie zou gaan, gaf Manson de opdracht aan Manson familie lid Bobby Beausoleil om het slachtoffer te vermoorden. Deze zei hierop tegen Gary Hinman “De samenleving heeft jou niet meer nodig” en vermoordde hem. Op de muur werd in bloed geschreven: “white piggy, kill the piggy” en een afdruk van een handpalm in bloed werd op de muur gemaakt om de indruk te wekken dat de black panters de moord gepleegd hadden.

Vrijspreker: Mooi gebruik van ‘de samenleving’ die ergens een mening over heeft en deze mening doorgeeft namens een moordenaar die iemand van zijn geld probeert te beroven. Ook knap hoe de schuld wordt afgeschoven. Onwillekeurig denk ik aan een andere organisatie die zich identificeert met de familie, berooft en moord en de schuld op anderen afschuift waarvoor latente angst bestaat.

Opperdienaar: Ik snap niet waar je het over hebt.

Vrijspreker: Manson zit nog steeds in de gevangenis en heeft nog steeds goed voeling met wat tegenwoordig gebruikt wordt voor afpersing.

Opperdienaar: In een interview bekent Manson in door de mens veroorzaakte klimaatverandering te geloven.

Everyone’s God and if we don’t wake up to that there’s going to be no weather because our polar caps are melting because we’re doing bad things to the atmosphere. If we don’t change that as rapidly as I’m speaking to you now, if we don’t put the green back on the planet and put the trees back that we’ve butchered, if we don’t go to war against the problem…

27 REACTIES

 1. Beste PCRS,

  ’n voor mij moeilijk te begrijpen Topic.
  Zegt overigens meer over mij dan over u als schrijver. reflectie.
  Behoor ik dan niet tot “de mensen”, maar denk zelfstandig en vorm mijn eigen mening als vrijdenker?
  Moet dit bij mij gedachten los maken ?
  Moet er ergens voor mij een Pavlov belletje gaan rinkelen?
  Rinkelt hij al ?
  Moet ik hier aan projectie doen?
  Moet ik verbanden zien die er niet zijn?
  Leg a.u.b. uit wat u met uw stelling bedoeld.
  Of geef een voorbeeld uit het huidige tijdsbeeld.

  Graag leer ik van u.

  Met vriendelijke groet,

  Amnis

  pcrs [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Amnis [1]: Ken je het verschijnsel dat een vrouw verkracht is en dat de reaktie is:”Als je je zo kleedt, dan vraag je er ook om”?
  Daarmee krijgt de slachtoffer de schuld en kan degene die deze uitspraak doet, denken:”Ik kleed mij niet zo, dus mij kan het niet gebeuren”
  Let op de reakties als er iemand iets heel ergs overkomt en wie de schuld krijgt:de dader of het slachtoffer. Let erop wat de argumenten daarvoor zijn. Het is redelijk universeel.

  Romee [6] reageerde op deze reactie.
  Amnis [12] reageerde op deze reactie.

 3. Deze wetmatigheid maakte het mogelijk dat héél Duitsland de andere kant op keek tijdens de Tweede Wereld Oorlog gruwelen.

  En toen de werkelijkheid boven kwam drijven – werd de vrijwaring Wir haben es nicht gewusst, uit de lade geshoven.

  Héél de wereld keek de andere kant op tijdens de Korea, Vietnam, Pakistan en Irak oorlogen. Want die lui daar waren – gezien die wetmatigheid – natuurlijk, hele slechte mensen, die het hen aangedane leed verdienden.

  Idem inzake het huidige ‘arabische voorjaar’ waarbij de UN, Europa en de VS alle noord afrikaanse sovereine staten en Syrië binnenvallen en denken het recht te hebben oorlog te stichten onder het mom van vrede.

  En de wereld gelooft hen, op grond van het door de vrijspreker beschreven sociaal mechanisme.

  Kijken wat er nu gaat gebeuren in het Midden Oosten en Iran.
  Maar de kans dat de wereld burger zich zal inzetten …. is hoogst onwaarschijnlijk.

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 4. Dit is moeilijk te bevatten voor mij, overigens net als dit.
  Politici zeggen, de overheid moet de hypotheekrenteaftrek afschaffen.Maar in feite zeggen ze de overheid moet hogere belasting invoeren.

  Op een geraffineerde manier steeds meer geld van de burgers stelen toch ??

 5. @Romee [6]: vrijheid gaat over afwezigheid van geweld om je te dwingen. De truuks van dwingers (zowel grote als kleine) om een legertje te verwerven die geweld gebruiken en mensen dwingen, zijn gelijk. Bij kleine schurken is het echter vaak wat duidelijker zichtbaar. Jim Jones is ook zo’n geval.
  De meeste cults zijn mini overheden.

  Het doorzien van de psychologische truuks, is denk ik de belangrijkste stap om ze te ontwapenen. Politieke aktie is de meest zinlose manier, dat zal niets veranderen. Dat is ook de reden dat de meeste medeslaven je in een discussie aanmanen om politieke aktie te ondernemen (vlak nadat ze hebben aangegeven je ideeen belachelijk te vinden).

  p.s. ik heb de tijd van aktuele nieuwsberichtjes analyseren achter me gelaten. Het is allemaal zo simpel, niet uitdagend genoeg. De psychology erachter zit echter super interessant.

 6. Sektes werken allemaal volgens hetzelfde principe: (kwetsbare / labiele) mensen het gevoel geven speciaal, belangrijk en verheven te zijn en dat ze deel uitmaken van een uitverkoren groep / missie. Deze mensen moeten het contact met anderen verbreken of zij moeten de anderen overhalen ook deel te nemen. Dit versterkt het groepsgevoel en maakt dat uitgetredenen niets hebben om naar terug te gaan en vaak met hangende pootjes terugkeren.
  Binnen de groep treedt dan de gebruikelijke groepsdynamiek op waarin er overheersende en onderdanige subgroepen ontstaan. Belangrijk is de solidariteit (inkomsten) en uiteraard de vijand (in welke vorm dan ook). De meest succesvolle sektes modelleren zich naar McDonalds waarin er via een stringente handleiding makkelijk afdelingen kunnen worden opgezet zonder gevaar voor afsplitsingen of ‘gevaarlijke’ discussies.

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Seneca [9]: precies, alhoewel ik de links naar McDonalds moeilijk kan maken.
  De link naar de staat lijkt me overduidelijk. Nationalisme, groepsgevoel, externe vijand, afhankelijkheid, niets buiten de staat om op terug te vallen, gebruik van intimidatie en geweld.
  Manson ging er ook prat op dat al die vrouwen elke moment voor hem klaar stonden.
  Ook apart dat bij interviews de vrouwen zeiden dan Manson pure liefde was. Gevraagd wat dat inhield, vonden ze een definitie overbodig. De leider is liefde, maar vraagt onverbiddelijke trouw, anders gaat je kop eraf.

  Seneca [14] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [2]:

  Beste PCRS,

  Bent u geobsedeerd door geweld, Mason, Vrouw, Libië, Jim Jones, Staatsgeweld.

  Of is dit een middel tot het doel om in deze Topic iets duidelijk te maken.

  Als ik zelf geschiedkundige of hedendaagse artikelen lees dan heb ik totaal andere gedachten die in mij opkomen.

  Wat steekt er achter, wat zijn de beweegredenen van de handelingen de akties? Wat is de geheime agenda?
  Toch het analyseren van een artikel met de kennis van dat moment, gaande weg stel ik mijn mening bij. Voorschrijdend inzicht.

  Graag hoor ik van U,

  Amnis

  pcrs [13] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [10]: McDonalds in dit geval als benchmark om een systeem te kopieren. Omdat McD alle activiteiten binnen haar bedrijf heeft teruggebracht (en vastgelegd)tot standaard handelingen die de meest simpele persoon kan uitvoeren, kun je overal ter wereld zonder problemen een identieke McD opzetten. Dit principe kun je op alle soorten bedrijven – en dus ook sektes – toepassen om eenheid naar buiten toe uit te stralen en de bedrijfsvoering zuiver (discussieloos / zo is het beschreven en zo moet het gebeuren) te houden.

  pcrs [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Seneca [14]: ok, een beetje zoals scientology en eigenlijk ook overheden en religie. Het lijkt me wel moeilijk om de dweperij/blinde gehoorzaamheid via een handboek over te brengen, maar ik denk wel dat ze sterk van elkaar leren.
  Zoals de Manson’s quote’s aangeven, die zo van de roverheid zouden kunnen komen. Dit leren gaat denk ik meer door afkijken en kopieeren dan via een handboek. Ik kan me niet voorstellen dat je dit soort psychopate, parasitaire eigenschappen uit een boek kunt oppikken.

 11. @pcrs [13]:

  Beste PCRS,

  Even een toelichting op mijn post 12 m.b.t. uw antwoord
  @ Ik snap uw bericht niet.

  U gaat met uw antwoord volledig voorbij aan mijn eerste samengestelde vraag: ” Die van geobsedeerd zijn van geweld en de reden hiervan in uw stelling en antwoorden”.
  Deze vraag was toch wel duidelijk, of niet?
  Mag hoor, maar dan hoor ik het ook graag.

  Mijn laatste opmerking (@ Als ik zelf … t/m .. voorschrijdend inzicht) heeft betrekking op uw antwoord 8 :

  @ p.s. ik heb de tijd van aktuele nieuwsberichtjes analyseren achter me gelaten. Het is allemaal zo simpel, niet uitdagend genoeg. De psychologie die erachter zit is echter super interessant.

  Mijn opmerkingen hebben betrekking op deze mening van u.
  Ik zal overigens in het vervolg aangeven op welke post en op welk tekst deel mijn stukjes betrekking hebben. Lees dan wat beter.

  Met vriendelijke groet,

  Amnis.

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Amnis [16]: Dit is de vrijspreker, de site heeft een libertarische inslag. Daarin staat het non agressie principe centraal.
  De basisoorzaken van agressie lijken me dus het enige wat van belang is. Het herkennen van psychopaten die de laatste eeuw een enorme impact op de samenleving hebben gehad en nog steeds hebben, lijkt me van dusdanig hoog belang, dat ik mij niet voor kan stellen, dat je er aan voorbijgaat.

  Het kan zijn dat je niets om vrijheid geeft en een toevallige verdwaalde bezoeker bent, vandaar het intro over het NAP.

  Maar als je van het NAP op de hoogte bent en van de missie van de VS en je dan afvraagt waar die fascinatie met geweld, onderdrukking en uitbuiting vandaan komt, dan snap ik de reactie nog steeds niet.

  Amnis [19] reageerde op deze reactie.

 13. @pcrs [17]:

  Beste PCRS,

  Vanwaar uw reactie: @17 Het kan zijn dat je niets om vrijheid geeft en een toevallige verdwaalde bezoeker bent.> Nee!

  Is het de aanval die de beste verdediging is?
  Voelt u zich aangevallen?
  Moet ik mij hier verdedigen?
  Terwijl ik mij niet aangevallen voel?
  De opmerking is overigens onder de maat en vraagt om excuus.

  Bent u de Psychologische effecten van uw Topic aan het uit proberen? Zeg het dan, maakt de discussie eerlijk en helder.
  U bent hier toch echt hier de dader en niet het slachtoffer!

  Maar ik zal proberen u met korte stellingnames tot inkeer te brengen en ’n eerlijke discussie op gang te brengen.

  We denken er samen namelijk precies hetzelfde over, alleen de weg er na toe verloopt over een ander pad. Gaat u zich op mijn pad vergezellen?

  @17 Dit is de Vrijspreker> Ja!
  Ik ben hier te gast en gedraag mij vriendelijke, vrijdenkend, vredelievend, geweld verafschuwend en sociaal.
  Ook met deze opmerking probeert u de dader/slachtoffer rol om te draaien, trappen we mooi niet in.

  @17 dat je er aan voorbijgaat.> Nee!
  Ik ga er niet aan voorbij.
  Ik heb een mening en toets die met uw Topic en kom er dan niet uit, vraag u er dan naar en ik wil u antwoorden dan niet begrijpen.

  @13 parasiteren.> Ja!
  Wij zijn Loonslaven van het rente over rente systeem.

  @13 Opvoeding.> Nee!
  Voelt u dat zo ?
  Ja, ik ben het met u eens dat er altijd is getracht met Geschiedenisles op school je als leerling een bepaalde denk richting in te sturen. Maar als je van nature een vrijdenker bent, dan zet je daar je eigen mening altijd tegenover en heeft dit geen invloed.

  @ 17 NAP Waar is dit de afkoring van ?

  En nu een voorbeeld van mijn mening wat mogelijk in de richting van de diepere betekenis van uw Topic gaat.

  Stelling:
  Als mensheid in zijn geheel hebben wij een van nature aanwezige agressie. Deze agressie wordt door anderen herkent en erkent en zij maken hier gebruik van door deze natuurlijke agressie voor eigen belang en gewin te sturen.

  PCRS dekt deze vlag uw lading?

  Graag lees ik weer van u,

  Mvg
  Amnis

  pcrs [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Aequitas [18]: was dan ook cynsich bedoeld, wat hopelijk uit de context blijkt als je terugkijkt waar het een reaktie op was.
  @Amnis [19]:
  “Vanwaar uw reactie: @17 Het kan zijn dat je niets om vrijheid geeft en een toevallige verdwaalde bezoeker bent.> Nee!

  Is het de aanval die de beste verdediging is?”

  Het is gewoon een feit dat ik je niet ken en niet weet met wie ik van doen heb. Ik schrijf iets over dwang, geweld en uitbuiting op een libertarische site en je vraagt je af of ik soms geobsedeerd ben door geweld. Dan gaan er wat alarmbellen af en denk ik niet meteen dat ik met een libertarier van doen heb.

  Het heeft niets met aanval of verdediging te maken. We praten echt volledig langs elkaar heen. Ik heb geen idee waar je opmerkingen op slaan.

  we zijn geen loonslaven van het rente op rente systeem. Je bent een slaaf van een geweldsinitieerende elite. Zonder hun geweld hoef je nergens aan mee te doen waar je niet aan mee wilt doen.

  Je hebt volgens mij het centrale punt van het libertarisme :het NAP niet begrepen. Dat is tenminste de indruk die ik krijg, aangezien je de afkorting ook niet kent. Dit combinerend met een volmondig NEE op de vraag of je een libertarisch groentje bent, brengt mij ernstig in verwarring. Omdat ik onbekendheid met het libertarisch gedachtegoed vermoedde, schrijf ik de afkorting ook voluit, wat kennelijk geheel aan je voorbijgegaan is. Kortom,ik zit mijn tijd te verdoen.

  pcrs [21] reageerde op deze reactie.

 15. @pcrs [20]:

  ook aan Aequitas:
  Ik schrijf soms geavanceerd materiaal, waarin ik probeer dieper in de psychologische achtergonden/oorzaken van uitbuiting en geweld te duiken en parallellen trek tussen verschillende expressies van uitbuiting. Blunders zoals je vermoedde uit [4], maak ik hopelijk niet meer. Iig niet zo overduidelijk.

  Er is zat materiaal beschikbaar over het kwaad van centrale banken, minimumloon, huurbegrenzing, oorlog, de euro, ESF, allerlei verboden en geboden, ook hier op de VS.

  Amnis [22] reageerde op deze reactie.

 16. pcrs [21]:

  PCRS,

  @ 20, Beste PCRS meende je in ( post 4) wat je daar schrijft dan ook werkelijk CYNISCH ?
  PCRS mag ik je dan de uitleg van dit woord onder de aandacht brengen, zoals jij mij de afkorting NAP hebt uitgelegd.

  ( Cynisme (psychologie) Bron Wikipedia
  ” Onder cynisme wordt een houding verstaan die vaak in taal tot uiting komt maar die ook onuitgesproken kan blijven. De houding is er een van wantrouwen tegen iemands goede bedoelingen of tegen het nut van instituties of van grote ongevoeligheid voor de gevolgen van de eigen daden. Voorbeelden van cynische uitspraken zijn:
  Hij zit alleen maar in de commissie omdat-ie zo graag voorzitter ergens van wil wezen!
  Waarom zou ik gaan stemmen? Het zijn toch allemaal zakkenvullers, die politici.
  Als wij die dictators geen wapens leveren, dan doet een ander land het wel!
  Of ze tevreden zijn? Och, als ik mijn geld maar krijg!
  In het eerste geval geldt het wantrouwig ongeloof de bedoelingen of motieven van een zekere persoon, in het tweede geval een instelling (de staatsvorm), in het derde de gehele mensheid, in het vierde klanten (en in feite het concept “werken”).
  De cynische houding kan ook lichamelijk geuit worden: een cynische blik, een cynische lach, een cynische grimas. Ook in humor kan cynisme voorkomen. Bijvoorbeeld iemand die over ontwikkelingshulp naar een door oorlog getroffen gebied volgende grap maakt: “Ik heb nog wat oude granaten en kogels uit de tweede wereldoorlog liggen. Misschien dat ik die maar best bij wijze van ontwikkelingshulp opstuur.”
  Filosofisch cynisme
  Het woord cynisch komt uit het Grieks: κυνικός (kunikos), “honds”. Dit is een bijnaam die de cynici, een groep oud-Griekse filosofen, zichzelf gaven, zij het met een heel andere bedoeling dan uit het hedendaags spraakgebruik naar voren komt: de antieke cynici wilden de dierlijke natuur van de mens onder de loep nemen. einde Bron Wikipedia

  PCRS, ik geloof dat wij elkaar niet snel zullen gaan begrijpen.

  @ 21: Blunders zoals je vermoedde uit [4], maak ik hopelijk niet meer.
  PCRS dat je er nu hier op deze wijze op terug komt.

  In alle eerlijkheid ik heb je hoogstaand, en was direct er van uit gegaan dat dit een voorbeeld was zoals Aequitas het omschreef: @ 18 Maar wél volledig in overeenstemming met de-schuld-van-het-slachtoffer theorie zoals uiteengezet in het artikel.

  Maar dan @ 20 Kortom,ik zit mijn tijd te verdoen.
  Sorry PCRS dit getuigd niet direct van intermenselijk respect.

  Zo dat was geschiedenis!!!
  Ik wil toch een poging wagen je te begrijpen.

  1. geobsedeerd:
  Ik prikkel je en ik heb niet meer en niet minder aan je gevraagd of geweld een middel voor je is dit psychologische mechanisme beschreven in deze topic duidelijk te maken.
  Lees a.u.b. ook de tweede zin die er onder staat!

  2. Die rare snuiters:
  Ik ga er zonder meer van uit dat deze post bedoeld is geweest om het psychologische mechanisme van het omkeren van dader naar slachtoffer duidelijk te maken en dat het niets met cynisme te maken heeft.

  3. De basisoorzaken van agressie lijken me dus het enige wat van belang is.

  Ik schreef u al dat onze mening hier over niet uit elkaar liggen.
  Ik verafschuw geweld!!!!!!!
  Voel me daarom ook geraakt door uw opmerking als ik niet direct de afkorting NAP kan plaatsen.

  4. Je bent een slaaf van een geweldsinitieerende elite.
  PCRS mijn stelling luidt:
  Geld is Macht.
  Macht is Geweld.
  Geweld is Geld.

  Je geeft voorbeelden om zaken de verduidelijken, dus ik zal ook een poging wagen.

  1. De media geeft ons aan dat IRAN een gevaarlijke Atoommacht gaat worden en dat er ingegrepen moet worden.
  Oorlogstromgeroffel alom.

  2. De Duitse oorlogsindustrie geeft aan directe te korten aan wapensystemen te kunnen aanvullen.

  3. Frankrijk en Duitsland verscherpen de sancties naar Iran.

  4. De US vloot concentreert zich in de straat van Hormuz, Iran houdt een vloot oefening.

  5. Israël behoud zich het recht voor om bij bedreigende situatie in actie te komen, tijdens het bezoek van Benjamin Netanyahu aan Barack Obama.

  De vlam slaat op korte termijn in de pan en er komt een oorlog met Iran.

  Reden:
  Geld De stationering van de US vloot bij Iran kost dagelijks 700 miljoen US dollar er moet dus snel wat gebeuren.

  Macht Iran is een machtsfactor die gebroken moet worden.

  Geweld De oorlog met Iran

  Geld De olie in Iran komt in handen van de overwinnaars.

  De cirkel is weer rond.
  PCRC Is dit wat u bedoeld?

  pcrs [23] reageerde op deze reactie.
  Aequitas [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Amnis [22]:
  je gebruikt 8 keer “PCRS” (eigenlijk 7x en 1 keer PCRC) en 17 uitroeptekens. Het voelt allemaal niet goed. Het gebruikt van ‘u’ om afstand te scheppen in een zin waarin je aangeeft dat onze meningen niet ver uit elkaar liggen.

  Overigens heb je een punt wat betreft cynisme, waarschijnlijk is het taalkundig een andere stijlfiguur, waar ik de naam niet van ken.
  Geld is geen macht. Je kunt prima rijk worden door je medemensen iets te leveren waar ze gelukkig van worden. Je kunt ook prima macht uitoefen zonder veel geld te hebben, zie Manson.
  Oorlogen gaan niet om de vijand denk ik, maar dat is een heel ander onderwerp. Alles draait altijd om de eigen belastingslaven. Een enge vijand en oorlog is alleen bedoeld om meer geld van de eigen belastingslaven te kunnen innen en ze meer onder de duim te houden. Als je kijkt hoeveel de roverheid aan de oorlogen in Irak/Afghanistan heeft uitgegeven en hoeveel olie dat opleverde, is de prijs absurd hoog kan het geen gewone veroveringstocht zijn. Als een gewone veroveringstocht voor olie winstgevend was, had een hedgefund het al gedaan. Het is per saldo verliesgevend, maar levert alleen wat op, omdat de winsten naar de overwinnaar gaan en de verliezen voor de belastingslaaf zijn.
  Maar nogmaals een heel ander onderwerp.

  Amnis [24] reageerde op deze reactie.

 18. @pcrs [23]:

  Beste PCRS,

  Misschien niet direct het inzicht, maar ik noem het zelf voortschrijdend inzicht.
  Ik ben gisterenavond nadat ik jouw opmerking over N.A.P. nog eens doorgelezen heb en mij afgevraagd wat de diepere betekenis van deze woorden nu uiteindelijk is en nadat ik mijn reeds geschreven posten nog eens zelfkritisch van alle kanten heb benaderd en beredeneerd, tot inzicht gekomen dat je gelijk hebt.

  Dit beste PCRS nadat ik voor mijzelf wederom de kern van jouw verhaal tot mij heb genomen en ontdaan heb van al de reacties daarna om ruis te voorkomen.

  Ik begrijp nu wat je met jouw verhaal bedoelt.
  Sorry komt wat laat, maar deze overpeinzingen hebben voor mij echt nut gehad.

  Met dank voor de bijdrage in persoonlijke groei en een vriendelijke groet,

  Amnis

  pcrs [26] reageerde op deze reactie.

 19. @Amnis [22]:

  Prima text Amnis. Helemaal mee eens.

  40 jaar geleden waren de VS en West Europa de baas in Iran. Dat viel niet goed bij heersende gelovige elite en grondeigenaren die daardoor hun macht hadden verloren.

  Dmv. van de engelse regering werd Khomeiny geplaatst en de Sjah verdreven. Het draait allemaal om macht en geld, binnen deze global community.

  Verder vermoed ik dat pcrs slechts probeert reacties uit te lokken ipv. dat het hier om diep doordachte standpunten gaat.

  pcrs [26] reageerde op deze reactie.

 20. @Amnis [24]: ik weet niet voor conclusies je gekomen bent, maar fijn te horen dat je er wat aan gehad hebt.
  @Aequitas [25]:
  Ik denk dat ik niet slechts geinteresseerd ben in reakties uitlokken. Ik ‘lees’ momenteel het audioboek ”Helter Skelter’ over de in het artikel genoemde moordzaak, vandaar mijn artikel. Het gaat voornamelijk over het politie onderzoek, waarbij de politieblunders goed aan de orde komen. Er komen ook dingen aan bod die mij interesseren ivm met libertarism. Dat gaat vooral om:
  -de oorzaken die tot deze afschuwelijke moord leiden, de jeugd van de daders, hun morele rechtvaardiging, de psychologische truuks die gebruikt worden.
  -de groepsdynamiek in een criminele organisatie.

  Hoe het controleren van jonge mensen oude slaven oplevert, is al beschreven door een jezuitische priester met de woorden: ‘geef me een kind tot zijn 7de en hij is van mij voor het leven’

  Om daar een beter begrip in te krijgen kan ik Stefan Molyneux’s podcasts aanbevelen. Zijn stelling is dat vooral kinderen in een afhankelijke positie, waarin ze misbruikt worden, het begrip liefde gaan verwarren met mishandeling. Net zo als een jong eendje alles moeder vindt, wat ze ziet als ze uit het ei komt (inclusief een voetbal, een meloen en een mens), zo noemt een kind alle gedrag dat hij ondervindt als kind :liefde.
  Dit gedrag zal later teruggegeven worden aan andere mensen om ze heen. Dit heeft desastreuze gevolgen voor mishandelde kinderen.
  Bij volwassenen is het minder sterk en wordt vaak het Stockholm syndroom genoemd. Mensen gaan van hun onderdrukker houden.
  Ook de geschiedenis rond Jim Jones en Jonestown is wat dit betreft interessant. Zeker dat was een complete ministaat. Ook Jim Jones had alcoholische ouders en een vreselijke jeugd. Het is geen toeval:Stalin, Hitler, je kunt ze allemaal aflopen.
  Als je de wereld wilt verbeteren is het belangrijk dat je begrijpt waarom mensen tot moreel kreupele psychopaten worden en wat onderdanen tot slaafse volgelingen maakt.
  Anders komt er geen verandering. Je kunt economische argumenten blijven herhalen tot je een ons weegt. Het is al gedaan en had geen succes.

Comments are closed.