Vrijspreker: U heeft ook meegeschreven aan het document van de verenigde naties genaamd ‘Internationaal convenant milieu en ontwikkeling’

Opperdienaar: Ja een belangrijk document dat in grote lijnen de weg naar de toekomst toe uit zet voor de hele planeet. De volledige tekst is van klad revisie 4 is hier te vinden.

Vrijspreker: Nederland neemt ook nog een speciaal plekje in, niet?

Opperdienaar: Ja, in het voorwoord wordt de Nederlandse overheid speciaal bedankt voor het betalen van de hele zwik, dus we staan op de kaart.

Vrijspreker: Kom maar op met de smeuïge details van wat ons te wachten staat.

Opperdienaar: Je moet even doorbladeren om door de enorme lijst van mensen te komen die aan deze mijlpaal hebben bijgedragen, maar dan kom je bij artikel 33. Ik zal alle 5 subsecties even vertalen.

De partijen zullen demografisch beleid ontwikkelen of versterken voor duurzame ontwikkeling. Hiertoe zullen de partijen:

(a) studies doen om in te schatten wat de omvang van de menselijke bevolking is die hun leefomgeving kan verdragen en programma’s ontwikkelen die de bevolking reguleren naar dat niveau.

(b) samenwerken om de druk op de natuur de verlichten, veroorzaakt door grote bevolkingsstromen.

(c) samenwerken zoals verzocht om in de noodzakelijke infrastructuur te voorzien op prioriteitsbasis voor gebieden met snelle bevolkingsgroei.

(d) het voorzien van informatie aan hun bevolkingen over de mogelijkheden van geboortebeperking.

(e) het voorzien van lange termijn relocatie van mensen getroffen door veranderende milieu omstandigheden.

Vrijspreker: pak je koffers maar, we gaan op transport, milieuvriendelijk met de trein waarschijnlijk, als we tenminste niet overtallig zijn (hoewel dat in het verleden soms goed samenging). Het lijkt me duidelijk dat een bevolking niet vanzelf uitkomt op het aantal mensen dat de leefomgeving kan verdragen.

Opperdienaar: Inderdaad, als je de onderdanen niet reguleert, gaat het mis, het zijn allemaal sukkels, je vraagt je af hoe ze zich al die generaties hebben kunnen voortplanten. Ze kennen geen natuurlijke grenzen in hun groei, terwijl de verheven elites heel goed weten dat iets op een gegeven moment niet verder kan groeien.

Artikel 34 is ook wel interessant. Het gaat over handel.

De partijen zullen bewerkstelligen dat:

(a) handel niet leidt tot verspilling van natuurlijke hulpbronnen noch hun behoud en duurzaam gebruik verhindert

(b) handelsbeperkingen die over grenzen gaan of wereldwijde ecologische problemen betreffen, zoveel mogelijk op basis van internationale consensus vastgesteld worden.

(e) de prijzen van goederen en grondstoffen de directe en indirecte milieu en sociale belasting weerspiegelen van hun winning, productie, transport, marketing en indien van toepassing verwijdering.

Vrijspreker: Ja hoor de elites hebben een excuus gevonden om prijzen met dwang vast te stellen en er hun voordeel mee te doen.

Opperdienaar: precies, maar natuurlijk wel voor een betere wereld, om de zeehondjes te redden en onschuldige lieve babietjes, die daarna dan wel weer dood moeten omdat ze boven het milieu quotum komen.

Vrijspreker: Verder nog wat interessants?

Opperdienaar: Artikel 36 over milieuvriendelijk en duurzaam oorlog voeren laat ik voor de geïnteresseerden liggen.

9 REACTIES

 1. De definitie van een duurzame samenleving is dat de producent verantwoordelijk is voor zijn product (van de wieg naar zijn graf).
  ex: http://vimeo.com/17202258
  http://www.usmarkets.nl/columns/147595-envosmart-tovert-diesel-uit-plastic.html
  http://www.youtube.com/watch?v=qGGabrorRS8
  • kondratieff-golf
  is een lange golfbeweging, waarvan één cyclus een periode van 30 à 50 jaar betreft. De golfbeweging kan opgevat worden als een schommeling in de trend (productiecapaciteit). Deze schommeling kan worden verklaard door het gelijktijdig optreden van baanbrekende innovaties (de zogenaamde basisinnovaties). Hierdoor ontstaan er periode van vette en magerige jaren. Tot nu toe kan men vijf perioden van vette jaren onderscheiden.
  Eerste periode vette jaren van ongeveer 1780 tot 1815 met als basisinnovaties de textielindustrie, het toepassen van waterkracht, het aanleggen van havens, kanalen en verharde wegen en straten.
  Tweede periode vette jaren van ongeveer 1845 tot 1875 met als basisinnovaties de spoorwegnetten, de gasverlichting en de telegraaf.
  Derde periode vette jaren van ongeveer 1890 tot 1916 met als basisinnovaties de elektrotechniek, de automobielindustrie en de opkomst van de chemie.
  Vierde periode vette jaren van ongeveer 1944 tot 1975 met als innovatie de snelle verspreiding van een reeks duurzame huishoudelijke consumptiegoederen.
  Vijfde periode vette jaren van ongeveer 1995 tot misschien 2020? met als innovatie de talrijke ICT-toepassingen
  Let wel dat tussen de perioden van vette jaren de perioden van magere jaren liggen!
  (bron: ESB nr 4245, blz 171; artikel van Alfred Kleinknecht, hoogleraar innovatie, TU De

  pcrs [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Jhon [1]: In die definitie is een producent van een wapen ook verantwoordelijk voor zijn product en dus wat een koper er mee doet:zichzelf verdedigen of een ander aanvallen. Een centrale bankier is verantwoordelijk wat er met zijn geld gebeurt als jet door de handen van de verschillende eigenaren gaat. Dit lijkt me onzin.
  Dit is strijdig met eigendomsrechten. Als je eigendomsrechten uitwisselt, dan is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk, niet de eerste die de grondstoffen uit de natuur heeft gehaald.
  Wat de Kondratieff golf erbij doet, weet ik niet.

 3. @pcrs Auto´s, messen zijn ook wapens, dit is een andere discussie

  Je kan als producent van plastic en auto banden niet zomaar je afval in zee dumpen !

  Kondratieff geeft aan dat door innovatie voor elk probleem een oplossing is en dat dit goed is voor ons allen.

  Sux6
  Jhon

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Jhon [3]: sorry, alle eigendommen vallen voor mij onder hetzelfde principe, net zoals alle massas onder hetzelfde zwaartekrachtprincipe vallen en alle materie onder dezelfde natuurwetten en ten slotte alle mensen onder dezelfde morele regels.
  Ik krijg sterk het idee dat je het artikel niet gelezen hebt.

 5. Graag dit soort shit niet gebruiken als hefboom voor de “mileu en natuur is onzin” uitspraken, heeft weinig tot niks met elkaar te maken.

 6. Om de zaken een beetje in balans te houden hier wat positieve punten uit het document, zijn slecht de een paar doelstellingen waar ik mij in kan vinden en niet de gepropagandeerde oplossingen maar het geeft wel aan dat dit document niet tot stand gekomen is door een groep “slechte” mensen van de NWO (hoewel die het ongetwijfeld gaan misbruiken)

  Recognizing the unity of the biosphere and the interdependence of all its components

  Conscious that humanity is a part of nature and that all life depends on the functioning of natural
  systems which ensure the supply of energy and nutrients

  Convinced that living in harmony with nature is a prerequisite for sustainable development, because
  civilization is rooted in nature, which shapes human culture and inspires artistic and scientific
  achievements.

  Concerned that the stresses on the Earth have diminished its capacity to support sustainable
  development

  Mindful of the increasing degradation of the global environment and deterioration and depletion
  of natural resources, owing to unsustainable consumption, rising population pressures, poverty,
  pollution, and armed conflict

  Aware that respect for human rights and fundamental freedoms, including non-discriminatory
  access to basic services, is essential to the achievement of sustainable development

  Acknowledging the contributions that indigenous peoples have made and continue to make to the
  respect for and conservation of nature and natural resources

  – Nee ik ben geen voorstander van de aanpak, ze willen meer internationale roverheids macht en dat daarmee lijkt het alsof ze hun eigen document niet volledig hebben begrepen;

  Mens= ook natuur,en die natuur laat zich niet dwingen door een paar wetten en regels.

  Wat ik mij afvraag is; snappen ze het echt niet of is het een kwestie van denken vanuit de gewenste oplossingen in plaats van het doel?
  pcrs [8] reageerde op deze reactie.

 7. Veel milieu vriendelijk ontwikkelingen worden belemmerd, doordat octrooien en patenten worden opgekocht door b.v oliemaatschappijen, om deze vervolgens in de koelkast te leggen.

  Dit enkel ter voorkoming dat iemand anders er wat mee kan doen, die hun handel benadeeld.

  Dit m.b.t de elites en bovenstaande problemen
  Negatief ? Nee hoor.
  Voor elk probleem is wel een verkeerde oplossing.

 8. @Igor [6]: Ik denk dat het wel degelijk slechte mensen zijn. Ik kan het bewijzen, want in mijn definitie van een slecht mens, is die te detecteren door de initiatie van geweld. Dit document komt dus van een slecht mens.
  Slechte mense gebruiken altijd populistische taal die een gevoelige snaar raakt bij bepaalde onderdanen die ze hopelijk op het schild hijsen.
  Alle politieke partijen hebben ook vrijheid in de naam, maar daaruit moet je niet concluderen dat het dus geen slechte mensen zijn. Ze zetten alleen vrijheid in de naam omdat dit aanspreekt, net zo als ze over de bloemetjes en bijtjes praten en rechtvaardighheid, veiligheid, eerlijkheid, solidariteit. Liberte, egality, fraternity riep Napoleon en stuurde ze naar een Siberische dood toe. Maar hij kan toch niet slecht geweest zijn? want hij sprak van vrijheid gelijkheid en broederschap. Had hij zelfs in een document laten schrijven.

 9. En de agenda gaat door….tik…tak…tik…tak…..enz…..enz…..

Comments are closed.