Een boek met deze titel –zie bijlage- kwam mij deze week onder ogen: voor zover uw ogen nog niet geopend waren, Pieter Lukkes zorgt ervoor; tevens herinnert zijn boek de ouderen onder ons aan de onzinnige oorzaken van de milieuverdwazing en als je op school niet goed oplette tijdens de lessen economie ben je na lezing van zijn boek weer helemaal ‘’bij’’. De jonkies weten dan ook wat de term ‘’goed geld naar kwaad geld gooien’’ betekent…..

 

De tekst op de achterzijde van het boek:

KLIMAATBELEID IN EUROCRISISTIJD

De media houden ons vrijwel dagelijks op de hoogte van de opwarming van de aarde, ons milieu, onze energievoorziening en de precaire situatie van onze economie.

Precies over deze onderwerpen gaat dit actuele boek. Voor deze problemen liggen de oplossingen niet voor het oprapen.
En als die oplossingen er wel zijn dan zijn ze zeker niet gratis. Integendeel, er is heel veel gemeenschapsgeld mee gemoeid.

Dat loopt in de vele miljarden euro‘s. Kernvraag in dit boek is of dat vele geld dienstig kan zijn om onze economie te laten groeien.
Die groei is nodig om uit het slop te komen.

Wat doet de overheid?

Zijn de problemen wel zo groot als algemeen wordt aangenomen?
Is het beleid van de overheid effectief of wordt er geld verspild?

Het beantwoorden van deze vragen is geen eenvoudige opgaaf. Dat komt omdat er op veel terreinen een gebrek aan kennis bestaat. Waar dat zo is kan iedereen  claimen de waarheid in pacht te hebben. Met gevolg dat partijen elkaar in de haren vliegen.

De werkelijke kosten van het overheidsbeleid worden niet graag openbaar gemaakt. Zo ook is er te weinig aandacht voor de mogelijkheden om op deze kosten te bezuinigen.

De doorsnee burger heeft op dit beleid geen invloed. Een aantal organisaties, die vaak veel subsidies opstrijken, des te meer. Dit boek biedt antwoorden en oplossingen.

————————————- 
Prof. dr. Pieter Lukkes is emeritus hoogleraar economische en sociale geografie, Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij directeur van een maatschappij voor projectontwikkeling in Utrecht. Nog eerder was hij planoloog in dienst van de provincie Fryslån.

Ingezonden door André van den Berg

4 REACTIES

  1. De bewijzen van de opwarming van de aarde, is dikke zever .
    Alles berust op aannames , veronderstellingen en conclusies daar van .
    Het is pure centen klopperij .
    De warmte van de aarde wordt voor meer dan 98 % bepaald door de …..de zon !

  2. Een ieder die het boek van Marcel Crok , “De staat van het klimaat” heeft gelezen, zet grote vraagtekens bij het Nederlandse milieubeleid. Het inzetten op windenergie bv is weggegooid geld. De oliemaffia is veel machtig en blokkeert alles. Vandaar dat de vindingen van het supergenie Tesla ons onthouden worden. Gratis energie bestaat. Maar ja wie zit daar op te wachten? Zeker de overheid niet. Want dat scheelt wel erg veel inkomsten. En dan te weten dat er ook voor zeker 200 jaar bewezen oliereserves en 300 jaar gasreserves zijn, is het toch duidelijk dat hier iets niet klopt.

Comments are closed.