Een andere en vernieuwende visie op geld en economie

Een onverwachte tegenvaller voor de eurocraten!  Een uitspraak van het Centrum voor Europese Politiek (CEP) zorgt ervoor dat  het ESM verdrag in elk geval niet geruisloos door de Bondsdag kan worden geloodst. De Duitse coalitie van christen-democraten en liberalen is nu afhankelijk geworden van de sociaal-democraten om de noodzakelijke twee-derde meerderheid te kunnen bereiken. Achter de schermen zal nu ongetwijfeld driftig worden onderhandeld over de voorwaarden die het SPD stelt aan instemming.

 

Naar verluidt zou de coalitie de transactie tax (belasting op financiële derivaten transacties) moeten ondersteunen. Het zou beter zijn als de heren en dames politici het vonnis van het CEP goed zouden lezen, want dat is zeer helder in zijn oordeel over het blijvende, zeer ingrijpende karakter van het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) op de soevereiniteit van de eurolanden.

Het is wederom opvallend, dat de Nederlandse media geen aandacht besteden aan deze belangrijke ontwikkeling rond het ESM. Het lijkt er veel op, dat in Nederland een van ‘bovenaf’ opgelegde radiostilte wordt betracht. De discussie over het ESM lijkt in Nederland volledig verstomd. Het is werkelijk onbegrijpelijk hoe weinig interesse er is voor wat dit instituut in onze levens teweeg gaat brengen, beter, in feite al brengt omdat de draconische bezuinigingen op de Nederlandse begroting de invloed vanuit de EU op de Nederlandse financieel-economische politiek al weerspiegelen.

Wat doen we? Laten wij ons als schapen naar de slachtbank voeren, of blijven we deze keer niet achter , nu in Duitsland het ESM aan het wankelen is gebracht? Teken de petitie, waarin het Nederlandse parlement wordt gevraagd het ESM verdrag niet te ratificeren.
Artikel in Die Welt op 26 maart 2012:

Een vonnis wijst uit dat voor de ratificatie van het permanente noodfonds ESM een twee-derde meerderheid in de Bondsdag noodzakelijk is. Tot dusver werd aangenomen dat een gewone meerderheid in het parlement toereikend was.

De Bondsregering staat bij de geplande oprichting van het duurzame Europese reddingsfonds, het ESM, voor een onverwachte hindernis. In een vonnis stelt het Centrum voor Europese politiek (CEP) vast, dat de goedkeuring (ratificatie) van het verdrag op basis van een twee-derde meerderheid in de Bondsdag en de Bondsraad moet worden aangenomen. Het Bondsministerie van Financiën heeft zich tot dusver steeds op het standpunt gesteld, dat voor de ratificatie een gewone meerderheid in de Bondsdag en Bondsraad voldoende zou zijn.

Door het vonnis is het Duitse kabinet afhankelijk geworden van de oppositie. De Sociaal Democraten (SPD) moeten instemmen met deze financieel zeer ingrijpende beslissing over aanname van het ESM verdrag om de gewenste meerderheid te behalen. Een verzwarende factor is verder dat er binnen de coalitie in het licht van de voortdurend toenemende financiële aansprakelijkheid (door druk vanuit het ESM) steeds meer sceptische geluiden worden gehoord.

Het ESM is bedoeld als een permanent stabiliteit mechanisme voor de Eurozone. Het ESM heeft zeer ingrijpende consequenties voor de eurolanden. Terwijl alle reddingsmaatregelen in de eurozone tot dusver een tijdelijk karakter hadden, wordt er door het ESM een algemene hulp toezegging gedaan voor een onbepaalde tijd en omvang.
En anders dan dat met de voorganger (het EFSF) het geval was, wordt het ESM met een aandelenkapitaal uitgerust (redactie: dat door de eurolanden moet worden gestort). Het aandeelkapitaal van het ESM bedraagt 700 miljard euro. (redactie: waarvan Duitsland 190 miljard en Nederland 40 miljard moet storten)

De internationale druk om het gestorte aanvangskapitaal van 500 miljard euro verder te verhogen is groot, ondanks het verzet hiertegen van Duitsland en Finland. De Bondsregering heeft inmiddels zijn verzet tegen de verhoging opgegeven en omdat ook de Finnen inmiddels ‘om’ zijn, staat niets meer een akkoord om tot verhoging over te gaan op de komende vergadering van de euro ministers van financiën nog in de weg.  Er kan worden besloten om het ESM voorlopig parallel aan het tijdelijke fonds EFSF te laten bestaan of de voorkeur van de Duitse regering wordt doorgezet om de tot dusver aan Griekenland, Portugal en Ierland verleende hulp niet van de ESM reserve af te halen, zoals oorspronkelijk was bedoeld.

De maximale uitleencapaciteit zou daardoor verhoogd moeten worden tot 700 miljard euro. De SPD heeft tot dusver geen duidelijkheid gegeven of men met het ESM gaat instemmen. Het kabinet moet eerst zijn plannen aan de Bondsdag voorleggen, eist partijvoorzitter Sigmar Gabriel.  Volgens het CEP vonnis is een tweederde meerderheid essentieel omdat het ESM een systeemverschuiving in de constitutie teweeg brengt, die op grond van artikel 23 van de grondwet slechts met genoemde meerderheid kan worden aangenomen.

‘Het ESM verdrag koppelt de nationale financieel economische politiek duurzaam aan een met de EU verbonden internationale financiële organisatie’, volgens het genoemde vonnis, ‘Hierdoor wordt de budgettaire verantwoordelijkheid van het Duitse Parlement structureel en duurzaam aangetast.’ De wetenschappelijke dienst van de Bondsdag was in februari 2012 tot een gelijkluidend oordeel gekomen.

Bron: Welt-Online 26 maart 2012, vertaling Ad Broere

geplakt uit <http://adbroere.nl/web/nl/columns/in-het-oosten-gaat-de-zon-op.php>

9 REACTIES

 1. Het Oosten ligt een beetje verder.

  Brics seek unity, influence at Delhi summit
  Livemint
  New Delhi: The leaders of Brics countries gather on Thursday for their fourth summit, with the emerging market bloc struggling to convert its growing economic strength into collective diplomatic clout. Brazil, Russia, India, China and South Africa.
  http://www.livemint.com/2012/03/27124612/Brics-seek-unity-influence-at.html

  The Asian Development Bank (ADB) is a regional development bank established on 22 August 1966 to facilitate economic development of countries in Asia.
  Its 5th Annual Meeting, which takes place 2-5 May, 2012 in Manila to discuss a range of issues related to economic and social progress for Asia and the Pacific.
  http://www2.adb.org/annualmeeting/2012/

  Freegold Summit, Shanghai, China, July 20-23, 2012
  http://bphouse.com/honest_money/2011/12/16/freegold-conference-shanghai-china-july-20-23-2012/

  Papa Vic Van Rompuy weet het wel http://bphouse.com/honest_money/2012/02/16/vic-van-rompuy-and-ecb-balance-sheet/

  Herman zelf zei op 15 Februari 2012 in Peking dat;
  “The Chinese leaders recognise that the economic fundamentals of the euro are strong: low inflation, a lower public debt and deficit than in the United States or Japan, an equilibrium on the balance of payments for the eurozone as a whole.”
  http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/127993.pdf

  Zou hij het ook weten?

 2. Mario Monti – als hoofd van de Italiaanse rechtstaat verontschuldigd zich tov. Rajoy – hoofd van de spaanse rechtstaat terwijl Merkel – hoofd van de Duitse rechtstaat van de spaanse rechtstaat EIST ?, bezuinigen van een failliete economie.

  Wat is het verschil tussen deze staatshoofden ? Zijn de Europese lidstaten niet gelijkwaardig ?

  Of zijn sommigen méér gelijk dan anderen ? om maar in Orwell’s animal farm jargon te spreken ?

  http://www.abc.es/20120327/economia/abci-monti-rectifica-critica-201203270541.html

  Geweldig die mestel handDRUK ! Nog eens iets anders dan die wurggreep van Junker, afgelopen week.

  http://videos.lne.es/nacional/20120312/peculiar-recibimiento-juncker-luis-guindos-31618.shtml

  Maar het heeft waarschijnlijk het zelfde effect.

 3. Als een politicus moet kiezen tussen:

  1. ineenstorting van het financiele apparaat (door het esm niet te tekenen).

  2. danwel een handtekeningetje onder een wet zetten mbt het drukken van geld.

  kiezen ze ALLEMAAL voor nr 2 (incl. SPD)

  Nu hebben ze nog een grote bek, uiteindelijk kiezen ze de makkelijke weg uit.

  Verwacht dus dat de oppositie overstag gaan en de esm getekend gaat worden.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Troy Ounce [3]:

  OK, onze enige redding ligt dus bij de burgers.
  Wat kunnen die doen?

  In ieder geval heel eenvoudig de petitie tekenen, en daarna iedereen die kent overtuigen het ook te doen.

  Helpt dat?
  Wel, als daardoor één VVD (en/of één CDA parlementarier) het inzicht krijgt en tegenstemt, is de kans aanwezig dat het niet door gaat.

  Dit heeft er in Duitsland al toe geleid dat de hoge raad nu een 2/3 meerderheid vereist!!

  En denk daarnaast of je andere acties kunt verzinnen!

  Philosoof G&R Eigenwijs [5] reageerde op deze reactie.
  Igor [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [4]:

  De burgers kijken naar het toneel of naar voetbal.
  De politiek gaat zijn gang links om of rechts om.
  De wijze waar op de klus geklaard gaat worden, hangt af van de
  mogelijkheden.
  Maar hoe dan ook de klus wordt ge klaart.
  Heb daar nu maar vertrouwen in, onze politiekers zijn heel goed.
  Het enige dat ze wat minder hebben is een luisterend oor naar
  wat de burger er van vindt.
  Het kan ook zijn dat de baas dat niet wil hebben.

  Hoeder [6] reageerde op deze reactie.
  Hoeder [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Philosoof G&R Eigenwijs [5]:
  Helaas is dit de werkelijkheid. De Nederlander is zijn stoel niet uit te branden, zolang er maar voetbal is en programma’s als The Voice. Waar het werkelijk om gaat wil men niet weten. Oppervlakkigheid troef, het moet allemaal slecht leuk zijn. Dat we onze vrijheid verkwanselen, deert slechts weinigen. Berouw komt altijd na de zonde.

  Pteranodon [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Hoeder [6]:
  Ik heb laatst een staafgrafiekje gezien dat een minimaal verschil aangeeft tussen wat het volk wil en aan welke posten de overheid geld uitgeeft. Ik vermoed toch sterk dat mensen echt in groten getalen verwachten dat de overheid hun bij alles zal helpen en dat het ook echt om diensten gaat. Dat is nou sociaal-democratie.

 8. @Hub Jongen [4]:
  Parlementariërs helpen vooral zichzelf Hub, ze gebruiken dit soort dingen om hun macht vergroten, net zoals SP komt “helpen” als arme mensen protesteren, de pvda komt opdraven als er ergens gestaakt wordt, zo zal er misschien ook een persoon en/of partij zijn die deze kwestie zogenaamd zal verdedigen, maar het doel is slechts het vergroten van hun macht/verbeteren van hun positie zijn en niet daadwerkelijk het tegenhouden van het ESM.

  Ik weet het, “beter als niks doen”, maar hier mee rectificeer je wel het mandaat van de politiek en ik denk dat de tijd is aangebroken om de dames en heren politici duidelijk dat we tegen ALLE huidige partijen zijn en dat het vertrouwen in de politiek alleen kan worden terug gewonnen door “resultaat” en niet nog meer loze beloftes of het stellen van “kamervragen”.

  petitie is toch een beetje “smeken”, waarom niet eens iets anders als die afgezaagde petities?; motie van wantrouwen, opzegging lidmaatschap nederlandse staat, burger-resolutie, en zo zijn er vast nog veel meer 😉 > kortom een eenzijdige mededeling; zoals ze dat zelf ook graag topassen naar de burger toe. Ook is het misschien een idee om een paar echt criminele types op een soort lijst te plaatsen, met een mededeling aan de rest van de minder corrupte politiek dat indien ze hun relatie met deze personen niet verbreken zij zullen worden vervolgt als onderdeel van een criminele netwerk, hoeft zich niet te beperken tot de politiek ook de corporatie maffia en banksters mogen op de lijst. Ik ben het helemaal met je eens hub we moeten “iets” doen, maar laten wie iets doen wat strijdbaarheid toont en niet een smeekbede.

Comments are closed.