Het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV rechtvaardigt de roep om verkiezingen van de parlementaire oppositie niet. Geen enkele coalitie, van welke signatuur dan ook, is namelijk in staat de grote maatschappelijke problemen adequaat aan te pakken. Logisch, omdat de aarde nu eenmaal geen religieus of ideologisch getinte nooduitgang heeft.

 

In feite houdt dit in dat elk beleid dat op religie en/of ideologie gestoeld is, zoals het Nederlandse, uiteindelijk zal falen. Dit doet niets af aan de intrinsieke waarde van welke religie of ideologie dan ook, integendeel(!), maar impliceert wel dat de beoogde betere wereld nooit het resultaat zal kunnen(!) zijn van ons bewierookte partijpolitieke bestel.

Zolang dit inzicht niet breed maatschappelijk doorbreekt, zullen verkiezingen gezien worden als ‘de enige weg’ om problemen het hoofd te bieden, terwijl zij in werkelijkheid het tegendeel bewerkstelligen. Voor het doorbreken van deze moedeloos makende realiteit, waar wij allemaal onder gebukt gaan, zal ons bestel in alle openheid breed maatschappelijk ter discussie gesteld moeten worden.
De technische mogelijkheden daartoe zijn ruimschoots aanwezig. Nu nog de politieke wil.

 Ingezonden door Wouter ter Heide.

—————————————————————————————-

RED:
—-Dus wat is het voorstel om dit op gang te brengen?

—En wat versta je onder de “politieke wil”??

8 REACTIES

 1. kletskoek dit art.. mogelijk dat een andere coalitie met de VVD erbij de problemen ook kan oplossen, met zo’n wankel evenwicht zit deze coalitie on de gevarenzone, er hoeven maar een paar dissidente CDA’ers op te stappen en daar zijn ze dan:”nieuwe verkiezingen”.

 2. Ik verbaas me er elke keer weer over dat men er zo makkelijk vanuit gaat dat een regering een meerderheid moet hebben om effectief te zijn. Bij een meerderheid gaat de kwaliteit juist achteruit omdat ze bij voorbaat al zeker zijn dat hun voorstellen erdoor gejast kunnen worden. Bij een minderheidsregering zullen ze moeten gaan shoppen voor genoeg medestanders. We hebben dit gezien rond de afghanistan missie, PVV tegen, PVDA en groenlinks voor. Een oppositie die alleen maar tegen alles stemt om de regering ten val te brengen is belachelijk, ze moeten volgens hun eigen geweten stemmen.

  P.s. dit is misschien niet helemaal het beste voorbeeld omdat het erop lijkt dat de PVDA en groenlinks voor gestemd hebben om de PVV een hak te zetten.

 3. Redactie, als antwoord op uw vragen het volgende.
  – Het op gang brengen van de brede maatschappelijke discussie over ons bestel, is afhankelijk van de medewerking van de media, in het bijzonder de publieke omroep. Als geen ander is Hilversum namelijk in staat de gedachte dat de betere wereld nooit het resultaat zal kunnen zijn van ons partijpolitieke bestel, dus dat verkiezingen geen perspectief bieden, breed maatschappelijk te verspreiden.
  – Mocht die gedachte aanslaan bij het grote publiek, dan wordt daarmee (door de druk van de publieke opinie) vanzelf de deur geopend naar de broodnodige brede maatschappelijke discussie. In de democratie dient het beleid immers gehoor te geven aan de druk van de publieke opinie, indien deze strookt met het algemeen belang! Voor dat ‘gehoor geven aan’ is ‘politieke wil’ onontbeerlijk.

  Philosoof G&R Eigenwijs [6] reageerde op deze reactie.

 4. Meerderheid = meerderheid , al komt de hulp uit ,de niet regerende hoek,
  De linkse rakkers kregen weer hoop .
  Maar vergeet het maar , Rutte is ze weer te slim af !

 5. Goldman Sachs , en het IMF zij en alleen zij maken de dienst uit , vertakking zit bij de ECB in de EU en de City Bank of UK , van daaruit komt het monetaire beleid waar de poppetjes van regeringen hun gevolg aan mogen geven , niets meer en niets minder , vele politieke partijen willen op dit moment hier geen deel van uitmaken daar de rechtervleugel als een VVD in NL of een Romney in de VS zich de absolute macht heeft verworven en hun feestje voorlopig nog niet ten einde is .
  Vele met mij kunnen het maar niet begrijpen dat volkeren over de wereld steeds maar weer zich laten gijzelen door dit soort mensen en partijen .
  Zij zorgen ervoor dat er krampachtig de laatste restjes geld uit de burger geperst word om de gapende wonden die zij veroorzaakt hebben door hun graai en bonus cultuur te dichten. Vele miljarden zijn nodig om hun piramide spellen in tact te houden en de bonussen uit te blijven keren , follow the money en zie wie er regeert.

 6. Even wat duidelijkheid, zoals ik het persoonlijk zie;
  CDA en VVD vormen samen de regering en hebben gedoogsteun van PVV. Als PVV zich terug zou trekken bestaat de regering nog steeds en kunnen ze andere “gedoogsteuners” of partijen zoeken?

Comments are closed.