Vrijspreker: Kunt U misschien uitleggen waarom in Griekenland de traditionele houten vissersbootjes, die op de vakantiefoto’s van menig toerist zijn terug te vinden, massaal gesloopt worden?

Opperdienaar: Dat lijkt, me logisch:Omdat dit EU subsidie oplevert. Het vernietigen van 1 van die bootjes levert je 70000 euro subsidie op van de heerschers uit Brussel.

Vrijspreker: WAT? Waarom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opperdienaar: Omdat het vissen met die dingen inefficiënt is, te kleinschalig. De toekomst volgens Brussel zit in toerisme. Mensen komen graag naar Griekenland. De vissers hebben niet de economische realiteitszin om in te zien dat de tijden veranderen, economische realiteitszin die ze in Brussel in overvloed hebben.

Vrijspreker: Die toeristen komen niet meer om een foto te nemen met een vissersboot er op.

Opperdienaar: Nee, maar ik heb van 1 geval gehoord waarin een visser een klein deel van het geld zou gaan besteden aan een onderhoudsvrije polyester vissersboot, dus die zou je nog steeds kunnen fotograferen als toerist.

 

 

 

 

Vrijspreker: Ik verwacht geen grote toestroom. Is het niet de verwachting dat hier mee gefraudeerd wordt?

Opperdienaar: Onmogelijk, want er komen ambtenaren uit Athene met videocamera’s om de vernietiging mee te documenteren en het bewijs naar Brussel op te sturen. Voor wat hoort wat. Die controle levert ook weer banen op, net als het vernietigen. Het programma is erg succesvol, volgens de vereniging voor het behoud van de Griekse traditionele vissersboot, zijn er al 10000 van de 15000 boten vernietigd. Denk eens aan de werkgelegenheid die dat oplevert.

Vrijspreker: Is dat die vereniging die jarenlang gelobbyd heeft in Brussel voor een uitzondering op de wet voor de traditionele vissersboten? 

Opperdienaar: Diezelfde lui inderdaad. Ze deden ook de uitspraak:”Als je in Griekenland een antiek gebouw vernietigt ga je naar de gevangenis. Als je een houten boot vernielt krijg je subsidie van de EU”. Dat is een vreselijke ongenuanceerde oversimplificatie.

Vrijspreker: Hoe zo?

Opperdienaar: Totaal geen oog voor lange termijn visie en plan economie, van de elites die verder kijken dan hun neus lang is. Deze mensen hebben een korte tijdshorizon, terwijl de elites ver vooruitkijken in de toekomst.

Vrijspreker: Bestaat het risico niet dat mensen boten gaan bouwen om ze te laten vernietigen voor 70000 euro?

Opperdienaar : Dat is (nog) net niet winstgevend.

12 REACTIES

 1. De europese elite orde, vroeger onder de naam de club van Rome, daarna onder E.E.G.; E.G. en Europese Unie gaat op de hierna volgende wijze te werk;

  In de jaren 60/70 werden grote hoeveelheden subsidies geïnvesteerd in onze zuiderburen; zoals Griekenland; Italië,Spanje en Portugal, maar bv. ook Ierland.

  Met name in de opbouw van de visserij waarin enorme bedragen werden ‘weggegeven’. De boten hadden dan ook namen als Mason I, II en III, zodat het de locale bevolking goed duidelijk was wie hun weldoeners waren.

  Uiteraard ging er een deel (?%) van het geld naar de bouw van schepen, scheepswerven en sommige individuen, – de nieuwe elite /de ouders van huidige politici – van de locale bevolkingen, om schepen te laten bouwen of te kunnen kopen/verkopen. Ook de vis handel groeide.

  Deze activiteiten werden ‘beschermd’ zodat de algmene locale bevolking in Portugal bv. in Olhao in de Algarve en Lissabon, in Spanje in Barcelona en Huelva, en in Griekenland aan iedere visser die niet voor Onassis op de vlucht was.

  Deze locale bevolkingen, sliepen indertijd met het hele gezin op de grond in een houten, klamme, vochtige hut, met een gat in de grond als wc.

  En – zoals de huidige uitdrukking herinnert – met een hand voor en achter de geslachtsdelen omdat ze geen hadden voor kleding, laat staan schoeisel,

  Deze mensen verloren hun tanden voordat ze de uit de pubertijd kwamen en konden niet lezen, noch schrijven.

  Deze mensen zaten onder de vlooien (in sommige spaanse locale dorpen zijn er nog wijken die ‘vlooienwijken’ ofwel ‘barrios mata piojos’ genoemd worden, en stierven als dieren aan allerlei ziektes, indertijd voornamelijk aan cholera.

  Deze bevolking ‘dankten god op hun knieetjes’ en beloofden eeuwige trouw en volgzaamheid.

  (Let wel ik heb niets tegen welk geloof dan ook en respecteer ieders persoonlijke geloofovertuigingen).

  Nadat deze bevolkingsgroepen durende 20 jaar waren doordrenkt van de goedheid van hun weldoeners, werden ze toegelaten tot de E.E.G., eerst Italië; daarna Griekenland, Portugal en Spanje en Ierland tot de E.G.

  Gedurende nog eens 20 jaar werd erg veel subsidie uit Brussel gepompt in de opbouw van een economische welstaat, – dwz. erg veel geld naar beschermde bedrijven en bepaalde bevolkingsgroep sectoren.

  Want slechts een heel klein deel van deze subsidies kwam terecht de locale bevolking Maar, -dat wél – de locale bevolking verkreeg hierdoor wel werkgelegenheid en inkomsten. EN geldleningen, geldleningen, en nog veel meer geldleningen.

  Na nog eens 10 jaar selectieve subsidiering, trekt de Brusselse eltite de stekker uit deze economiën.

  Hoe ? Door subsidies te verlenen voor de afbraak van scheepsvloot; door illegale concurrentie van bepaalde rentable industriën, bv. de ijzer en staal industrie in Bilbao, in Spanje kapot te maken.

  Zoals het ’toekennen’ en subsidiëren door Brussel van visserij, de fruit en groenteteelt aan Marrokko, waardoor de doodsteek wordt gegeven aan Andulusië.

  De aardappelteelt te subsidiën aan Egypte en de golf industrie en het toerisme – waar de portugese, spaanse, italiaanse en griekse industrie uit bestonden – , toe te kennen aan Oost Europese nieuwe en aspirant Unie leden.

  Arme uitgebuitte bevolkinggroepen, Oekranië, Romenië, Servië, – Kroatiërs (nieuwste EU lidstaat) die opnieuw ‘god op hun blote knieetjes danken voor de weldaad die hen wo’rdt toegekend door Brussel.

  Herkent u het plaatje; geven om te verdelen en te overheersen door middel van ‘loyale bedrijven die toebehoren aan de Brusselse elite.

  Om daarna alles weg te stelen of ’toe te kennen’ aan andere potentiële EU-lidstaten waar wederom grote delen van de EU subsidie gelden worden verdeeld onder een bijzonder kleine groep, inderdaad de verneemde zelf uitgeroepen elite.

  In Spanje, Griekenland en Portugal had de bevolking, – niet iedereen, maar globaal genomen wél – vis, veeteelt, landbouw en
  fruit. Dat hebben ze nu niet meer !

  Zodat deze bevolking 50 jaar later er slechter aan toe is dan daarvoor. Door de verwoestende geven, verdelen en overheersen politiek uit Brussel.

  Voor deze elite is het niet van belang of men katholiek, protestant, hebrews, mohamedaans of welke ander geloof men dan ook zou belijden.

  Het gaat om geïnstitutionalizeerd stelen.

  Het leefroven van de economische goederen van een land en het tot slaaf maken van diens’ bevolking, binnen het kader van uitbreiden van het europese imperium van de elite ordes, of wel, de New World Order.

  Brussel beheerst de ultime rechterlijke macht; de uitvoerende (economische) macht en de wetgevende macht.

  Nou nog een klein virusje en oeps, … opgelost ! – die ellende daar in het zuiden.

  pcrs [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Aequitas [2]: de elite kan niets anders dan uitbuiten, ze hebben de vaardigheden om anderen vrijwillig wat te leveren nooit aangeleerd, zonder empathie kun je immers niet inschatten waar je medemens behoefte aan heeft. Ze kunnen daarom niet overleven in de vrije markt, of schatten dit denk ik zelf zo in en zullen vechten tot de dood.
  Met de pensioenpotten uitgegeven denk ik dat de ouderen de sigaar zijn bij hun eerstvolgende ‘reorganisatie’. Ik denk een angstverhaal over een ziekte, gevolgd door een verplichtte vaccinatie. Ik verwacht niet dat ze iets gaan verspreiden waar ze zelf het slachtoffer van kunnen worden. Ze kunnen wel goed rekenen.

 3. “Vrijspreker: Bestaat het risico niet dat mensen boten gaan bouwen om ze te laten vernietigen voor 70000 euro?
  Opperdienaar : Dat is (nog) net niet winstgevend ”

  Het moet daar toch mogelijk zijn om voor € 30.000 zo’n oud bootje in elkaar te timmeren?
  Met € 40.000 winst per bootje moet toch een aardig bedrijfje op te bouwen zijn!

  pcrs [5] reageerde op deze reactie.

 4. Kan het nog gekker in de EUSSRS. Nederland vraagt nog steeds om een referendum om echte democratie te kunnen beleven of zitten wij al in een politiestaat?

 5. @pcrs [5]:
  @Hub Jongen [6]:
  Misschien kunnen we een Vrijsprekerboot maken met vrijwillige bijdragen en het lot van die boot loggen om de misstanden in de EU aan te kaarten 😀

 6. Zullen wij met elkaar goedkope wrakken naar Griekenland sturen, dan kunnen ze daar sloopgeld ontvangen, en wij gratis vakantie.

 7. Wel aardig om te vermelden, wij hadden een oude werkboot en verkochten het voor 400.000,– en de koper bleek achteraf 700.000,– sloopgeld te ontvangen.
  Soms maak je dus vergissingen uit onkunde.

 8. @Hub Jongen [6]: het kan nog veel beter: we vragen eerst een subsidie aan om een duurzame boot te ontwikkelen. Die wordt dan zo aan de lopende band gebouwd dat de onderdelen hergebruikt kunnen worden. Dus aan het begin van de lopende band in elkaar zetten, halverwege een vernietigingsdocument/stempel en vervolgens milieuvriendelijk uit eklkaar halen, gevolgd door….
  U begrijpt het al, die lopende band is in een cirkel gebouwd. En is een perfect voorbeeld hoe een geleide economie ‘werkt’.

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 9. @sjaak [11]: Briljant, ik denk dat we het hele process ook moeten patenteren om te verhinderen dat andere mensen ons intellectuele eigendom kopiëren. We kunnen ook anderen in licentie deze produktie/destrukie lijnen op laten zetten.

Comments are closed.